wtorek, 25 stycznia 2022

MIXED MEDIA - białe gesso - edycja sponsorowana

 Cześć!
Tym wyzwaniem rozpoczynamy kolejny cykl z serii "mixed media".
Pierwszym zadaniem w tym roku będzie użycie BIAŁEGO GESSO.

Hello!
With this challenge, we begin another series in our "mixed media" series.
The first assignment this year will be to use WHITE GESSO.


Możecie wykonać dowolną pracę mixed media lub decoupage z elementami mixed media, ale białe gesso należy użyć obowiązkowo - może być ono dominującą częścią kompozycji, można też zastosować je jako dodatek, ale powinno być jednak w pracy dobrze widoczne.

You can do any mixed media or decoupage work with mixed media elements, but white gesso should be used obligatorily - it can be a dominant part of the composition, it can also be used as an addition, but it should be clearly visible in the work.


Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.


Spójrzcie, jak gesso w swoich pracach użyły członkinie naszego DT.
Take a look at how gesso was used by members of our DT in their works. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Na wasze prace czekamy do 24 lutego 2022 roku. Miłej zabawy!
We are waiting for your works until February 24, 2022. Have fun! 

sobota, 22 stycznia 2022

TEMAT "pełnia" - wyniki

 Hej, hej śpieszymy dziś z wynikami ostatniej zabawy, której tematem była PEŁNIA.
Przedstawiliście nam mnóstwo ciekawych interpretacji
nie mnie jednak nasze serce skradła praca ...

Hey, hey we're rushing today with the results of the last game whose theme was FULL MOON.
You have given us a lot of interesting interpretations
not me, however, our heart was stolen by the work . . .


Kreatywnie Kata-g 

Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem -
info@craftpassion.pl

Pamiętaj masz na to dwa tygodnie ;)
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.
To collect the prize, contact the sponsor (info@craftpassion.pl) -  

Remember that you have two weeks to do so :)
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

     

    

Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace.
Zachęcamy do udziału w nowej serii zabaw z TEMATEM
- najbliższa edycja już 1 lutego!

Thank you all for your submissions.
We encourage you to participate in a new series of fun activities with THEME
- next edition on february 1st!

środa, 19 stycznia 2022

FOTOgra "autoportret" - edycja sponsorowana

Witajcie!
Hello!

Dziś powracamy do serii wyzwań fotograficznych .... FOTOgra
Tematem dzisiejszego wyzwania będzie coś mega prostego :P
Today we return to a series of photographic challenges ... PHOTO game
The topic of today's challenge will be something very simple :P

AUTOPORTRET / SELFIE
SELFPORTRAIT
/ SELFIE

Co to jest i jak się je wykonuje to chyba wie każdy :) ... a ciekawostką jest to, że określenia "selfie" po raz pierwszy użyto w 2012 roku-zrobił to użytkownik jednej z australijskich stron internetowych-opisując swoje zdjęcie :)
Everyone knows what it is and how it is performed :) ... and the curiosity is that the term "selfie" was first used in 2012 - it was made by a user of one of the Australian websites - describing his photo :)

Waszym zadaniem będzie wykonanie sobie fotki przy pomocy aparatu fotograficznego, telefonu tabletu...stylizacja, scenografia itd dowolne ale pamiętajcie to ma być Wasz AUTOPORTRET!
Take a picture of yourself with a camera, phone, tablet ... styling etc. but remember to be your SELF PORTRAIT!

Wiele osób pewnie nie lubi robić sobie fotek ale tym wyzwaniem chcemy Was przekonać
że warto przełamać swój opór i jednak zrobić sobie zdjęcie :)
Many people probably don't like taking pictures of themselves, but with this challenge we want to convince you, that it is worth breaking your resistance and taking a picture of yourself

Na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki.  Nagrodę od "szefowej " ;)
Do wyboru paczka niespodzianka lub portret na zamówienie według zdjęcia (15x15cm)
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
For the encouragement we have something for those who like surprises. Award from the "boss" ;)
Choose from a surprise package or custom portrait of a photo size (15x15cm)
NOTE: shipping overseas at winner's expense.


Spójrzcie na propozycje naszego zespołu.
Look at our team's inspiration.


kigabet vel Ki


 
 
 

 
 
 
 


 Emi
Czekamy na Wasze selfie do 18 lutego!
We are waiting for your selfie until February 18!
 

sobota, 15 stycznia 2022

KoloroTON #39 - wyniki

 Witajcie :-)
Hello!

Dziękujemy za wszystkie projekty zgłoszone na złoto-kremowe wyzwanie.
Zwycięzcą zabawy jest: Wielkie Małe Pasje

Thank you for all the fantastic projects submitted to our gold-creamy challenge.
The winner is: Wielkie Małe Pasje
 


Serdecznie gratulujemy! Dla Ciebie banerek w nagrodę 😊
Congratulations! Heres a
 banner for you 
😊
 


Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach!
Thank you for having fun together and don’t forget to join our ongoing challenges! 

czwartek, 13 stycznia 2022

KoloroTON #40

 Cześć! / Hello!

Pora na naszą kolejną zabawę kolorami -
w tym miesiącu mamy dla Was kontrastową paletę kolorystyczną.
It's time for our next play with colors -
this month we have a contrastingcolor palette for you.

 FUKSJA ECRU
FUCHSIA ECRU

Forma, technika oraz temat pracy są dowolne.
 The form, technique and topic of the work are free.

Kolor ecru to barwa ciemniejsza od antycznej bieli, sporo jaśniejsza od beżu i bardziej przytłumiona niż kremowy. Nazwa koloru została zapożyczona z języka francuskiego i oznacza surowe płótno, podobnej barwy jest również niebarwiony jedwab. Kolor ecru to mieszanka bieli, odrobiny żółtego i szarości.
The ecru color is darker than the ancient white, much lighter than beige and more subdued than cream. The name of the color is borrowed from French and means raw linen, and undyed silk is also of a similar color. The ecru color is a mixture of white, a bit of yellow and gray.
 

Fuksja – kolor, będący połączeniem barwy niebieskiej i czerwonej w równych proporcjach.
Fuksja jest jaśniejszą odmianą koloru purpurowego.
Fuchsia - a color that is a combination of blue and red in equal proportions.
Fuchsia is a change in purple color.

 

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.
 
Na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki.  Nagrodę od "szefowej " ;)
Do wyboru paczka niespodzianka lub portret na zamówienie według zdjęcia.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
For the encouragement we have something for those who like surprises. Award from the "boss" ;)
Choose from a surprise package or custom portrait of a photo size.
NOTE: shipping overseas at winner's expense.


A to inspiracje naszego zespołu:
And these are the inspirations of our team:
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 
 
 Na Wasze prace czekamy do 12 lutego. Powodzenia :)
The challenge runs until 12th of Februar. Good luck!

poniedziałek, 10 stycznia 2022

CARDS – KARTKA ZIMOWA i/lub świąteczna - wyniki

 Witajcie!/ Hello!

Co tu dużo mówić - po prostu zasypaliście nas pięknymi świątecznymi kartkami!!
What can I say - you just flooded us with beautiful Christmas cards!!! 
 
Wybór najlepszych prac był baaaardzo trudny, ale możemy ogłosić, że 
pierwsze miejsce otrzymuje....
Choosing the best works was very difficult, but we can announce that
first place receives. . . .

Hello-my-scrap

 
Dla Ciebie banerek i nagroda od sponsora - 
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@itdcollection.com
 
For you, a banner and a prize from a sponsor -
a voucher of 100 PLN for purchases in the ITD Collection store. 
To claim your prize, please contact the store - info@itdcollection.com


To jednak nie koniec! Drugie miejsce otrzymuje....
It doesn't stop there though!
Second place receives. . . .

Ewa Pawlak-Lewandowska


Gratulacje! 
Congratulations!

A trzecie.... 
Third place goes to...

Aga

Gratulacje! 
Congratulations!


Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział i zapraszamy do trwających wyzwań :-)
Thank you all for so much participation and welcome to the ongoing challenges :-)

piątek, 7 stycznia 2022

CARDS/BOXES - kartka w pudełku - edycja sponsorowana

Witajcie w pierwszym tegorocznym wyzwaniu!
Welcome to this year's first challenge! 
 
Zgodnie z zapowiedzią utrzymujemy wyzwania CARDS, ale jak widzicie trochę je rozbudowaliśmy. I tak na początek proponujemy wykonanie kompletu kartki w pudełku.
As announced, we are keeping the CARDS challenges, but as you can see we have expanded them a bit. And so to start, we suggest making a set of cards in a box. 
 
 
Zadanie polega na wykonaniu pasującego do siebie zestawu kartki i pudełka w formacie kwadratowym, prostokątnym lub DL. Stawiamy tyko jeden warunek - pudełko powinno być pełne tj. posiadać wieczko bez okienka. Liczy się stworzenie kompletu, w którym zarówno kartka jak i pudełko będą ozdobione w podobnym klimacie. 
 
The task is to make a matching card and box set in square, rectangular or DL format. There is only one condition - the box should be full, i. e. it should have a lid without a window. What matters is creating a set where both the card and the box are decorated in a similar climate.
 
Dla zwycięzcy mamy niespodziankę, którą ufundował sklep Rapakivi.
Do wygrania jest bon o wartości 60 zł do wykorzystania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
We have a surprise for the winner, which was sponsored by Rapakivi store.
You can win a voucher worth 60 PLN to be used in the store.
NOTE: shipping overseas at winner's expense.
Nasz team miał przyjemność pracować na bazach i materiałach - tekturkach - sponsora.
Our team had the pleasure to work on the bases and materials - cardboards - of the sponsor.

Zębianka

kigbet vel Ki


 
 
 
 
 Na zgłoszenie swoich prac macie czas do 6 lutego. Miłego tworzenia!
You have time until February 6 to submit your work. Enjoy creating!