wtorek, 16 stycznia 2024

DT CALL - przypomnienie :)

Kto ma ochotę na niezwykłą przygodę razem z Art-piaskownica
niech wskakuje na bloga .... bo ........
OGŁASZAMY NABÓR do DT Art Piaskownicy :) 

 
Macie jeszcze tylko tydzień na zgłoszenia. Szczegóły tutaj -->
https://art-piaskownica.blogspot.com/2024/01/dt-call.html

środa, 3 stycznia 2024

DT CALL

 Witajcie ...
Hello there...

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................


OGŁASZAMY NABÓR do DT Art Piaskownicy :)
TODAY WE ANNOUNCE A DESIGN TEAM CALL!!!


..............................
..............................
..............................

szukamy nowych
we are looking for

KREATYWNYCH 
PEŁNYCH PASJI,
CHĘCI i ZAPAŁU
CREATIVE
FULL OF PASSION
and EAGERNESS
 

osób, które chciałyby przez najbliższy rok współtworzyć z nami bloga AP
(4 edycje: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
people who would like to co-create the Art Piaskownica blog with us!!! 
(4 editions: March, June, September, December)

 
Co oferujemy?
What do we offer?  

- roczny okres współpracy
- zestawy produktów od sponsorów w przypadku wyzwań przez nich sponsorowanych,
- prezentację prac na blogu (ponad 2 tysiące obserwatorów)
oraz za pośrednictwem Facebooka (ponad 2500 polubień)

- miłą, sympatyczną atmosferę pracy, możliwość bliższego poznania nas z innej strony ;)
 
- one-year cooperation period
- packs of products from sponsors in case of sponsored challenges, 
- presentation of your works on Art Piaskownica's blog (over 2 000 observers) 
and on facebook fanpage (over 2500 likes)
- nice work environment, possibility to meet us from the other side ;)


Czego oczekujemy?
What do we expect?  

 - aktywnego udziału w mediach społecznościowych i współudziału
w tworzeniu bloga Art Piaskownicy
,
- przygotowania minimum 2 prac na miesiąc
( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień --> 8 w skali roku)
- różnorodności - szukamy osób, które tworzą nie tylko scrapy i kartki,
ale również zajmują 
się innym rodzajem rękodzieła i/lub fotografią,

- głowy pełnej pomysłów, kreatywności, chęci stawiania sobie wyzwań i podejmowania ich,
- aktywnego uczestnictwa w "wewnętrznym życiu" społeczności,
respektowania jej zasad i regulaminu.

- active blogging on your own blog  and active participation in creating Art Piaskownica's blog
- preparing minimum 2 works  each month
(March, June, September, December --> 8 per year)
- diversity - we're looking for people who create not only LO and cards,
but are also interested in other crafts and/or photography,

- head full of new ideas, creativity, willingness to achieve goals a|
nd courage to take on new challenges,

- playing an active role in an "inside life" of our community, respecting its rules.

Jeśli znasz język angielski, będzie to twój dodatkowy atut!
If you speak English, it will be your additional advantage!


 Jeśli zatem uważasz, że to Ty jesteś osobą, której szukamy,  
wyślij nam swoje zgłoszenie na adres mailowy:
If youd like to apply, send an email to: 

kigabet@interia.pl
kigabet@interia.pl

 w tytule wpisując hasło "DT call" i swój nick.
 Please add a "DT call"
and your nick in the subject.
 
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 24 stycznia.

We are waiting for your applications until January 24.


Prześlij nam:
- swoje imię i nazwisko, nick,
- link do bloga i/lub galerii internetowej/strony na Facebooku,
- zdjęcia trzech ulubionych prac swojego autorstwa (nie więcej)
- informację, dlaczego chciałabyś/chciałbyś należeć do naszego DT.
 Send us:
- your name and nick,
- link to your blog, gallery or facebook page,
- photos of three favourite works made by you (not more),
- information why you want to be a part od our DT.


Zespół Art Piaskownicy
Art Piaskownica's Design Team

poniedziałek, 1 stycznia 2024

Witajcie w Nowym Roku 2023!

Hej ... hej ... z tej strony Ki :) Przed nami kolejny rok z Art Piaskownicą <3
Mamy nadzieję, że będziecie z nami! W końcu bez was to miejsce nie miałoby racji bytu ;)

Hey ... hey ... Ki here :) Another year ahead of us with Art Piaskownica <3
We hope you will be with us! After all, without you, this place would not exist;)


Postanowiłam że AP pozostanie w wirtualnej rzeczywistości
choć w innym kwartalnym wydaniu wyzwań.
Będziemy się tu spotykać raz na 3 miesiące (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

Niedługo ogłoszę nowy nabór DT :))) Nie przegapcie tego wydarzenia.
To miejsce potrzebuje nowego ducha … jak mówią nowej świeżej krwi …   

I decided that AP would remain in virtual reality
albeit in a different quarterly challenge edition.
We will meet here once every 3 months.

I will soon announce a new recruitment of DTs :))) Don't miss this event.
This place needs a new spirit... as they say, new blood... 

Pozdrawiam noworocznie.
New Year's greetings.