środa, 28 października 2020

MIXED MEDIA - stemple - wyniki

Hej, hej ... Mamy nadzieję, że zabawa ze stemplami wam się podobała?
Ilość zgłoszonych na wyzwanie prac oznacza, że TAK!
Pora zatem ogłosić nasze TOP3.

Hey, hey, hey....hope you enjoyed playing with the stamps?
The number of works submitted for the challenge means YES!
So it's time to announce our TOP3.

Miejsce pierwsze:
First place: 

Rudzia-Bianca Scrapdogowe lowe

Gratulujemy! Dla ciebie banerek i nasza nagroda niespodzianka,
którą zgodnie z zapowiedzią wyślemy do ciebie w grudniu.
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt z Ki (kigabet@interia.pl)

Congratulations! There is a banner for you.
We'll send you our surprise award, as announced, in December.
In order to receive the prize, please contact Ki (kigabet@interia. pl).

CONGRATULATIONS !!! 

Miejsce drugie:
Second place: 

Rękodzieło Margo

Gratulacje! Banerek dla ciebie:
CONGRATULATIONS!!! A banner for you:

 
Miejsce trzecie za dwie piękne kartki otrzymuje:
Third place: 


 
           
 Gratulacje! Banerek dla ciebie:
CONGRATULATIONS!!! A banner for you:

 
Pozostałym uczestnikom dziękujemy za przepiękne prace
i zapraszamy do zabawy z nami.
We would like to thank all the other participants for their beautiful work 
and invite you to play with us in current challenges.

poniedziałek, 26 października 2020

DT CALL

Witajcie ...
Hello there...


..............................
..............................
..............................
..............................
..............................


OGŁASZAMY NABÓR do DT Art Piaskownicy :)
TODAY WE ANNOUNCE A DESIGN TEAM CALL!!!..............................
..............................
..............................

szukamy nowych
we are looking for

KREATYWNYCH 
PEŁNYCH PASJI,
CHĘCI i ZAPAŁU
CREATIVE
FULL OF PASSION
and EAGERNESS
 

osób, które chciałyby przez najbliższe pół roku (styczeń - czerwiec
prowadzić i współtworzyć z nami bloga Art Piaskownicy !!!
people, who would want to carry on and create Art Piaskownica's blog with us
for the next six months (from January to June)


Co oferujemy?
What do we offer?  

- półroczny okres współpracy (styczeń - czerwiec) możliwością jego przedłużenia,
- zestawy produktów od sponsorów w przypadku wyzwań przez nich sponsorowanych,
- prezentację prac na blogu (ponad 2 tysiące obserwatorów) oraz za pośrednictwem Facebooka  
(ponad 1800 polubień) i instagrama
- miłą, sympatyczną atmosferę pracy, możliwość bliższego poznania nas z innej strony ;)
 
- six months cooperation (January to June), with possibility to extend,
- packs of products from sponsors in case of sponsored challenges, 
- presentation of your works on Art Piaskownica's blog (over 2 000 observers) 
and on facebook fanpage (over 1800 likes), instagram
- nice work environment, possibility to meet us from the other side ;)


Czego oczekujemy?
What do we expect?  

 - aktywnego udziału w mediach społecznościowych i współudziału w tworzeniu bloga Art Piaskownicy (1-3 posty w miesiącu),
- przygotowania minimum 2 prac miesięcznie wraz z postami do publikacji na naszym blogu, 
- różnorodności - szukamy osób, które tworzą nie tylko scrapy i kartki, ale również zajmują się innym rodzajem rękodzieła i/lub fotografią,
- głowy pełnej pomysłów, kreatywności, chęci stawiania sobie wyzwań i podejmowania ich,
- aktywnego uczestnictwa w "wewnętrznym życiu" społeczności, respektowania jej zasad i regulaminu.

- active blogging on your own blog  and active participation in creating Art Piaskownica's blog   (1-3 posts monthly), 
- preparing minimum 2 works  each month, publishing them on Art Piaskownica's blog,
- diversity - we're looking for people who create not only LO and cards, but are also interested in other crafts and/or photography,
- head full of new ideas, creativity, willingness to achieve goals and courage to take on new challenges,
- playing an active role in an "inside life" of our community, respecting its rules.

Jeśli znasz język angielski, będzie to twój dodatkowy atut!
If you speak English, it will be your additional advantage!


 Jeśli zatem uważasz, że to Ty jesteś osobą, której szukamy,  
wyślij nam swoje zgłoszenie na adres mailowy:
If youd like to apply, send an email to: 

 artpiaskownica@gmail.com, 
artpiaskownica@gmail.com, 

 w tytule wpisując hasło "DT call" i swój nick.
 Please add a "DT call"
and your nick in the subject.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.

DEADLINE: 15th of November.


Prześlij nam:
- swoje imię i nazwisko, nick,
- link do bloga i/lub galerii internetowej/strony na Facebooku,
- zdjęcia trzech ulubionych prac swojego autorstwa (nie więcej)
- informację, dlaczego chciałabyś/chciałbyś należeć do naszego DT.
 Send us:
- your name and nick,
- link to your blog, gallery or facebook page,
- photos of three favourite works made by you (not more),
- information why you want to be a part od our DT.


Zespół Art Piaskownicy
Art Piaskownica's Design Team

niedziela, 25 października 2020

MIXED MEDIA - gaza/bandaż

Witajcie :)
Hello :)
 
Za oknami jesień w pełni. W piaskownicy choróbska póki co nam nie straszne...
ale my - nieco przekornie -  zachęcamy do zaglądniecie do domowej apteczki ;)
Na tapetę wskakuje bowiem gaza i/lub bandaż.
Outside the windows, autumn is full. In the sandpit we are not terrified. . . 
but we encourage you to take a look in your home medicine cabinet ;) 
A gauze and/or a bandage is jumping on the wallpaper.
 
Zgodzicie się z nami, że to idealny materiał do tworzenia prac. Pokażcie nam to ;) 
You'll agree with us that this is the perfect material for creating works. Show us that ;)

Poniżej prace naszego DT. Dziewczyny wykazały się nie lada kreatywnością:
Below is the work of our DT. The girls showed a lot of creativity:

 Zębianka

 

 Pracownia Esme

Angi

 
 Emi

Inka-art

 
 
 Na wasze prace czekamy do 24 listopada. Bawcie się dobrze.
We're waiting for your work until November 24th. Have fun.

czwartek, 22 października 2020

ZNAKI ZODIAKU - Waga - wyniki

Hej hej ... jakie nastroje u Was? Mamy nadzieje, że mimo jesiennej aury wyśmienite.
... na naszym blogu dziś wyniki znaku Wagi. 

Hey hey hey. . . what's your mood? We hope that despite of the autumn aura, it's excellent. . . .
on our blog today the results of the Libra sign challenge.


Zwycięzcą zostaje: / The winner is:

Looking at deco

Dla ciebie banerek i serdeczne gratulacje.
There's a banner for you and  congratulations.


Do końca roku zostało zastało zaledwie kilka znaków więc 
WIELKA MOTYWACJA kochani. Bądźcie z nami :)
 
 By the end of the year there are only a few signs left, 
so BIG MOTIVATION dear ones. Be with us :)

poniedziałek, 19 października 2020

ZNAKI ZODIAKU - Skorpion

Witajcie! /Hello!

 Przed nami kolejny znak zodiaku: SKORPION.
Another sign of the zodiac Scorpio is ahead of us. 
 

Skorpion () (łac. Scorpio) – ósmy astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 210° a 240° długości ekliptycznej. Wypada to między 22/23 października a 21/22 listopada – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 24 października a 23 listopada. Znak Skorpiona przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku. Skorpion kojarzony był z pierwotną wodą i z pierwotnym źródłem narodzin oraz z piekłem i śmiercią. Znak pochodzi z Babilonii. W 46 roku p.n.e. po reformie kalendarza przez Juliusza Cezara okres jego panowania został podzielony na rzecz znaku Wagi.

Według nauk astrologicznych Skorpion przebywał pod wpływem Marsa i Plutona. Związek z bogiem piekieł umacniał się poprzez pozycje Antaresa (Gwiazdy Duchów) na południowym krańcu Drogi Mlecznej. Kabaliści łączyli go z XIII arkanem Tarota, Śmiercią. Należał do znaku trygonu wodnego i był nocnym domem Marsa. Wiązano z nim mity gdzie występowały Izyda, Artemida, Orion i Herkules oraz bohaterowie astralni Wężownik i Faeton.
 
Scorpio () (Latin Scorpio) - the eighth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to people born during the observation of the Sun in this sign, that is, in the ecliptic section between 210° and 240° of the ecliptic longitude. This falls between October 22/23 and November 21/22 - the exact timeframe depends on the year. Sometimes conventional boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868–1932) it was the period between October 24 and November 23. The sign of Scorpio is also attributed to people born during the rising of this sign. Scorpio was associated with primordial water and the primal source of birth, and with hell and death. The sign comes from Babylon. In 46 BCE after the calendar reform by Julius Caesar, the period of his reign was divided in favor of the sign of Libra.
 
According to astrological science, Scorpio was under the influence of Mars and Pluto. The relationship with the god of hell was strengthened through the position of Antares (the Spirit Star) at the southern end of the Milky Way. Kabbalists linked him with the XIII Tarot arcane, Death. It belonged to the water trigon sign and was the night home of Mars. Myths were associated with him where Isis, Artemis, Orion and Hercules and the astral heroes Ophiuchus and Phaeton appeared.
 
Charakterystyczne cechy tego znaku to:
The distinctive features of the sign:

Pora roku: Jesień
Season: Autumn
Pomyślny dzień: czwartek
Lucky day:Thursday
Szczęśliwe liczby: 2,7,9
Lucky numbers: 2,7,9
Żywioł - Woda
Element: Water
Planeta rządząca - Mars, Pluton
Ruling planet -Mars, Pluto
Szczęśliwy kolor - brązowy, granat, purpurowy, czarny
Lucky colors:brown, garnet, purple, black
Kamień szlachetny - obsydian, jaspis, hematyt, agat, ametyst
Gemstone: obsidian, jasper, hematite, agate, amethyst
Metal - żelazo, rad
Metal - iron, rad
Zapachy - wrzos, głóg, rezeda
Scent: heather, hawthorn, rezeda
Rośliny - wilcza jagoda, amarylis, brzoza
Plants - nightshade, amaryllis, birch
Kraje - Norwegia, Maroko, Tybet
Countries - Norway, Morocco, Tibet
Znaki zgodne: Rak, Koziorożec, Ryby
Compatible signs: Rak, Koziorożec, Ryby
Znaki niezgodne: Bliźnięta, Waga
Incompatible signs: Gemini, Libra
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Skorpiona. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Scorpio symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with:
 
 
 


 
 
 

 
 
Na wasze prace czekamy do 18 listopada. Miłej zabawy.
We are waiting for your artwork until November18th. Have fun.

 

piątek, 16 października 2020

KoloroTON #28 - wyniki

OLIWKOWY i POMARAŃCZOWY
to idealny jesienny duet. Nic więc dziwnego, że tym razem
byłyśmy jednomyślne w głosowaniu. Tadaaaam ... zwycięzcą zostaje:

Julia's Personalised gifts and cards

 
Gratulujemy!
Congratulations! 
 
 Banerek dla Ciebie oraz nagroda od sponsora ScrapBoys.  
W sprawie odbioru nagrody prosimy o bezpośredni kontakt
ze Sponsorem wyzwania: sklepem ScrapBoys
There's a banner for you and the prize from our sponsor ScrapBoys.
To receive the prize, please contact the Challenge Sponsor directly: ScrapBoys.Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to take part in the ongoing challenges.

wtorek, 13 października 2020

KoloroTON #29 - edycja sponsorowana

Witajcie kochani! / Hello!
Zapraszam Was na kolejne wyzwanie z cyklu KoloroTON.
W tym miesiącu prym będzie wiodła klasyczna i ponadczasowa
 
CZERŃ + DOWOLNY KOLOR

I invite you to another challenge in the KoloroTON series.
This month, classic and timeless will lead the way

 
BLACK + COLOR OF YOUR CHOICE


Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni od jasnego do ciemnego), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru! Te wyzwania mają w sobie ogromny twórczy potencjał techniczny. A ponieważ ty razem stawiamy na KOLOR CZARNY - poza wybranym przez was kolorem z palety barw - dopuszcza się jedynie użycie bieli w niewielkiej ilości. Niech czerń dominuje i stanowi przewagę w Waszej pracy.
 
Remember that the main idea behind these challenges is CONTRAST! The fun itself consists in combining two colors (their shades from light to dark), from which you should create a work in any technique and form. Don't limit yourself to just paper! These challenges have enormous technical creative potential. And because we are focusing on BLACK COLOR - apart from the color you choose from the color palette - you can only use white in a small amount. Let black dominate and be an advantage in your work.

Na Autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda 
ufundowana przez Sponsora naszego wyzwania, sklepu Scrap Boys
Zwycięzca otrzyma trzy wybrane przez siebie kolekcje.
The winner of our challenge will receive three paper collections 
of her/his choice from our fantastic sponsor, the Scrap Boys!


Ku inspiracji prace naszego zespołu :)
Here’s what our designers have come up with:

Daget-Art - czarny + żółty
 
 
Emi - czarny + żółty


Angi - czarny + zielony


kigbet vel Ki - czarny + oliwkowy

 
made by Aluu - czarny + beżowy
 
Idaho - czarny + białe złoto
 
 
Papierowe DOBRO - czarny + srebrny


Inka-art - czarny + kobalt
 

 
Pracownia Esme - czarny + wrzosowy
 
 
Zębianka - czarny + fioletowy


Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, 
na Wasze projekty czekamy do 12 listopada. Powodzenia!

We cordially invite you to have fun together,
We are waiting for your projects until November 12. Good luck!

sobota, 10 października 2020

CARDS - kartka TAG - wyniki

 Dzień dobry Kochani! / Hello!

Pora ogłosić wyniki naszego wyzwania kartkowego w kształcie TAGU. Serdecznie dziękujemy
za wszystkie zgłoszenia i piękne prace. 
It is time to announce the results of our TAG-shaped card challenge. Thank you very much for all your applications and beautiful works.

A zwyciężczynią zostaje...
And the winner is... 
 
 
 
Serdecznie gratulujemy !!!
Dla Ciebie mamy banerek i nagrodę od Sponsora: ITD Collection.
Congratulations !!!
For you, we have a banner and a prize from the Sponsor: ITD Collectio

 
Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne wyzwania:)
We invite you to our next challenges:)

środa, 7 października 2020

Exploding box - wyzwanie sponsorowane

Dzień dobry,
dzisiaj wyzwanie kartkowe w formie, tak lubianego przez wielu, exploding boxa. Wybuchające pudełeczka przez swoją różnorodność są wciąż ciekawą opcją prezentową, tym bardziej, że w swoim wnętrzu mogą skrywać wiele niespodzianek. Co dokładnie, to już oczywiście zależy od twórcy oraz okazji, na którą powstają. W naszym dzisiejszym wyzwaniu tematyka boxa, wielkość (duży, mały) oraz forma są absolutnie dowolne (np. klasyczny, z bokami w serduszka, sześciokąt, z harmonijką w środku itd ...). Jak zawsze liczymy na w Waszą niezawodną kreatywność! 
 
Good morning, 
today a card challenge in the form, so much liked by many, exploding box. Exploding boxes by their variety are still an interesting gift option, especially as they can hide many surprises inside. What exactly, of course, depends on the creator and the occasion for which they are created. In our today's challenge, the theme of the box, size (large, small) and form are absolutely free (e. g. classic, with sides in the heart, hexagon, with a harmonica in the middle, etc. . . ). As always, we count on your reliable creativity!


Na zwycięzcę jak zawsze czeka wspaniała nagroda, ufundowana przez ITD Collection. 
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.  
 As always, a great prize awaits for the winner, funded by ITD Collection. 
To win a voucher worth PLN 100 for shopping in the ITD Collection store.


Aby Was zainspirować, nasz zespół przygotował kilka propozycji :-)
To inspire you, our team has prepared several proposals :-)
 
Oto one:
Here they are:
 
kigabet vel Ki (projektantka ITD Collcection)
 

 Daget-Art
 
 


 
 
 
 

 
 
Na Wasze prace czekamy do 6 listopada. Bawcie się dobrze!