czwartek, 30 czerwca 2016

Witamy nowy zespół ...


Jesteście ciekawi kto dołączył do naszego grona? TAK! No to nie przedłużamy. Oto szczęśliwa szóstka, która od dziś wspierać będzie stary skład, w który wchodzą: Anetta L., Czarna Biedronka, Daget-Art, kigabet vel Ki, Taja ...
Are you curious who joined our team? YES! Well, we'll not make you wait any longer. Here's the happy six, which from now on will support the older part of the team, which consists of Anetta L, Czarna Biedronka,Daget_Art, kigabet vel Ki, Taja......
Ania / Angi 
  
Nazywam się Ania, a w wirtualnym świecie istnieję jako Angi. Tworzę …  odkąd pamiętam. Jest to dla mnie odskocznia od wielu problemów, które dźwigam na co dzień. Wszystkie codzienne emocje - pozytywne, ale i też negatywne, potrafię przekształcić w energię  i natchnienie potrzebne do tworzenia. A tworzę w wielu dziedzinach  – kartki i inne twory z papieru, ozdoby do domu, prezenty dla bliskich. Uwielbiam zwłaszcza prace spersonalizowane, przygotowane specjalnie pod daną osobę, jej charakter czy zainteresowania. Żałuję, że doba ma tylko 24h, bo codziennie pojawia się w mojej głowie nowy pomysł na stworzenie czegoś kreatywnego. Pomysły te skrzętnie zapisuję z myślą .... kiedyś :)
My name is Anne, and in the virtual world exist as Angi . I
create since I can remember. For me it is a steppingstone for many problems that I carry every day. All the daily emotions - positive but also negative , can be converted to energy and inspiration you need to create. I am creating in many areas - cards and other creations of paper, home decorations, gifts for loved ones. I love to create especially personalized work, prepared specifically for the person, its character and interest. I wish that the day has only 24 hours , because every day there is in my mind a new idea to do something creative . These ideas carefully write down … someday I'll do it :)Iwona / AnnaMaria

Mam na imię Iwona, a w sieci działam także jako AnnaMaria. Rękodziełem zajmuję się od... zawsze. Już jako dziecko nauczyłam się szydełkować i lubiłam spędzać wolny czas w sposób twórczy. Z biegiem lat moje rękodzielnicze zamiłowania przerodziły się w wielką pasję, która obecnie wypełnia moje życie. Uwielbiam podejmować coraz to nowe wyzwania, podróżować w nieznane strony i przemierzać kolejne artystyczne szlaki. Moim ulubionym tworzywem jest tektura. Uwielbiam "konstruowanie", opracowywanie form, dopasowywanie i komponowanie. Staram się wszystko tworzyć od podstaw. Najbliższy memu sercu jest scrapbooking i dziedziny pokrewne, ale inne techniki (szydełkowanie, patchwork, makrama) także nie są mi obce. Mam nadzieję, że zechcecie towarzyszyć mi w zabawach w naszej Piaskownicy.
My name is Iwona, but you can find me as AnnaMaria on the Web. I create crafts... always. As a child I learned to crochet and I liked to spend my free time in a creative way. Over the years my hand-craft passion turned into a great love, which now fills my life. I like to take new challenges, travel into the unknown side and traverse another artistic trails. My favorite material is cardboard. I love construction, processing forms, matching and composing. I try to make everything from scrat. The closest to my heart is scrapbooking and related areas, but other techniques (crocheting, patchwork, macramé) are not alien to me. I hope that you want to accompany me in play in our Sandbox.


Emilia / Emi 

Pochodzę z centralnej Polski, ale na miejsce do życia świadomie wybrałam Dolny Śląsk, który jest dla mnie nieustającym źródłem inspiracji. Szydełkuję, szyję, bawię się filcem i robię mnóstwo innych rzeczy. Zazwyczaj moje prace nie są zbyt duże, bo szczególną miłością darzę miniaturki. Lubię też lalki i muchomory :)
I come from the central Poland, but for a place to live conciously chose Lower Silesia, which for me is a constant source of inspiration. I crochet, sew, play with felt and I do a lot of other things. Usually my work is not too large, because the special love I have for miniatures. I also like dolls and toadstools :)


Iwona / Iva

Mam na imię Iwona. Z zawodu jestem spedytorką - dzięki tej zdalnej pracy mogę się realizować również w scrapbookingu, który okazał się moją największą pasją! Scrapbooking skradł moje serce dwa lata temu. To właśnie wtedy powstały moje pierwsze prace - exploding box. I stało się.. aktualnie każdą wolną chwilę spędzam na tworzeniu i upiększaniu notesów, kalendarzy, albumów itp. Po ok. roku powstał blog i funpage - Prezent Sam w Sobie - który pozwala mi dzielić się z Wami moimi pomysłami i pokazuje nowo powstałe prace/projekty.  Przyznam szczerze, że estetyka i postrzeganie piękna w mojej rodzinie to kwestia bardzo indywidualna  - ja zajmuję się scrapbookingiem, mąż to prawdziwa złota rączka, a dzieci odnalazły się w rysunku, fotografii i malarstwie. Cała rodzinka jest dla mnie oparciem i szczerze dopinguje mnie w kolejnych projektach.
My name is Iwona. I am a forewarding agent - thanks to this remote work I can realize myself also in scrapbooking, which is my greatest passion! The scrapbooking stole my heart two years ago. It was then I created my first work - exploding box. And it happened .. currently every free moment I spend on the creation and decorating notebooks, calendars, albums, etc.. After approx. one year I created my blog and funpage - Gift in itself - which allows me to share with you my ideas and shows the newly created work / projects. I must admit that esthetics and perception of beauty in my family is a very individual matter - I deal with scrapbooking, my husband is a real handyman and children found themselves in drawing, photography and painting. The whole family is for me support and honestly encourages me in future projects.Valeria / Lera Kava
Blog: 
http://kava4ka.blogspot.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ler4ik_kava/

 
Mam na imię Waleria, w blogowym świecie jestem znana jako Lera Kava. Mieszkam na Ukrainie, w Zaporożu. Jestem mamą, muzykiem i nauczycielką. Scrapookingiem zajmuję się od prawie 4 lat. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym i zajmuję się moją córeczką. Jestem osoba kreatywną, która wolny czas poświęca na scrapbooking. Lubię robić różnorodne projekty w odmiennych stylach. Lubie tworzyc alter-scrapy. W swoich pracach wykorzystuję różne techniki i materiały. Jestem bardzo zadowolona, że dołączyłam do zespołu Art-Piaskownicy. Przed nami wspólne kreatywne wyzwania.
My name is Valerie, in the design blog world I'm known as Lera Kava. I live in Ukraine in Zaporizhia. I am a mother, a musician and a teacher. I'm dealing with the scrapooking for almost 4 years. I am currently on childcare leave and take care of my daughter. I am a creative person who spends free time on scrapbooking. I like to do diverse projects in different styles. I like to create alter-scraps. In my works, I use a variety of techniques and materials. I am very pleased that I joined the the team Art-Sandbox. Ahead of us are many creative challenges to be shared.


Joanna / Zębianka 

Witajcie! Mam na imię Joanna- w sieci znana jako Zębianka, od kilku lat prowadzę bloga, gdzie zamieszczam swoje wytwory o nazwie pracatworzenia.blogspot.com. Jestem żoną oraz mamą małego Krzysia. Uwielbiam działać twórczo w różnych dziedzinach jak: scrapbooking, szycie, decoupage, biżuteria, filcowanie, fotografia...chętnie maluję, rysuję, projektuję wnętrza, odnawiam stare meble, szukam dobrego designu z lat 50 i 60....Sztuka to moje życie. I z nią właśnie związałam swoje życie zawodowe, w którym swoją pasją i doświadczeniem staram się zarażać innych.
Hello! My name Joanna- in the network known as Zębianka. For several years I run a blog, where I put my creations, called pracatworzenia.blogspot.com. I am a wife and the mother of small Christopher . I love to work creatively in a variety of fields as scrapbooking, sewing, decoupage, jewelry, felting, photography... I'm eager to paint, draw, design interiors, renew old furniture, look for some good design from the 50's and 60 .... Art is my life and it is what i dedicated my professional life to in which I try to infect others with passion and experience.


Cieszymy się, że jesteście z nami. Niech ten rok będzie dla was i dla nas wspaniałym czasem. Twórzmy, inspirujmy, ale przede wszystkim dobrze się bawmy!
We are glad that you are with us. May this year be for you and for us a great time. Let's create, inspire, but above all, well, let's play!
wtorek, 28 czerwca 2016

KOLORY maja - wyniki

Witajcie,
Hello,
wiemy, że wszyscy myślą już o wakacjach,
ale dzisiaj mamy dla Was ogłoszenie wyników wyzwania  z kolorami maja...
A zwyciężczynią jest... 
we know that everybody thinking now about holidays, 
but today is time for the results of the May challenge with colors...
And the winner is...
Gratulujemy!!!
Zwycięski banerek dla Ciebie :)
Congratulations!!!
The banner for you:)

Kochane, nie zapominajcie o nas w wakacyjnym okresie -
zapraszamy do udziału w aktualnych wyzwaniach :) Pozdrawiamy!!! Załoga AP :)
Dears, don't forget about us in holiday time - 
feel free to join our current chllenges ;) Greetings!!! Team AP:)

sobota, 25 czerwca 2016

PRINTY - "kropki"

Hej, hej!
Hi!
Pewnie już wielu z was na myśl o wakacjach uśmiecha się radośnie. Tak samo i my. Jednak nasz uśmiech wywołują  kolory czerwca. Mają w sobie tyle energii, radości, że od razu nabiera człowiek ochoty do tworzenia. Na tapecie:
Probably many of you smile happily, on the thought of holiday. In the same way we do. However, our smile is elicited by the colors of June. They have so much energy, joy, one will immediately create.

KROPKI
DOTS 


Na kolorystyczne wyzwanie zapraszamy Was wraz z Anią z bloga "Płonące motyle".
For the color challenge we invite you with Ania from blog "Płonące motyle". 


"Mam na imię Ania. W sieci znacie mnie jako Anię S, prowadzącą bloga "Płonące motyle". Od kiedy pamiętam, zawsze coś tworkowałam albo przerabiałam, robiłam własnoręcznie kartki na różne okazje. Rok po urodzeniu Synka założyłam bloga i zaczęłam swoją przygodę z rękodziełem na poważnie. Zaczęłam od exploding boxów, które uwielbiam robić do dzisiaj. Potem zaczęła się moja przygoda z papierową wikliną i wciągnęły mnie te rureczki :) W międzyczasie były też inne techniki. I jakieś 2,5 roku temu zakochałam się w koralikach Toho i zaczęłam tworzyć bransoletki na krośnie. Dla tej miłości nauczyłam się dziergać na szydełku i popłynęłam ze sznurami szydełkowo-koralikowymi. Obecnie biżutkowanie jest moją największą miłością, ale nie stronię od innych technik.  Wciąż się uczę i doskonalę swój warsztat :) Często biorę udział w wymiankach, bo lubię obdarowywać innych :) Dlatego też przy okazji Gościnnego występu chciałbym i Wam coś podarować."

"My name is Anne. The network know me as Anne S, leading blog "Burning butterflies". Since I remember I always created something or remade, I did own cards for different occasions. One year after the birth of my son launched a blog and started my craft adventure seriously. I started with exploding boxes, that I love to do to this day. Then I began my adventure with paper wicker and these tubules made me hooked :) In the meantime, there were other techniques. And some 2.5 years ago, I fell in love with Toho beads and began to create loom bracelets. For this love I learned to knit crochet and had to take the ropes crochet-beads. Currently, the creation of jewelery is my biggest love, but I do not avoid other techniques. I'm still learning and perfecting my craft :) Often I participate in exchanges, because I like bestow others :) Therefore, on the occasion of the guest appearance I would like to give you something."


Dla zwycięskiej pracy Ania przygotowała taką nagrodę.
For the of the winning work Ania has prepared a reward.
 

Technika, jak zawsze, dowolna, jednak pamiętajcie, 
aby w pracy użyć jak najwięcej materiałów, dodatków w kropki.
The technique, as always, any, but remember to use 
at work as much as possible materials and additives with dots.
A oto inspiracje nasze i naszej Gościnnej Projektantki - Ani S.
And here is our inspirations and our a Guest Designers - Ania S.

Ania S.
przygotowała kolorowe kartki
prepared colorful cards


przybornik na papiery
boxes on the papers


motywująca karteczka
motivational card

 

Taja
strona z książeczki sensorycznej
the page of the quiet book


broszki do jarmilek
brooches for Jarmilki shoes 


Na Wasze prace czekamy do 27 lipca.
We are waiting for your works until 27 July. Ahoy


PS.
A ja w tym miejscu chciałabym się pożegnać z Wami i załogą Art-Piaskownicy. Spędziłam tu cudowny rok, ucząc się i jednocześnie Was inspirując. To będą niezapomniane chwile, do których będę mogła wracać. Dziękuję z całego serca, Wam, uczestniczkom zabaw, lecz przede wszystkim dziewczynom z teamu AP, że były cierpliwe, rzeczowe i podawały pomocną dłoń.  Elżbieta A.

PS.
And I in this place would like to say goodbye to you and the team AP. I spent a wonderful year here, studying and at the same time inspiring you. These will be unforgettable moments, which I can go back to. Thank you with all my heart, to you, participants of challenges, but above all to the girls from the team AP that they were patient, kind and always ready to lend a hand. Elizabeth A.