poniedziałek, 25 stycznia 2021

MIXED MEDIA - BAZA drewno - edycja sponsorowana

Witajcie miłośnicy technik mixed media.
Ta seria wyzwań w tym roku jest DLA WAS! 

Welcome to the Mixed Media Technique Lovers. 
This series of challenges this year is FOR YOU!

Dla odmiany stawiamy na BAZY. Będzie ona każdorazowo waszym punktem wyjścia do stworzenia dowolnej tematycznie pracy w technice mixed media lub decoupage z elementami mixed media. Na początek coś mega przyjemnego:

For a change, we're betting on BASE. It will always be your starting point for creating any thematically mixed media or decoupage work with mixed media elements. For starters, something mega-pleasant:

DREWNO / WOOD

W pracy dopuszcza się użycie elementów takich jak: kora, pień, plaster brzozy, patyki, gałęzie. Nie używamy tym razem sklejki ani płyt typu mdf/hdf jako bazy. Ponadto wszystkie chwyty dozwolone. Zaskoczcie nas! W miarę możliwości prosimy też o dołączenie do wpisu zdjęcia "czystej" bazy pracy.

In the work it is allowed to use elements such as: bark, trunk, birch slice, sticks, branches. We are not using plywood or mdf/hdf boards as a base this time. Furthermore, all tricks allowed. Surprise us! If possible, please also include a "clean" work base photo with the entry.

Na autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda BON 30zł
ufundowany przez Sponsora naszego wyzwania -
sklep Eko Deco.
Dodatkowo każdy uczestnik zabawy otrzyma
jednorazową 30 % zniżkę na zakupy w sklepie Eco Deco.

For the author of the best project awaits a great prize VOUCHER 30zł 
funded by the Sponsor of our challenge -  Eko Deco shop. 
In addition, each participant will receive a one-off 30% discount 
on purchases in the Eco Deco store.


A tak temat widzą dziewczyny naszego teamu:
And that's how our team's girls see the subject:

Idaho


Inka-art

 
 
 
 

 
 


 
 
 
  
  
 

Na wasze prace czekamy do 25 lutego. Twórczych doznań!

We're waiting for your work until February 25th. 
We wish you a creative experience!
 

sobota, 23 stycznia 2021

ZNAKI ZODIAKU - podsumownie całorocznej zabawy :)

Witajcie. Pora rozdać nagrody. Wczoraj się tu tak pięknie i mądrze rozpisałam,
a potem jednym kliknięciem myszki usunęłam cały post, więc dziś dla odmiany będzie krótko ;)

Hello. It's time to hand out the prizes. Yesterday I wrote so beautifully and wisely here, and then with one click of the mouse I deleted the whole post, so today for a change it will be short ;)

NAGRODA CAŁOROCZNA wędruje do: 
 The AWARD OF THE YEAR goes to:

Paper Like Me

 
 
NAGRODĘ POCIESZENIA otrzymuje: 
CONSOLATION PRIZE goes to:

Decu studio

 
Gratulacje!!! W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt z Ki : kigabet@interia.pl
Congratulations!!! In order to claim your prize, please contact Ki: kigabet@interia.pl

 Wiemy, że nagrody są tylko dwie, ale wszystkim uczestnikom, którzy konsekwentnie realizowali z  nami ów cykl należy się uznanie. Wielkie brawa dla Was ... i mała niespodzianka.
Na naszym fanpage znajdziecie karuzelę zdjęć z Waszymi pracami. Warto pokazać je innym!

We know there are only two awards, but all the participants who have consistently done this cycle with us deserve recognition. A big round of applause for you . . . and a little surprise. On our fanpage you will find a carousel of photos with your works. It's worth showing them to others!

 

piątek, 22 stycznia 2021

ZNAKI ZODIAKU - Koziorożec - wyniki

 Witajcie!
Dzisiaj na naszym blogu wyniki zabawy "Znaki zodiaku": KOZIOROŻEC.

Hello!
Today on our blog the results of the challenge"Signs of the zodiac": CARPICORN.

Zwycięzcą zostaje: / The winner is:
 
Marta Ro
 


  Dla ciebie banerek i serdeczne gratulacje.
There's a banner for you and  congratulations.
 
 

A ponieważ nasz CYKL ZNAKI ZODIAKU dobiegł końca 
chciałybyśmy jeszcze na koniec wyróżnić serię prac autorstwa Looking at deco
Dears, since our ZODIAC SIGNS CYCLE has come to an end, 
we would like to honour at the end a series of works by Looking at deco
 
 
Jej mechaniczna interpretacja znaków powaliła nas na łopatki! 
Gratulujemy! Dla ciebie dodatkowy banerek za całokształt.
Her mechanical interpretation of the signs knocked us off our feet! 
Congratulations! For you, an extra banner for the whole thing.
 
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przepiękne prace
i zapraszamy jutro. Rozdamy nagrody edycji ZNAKI ZODIAKU.

To the other participants, thank you for your beautiful work and please join us tomorrow. 
We will be giving away the Zodiac Signs edition awards.

wtorek, 19 stycznia 2021

TEMAT "smoki" - edycja sponsorowana

Witajcie!
Dzisiejszym wpisem powracamy do wyzwań pod hasłem: TEMAT. Proponujemy, by tegoroczna odsłona miała nieco mroczny charakter, więc tematem pierwszego wyzwania będą SMOKI. Smoki to poczciwe gadziny, które towarzyszą nam od wielu, wielu lat. Przybierają najróżniejsze formy i zwyczaje. Smok wawelski, tolkienowski Smaug, czy znane z "Gry o tron" smoki Daenerys - wybór jest przeogromny. 

Hello! 
With today's post we return to the challenge under the theme: THEME .  We're proposing that this year's installment be a bit dark, so the theme of the first challenge will be DRAGONS.. Dragons are kindred reptiles that have accompanied us for many, many years. They take on all sorts of forms and customs. Wawel Dragon, Tolkien's Smaug, or Daenerys' dragons known from "Game of Thrones" - the choice is overwhelming. 
 

Na to wyzwanie przygotowujemy dowolną w formie i technice
pracę nawiązującą do podanego tematu - królują SMOKI :)

For this challenge we prepare a work of any form and technique 
referring to the given topic - the reigning Dragon :) 

Na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda, ufundowana przez ITD Collection. 
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.  
 
A great prize awaits for the winner, funded by ITD Collection. 
To win a voucher worth PLN 100 for shopping in the ITD Collection store.

A teraz zobaczcie, jakie prace stworzyło, także z materiałów Sponsora, nasze DT:
And now see what artworks our DT created also from the sponsor's materials:
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


Na wasze prace czekamy do 18 lutego 2021 roku. Miłej zabawy!
We are waiting for your works until February 18, 2021. Have fun!
 


sobota, 16 stycznia 2021

KoloroTON #31 - wyniki

 Pewnie już nie możecie się doczekać wyników naszego srebrno-różowego wyzwania?
My też :)
Uwaga werble......
Wyzwanie wygrywa...

Surely you're already looking forward to the results of our silver and pink challenge? 
Us too :) 
Drum roll, please. . . . . .
 Challenge wins. . . .

Barwny Umysł 

 Banerek dla Ciebie oraz nagroda od sponsora ScrapBoys.  
W sprawie odbioru nagrody prosimy o bezpośredni kontakt
ze Sponsorem wyzwania: sklepem ScrapBoys.
There's a banner for you and the prize from our sponsor ScrapBoys.
To receive the prize, please contact the Challenge Sponsor directly: ScrapBoys.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do zabawy z NEONAMI!
We would like to thank all participants for playing together
 and invite you to have fun with NEONS!

środa, 13 stycznia 2021

KOLORY "neonowe"

Witajcie :)

To nasza pierwsza tegoroczna edycja kolorów, więc będzie JASKRAWO!
Dziś na tapetę bierzemy kolory NEONOWE.

Welcome :)
This is our first edition this year, so it will be BRIGHTLY!
Today we take NEON colours for wallpaper.

Neonami nazywamy wszystkie kolory, które są mocne, soczyste, jaskrawe i które przykuwają wzrok. Obok nich nie da się przejść obojętnie! Najpopularniejszymi neonowymi kolorami są bezdyskusyjnie neonowy róż, jaskrawy żółty, seledynowa zieleń, ale równie efektownie prezentuje się energetyzujący pomarańcz czy odblaskowy fiolet.

We call neon signs all colors that are strong, juicy, bright and eye-catching. You can't go near them! The most popular neon colours are undoubtedly neon pink, bright yellow, seledite green, but equally impressive is the energizing orange or reflective violet.

Zadanie polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie z zastosowaniem w niej minimum dwóch NEONOWYCH kolorów. Mogą być, dwa, trzy lub wszystkie powyższe z palety. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni. Nie wolno używać innych kolorów!

The task is to perform work in any technique and form using at least two NEON colours. They can be, two, three or all of the above from the pallet. As in all colour challenges, a small amount of white, grey and/or black may be used. Do not use other colors!

Poniżej inspiracje naszego teamu:
Here are our team's inspirations:

made by Aluu
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Na wasze prace czekamy do 12 lutego. Zaskoczcie nas kolorem!
We're waiting for your work until February 12th. Surprise us with colour!
 

niedziela, 10 stycznia 2021

CARDS - kartka GWIAZDA - wyniki

 Witajcie Przyszedł czas na ogłoszenie wyników
ostatniego wyzwania CARDS - Gwiazda.Wygrywa praca:

 Hello! The time has come to announce the results
of the last CARDS challenge STAR.
The winner is:

 Flo - art by Marta

Banerek dla Ciebie oraz serdeczne gratulacje!
I oczywiście nagroda od naszego sponsora! 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
e-mail: info@itdcollection.com)

Banner for you and congratulations!
And of course an award from our sponsor!
(In order to collect the prize, please contact the store:
e-mail: info@itdcollection.com)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
We cordially invite you to play with us.