poniedziałek, 30 września 2019

Gościnnie Beata / Sercem zdobione - TEMAT "organizer"

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was dwudzieste wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."  
As announced, we have the 20th challenge from the series " My passion is..." for you. 

 Nasz dzisiejszy gość to:
Today our guest is: 

Beata / Sercem zdobione


Ja / Me

Mam na imię Beata, obecnie znajduję się w Łodzi, ale gdzie będę za rok czy dwa, nie wiadomo. Na pewnym etapie życia z Wielkopolski przeniosło mnie do Trójmiasta, później do Anglii, a teraz jestem tu... w centrum ;) Prywatnie żona, mama dwójki dzieciaków i właścicielka szalonego, ale bardzo kochanego golden retrievera.
My name is Beata, currently I am in Łódź, but where I will be in a year or two, it is not known. At some stage in my life from Wielkopolska, I was moved to the Tri-City, then to England, and now I'm here ... in the center;) Privately, a wife, mother of two kids and the owner of a crazy but very beloved golden retriever.

TU I TERAZ / HERE AND NOW 

Od kiedy zaczęłam się udzielać w design teamach, aktywnie prowadzę swojego rękodzielniczego bloga www.sercemzdobione.pl. Poza tym, że nadal współpracuję z kilkoma DT, stworzyłam też i próbuję „ogarniać” łódzką grupę wspaniałych dziewczyn, których pasją jest decoupage. Od tego zaczęłyśmy, ale wiele z nas poszukuje też innych rękodzielniczych ścieżek, zatem teraz grupa skupia w również skraperki.
Since I started to participate in design teams, I have been actively running my craft blog www.sercemzdobione.pl. In addition to working with several DTs, I have also created a group of wonderful girls from Łódź, whose passion is decoupage. We started with this, but many of us are also looking for other craft paths, so now the group is also focused in scrapbookers too.
   
Art Piaskownica / Art Piaskownica
 
Do DT AP mam wielki sentyment. To tam dziewczyny dały mi ogromną szansę, jako początkującej decoupażystce. Dały szansę, motywację i „wielkiego kopa”, aby być coraz lepszą i lepszą :) Dziewczyny stanowią świetną grupę, zawsze życzliwą, gotową nieść pomoc i wsparcie. Bardzo cieszę się, że moje drogi kiedyś się z nimi zeszły, bo to też dzięki nim jestem tu, gdzie jestem w rękodzielniczym świecie :)
I have great fondness for DT AP. It was there that the girls gave me a great opportunity as a beginner decoupage artist. They gave a chance, motivation and "big kick" to be better and better :) Girls are a great group, always friendly, ready to help and support. I am very happy that my paths once came with them, because it is thanks to them that I am where I am in the handicraft world :)

Hobby / Hobby

Moje hobby to zdecydowanie rękodzieło :) Chciałam się odnaleźć w skrapbookingu i mixmediach ale jednak moje serce wyrywa się tylko do jednego. DECOUPAGE to jest moja miłość, hobby i sposób na stres. I to ta najbardziej klasyczna odmiana decoupage. Domalowywania, postarzania, złocenia... ale wszystko w ramach decu :) Mogę spokojnie uznać się za decumaniaczkę :)
My hobby is definitely a handicraft :) I wanted to find myself in skrapbooking and mixmedia but in my heart there is only one place. DECOUPAGE is my love, hobby and a way to deal with stress. And this is the most classic variety of decoupage. Repainting, aging, gilding... but everything within the framework of decoupage :) I'm a decoupage geek!

Moja pasja to... / My passion is... 

jakby to śmiesznie nie zabrzmiało, moją pasją są SZUFLADY :) Szufladki małe i duże. Szufladki w organizerach, małych komódkach, ale też takie samodzielne. Stare, z których można zrobić niepowtarzalne tace. Szkatułek z szufladkami ozdobiłam już całe mnóstwo i cały czas mi ich mało i mało. Szuflada jest najfajniejszym organizerem na wszystko: przydasie w pracowni, skarpetki w garderobie, biżuterię na toaletce... są tak uniwersalne i dają tak wiele możliwości, że nie sposób ich nie kochać ;)
as if it didn't sound funny, DRAWERS are my passion :) Small and large drawers. Drawers in organizers, small dressers, but also such stand-alone. Old, from which you can make unique trays. I have already decorated a whole lot of caskets with drawers, and I still have a few of them. The drawer is the coolest organizer for everything: on the bench in the studio, socks in the wardrobe, jewelry on the dressing table... they are so versatile and give so many possibilities that it is impossible not to love them;)

Temat dzisiejszego wyzwania brzmi ORGANIZER.
The topic of today's challenge is the organizer.


Zadanie polega na wykonaniu dowolnego projektu - organizera
w którym będzie można przechowywać przedmioty codziennego użytku, przydasie 
lub cokolwiek innego, co przechowywać można ;) Interpretacja i technika wykonania dowolna :)
 
The challenge is to make any project - an organizer in which you will be
 able to store items for everyday use, by the back or anything else that you can store;) 
Interpretation and technique of execution any :)

Beata przygotowała dla nas kilka projektów - oczywiście z szuflad ;)
Beata prepared several projects for us - of course from drawers;)
A nasza projektantka kigabet vel Ki
zaprojektowała organizer na szkolne przybory. 

And our designer kigabet vel Ki
designed an organizer for school supplies.


 Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 października!
We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on October 25!