czwartek, 28 października 2021

MIXED MEDIA - BAZA szkło - wyniki

 Hej, cieszymy się, że prace na szklanej bazie nie stanowiły dla Was problemu.
Problem mieliśmy my, aby wyłonić zwycięzcę, tego wyzwania.
Ale miło nam ogłosić, że wyzwanie wygrywa!

Hey, we're glad to hear that working on the glass base was no problem for you.
The problem we had was to pick a winner, this challenge.
But we are pleased to announce that the challenge wins!

 
 
Gratulujemy!!!!! / Congatulations! 
 
Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę Sponsora -
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
(W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem na adres: info@itdcollection.com)

We have a banner for you and a sponsor's prize - a voucher worth 100 PLN for purchases in the ITD Collection shop. (In order to receive the prize, please contact the shop at: info@itdcollection. com) 


Serdecznie zapraszamy do naszych trwających wyzwań.
Welcome to our ongoing challenges.

poniedziałek, 25 października 2021

MIXED MEDIA - BAZA plastik - edycja sponsorowana

 Witajcie!/Hello!
 
W kolejnej odsłonie naszej serii mixed-media zapraszamy na wyzwanie, którego tematem przewodnim będzie PLASTIK. Zachęcamy przy okazji do ponownego wykorzystania plastiku lub przedmiotów wykonanych z plastiku. Zostawiamy Wam pełną swobodę zarówno w formie jak i temacie. Musicie jedynie pamiętać by praca została wykonana w technice mixed media lub decoupage z elementami mixed media.
 
In the next instalment of our mixed-media series we invite you to a challenge, the theme of which is PLASTIC. We encourage you to reuse plastic, or items made of plastic.We leave you complete freedom in the theme and form of the work - the only important thing is that the plastic was clearly visible and was done in mixed media or decoupage technique with elements of mixed media. 
 
 
Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
The sponsor of the challenge is
ITD Collection with a 100pln voucher to spend in store.


Zobaczcie, jak plastik wykorzystały w swoich pracach dziewczyny z DT.
See how the girls from DT used plastic in their work.

Zapraszamy! Wyzwanie kończy się 24 listopada.
Come on! The challenge ends on November 24.


piątek, 22 października 2021

KARTA Z ZIELNIKA - cześć IV - wyniki

Witajcie :)
Hello :)

Powoli kończymy tegoroczną edycję zielnika. Mamy nadzieję,
że wam się podobała, i że dołączycie do ostatniego wyzwania w tym miesiącu.

We are slowly finishing up this year's herbarium. We hope so,that you enjoyed it, and that you'll be joining the last challenge this month.

Nagroda tym razem wędruje do MagdyKam.
The award this time goes to:
MagdyKam


 Banerek dla Ciebie oraz nagroda - pachnący ziołami zestaw
"Herbarium" z cudownymi dodatkami.
W celu odebrania nagrody
skontaktuj się z naszą "szefową" kigabet vel Ki ( kigabet@interia.pl)
A banner for you and a prize - a set of fragrant herbs
"Herbarium" with wonderful additions. In order to claim your prize
contact our "boss" kigabet aka Ki ( kigabet@interia. pl).


 

Na koniec chciałybyśmy jeszcze wyróżnić naszą najaktywniejszą uczestniczkę tej edycji.
Kawa na poddaszu - dla ciebie mamy banerek z wyróżnieniem.
Zachwycają nas wszystkie twoje wpisy :)

Finally, we would like to award our most active participant of this edition.
Kawa na poddaszu- we have an honorable mention banner for you.
We are delighted by all your posts :)

 
Dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
Thank you for the beautiful work and we invite you to play with us.
 

wtorek, 19 października 2021

KARTA Z ZIELNIKA - cześć V

Witajcie :)
Hello :)

Przed nami ostatnie w tym roku wyzwanie z zielnikiem ... ale nie martwcie się,
w przyszłym roku będziecie mieli okazję znów wrócić do tego tematu :)
Mało tego przeznaczymy na ten cykl aż dwa pełne miesiące!

We have one last herbarium challenge ahead of us this year . . . but don't worry,
next year you will have the opportunity to return to this topic again :)
What's more, we will devote two full months to this cycle!

A w tym miesiącu wybraliśmy dla Was takie oto zioła i kwiaty: 
And this month we've picked out these herbs and flowers for you:

* Róża dzika (Rosa canina L.)
* Żurawina (d. Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus)
* Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.) Hull)
* Koniczyna (Trifolium L.)


Można wykorzystać jedną, dwie, trzy lub cztery rośliny.
Ważne, by każdy z tych motywów pojawił się na osobnej karcie.
You can use one, two, three or four plants.
It's important that each of these herbs appears on a separate page. 

JAK MY WIDZIMY TĘ SERIĘ :)
HOW DO WE SEE THIS SERIES :)
 
Wyzwanie to polega na przygotowaniu raz w miesiącu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... W skrócie ma być "na płasko".

The challenge is to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook. In short, it is supposed to be "flat".
 
WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.

IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 
 
Na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki.
Pachnący ziołami zestaw
"Herbarium" z cudownymi dodatkami.
(UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.)

The prize in this challenge is a beautiful Herbarium set.
(NOTE: Shipping abroad is at the winner's expense.)


Poniżej inspiracje naszego DT.
Here’s what our designers have come up with:

Pracowania Esme
 

 made by Aluu
Na wasze prace czekamy do 18 listopada. Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy z nami.
We are waiting for your works until November 18th. We strongly encourage you to play with us.

poniedziałek, 18 października 2021

Jesienne prezenty, czyli CANDY w AP (I) - wyniki

Witajcie :) Jesteście ciekawi do kogo powędruje kolekcja "An undiscovered magical world" ?
Na pewno ... zatem nie przedłużając informujemy że tą szczęśliwą osobą jest ...

Hello :) Are you curious who will receive the "An undiscovered magical world" collection?
Surely . . . so without further ado we would like to inform you that the lucky person is . . .

Isia

Gratulujemy!
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z naszą szefową kigabet vel Ki
kigabet@interia.pl UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

Congratulations!
To claim your prize contact our boss kigabet aka Ki
kigabet@interia. pl
 
Kolejne CANDY za miesiąc ;) Bądźcie z nami :):):)
Next CANDY in a month ;) Be with us :):):)


sobota, 16 października 2021

KoloroTON #36 - wyniki

 Witajcie!
Hello! 
 
Mamy dziś dla Was wyniki wyzwania, którego bohaterem były kolory żółty i szary.
Today we have for you the results of a challenge in which the colors yellow and gray played a major role.
 
Praca, która wygrywa należy do:
The winning entry belongs to:

Ani Śmiałek

 
Dla Ciebie banerek i nasze gratulacje!
For you a banner and our congratulations! 


Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace
i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych wyzwaniach.
Thank you for all the entries and feel free to participate in future challenges.

piątek, 15 października 2021

FB informacja!

 
Dochodzą nas wieści, że fb kasuje linki do zgłoszeń. Jeżeli ktoś będzie miał taki problem prosimy o informację. Zgłoszoną na nasze wyzwanie prace prosimy o oznaczenie hasztagiem #artpiaskownica #artpiaskownicawyzwanie lub oznaczenie naszej strony na fb @Art-piaskownica.
 
We are getting word that fb is deleting links to submissions. If anyone has this problem please let us know. Please tag your artwork submitted for our challenge with the hashtag #artpiaskownica #artpiaskownicaawyzwzwanie or tag our fb page @Art-piaskownica.

Pozdrawiamy załoga Art Piaskonicy ...
i zapraszamy na CANDY - jeszcze tylko do dziś czekamy na Was!
 
Greetings from the Art Piaskonica crew . . .
and welcome to CANDY - we're waiting for you only for today!

środa, 13 października 2021

KoloroTON #37

 Witajcie / Hello,

Za oknami złoto czerwony październik,
a my na przekór, prosimy was o prace w zimnych barwach:
Outside the windows a golden red October,
and in spite of this, we ask you to work in cold colors:

zielony + niebieski (w wielu odcieniach)
greenery + blue (in a variety of shades)


Zielony - kolor roku 2017 według Pantone. Świeży i energetyczny. Barwa ta łączy w sobie jasną zieleń i wyrazistą żółć, być może nie jest lekarstwem na całe zło, ale na pewno tchnie w wasze projekty mnóstwo optymizmu.
 
Greenery -Pantone's 2017 color of the year. Fresh and energetic. This hue combines bright green and vivid yellow, and may not be the cure for all evil, but it will certainly breathe plenty of optimism into your projects.
 
Niebieski – jedna z podstawowych barw, na kole barw dopełnia barwę żółtą. Zakres światła niebieskiego ma długość fali od ok. 420 do ok. 490 nm. Barwa niebieska ma także swoją ciemniejszą odmianę - granatowy. Jest najzimniejszą z barw. Kojarzy się z otwartą przestrzenią, wodą, morzem, niebem. 
 
Blue - one of the basic colours, on the colour wheel it complements yellow. The blue light range has a wavelength from about 420 to about 490 nm. The blue colour also has its darker variety - navy blue. It is the coldest of colors. It is associated with open space, water, sea, sky.
 

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

Kto podejmie wyzwanie, ma szansę na fantastyczną nagrodę od naszego sponsora, sklepu Craft Passion - do zdobycia będzie zestaw wykrojników gałązki świąteczne + 15% rabatu na zakupy w Craft Passion, oraz darmowa wysyłka.

Those who take up the challenge have a chance to win a fantastic prize from our sponsor, Craft Passion shop - you'll be able to win a set of Christmas twigs die-cuts + 15% discount on purchases at Craft Passion, plus free shipping.

 
 
A to inspiracje naszego zespołu: 
And these are the inspirations of our team: 
 Origata
 
 


Idaho
 
 

Na wasze prace czekamy do 12 listopada. Powodzenia :)
We are waiting for your works until November 12. Good luck :)


niedziela, 10 października 2021

CARDS - kartka parawan - wyniki

 Hej, hej :-)

Nadeszła pora ogłoszenia wyników wyzwania CARDS - kartka parawan.
Kochani, sądziłyśmy że "parawan" to ciekawa i kreatywna forma kartkowa.
Tym razem zaskoczyliście nas niewielką ilością prac zgłoszonych na to wyzwanie.  

Dzisiaj podium należy do

Ania Śmiałek             

Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.

     

    


W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@craftpassion.pl

pamiętaj masz na to dwa tygodnie ) 
To collect the prize, contact the sponsor (info@craftpassion.pl) -  
remember that you have two weeks to do so :)

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.
Zapraszamy do następnych wyzwań :)
We would like to thank everyone for participating in the fun.
We invite you to the next challenges :)


czwartek, 7 października 2021

CARDS - kartka sztalugowa - edycja sponsorowana

Witajcie, witajcie :-)
Hello, hello :-)

Dzisiaj siódmy dzień miesiąca, co oznacza że mamy dla Was kolejne kartkowe wyzwanie. Tym razem zmierzymy się z formą sztalugową, która jest bardzo prostą a jednocześnie idealną formą, ładnie eksponującą część ozdobną całego projektu.

Today is the seventh day of the month, which means we have another card challenge for you. This time we are going to face the easel form, which is a very simple yet perfect form, nicely exposing the decorative part of the whole project. 

Jesteśmy bardzo ciekawe czy lubicie tę kartkową odmianę i czy chętnie się z nią zmierzycie.
We are
very curious to know if you like this card variation and if you are willing to tackle it.

 

Stawiamy na klasyczną formę kartki sztalugowej, ale w wyzwaniu dopuszcza się też kartkę potrójnie sztalugową lub kartkę sztalugową "skręcaną". Może ktoś z Was zainspiruje się nieco trudniejszymi formami tych kartek ;)

We are opting for the classic easel card form, but triple easel cards or "twist" easel cards are also allowed in the challenge. Maybe some of you will be inspired by the slightly more difficult forms of these cards ;)

Aby zachęcić Was do licznego udziału w naszym wyzwaniu mamy fajną niespodziankę, przygotowaną przez Sponsora, którym w tym miesiącu jest sklep MAGICZNY KOCIOŁEK. Zwycięzca wyzwania otrzyma od Sponsora nagrodę, którą jest zestaw tekturek :-) UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

To encourage you to participate in our challenge we have a nice surprise prepared by our Sponsor, which this month is MAGICZNY KOCIOŁEK store. The winner of the challenge will receive a prize from the Sponsor, which is a set of cardboards :-) NOTE: Shipping abroad is at the winner's expense.

 
Nasze Projektantki miały przyjemność tworzenia z użyciem tekturek od Sponsora - oto efekty:
Our designers had the pleasure to create using cardboard from the Sponsor - here are the effects:

Inka-art 

  

made by Aluu

 

Pracownia Esme


 Idaho

Angi


Zainspirowani? Zatem teraz Wasza kolej - swoje prace możecie zgłaszać do 6 listopada :-)
Inspired? So now it's your turn - you can submit your works until November 6th :-)


środa, 6 października 2021

Jesienne prezenty, czyli CANDY w AP (I)

Puk, puk ... tu jesień a wraz z nią niespodzianka od nas dla Was :)
Mamy do rozdania trzy zestawy papierów wraz z dodatkami.
W tym miesiącu będzie to kolekcja "An undiscovered magical world".

Knock, knock. . . here is autumn and with it a surprise from us to you :)
We have three sets of papers with accessories to give away.
This month's collection will be "An undiscovered magical world".

Chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy i do zapoznania się z regulaminem.
All are welcome to join the fun and read the rules.


---------

Zasady i regulamin udziału w jesiennym CANDY na blogu Art Piaskownica.
Rules and regulations for
 
1. Organizatorem zabawy jest blog Art Piaskownica w skład,
którego wchodzą aktualni członkowie DT.

2. Konkurs trwa 10 dni od dnia ogłoszenia go, przez najbliższe trzy miesiące. (Zawsze do północy!)
3. W zabawie Art Piaskownicy może wziąć udział każdy kto posiada BLOGA,
stronę www, własną galerię, FB, instagrama ... lub każde inne konto społecznościowe.

4. Nagrodą w wyzwaniu jest kolekcja papierów wraz z dodatkami.
5. Przez zgłoszenie się do zabawy rozumie się podlinkowanie swojego posta
z informacją o naszych urodzinach do "żabki"(
inlinkz).
6. Aby wziąć udział w naszym konkursie  wystarczy umieścić na stronie swojego bloga, www, FB, instagramie ... lub innym koncie społecznościowym nasz baner z odnośnikiem do strony Art Piaskownicy. Aktywny link nie obowiązuje w przypadku zgłoszeń z Instagrama, w zgłoszeniach tych należy oznaczyć w treści nasz instagramowy profil @artpiaskownica miło nam będzie jeśli praca zostanie ohasztagowana #artpiaskownica #artpiaskownicacandy. Ponieważ zabaw jest dużo nie wymagamy w tym roku linkowania do każdego z postów osobno.
7. Każdorazowo zwycięzcę jesiennego CANDY "wybierze" nasza "szefowa" Ki.
8. Zwycięzca zgłasza się po odbiór nagród pisząc na maila: kigabet@interia.pl
(Darmowa wysyłka obowiązuje tylko na terenie Polski!)
 
1. The game is organized by the Art Piaskownica blog,
which includes current DT members.
2. The contest runs for 10 days from the day it is announced, for the next three months. (Always until midnight!)
3. Anyone with a BLOG can participate in the Art Piaskownica fun,
website, own gallery, FB, instagram . . . or any other social media account.
4. The prize in the challenge is a collection of papers with accessories.
5. By submitting to the game it is understood that you will link your post
with information about our birthday to the "frog" (inlinkz).
6. To enter our contest just post on your blog, www, FB, instagram . . . or other social media account our banner with a link to the Art Piaskownica page. Active link is not valid for Instagram submissions, in those submissions you need to tag our instagram profile @artpiaskownica in the content we would be nice if your work is tagged #artpiaskownica #artpiaskownicaacandy. Because there is a lot of fun we are not requiring you to link to each post separately this year.
7. Each fall CANDY winner will be "chosen" by our "boss" Ki.
8. The winner will claim their prize by emailing: kigabet@interia. pl
(Free shipping applies to Poland only!)

 
----------
 
Pamiętajcie! Aby wziąć udział w naszej zabawie wystarczy wpisać się do inlinkza/"żabki" - w poście, z nagrodą, którą chcecie "przygarnąć" - oraz umieścić informację o naszych urodzinach na swoim blogu/www/stronie/galerii/FB. Czas zapisywania się macie do 15 października!

Remember! In order to take part in our birthday game, all you have to do is sign up for inlinkz/"frog" - in the post, with the prize you want to „take in" - and place information about our birthday on your blog/www/website/gallery/FB. You have to sign up until October 15th!


poniedziałek, 4 października 2021

MAŁE FORMY - pędzel, paleta, tubka po farbie - wyniki

Witajcie!
Hello!

Weekend udany? Mamy nadzieję, że tak ... i śpieszymy z wynikami ostatniej zabawy
z "małymi formami". Przed wami praca, która wygrała dosłownie "o włos" ;)
Did you have a good weekend? We hope so . . . and we hurry up with the results of the last game
with "small forms". Before you see the work that won literally "by a hair" ;)


mixed mediowa sztaluga Kasi z bloga Papierowe hobby Kasi 

Banerek dla Ciebie i nasze gratulacje!
Baner dla Ciebie i gratulujemy!

 Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
 

We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to take part in the ongoing challenges.