sobota, 28 listopada 2020

MIXED MEDIA - gaza/bandaż - wyniki

Witajcie kochani.
Hello.


Powoli wielkimi krokami zbliża się do nas zima *** Z kubkiem gorącej herbaty w ręku, coraz częściej zasiadamy w długie, chłodne wieczory do naszych działań twórczych, co widać w licznych i pięknych zgłoszeniach na nasze wyzwania. Aby rozgrzać atmosferę, pora ogłosić wyniki naszego kolejnego wyzwania MIXED MEDIA - gaza/bandaż.
Winter is slowly approaching us *** With a cup of hot tea in hand, we more and more often sit down on long, cool evenings to our creative activities, which can be seen in numerous and beautiful applications for our challenges. To warm it up, it's time to announce the results of our next MIXED MEDIA challenge - gauze / bandage.

Zwycięzcą zostaje:
The winner is:

                                             Julia's Personalised gifts and cards  


Dla Ciebie baner :) oraz serdeczne gratulacje!!!!
Banner for you :) and congratulations !!!!
 
 
Miejsce drugie trafia do:
Second place goes to:
 


Gratulacje! Banerek dla ciebie.
Congratulations! Banner for you.
 
 
Miejsce trzecie otrzymuje:
Third place goes to:


                                                         Kawa na poddaszu

 
 
Gratulacje! Banerek dla ciebie.
Congratulations! Banner for you.
 
 
Pozostałym uczestnikom dziękujemy za przepiękne prace
i zapraszamy do zabawy z nami.
We would like to thank the other participants for their beautiful works
and we invite you to play with us.

środa, 25 listopada 2020

MIXED MEDIA - efekt lustra/lustro

 Witajcie Kochani:-)

Dzisiaj zapraszamy na kolejne mix mediowe wyzwanie,
w którym proponujemy samodzielnie stworzyć projekt z efektem lustra
lub wykorzystać lustro jako część integralną pracy.

 Hello :)

 Today we invite you to another mix media challenge,
in which we propose to create a project with a mirror effect ourselves
or use a mirror as an integral part of the work.

Lustro. Taki prosty przedmiot użytku codziennego a tak wielu twórców już zainspirowało. Znamy je przede wszystkim z bajek, mitów, legend, baśni i filmów. Przedstawiano je jako przedmiot magiczny, kryjący nienamacalne tajemnice, przenoszący nas do innego świata. Któż z nas nie zna bajki o Królewnie Śnieżce, czy baśni o Królowej Śniegu. Alicja odkryła, że istnieje równoległy świat po drugiej stronie lustra. Lustro w baśniach miało także moc niszczycielską. Przekonał się o tym Bazyliszek i Narcyz. Malarze na przestrzeni wieków także odnajdywali inspirację w tych małych, odbijających świat przedmiotach. Lustra fascynowały również pisarzy, fotografów, scenografów itp. Lustro samo w sobie jest dość tanim i bardzo popularnym produktem, natomiast piękne odbijającym światło, powiększającym przestrzeń i idealnym do eksperymentowania. 

Mirror. Such a simple everyday use object and so many creators have already inspired. We know them primarily from fairy tales, myths, legends, fairy tales and movies. They were presented as a magical object, hiding intangible secrets, transporting us to another world. Who of us does not know a fairy tale about Snow White or a fairy tale about the Snow Queen. Alice discovered that there was a parallel world on the other side of the mirror. The mirror in the fairy tales also had a destructive power. Basilisk and Narcissus found it out. Over the centuries, painters have also found inspiration in these small, world-reflecting objects. Mirrors have also fascinated writers, photographers, set designers, etc. The mirror itself is quite a cheap and very popular product, while beautiful, reflecting light, enlarging space and perfect for experimenting.

Nasz zespół już poeksperymentował - oto efekty ;-)
Our team has already experimented - here are the results
:)  

    Idaho

Zębianka

  Emi

 
 
 

A teraz kolej na Waszą interpretację tematu - serdecznie zapraszamy.
Prace do wyzwania można zgłaszać do 24 grudnia ;-)

And now it's time for your interpretation of the topic - we cordially invite you.
Works for the challenge can be submitted until December 24 :)

niedziela, 22 listopada 2020

ZNAKI ZODIAKU - Skorpion - wyniki

 Witajcie!
Dzisiaj na naszym blogu wyniki zabawy "Znaki zodiaku": SKORPION.

Hello!
Today on our blog the results of the challenge"Signs of the zodiac": SCORPIO.

Zwycięzcą zostaje: / The winner is:

Dagmara

 Dla ciebie banerek i serdeczne gratulacje.
There's a banner for you and  congratulations.


Do końca roku zostało zastało zaledwie kilka znaków więc 
WIELKA MOTYWACJA kochani. Bądźcie z nami :)
 
 By the end of the year there are only a few signs left, 
so BIG MOTIVATION dear ones. Be with us :)

czwartek, 19 listopada 2020

Znaki zodiaku - STRZELEC

 Witajcie! /Hello!

 Przed nami kolejny znak zodiaku: STRZELEC.
Another sign of the zodiac SAGITTARIUS is ahead of us. 
 

Strzelec (♐) (łac. Sagittarius) – dziewiąty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 240° a 270° długości ekliptycznej. Wypada to między 21/22 listopada a 21/22 grudnia – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 23 listopada a 23 grudnia. Znak Strzelca przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku. Pierwsze wzmianki o gwiazdozbiorze Strzelca pochodzą z okresu babilońskiego. Najczęściej Strzelec przedstawiany był pod postacią centaura strzelającego z łuku lub poprzez motywy zaczerpnięte z mitów astralnych, opowiadających o pochodzeniu gwiazdozbioru Chirona lub Oriona. W średniowieczu był symbolem Chrystusa oraz białego rycerza znanego z Apokalipsy.
Sagittarius (♐) (Latin Sagittarius) - the ninth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to people born during the observation of the Sun in this sign, that is, in the ecliptic section between 240 ° and 270 ° of the ecliptic longitude. This falls between November 21/22 and December 21/22 - the exact timeframe depends on the year. Sometimes conventional boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868–1932), it was the period between November 23 and December 23 [2]. The sign of Sagittarius is also attributed to people born during the rise of this sign. The first mentions of the constellation Sagittarius come from the Babylonian period. Most often, Sagittarius was depicted in the form of a centaur shooting a bow or through motifs taken from astral myths, telling about the origin of the constellation Chiron or Orion. In the Middle Ages, he was a symbol of Christ and the white knight known from the Apocalypse.
 
Pora roku: schyłek jesieni
Season: the end of autumn
Pomyślny dzień: czwartek
Auspicious day: Thursday
Szczęśliwe liczby: 5  i 7

Lucky Numbers: 5 i 7
Żywioł - ogień

Element - fire
Planeta rządząca - Jowisz

The ruling planet - Jupiter
Szczęśliwy kolor - kobalt

Lucky color - cobalt
Kamień szlachetny -  turkus, rubin, granat, lazuryt
Gemstone - turquoise, ruby, garnet, lapis lazuli
Metal - cyna

Metal - tin
Zapachy - 
paczula, róża, fiołek, wanilia, kwiat wiśni, jaśmin, bergamotka, drzewo tekowe
Fragrances - patchouli, rose, violet, vanilla, cherry blossom, jasmine, bergamot, teakwood
Rośliny - cytryna, bławatek, mak
Plants - lemon, cornflower, poppy seed
Kraje - Australia, Hiszpania, Węgry
Countries - Australia, Spain, Hungary
Znaki zgodne: Baran, Lew

Compatible characters: Aries, Leo
Znaki niezgodne: Bliźnięta, Panna, Ryby

Incompatible characters: Gemini, Virgo, Pisces
Znane osoby spod znaku Strzela: Alexandre Gustave Eiffel, Sir Winston Churchill, Maria Callas, Osho, Camille Claudel, Królowa Krystyna, Ludwig van Beethoven, Tina Turner, Jimi Hendrix, Brad Pitt, Adam Małysz, Woody Allen, Britney Spears, Tomasz Adamek, Robert Kubica, Bruce Lee, Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka Włodarczyk, Christina Aguilera, Steven Spielberg, Charles de Gaulle, Joseph Conrad, Mark Twain, Steven Buscemi, Ozzy Osbourne, James "Sonny" Crockett, Nelly Furtado

Famous people from the sign of Sagittarius:
Alexandre Gustave Eiffel, Sir Winston Churchill, Maria Callas, Osho, Camille Claudel, Królowa Krystyna, Ludwig van Beethoven, Tina Turner, Jimi Hendrix, Brad Pitt, Adam Małysz, Woody Allen, Britney Spears, Tomasz Adamek, Robert Kubica, Bruce Lee, Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka Włodarczyk, Christina Aguilera, Steven Spielberg, Charles de Gaulle, Joseph Conrad, Mark Twain, Steven Buscemi, Ozzy Osbourne, James "Sonny" Crockett, Nelly Furtado 
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Skorpiona. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.
 
You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Scorpio symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with:


 
 

magdalena’s attic


 Na wasze prace czekamy do 18 grudnia. Miłej zabawy.
 
 

poniedziałek, 16 listopada 2020

KoloroTON #29 - wyniki

Witajcie :)
Hello :)


Czerń to klasyka, nic więc dziwnego, że zsypaliście nas mnóstwem cudownych prac,
za które oczywiście bardzo wam dziękujemy. By nie przedłużać ogłaszamy naszych zwycięzców.
Black is a classic color, so it's no wonder that you showered us with lots of wonderful works,
for which of course we thank you very much. In order not to prolong, we announce our winners.

Miejsce pierwsze otrzymuje:
The first place goes to:
 


Gratulujemy!
Congratulations! 
 
 Banerek dla Ciebie oraz nagroda od sponsora ScrapBoys.  
(W sprawie odbioru nagrody prosimy o bezpośredni kontakt
ze Sponsorem wyzwania: sklepem ScrapBoys)
There's a banner for you and the prize from our sponsor ScrapBoys.(
To receive the prize, please contact the Challenge Sponsor directly: ScrapBoys)


Drugie miejsce tym razem zajęła:
Second place goes to: 

Unikat
 

 Gratulujemy! Banerek dla ciebie.
Congratulations! Banner for you.
  
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
We cordially invite you to play with us.

niedziela, 15 listopada 2020

DT CALL - przedłużamy nabór do końca listopada!

Szukamy nowych
We are looking for

KREATYWNYCH 
PEŁNYCH PASJI,
CHĘCI i ZAPAŁU
CREATIVE
FULL OF PASSION
and EAGERNESS
 

osób, które chciałyby przez najbliższe pół roku (styczeń - czerwiec
prowadzić i współtworzyć z nami bloga Art Piaskownicy !!!
people, who would want to carry on and create Art Piaskownica's blog with us
for the next six months (from January to June)

 Jeśli zatem uważasz, że to Ty jesteś osobą, której szukamy,  
wyślij nam swoje zgłoszenie na adres mailowy:
If you think you are such person, send us your application at: 

 artpiaskownica@gmail.com, 
artpiaskownica@gmail.com,

Na Wasze zgłoszenia czekamy do KOŃCA LISTOPADA! ---> klik ...
We are waiting for your applications until the END OF NOVEMBER! ---> klik ...
 
Zespół Art Piaskownicy
Art Piaskownica's Design Team

piątek, 13 listopada 2020

KoloroTON #30 - edycja sponsorowana

Cześć. Jak zapewne wiecie ... albo i nie ;)
Pantone kolorem roku ogłosił Classic Blue (Niebieski).

Hi. As you probably know ... or not;)
Pantone announced Classic Blue as the Color of the Year.

My proponujemy zestawić go z kolorem gorzkiej czekolady.
Prawda, że to idealny duet na listopad? Zatem do dzieła!

We propose to combine it with the color of dark chocolate.
Isn't it the perfect duo for November? So let's go!

Pamiętajcie, że główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
  
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.
 
Na Autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda ufundowana
przez Sponsora naszego wyzwania - sklep Scrap Boys.
Zwycięzca otrzyma trzy wybrane przez siebie kolekcje.


The winner of our challenge will receive three paper collections 
of her/his choice from our fantastic sponsor, the Scrap Boys!

 

 

  Poniżej garść inspiracji od naszego teamu. 

Below a handful of inspiration from our team.

 

made by Aluu


 
 

Daget-Art


Na wasze prace czekamy do 12 grudnia. Zaskoczcie nas ;)
We are waiting for your works until December 12. Surprise us ;)wtorek, 10 listopada 2020

Exploding box - wyniki

 Hej, hej ...
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się zabawy z nietypową kartką,
jaką jest exploding box. Czas ogłosić naszego zwycięzcę ... wygrywa praca:

Hi!
Thank you to everyone who took up the fun with this unusual card: exploding box.
Time to announce our winner:

Kalowanki 

 
Banerek dla Ciebie oraz serdeczne gratulacje!
I oczywiście nagroda od naszego sponsora! 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
e-mail: info@itdcollection.com)
 
Banner for you and congratulations!
And of course an award from our sponsor!
(In order to collect the prize, please contact the store:
e-mail: info@itdcollection.com)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
We cordially invite you to play with us.

sobota, 7 listopada 2020

CARDS - kartka BOMBKA - edycja sponsorowana

Witajcie!
Hello!

Dzisiaj w ramach naszego cyklu CARDS mamy dla Was wyzwanie polegające na stworzeniu kartki w formie bombki. Prosimy, by praca miała formę otwieranej tradycyjnej kartki.
Today, as part of our CARDS series, we have a challenge for you to create a card in the form of a Christmas bauble. Please make the work in the form of a traditional opening card.


Na zwycięzcę jak zawsze czeka wspaniała nagroda, ufundowana przez ITD Collection. 
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.  
 As always, a great prize awaits for the winner, funded by ITD Collection. 
To win a voucher worth PLN 100 for shopping in the ITD Collection store.
 

Aby Was zainspirować, nasz zespół przygotował kilka propozycji. Oto one:
To inspire you, our team has prepared several proposals. Here they are:

kigabet vel Ki (projektantka ITD Collection)

 

 
 

 Emi
 
 
  Esme
 

Zębianka 

 
 
 
 
Inka

 
Aluu


 Na Wasze prace czekamy do 6 grudnia. Bawcie się dobrze!
We are waiting for your work until December 6th. Have fun!