wtorek, 29 grudnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - wyzwanie uzupełniające i nie tylko ;)

Hej, hej ...
tak wiemy miałyśmy odpoczywać, ale jest sprawa ... otóż

Hey hey ... 
yes we know we were supposed to rest, but there is a case ... well

nie wiem jak wy, ale ja czasem "nie wyrabiam na zakrętach" i mam wtedy zaległości. Po przeprowadzeniu burzliwej dyskusji, zdecydowałyśmy się, dać szansę na NADROBIENIE zaległych prac w związku z wyzwaniem ZNAKI ZODIAKU. Zatem Nowy Rok zaczynamy i kończymy tymże wyzwaniem ;) Osoby, które brały udział w tej serii wyzwań a "mają braki" mogą w najbliższym czasie je nadrobić.

Macie na to dwa tygodnie! Warto bo jest dodatkowa niespodzianka ;)

Ale, ale ... szansę na wygraną mają wszyscy! Ci którzy nie brali udział w tym wyzwaniu a mają np ochotę teraz coś stworzyć też niech działają! Warunkiem jest stworzenie 12 prac z uwzględnieniem wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Forma i technika dowolna.

I don't know about you, but sometimes I "don't do cornering" and then I have arrears. After a heated discussion, we decided to give a chance to CODE UP for the ZODIAC SIGN challenge. So we start and end the New Year with this challenge ;). People who took part in this series of challenges and "have gaps" can make up for them in the near future. 
 
You have two weeks for this! It's worth it because there is a surprise;)
 
But, but. . . everyone has a chance to win! Those who did not take part in this challenge but want to create something now, for example, let them work too! The condition is to create 12 works including all twelve zodiac signs. Any form and technique.
 

Zdjęcie/-cia prac "zaległych" należy podlinkować do "żabki" pod tym postem.
Każdą prace w osobnym zgłoszeniu - w ten sposób łatwiej was "zlokalizujemy" ;)
Cały cykl można podlinkować razem.

The photo (s) of overdue works should be linked to "fro" under this post.
Each work in a separate entry - this way it is easier to "locate" you;)
The entire cycle can be linked together.
 

-----

UWAGA: NAGRODA CAŁOROCZNA zostanie - tak jak do tej pory było to planowane - przyznana osobie, która systematycznie się z nami "bawiła" przez cały rok. W skład zestawu wchodzi: zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki).

ATTENTION: THE ALL-YEAR PRIZE will be - as planned so far -  randomly selected among people who played with us systematically throughout the year. The set includes: a set of papers from the "Elements" collection (+ accessories visible in the photo: preparation for the patina effect, preparation for the rust effect, gold and silver thermotone foil, and a rust can of our designer kigabet aka Ki).


NAGRODA POCIESZENIA - tak, tak mamy druga nagrodę dla Was - zostanie wyłoniona spośród osób, którym uda się do dnia 18 stycznia zrealizować, albo uzupełnić swój cykl ZNAKI ZODIAKU (+ osoby z listy powyżej - ci mają szanse na podwójną wygraną :P) W skład zestawu wchodzą: ryżowe papiery z kolekcji "Żywioły" (20 sztuk A3) + złota, srebrna i tęczowa  folia termoton. Nagroda zostanie przyznana po zakończeniu zabawy tj po 18 stycznia 2021 roku.

THE COMFORT PRIZE - yes, yes, we have a second prize for you - will be drawn among those who manage to complete or complete their ZODIAC SIGNS cycle by 18 January (+ those on the list above - those who have a chance to win twice 😛) The set includes: rice papers from the "Elements" collection + gold and silver thermotone foil. The prize will be awarded after the end of the game, i.e. on January 18, 2021.

-----

 Ku inspiracji prace naszego Teamu :)
To inspire you, some creations of our DT :)

Retro Wariacje 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
Zobaczcie jak pięknie wygląda taka seria  :)
Nasza projektantka Inka-art stworzyła z niej wyjątkowy album. 
 
See how beautiful this series looks like :) 
Our designer Inka-art created a unique album out of it.

Zmotywowani? To do dzieła! Macie czas do 18 stycznia.
Motivated? Let's go!
You have the ace until January 18.


poniedziałek, 28 grudnia 2020

MIXED MEDIA - efekt lustra/lustro - wyniki

 Witajcie! / Hello!

Dzisiaj spieszymy z wynikami ostatniego tegorocznego, mixed mediowego wyzwania. Wybór zwycięskich prac był błyskawiczny, ponieważ pojawiło się niewiele Waszych propozycji  do lustrzanego tematu.   W tym miesiącu baner zwycięzcy wędruje do Autorek dwóch prac, które zdobyły tę samą ilość głosów :-)
 
Today we are in a hurry with the results of this year's last mixed media challenge. The selection of the winning works was quick as there were few of your proposals for the mirror theme. This month the winner's banner goes to the Authors of two works that have won the same number of votes :-) 

A są nimi:
 And they are them:
 
 
Gratulacje dla Was, Dziewczyny i banerek w nagrodę !!!  
Congratulations Girls and  this is a banner for you!!! 


 Tym, którzy podjęli wyzwanie, dziękujemy za uczestnictwo
- nie przestajecie nas zachwycać i inspirować.
Serdecznie  pozdrawiamy! 

To those who took up the challenge, we thank you for your participation
- you continue to amaze and inspire us.
Greetings!

czwartek, 24 grudnia 2020

Boże Narodzenie / Merry Christmas

WESOŁYCH ŚWIĄT kochani …  
spełnienia wszystkich marzeń …  pragnień i pasji … 
 realizujcie się … twórzcie  
ale pozostańcie przy tym wierni sobie …  

-----
 
Merry Christmas, dear all! 
May all your wishes, desires and passions come true.  
Develop yoursees, create and stay true to yoruselves. 

 
  Tego Wam, waszym najbliższym i sobie nawzajem  
życzymy my załoga Art Piaskownicy :*** 
 From our Art-Piaskownica home to yours, your families and relations!
 
 

wtorek, 22 grudnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - Strzelec - wyniki

Witajcie!
Dzisiaj na naszym blogu wyniki zabawy "Znaki zodiaku": STRZELEC.

Hello!
Today on our blog the results of the challenge"Signs of the zodiac": SAGITTARIUS.

Zwycięzcą zostaje: / The winner is:

DECU STUDIO

 Dla ciebie banerek i serdeczne gratulacje.
There's a banner for you and  congratulations.


Zapraszamy Was do ostatniego już wyzwania z tej serii!
 We invite you to the last challenge in this series!

sobota, 19 grudnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - Koziorożec

Cześć! / Hello!

  Zapraszamy na ostatnie wyzwanie z cyklu Znaki Zodiaku.
Tym razem panowanie obejmuje Koziorożec

We invite you to the last challenge of the Zodiac Signs series this year.
This time the reign includes Capricorn.

Koziorożec (♑) (łac. Capricornus) – dziesiąty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 270° a 300° długości ekliptycznej. Wypada to między 21/22 grudnia a 19/20 stycznia – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 23 grudnia a 21 stycznia. Znak Koziorożca przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku.

Capricorn (♑) (łac. Capricornus) - the tenth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to persons born while observing the Sun in this sign, i. e. on a section of the ecliptic between 270° and 300° of the ecliptic length. This is between 21/22 December and 19/20 January - the exact timeframe depends on the year. Sometimes contractual boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868-1932) it was between 23 December and 21 January. The sign of Capricorn is also attributed to persons born during the ascent of this sign.

Charakterystyczne cechy tego znaku to: zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny, praktyczny, zorientowany na cel,  dojrzały, za wszelką cenę dąży do sukcesu, zbyt wymagający, ogranicza ilość rozrywek w swoim życiu, przywiązuje zbytnią wagę do opinii innych.
 
The distinctive features of the sign: disciplined, responsible, patient, consistent, practical, goal-oriented, mature, striving for success at all costs, too demanding, limiting the amount of entertainment in his life, paying too much attention to the opinions of others.
 
Pora roku: zima
Season: Winter
Pomyślny dzień: sobota
Lucky day: Saturday
Miesiąc: styczeń, kwiecień, lipiec
Month : January, April, July
Szczęśliwe liczby: 2, 3, 8
Lucky numbers: 2, 3, 8
Żywioł: Ziemia
Element: Earth
Planeta rządząca - Saturn
Ruling planet -Saturn
Szczęśliwy kolor - wiśniowy, brązowy, szary, granatowy, czarny
Lucky colors: cherry, brown, grey, navy blue, black
Kamień szlachetny - bursztyn, onyks
Gemstone: amber, onyx
Metal: ołów
Metal: lead
Zapachy - mirra, żywica, żywica benzoesowa, wiciokrzew
Scent: myrrh, resin, benzoic resin, honeysuckle
Rośliny - sosna, jodła, ciemiernik
Plants - pine, fir, hellebore
Kraje - Afganistan, Indie
Countries - Afghanistan, India
Znaki zgodne: Byk, Panna
Compatible signs: Taurus, Virgo

Znaki niezgodne: Baran, Rak, Waga
Incompatible signs: Aries, Cancer, Libra

Znane osoby spod znaku Koziorożca: Paul Cézanne, Konrad Hermann Josef Adenauer, Marlena Dietrich, Joanna d'Arc, Ludwik Pasteur, Simone de Beauvoir, Stanisław Wyspiański, Mao Tse-Tung, Al Capone, Richard Nixon, Ava Gardner, Martin Luther King, Muhammad Ali, Elvis Presley, Anthony Hopkins, Jim Carrey, Takeshi Kitano, Michael Schumacher, Adam Mickiewicz, Melchior Wańkowicz, Mujū Dōkyō, Marilyn Manson, Weronika Rosati, Denzel Washington, Nicolas Cage, Mel Gibson, Kevin Costner, Anna Przybylska, Aleksandra Woźniak, Joanna Brodzik, Isaac Newton, Lars Ulrich, Dj Tiësto.
Famous people born under the sign of: Paul Cézanne, Konrad Hermann Josef Adenauer, Marlena Dietrich, Joanna d'Arc, Ludwik Pasteur, Simone de Beauvoir, Stanisław Wyspiański, Mao Tse-Tung, Al Capone, Richard Nixon, Ava Gardner, Martin Luther King, Muhammad Ali, Elvis Presley, Anthony Hopkins, Jim Carrey, Takeshi Kitano, Michael Schumacher, Adam Mickiewicz, Melchior Wańkowicz, Mujū Dōkyō, Marilyn Manson, Weronika Rosati, Denzel Washington, Nicolas Cage, Mel Gibson, Kevin Costner, Anna Przybylska, Aleksandra Woźniak, Joanna Brodzik, Isaac Newton, Lars Ulrich, Dj Tiësto.
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Koziorożca. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.
 
You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Capricorn symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with: 
 
 
 


Na Wasze prace czekamy do 18 stycznia przyszłego roku. Miłej zabawy.
We are waiting for your work until January 18 next year. Have fun. 


 

środa, 16 grudnia 2020

KoloroTON #30 - wyniki

 Witajcie! Hello!

Pantone wybrał już nowe kolory na rok 2021, a my póki co "rozliczamy się"
z ostatniego duetu z ich kolorem: Classic Blue (Niebieski) + brązowy. 
 
Pantone has already chosen new colors for 2021, and so far we "settle accounts" 
from the last duo with their color: Classic Blue (Blue) + brown

Zwycięstwo tym razem otrzymuje Kalowanki
 za magiczną opowieść o Rudzikach i równie malowniczą pracę w tym temacie.
 
The winner this time is Kalowanki,
for the magical story about Gingers and picturesque creation as well  in this topic.


 Banerek dla Ciebie oraz nagroda od sponsora ScrapBoys.  
W sprawie odbioru nagrody prosimy o bezpośredni kontakt
ze Sponsorem wyzwania: sklepem ScrapBoys.
There's a banner for you and the prize from our sponsor ScrapBoys.
To receive the prize, please contact the Challenge Sponsor directly: ScrapBoys.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do zabawy z nowym kolorystycznym duetem.

We would like to thank all participants for having fun together
 and we invite you to play with the new color duo.

wtorek, 15 grudnia 2020

Witamy nowy zespół ...

Witajcie ...
dziś przyszła pora na prezentację nowych członków naszego DT :)
Cieszycie się? My bardzo!

Hello! Today it's time to present new members of our DT :) 
Are you happy? We are!
 
Maede
 
 
Mam na imię Magdalena (Maede). Jestem żoną, mamą, pedagogiem specjalnym. Uwielbiam czytać, uczyć się nowych rzeczy, rozmawiać, siedzieć przy kominku, patrzeć w niebo i miąchać kota. Kocham scrapbooking w mediowym i bałaganiarskim  wydaniu, eksperymentowanie, mieszanie różnych proszków i mikstur oraz chlapanie naokoło.  Moje ulubione formy to LO, art journal, prace na tablicy malarskiej i alterowanie różnych przedmiotów. Nie umiem pracować z wykrojnikami, tworzyć wysmakowanych kompozycji , rzadko używam kwiatów i perełek.
 
My name is Magdalena (Maede). I'm a wife, a mother, a special educator. I love to read, learn new things, talk, sit by the fireplace, look up at the sky and pet my cat. I love scrapbooking in the media and mess, experimenting, mixing different powders and potions and splashing around. My favorite forms are LO, art journal, blackboard works and altered objects. I can't work with punches, create sophisticated compositions, I rarely use flowers and pearls.   
 
 
 
Witam bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło że jestem tu z Wami. Mam na imię Marta, prowadzę bloga „Mracikowo” i również pod tą nazwą można mnie znaleźć na Facebooku i Instagramie. Prywatnie jestem żoną i mamą 6 letniego synka i 5 letniej córeczki. Od zawsze lubiłam coś dziergać ręcznie, a to kartki a to haft krzyżykowy… oj było tego trochę. Lecz gdy odkryłam scrapbooking pod koniec 2016 roku zakochałam się i od tego momentu coraz bardziej rozwijam w sobie tą pasję. Tworzę kartki, albumy, exploding boxy i inne rzeczy z papieru, drewna i innych materiałów, jeśli mam czas to zdarza mi się również mediować. Moje rękodzieło jest wynikiem syndromu niespokojnych rąk, ale i mojej pasji i miłości do tworzenia.
 
Hello. I'm very pleased to be here with you. My name is Marta, I run a blog "Mracikowo" and also under this name you can find me on Facebook and Instagram. Privately, I am a wife and mother of a 6-year-old son and a 5-year-old daughter. I've always liked to knit something by hand, and these are cards and this is cross-stitch. . . oh, there was a bit of that. But when I discovered scrapbooking at the end of 2016 I fell in love and since then I have been developing this passion more and more. I create cards, albums, exploding boxes and other things from paper, wood and other materials, if I have time I try mixedmedia. My handicraft is the result of the syndrome of restless hands, but also of my passion and love for creation. 
 
blog - https://mracikowo.blogspot.com/
FB - https://www.facebook.com/Mracikowo
instagram - https://www.instagram.com/mracikowo/
youtube - https://www.youtube.com/channel/UCNHP3zUkwxuqQTkdsbpdB1g?view_as=subscriber 
 
Origata 
 
  
Cześć, na imię mam Agata ale używam również nicka Origata. To właśnie origami było moją pierwszą papierową pasją. Czasami wykorzystuję jego elementy w pracach scrapowych, zwłaszcza w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Najczęściej tworzę kartki okolicznościowe, ale zdarzają się również albumy, notesy, pudełka i prace, które określiłabym mianem Home Decor. Tworzę w różnych technikach i stylach czerpiąc radość z ich różnorodności. Często w swoich pracach używam własnoręcznie wykonanych dodatków, najczęściej są to kwiaty papierowe lub z foamiranu. 
 
Hi, my name is Agata but I also use the nick Origata. It was origami that was my first paper passion. Sometimes I use its elements in scrap, especially around Christmas. Most often I create greeting cards, but there are also albums, notebooks, boxes and works that I would describe as Home Decor. I create in different techniques and styles, enjoying their diversity. I often use my own handmade accessories in my work, most often paper or foamirane flowers.

blog - https://origata.blogspot.com/
FB - https://www.facebook.com/origata.sudoku
Instagram - https://www.instagram.com/origata1/?hl=pl

 
Wszystkim pozostałym kreatywnym duszom bardzo dziękujemy za zgłoszenia. 
To miłe, że tak wiele osób chce być częścią naszego zespołu. 
Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy do udziału w naszych wyzwaniach.
Thank you all for your applications. It's nice that so many people want to be part of our team. We cordially greet you and invite you to participate in our challenges.

 
DT Art Piaskownica
Art Piaskownica DT