sobota, 16 listopada 2019

KoloroTON #17 - wyniki

Witajcie!
Nasze kolejne wyzwanie z cyklu KoloroTON dobiegło końca, pora zatem ogłosić wyniki.
Tym razem nasza zabawa kolorystyczna dotyczyła dwóch barw fioletowego i koralowego.
Zwyciężczynią wyzwania jest.....
Hello,
Our challenge connected with colours has ended so it's time to present the results. This time the taks was to combine coral and violet.
The winner is...
i jej piękny pędzel
and her beautiful brush


 Do Ciebie wędruje bon na zakupy od naszego sponsora Craft O`Clock oraz banerek :) 
(Po odbiór nagrody proszę napisz na adres: wyzwania@craft-o-clock.pl).
A shopping voucher from our sponsor Craft O`Clock and banner goes to you :)
 (To collect the prize please write to: challenges@craft-o-clock.pl).

                                   

Serdecznie gratulujemy! Wszystkim serdecznie dziękujemy
za udział w wyzwaniu i zapraszamy na kolejne:)
Congratulations :) 
Big thanks for everyone who took part in the challenge and we invite you to participate in our other challenges :)

piątek, 15 listopada 2019

Świąteczna wymiana - ANIOŁ

 Hej, hej ... jak co roku zapraszamy Was do wspólnej wymiany świątecznej.
Jeśli masz ochotę podzielić się z kimś swoja pasją, oraz sprawić komuś radość
wysyłając do Niego upominek nie zwlekaj. Zapisz się już dziś!
Hello everyone :) Like every year we invite you to take part in our Christmas exchange.
If you want to share your passion and make someone happy by sending to him/her a small gift - don't wait, sign  up today!
 
.................... Temat tegorocznej wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
ANIOŁ
ANGEL


 forma i interpretacja dowolna ale wykonana przez Was praca
nie powinna przekraczać formatu A5 tj. jego długość i szerokość. (Wysokość dowolna.)
You can have any interpretation and use any form, but your artwork shouldn't be bigger than A5 size (any height but it can't be wider that A5).
REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie. TEMAT ANIOŁ. Wykonana przez Was praca nie powinna przekraczać formatu A5 tj. jego długość i szerokość. (Wysokość dowolna.) Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".
3. The task is to do any project in any technique. THE SUBJECT IS AN ANGEL. Your artwork shouldn't be bigger than A5 size (height is optional, but the artwork can't we wider than A5). The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is the deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th November to 21st November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The summarising our exchange will be published on December 24. Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (one week)
23rd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)

Jakby ktoś się jeszcze wahał podrzucamy Wam link do naszej zabawy z 2010 roku ---> klik ...

środa, 13 listopada 2019

KoloroTON #18 - edycja sponsorowana

Witam Was serdecznie w nowym wyzwaniu kolorystycznym. W listopadzie pogoda nas już raczej nie rozpieszcza. Dni są krótkie i zimne, coraz częściej o szyby deszcz dzwoni jesienny, a my czekamy z utęsknieniem na moment, w którym po ciężkim dniu będziemy mogli rozgrzać się filiżanką herbaty przy ciepłym kominku. Naszymi kolorami w tym miesiącu są:

Welcome to our new color challenge. The weather in November doesn’t really spoil us anymore. Days are shorter and cold, it rains more and more often and we are looking forward to the moment, when after a  hard day we will finally be able to relax by the fireplace with a cup of tea. Our colours this month are:

POMARAŃCZOWY I SZARY
ORANGE AND GREY


Pamiętajcie, że główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
The main idea of these challenges is CONTRAST! The fun itself is about combining two colours (their shades), from which you have to create a project in any technique and form. It is allowed here, as in all color challenges, to use a bit of white, grey and / or black.

Sponsorem wyzwania jest sklep Craft O'Clock, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy:
ZESTAW papierów i dodatków o wartości 75zł
The sponsor of our challenge is Craft O'Clock shop, which funded a prize for the winner.
Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.


  Część naszej załogi miała przyjemność pracować na ich papierach.
 Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.

Retro Wariacje


magdalena’s attic


Angi Style

  
kigabet vel KiZębianka


 Inka-art


 Marta / Scrap Grab (DT Craft O'Clock)


Agnieszka / chanya13 (DT Craft O'Clock)


Justyna K. Trzeci Pokój
Ręcznie malowana kartka
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, na Wasze prace czekamy do 12 grudnia.
Powodzenia!
We invite you to have fun together, we are waiting for your work until November 12th. 
Good luck!
 


sobota, 9 listopada 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kaszuby - wyniki

Witajcie,
Hello,

Dziękujemy za prace zgłoszone w ramach wzywania "Kaszuby".
Czas na przedstawienie wyników :) Zwycięstwo należy do:
Thank you for all the pieces of work that were submitted in the "Kaszuby" challenge.
It's time to present the results :) The winner is: 
 


Gratulacje! Oto banerek dla Ciebie :)
Congratulations! Here's a banner for you :) 
Zapraszamy do wzięcia udziału w obecnych wyzwaniach.
Linki znajdziecie na pasku bocznym.
We invite you to take part in our current challenges.
The links can be found in the sidebar.

czwartek, 7 listopada 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Warszawa

Dziś kolejne wyzwanie z cyklu podróżniczego
i tym razem zabieramy Was do stolicy Polski - Warszawy.
Today next challenge in our travel cycle 
and this time we want to take you to capital city of Poland - Warsaw.


Miasto stołeczne Warszawa największe miasto kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Prawa miejskie uzyskała przed 1300 r. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne, a w 1611 w rozbudowanym Zamku Królewskim na stałe zamieszkał król Zygmunt III Waza. Miejsce obrad sejmików generalnych województwa mazowieckiego i sejmików ziemskich ziemi warszawskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.
 
The capital city of Warsaw, the largest city in the country, located in its central-eastern part, in the Central Mazovian Lowland, Mazovia, on the Vistula. It obtained city rights before 1300. After 1596, the royal court and central offices were moved to Warsaw, and in 1611 King Sigismund III Vasa lived permanently in the expanded Royal Castle. Place of deliberations of general assemblies of the Mazowieckie voivodship and of the land assemblies of Warsaw from the 16th century to the first half of the 18th century.

Wojenne losy Warszawy były bardzo tragiczne. 1 września 1939 niemiecka Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie miasta. Bohaterska obrona z dużym udziałem ludności cywilnej trwała do 28 września. Warszawa stała się siedzibą władz dystryktu warszawskiego, jednej z czterech jednostek administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa. Celem Niemców było całkowite zgermanizowanie miasta. W październiku 1940 utworzono getto w celu masowej eksterminacji Żydów.  Ogromną część ludności żydowskiej wywieziono i wymordowano w obozie zagłady w Treblince. W 1943, po powstaniu w gettcie, zostało ono zlikwidowane. Terror okupanta niemieckiego z jednej i niebezpieczeństwo ekspansji dyktatury stalinowskiej z drugiej strony były powodem zorganizowania przez AK w ramach akcji „Burza” powstania warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i objęło całą lewobrzeżną Warszawę. Trwało ono 63 dni, oprócz powstańców z okupantem bohatersko walczyła także znaczna część ludności cywilnej. O upadku zdecydowała oprócz dostatecznego braku pomocy z zewnątrz, wzmożona eksterminacja ludności cywilnej przez nazistów (m.in. rzezie na Woli i Ochocie). Po kapitulacji powstania, Niemcy systematycznie niszczyli zabudowę miasta. W 1944 ze względu na zniszczenia rozważano przeniesienie stolicy państwa do Krakowa, Łodzi lub Poznania. Decyzja taka jednak nie zapadła a w grudniu 1944 w Lublinie podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy.
 
The wartime fate of Warsaw was very tragic. On September 1, 1939, the German Luftwaffe began bombing the city. The heroic defense with a large participation of the civilian population lasted until September 28. Warsaw has become the seat of the Warsaw District authorities, one of the four administrative units of the General Government. The Germans' goal was to Germanise the city completely. In October 1940, a ghetto was created for the mass extermination of Jews. A large part of the Jewish population was taken away and murdered in the Treblinka extermination camp. In 1943, after the ghetto uprising, it was liquidated. The terror of the German occupier on the one hand, and the danger of the expansion of the Stalinist dictatorship on the other, were the reason for the AK organizing the Warsaw Uprising as part of the "Burza" campaign, which broke out on August 1, 1944 and took over the entire left bank of Warsaw. It lasted 63 days, apart from the insurgents, a significant part of the civil population also fought heroically against the occupier. Apart from a sufficient lack of outside help, the fall was decided by the extermination of civilians by the Nazis (including slaughter in Wola and Ochota). After the capitulation of the uprising, the Germans systematically destroyed the city's buildings. In 1944, due to destruction, the transfer of the capital to Kraków, Łódź or Poznań was considered. However, this decision was not made and in December 1944 a resolution was adopted in Lublin to rebuild Warsaw.
 
Po wojnie Warszawa stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. W pełni historycznie odbudowano Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski wraz z okolicami i większość pojedynczych obiektów. W pozostałych przypadkach budowano w duchu modernizmu i socrealizmu, czego przykładem jest Pałac Kultury i Nauki. Odbudowano mosty, unowocześniono sieć transportową. Kolejne inwestycje prowadzono w dalszych latach. Warszawa otrzymała sieć nowych arterii komunikacyjnych, wzniesiono Dworzec Centralny. Nastąpiła silna industrializacja i urbanizacja. Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego. 

After the war, Warsaw became the main administrative and political center of the country. The Old and New Towns, the Royal Route together with the surrounding areas and most individual buildings were completely rebuilt historically. In other cases, they were built in the spirit of modernism and socialist realism, as exemplified by the Palace of Culture and Science. The bridges were rebuilt and the transport network modernized. Further investments were carried out in subsequent years. Warsaw received a network of new communication arteries, the Central Station was built. Strong industrialization and urbanization took place. Warsaw is an important scientific, cultural, political and economic center. Here are the headquarters of, among others The President of the Republic of Poland, the Sejm and Senate, the Council of Ministers and the National Bank of Poland.

Herbem Warszawy jest wizerunek syreny. Pomnik Warszawskiej syrenki znajduje się na Starówce jak również na Powiślu. Innym znanym pomnikiem jest Pomnik Małego Powstańca. Charakterystycznymi budowlami i budynkami są Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Kolumna Zygmunta, Pałąc Kultury i Nauki ale także nowoczesne wieżowce.
 
The coat of arms of Warsaw is the image of a mermaid. The Warsaw Mermaid monument is located in the Old Town as well as in Powiśle. Another famous monument is the Monument of the Little Insurgent. The characteristic buildings and buildings are the Royal Castle, Palace in Wilanów, Sigismund's Column, Palace of Culture and Science but also modern skyscrapers.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice (nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do naszej stolicy, jej historii lub charakterystycznego elementu. Napiszcie też co Was zainspirowało.
To take part in the challenge you need to create any project in any technique (not only on paper), which will refer to our capital city, it's history or characteristic element. Please also write what specifically inspired you.

A tak zinterpretowało temat nasze DT:
And this is interpretation of challenge topic by our DT:

Inka-art 
 

 Retro Wariacje przygotowała iście listopadową kartkę nawiązującą do szarości życia dopadającej czasem każdego mieszkańca dużego miasta z socjalistycznym symbolem Warszawy w roli głównej:
Retro Wariacje prepared a truly November card referring to the gray of life, sometimes catching every inhabitant of a big city with the socialist symbol of Warsaw in the main role:


kigabet vel Ki - zaprojektowała pocztówkę z Warszawską SyrenąNa wasze prace czekamy do 6 grudnia. Miłej zabawy!
We are waiting for your work until December of 6th. Have fun!


środa, 6 listopada 2019

CARDS - straszna kartka - wyniki

Ale nas wystraszyliście! Zauroczyły nas Wasze kartki ze strachami. I to tak skutecznie, że dopiero dzisiaj ochłonęłam by wskazać numer jeden październikowej zabawy kartkowej!

Naszym numerem jeden w tym miesiącu jest:
Our number one this month is:
i jej świecąca w ciemności kartka:
and her card glowing in the dark:

 Serdecznie gratulujemy!!! Do Ciebie wędruje zwycięski banerek:
Congratulations!!! This is your banner of the winner:

Pozostałym Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy
 do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach:-) Pozdrawiamy jesiennie!
We would like to thank all other participants for having fun together and want to 
invite to participate in current challenges :-) Greetings in autumn!

sobota, 2 listopada 2019

piątek, 1 listopada 2019

CARDS - kartka dla niej i/lub dla niego + TEKTURKA

Witajcie!
Dziś zapraszamy na kolejne kartkowe wyzwanie.
Tym razem stawiamy na kartkę dla niej i/lub dla niego, z dodatkiem tekturki.
Hello!
Today we invite you to another card challenge.
This time we focus on a card for her or him, with the addition of cardboard.


Nagrodę w wyzwaniu ufundowało ITD Collection.
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
ITD Collection funded the prize - it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.


Obejrzyjcie inspiracje przygotowane przez nasz zespół:
See the inspirations prepared by our team:


kigabet vel Ki (DT ITD Collection)Na Wasze prace czekamy do 30 listopada!
We are waiting for your projects until November 30!
 

środa, 30 października 2019

DT Emi - rękoczyny MUCHOMORKI

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was dwudzieste drugie wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."  
As announced, we have the ... challenge from the series " My passion is..." for you. 

 Nasz dzisiejszy gość to:
Today our guest is: 

  Emi


 Ja / Me
Witajcie :) Mam na imię Emilia i cierpię na syndrom niespokojnych rąk. Niestety jest to nieuleczalne więc ciągle muszę coś dłubać, ciąć, kleić, dziergać, rysować. Pracuję jako grafik komputerowy więc wszystkie manualne prace odprężają mnie po godzinach spędzonych przy komputerze. W wolnym czasie oraz w miejskich wrocławskich korkach czytam książki oraz piszę opowiadanka. Lubię też piec ciasta, szczególnie takie, gdzie można trochę improwizować. Wszystkie swoje wytwory maniakalnie fotografuję. Uczę się żyć pozytywnie i dostrzegać piękno w otaczającym nas świecie.

Hello :) My name is Emilia and I suffer from restless hands syndrome. Unfortunately, this is incurable so I still have to pick something, cut, glue, knit, draw. I work as a graphic designer so all manual work relaxes me after hours spent at the computer. In my free time and in Wrocław's traffic jams I read books and write a story. I also like baking cakes, especially those where you can improvise a little. I photograph all my creations maniacally. I am learning to live positively and see beauty in the world around us.

TU I TERAZ / HERE AND NOW 

Ponieważ jeden blog nie pomieściłby wszystkich moich działań, 
to można mnie znaleźć w kilku miejscach :)

robótkowo: boxemi.blogspot.com
graficznie: emilia-baczynska.blogspot.com
rysunkowo: emq-studio.blogspot.com
słownie: bluekoralik.blogspot.com

INSTAGRAM 01

INSTAGRAM 02 

FACEBOOK

Art Piaskownica / Art Piaskownica

W Art Piaskownicy działam już chyba 3 lata. Jest to mój pierwszy i jedyny DT.  Art Piaskownica poszerza horyzonty i rozwija kreatywność, poza tym świetnie się tu czuję w zespole wspaniałych ludzi, którzy tworzą to miejsce - zarówno projektantki, jak i uczestnicy naszych wyzwań. Tutaj oswoiłam się z pracą z papierami. Zawsze uważałam, że scrapbooking nie jest dla mnie, ale troszkę przymuszona okolicznościami odkryłam w sobie nową pasję.

I have been active in Art Piaskownica for 3 years. This is my first and only DT. Art Piaskownica broadens horizons and develops creativity, besides, I feel great here in a team of wonderful people who create this place - both designers and participants of our challenges. Here I got used to working with papers. I always thought that scrapbooking was not for me, but a little forced by the circumstances, I discovered a new passion.


Moja pasja to... / My passion is... Moje hobby / My Hobby

Moje hobby to przede wszystkim twórczość i często przeplata się z moją pracą :) Ale to też podróże i rośliny, chodzenie po lesie i zbieranie ziół. Często doświadczenia płynące z innych działań wykorzystuję później w twórczości. Ach, no i pasjami kolekcjonuję muchomorki. Głównie są to ozdoby na choinkę - w każdej formie, co roku jeden kupuję, ale i wszystkie inne są mile widziane. Jeden jest nawet w moim twórczym logo :) i od nich pochodzi nazwa Kapelusz w kropki.
Nic zatem dziwnego, że...

My hobby is above all creativity and often intertwines with my work :) But it also travels and plants, walking in the woods and collecting herbs. I often use the experience of other activities later in my creative world. Ah, and I am collecting passions toadstools. They are mainly Christmas tree decorations - I buy one every year, but all others are welcome. One is even in my creative logo :) and the name Hat with dots comes from them. 
No wonder then that ...


... temat dzisiejszego wyzwania brzmi MUCHOMORKI.
...The topic of today's challenge is  

toadstool

Zadanie polega na wykonaniu pracy z muchomorem w roli głównej. 
Interpretacja i technika wykonania dowolna :)

The task is to do the work with a toadstool in the lead role.
Interpretation and technique of execution any :)

Dla wybranej osoby, która oczaruje nas swoją interpretacją tematu będzie w nagrodę zestaw muchomorkowych zawieszek na choinkę - filcowych, szydełkowych i tagowych :)
(kot nie wchodzi w zestaw)


 Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 listopada!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on November 25!

 

poniedziałek, 28 października 2019

Gościnnie Iwona / Prezent Sam w Sobie - EXPLODING BOX - wyniki

Witajcie. 
Cieszymy się, że forma EXPLODING BOX jest przez Was tak bardzo lubiana. Jeśli będziecie chcieli powtórzymy to wyzwanie za jakiś czas ;) A dziś nie przedłużając ogłaszamy wyniki waszych ostatnich zmagań z tą formą ;)

Pierwsze miejsce zajmuje praca
Gratulujemy. Dodatkowo do ciebie wędruje nagroda od naszego sponsora Rapakivi.
Nagrodą jest zestaw baz i pudełek o wartości 50 zł. 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt na maila iwona@scrapakivi.com).

 
Drugie miejsce trafia do dwóch dziewczyn: 
  


 Gratulujemy. Dla Was banerek. A pozostałych zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.