czwartek, 16 września 2021

Junk Journal - wyniki

 Witajcie!
Zanim ogłosimy wyniki, chcemy podziękować za wszystkie zgłoszone notesy, albumy...
ten który nas zaciekawił należy do....  Alicji GW

Hello everyone!
Before we announce the results, we want to thank you for all submitted notebooks, albums ...
the one that interested us belongs to ... Alicja GW
 

Gratulujemy!!!!! / Congatulations! 
 
Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę Sponsora -
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
(W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem na adres: info@itdcollection.com)

We have a banner for you and a sponsor's prize - a voucher worth 100 PLN for purchases in the ITD Collection shop. (In order to receive the prize, please contact the shop at: info@itdcollection. com) 


Serdecznie zapraszamy do naszych trwających wyzwań.
Welcome to our ongoing challenges. 

poniedziałek, 13 września 2021

KolorTON #36

 Witajcie Kochani!
Dzisiaj po wakacyjnej przerwie powracamy do naszych wyzwań kolorystycznych.
W tym miesiącu naszymi kolorami są 

ŻÓŁTY +SZARY

Hello there!
Today, after the summer break, we return to our colour challenges.
This month, our colours are:

YELLOW and GREY

Ten zestaw kolorów został wybrany przez Pantone jako barwy roku 2021-
niosące za sobą siłę i nadzieję.

This particular colour set was chosen by Pantone as the colours of the year 2021-
bringing strength and hope.

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

A to inspiracje naszego zespołu:

Maede

made by Aluu


 
 


 
 

Na wasze prace czekamy do 13 października. Miłej zabawy!
We are waiting on your projects until October 13th. Have fun!
 


wtorek, 7 września 2021

CARDS - kartka parawan - edycja sponsorowana

Witajcie Kochani :-)
Powoli rozkręcamy się po wakacyjnym lenistwie i ćwiczymy formę przed kolejnymi wyzwaniami kartkowymi. Dzisiaj pierwsze, po dłuższej przerwie i od razu mamy dla Was dobry trening pod względem formy konstrukcyjnej.

Hey everyone!
We slowly get started after the holiday laziness and practice our form before the next card challenges. Today is the first one, after a long break, and we have a good training for you right away in terms of design.


Kartka parawan - ten łamaniec jest bardzo ciekawą formą, dającą mnóstwo możliwości twórczych. Nie należy do łatwych, ale efekt końcowy zawsze zachwyca :-) Ważne! Wasze prace w formie powinny nawiązywać do tych, które prezentujemy w ramach inspiracji DT. Kartki odbiegające konstrukcją od naszych propozycji, nie będą brane pod uwagę podczas głosowania!!!

A screen card - this twist is a very interesting form, giving you a lot of creative possibilities. It is not easy, but the end result is always amazing :-) Important! Your works in form should refer to those presented under the inspiration of DT. Cards that differ in design from our proposals will not be taken into account during voting !!!

Szablon / Template ---> klik ...
Film / Movie ---> klik ...

Kto podejmie wyzwanie, ma szansę na fantastyczną nagrodę od naszego sponsora, sklepu Craft Passion - do zdobycia będzie zestaw wykrojników "basic set" - ramka okrągła - nowość.

Whoever accepts the challenge has a chance to win a fantastic prize from our sponsor, the Craft Passion store - you will get a set of  a new "basic set" dies - round frame.


Ku Waszej inspiracji, nasz zespół przygotował kilka propozycji - oto one:
And here’s what our designers have come up with:

Inka-art

 
 A teraz czekamy na Wasze prace - możecie je zgłaszać do 6 października.
We are waiting for your works - you can submit them until October 6th.

sobota, 4 września 2021

Travel Journal (dziennik podróży) - edycja sponsorowana - wyniki

 Witajcie Kochani,
oj zauważyłyśmy, że Travel Journal to nie jest Wasza ulubiona forma w scrapbookingu.

Jednogłośnie wyzwanie wygrywa Bogusia
 i doceniamy również  jej zaangażowanie w ilości stworzonych wpisów.

Hello there!

We noticed that Travel Journal is not your favourite form in scrapbooking. Bogusia wins the challenge unanimously and we also appreciate her commitment to the number of entries created.

Gratulujemy! Dla Ciebie banerek i nagroda od naszego sponsora!
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
office@studiotekturek.com

Congratulations! Here’s a banner for you and an award from our sponsor!
In order to collect the prize, please contact the store: office@studiotekturek.com 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do innych naszych wyzwań!

Thank you for joining in the fun and we invite you to participate in our ongoing challenges!

środa, 1 września 2021

MAŁE FORMY - pędzel, paleta, tubka po farbie

 Hej Kochani!

Dzisiaj zapraszamy Was na nowe wyzwanie z cyklu Małe Formy.
Temat zabawy jest bardzo wdzięczny i jesteśmy pewne, że przypadnie Wam do gustu. 

Hey everyone!

Today we invite you to join a new challenge from the Small Forms series.
The theme is absolutely awesome and we are sure that you will like it.

W tym miesiącu pracujemy z pędzlami, tubkami po farbie i paletami malarskimi. Forma i technika pracy jest dowolna, tematyka również. Praca zgłoszona do wyzwania powinna zawierać albo pędzel, albo tubkę po farbie albo paletę malarską, albo wszystkie trzy powyższe. Liczymy na Waszą kreatywność!

This month we're working with paint brushes, paint tubes and painting palettes. The form and technique of work is completely up to you, as well as the subject matter. The work submitted for the challenge should contain either a brush, a paint tube or a paint palette, or all three of the above. We count on your creativity!

A oto garść inspiracji od naszego zespołu:
And here’s what our designers have come up with:

made by Aluu

 
 

 

 
 
 Prace możecie zgłaszać do 30 września!
Życzymy miłej zabawy!
You can submit your work until 30th of September.
Have fun and don’t forget to join our ongoing challenges!


sobota, 28 sierpnia 2021

Przepis na ...- wyniki

 Witajcie :)
Hello :)

Zapraszamy was na wyniki naszego wyzwania z serii "Przepis na...".
Dziękujemy za piękne, klimatyczne prace. Zwycięzcą wyzwania jest:
We invite you to the results of our challenge in the series "Recipe for ...".
Thank you for beautiful, atmospheric works. The winner of the challenge is:


Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.

     

    


W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@craftpassion.pl

pamiętaj masz na to dwa tygodnie ) 
To collect the prize, contact the sponsor (info@craftpassion.pl) -  
remember that you have two weeks to do so :)

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i piękne prace.
Zapraszamy do następnych wyzwań :)
We would like to thank everyone for participating in the fun and for beautiful works.
We invite you to the next challenges :)


środa, 25 sierpnia 2021

STYLE - cyberpunk

 Witajcie!
Hello!

U schyłku wakacji wracamy do cyklicznych wyzwań i do zabawy stylami. Proponujemy dzisiaj styl ambitny, pewnie dla wielu z was nieznany czyli CYBERPUNK.
At the end of the summer holidays, we return to cyclical challenges and to play with styles. Today we propose an ambitious style, probably unknown to many of you - CYBERPUNK.

Cyberpunk skupia się na negatywnym oddziaływaniu wszechobecnej zaawansowanej technologii komputerowej i informacyjnej na  funkcjonowanie człowieka. Cyberpunk to pojęcie, które pojawia się zarówno w literaturze, sztuce, jak również w ideologii życiowej, w której porównuje się człowieka do maszyny pozbawionej świadomości, duszy, wartości ludzkich ​​(wikipedia).
Cyberpunk focuses on the negative impact of ubiquitous advanced computer and information technology on human functioning. Cyberpunk is a concept that appears both in literature, art, as well as in the ideology of life, in which man is compared to a machine devoid of consciousness, soul, and human values ​​(wikipedia).

O stylu tym w rękodzielnictwie możecie także poczytać TUTAJ. My zapraszamy was o stworzenia pracy w stylu cyberpunk w dowolnej technice, formie, na dowolny temat.
You can also read about this style in handicraft HERE. We invite you to create a cyberpunk work in any technique, form, on any topic..

A na zachętę mamy dla was nagrodę od "szefowej" - coś dla tych co lubią niespodzianki. Do wyboru paczka niespodzianka lub portret na zamówienie według zdjęcia (15x15cm). Jest o co powalczyć.
And to encourage you, we have an award for you from the "girl boss" - something for those who like surprises. You can choose a surprise package or a portrait to order according to the photo (15x15cm). There is something to fight for.  

Dla odważnych mamy coś fajnego - nagrodę od "szefowej " ;)
Do wyboru paczka niespodzianka lub portret na zamówienie według zdjęcia (15x15cm)
For the encouragement we have something for those who like surprises. Award from the "boss" ;)
Choose from a surprise package or custom portrait of a photo size (15x15cm)

 

Zobaczcie jak z tym stylem poradziły sobie nasze dziewczyny z DT:
See how our girls from DT dealt with this style:

 

Angi Style

Na zgłoszenie swoich prac macie czas do 24 września. Udanego tworzenia!
You have until September 24 to submit your works. Happy creating!

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Art Journal - terapia sztuką - wyniki

 Witajcie!
Dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie zgłoszone prace!
Uwielbiamy journalowe opowieści, którymi podzieliłyście się w swoich projektach.
Zwycięzcą naszego wyzwania jest....
 
 

Gratulujemy! Dla Ciebie banerek i nagroda od naszego sponsora! 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem: 
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do innych naszych wyzwań!

piątek, 13 sierpnia 2021

Junk Journal - wyzwanie sponsorowane

Cześć!
Hello!

Miesiąc temu zapowiadałyśmy, że w czasie wakacji w Piaskownicy będzie pomysłowo i ciekawie :-) I tak się dzieje....dzisiaj rozpoczynamy kolejne wakacyjne wyzwanie, którego tematem jest junk journal-album, notes-śmieciowy. Dlaczego taka nazwa? bo można tu wykorzystać wszystko co zalega w szufladach, stare papiery, koronki i inne "przydasie", można łączyć rożne techniki, nie ma tu sztywnych reguł więc można twórczo zaszaleć:-)

A month ago, we announced that it will be creative and interesting during the holidays in Piaskownica :-) And so it is ... today we are starting another holiday challenge, the subject of which is a junk journal-album, a junk notebook. Why such a name? Because you can use everything that is left in drawers, old papers, laces and other "little things", you can combine various techniques, there are no strict rules here, so you can go crazy creatively :-)

Więcej na temat junk journala przeczytacie tutaj i tutaj
You can read more about junk journal here and here

Na to wyzwanie przygotowujemy CAŁY JUNK JOURNAL
-
okładka oraz 3 karty wpisowe!
For this challenge, we are preparing the ENTIRE JUNK JOURNAL
- cover and 3 cards!

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection,
który ufundował bon o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
The sponsor of the challenge is ITD Collection,
who funded a PLN 100 voucher to spend in the store.

Zobaczcie jak z tym tematem poradziło sobie nasze DT:
See how our DT dealt with this topic:

 
 

Inka-art

made by Aluu


Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
We invite you to join in the fun!