sobota, 16 stycznia 2021

KOLOROTON #31 - WYNIKI

 Pewnie już nie możecie się doczekać wyników naszego srebrno-różowego wyzwania?

My też :)

Uwaga werble......

Wyzwanie wygrywa...

Barwny Umysł 


Banerek dla Ciebie oraz serdeczne gratulacje!


I oczywiście nagroda od naszego sponsora! 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:)

środa, 13 stycznia 2021

KOLORY "neonowe"

Witajcie :)

To nasza pierwsza tegoroczna edycja kolorów, więc będzie JASKRAWO!
Dziś na tapetę bierzemy kolory NEONOWE.

Welcome :)
This is our first edition this year, so it will be BRIGHTLY!
Today we take NEON colours for wallpaper.

Neonami nazywamy wszystkie kolory, które są mocne, soczyste, jaskrawe i które przykuwają wzrok. Obok nich nie da się przejść obojętnie! Najpopularniejszymi neonowymi kolorami są bezdyskusyjnie neonowy róż, jaskrawy żółty, seledynowa zieleń, ale równie efektownie prezentuje się energetyzujący pomarańcz czy odblaskowy fiolet.

We call neon signs all colors that are strong, juicy, bright and eye-catching. You can't go near them! The most popular neon colours are undoubtedly neon pink, bright yellow, seledite green, but equally impressive is the energizing orange or reflective violet.

Zadanie polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie z zastosowaniem w niej minimum dwóch NEONOWYCH kolorów. Mogą być, dwa, trzy lub wszystkie powyższe z palety. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni. Nie wolno używać innych kolorów!

The task is to perform work in any technique and form using at least two NEON colours. They can be, two, three or all of the above from the pallet. As in all colour challenges, a small amount of white, grey and/or black may be used. Do not use other colors!

Poniżej inspiracje naszego teamu:
Here are our team's inspirations:

made by Aluu
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Na wasze prace czekamy do 12 lutego. Zaskoczcie nas kolorem!
We're waiting for your work until February 12th. Surprise us with colour!
 

niedziela, 10 stycznia 2021

CARDS - kartka GWIAZDA - wyniki

 Witajcie Przyszedł czas na ogłoszenie wyników
ostatniego wyzwania CARDS - Gwiazda.Wygrywa praca:

 Hello! The time has come to announce the results
of the last CARDS challenge STAR.
The winner is:

 Flo - art by Marta

Banerek dla Ciebie oraz serdeczne gratulacje!
I oczywiście nagroda od naszego sponsora! 
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
e-mail: info@itdcollection.com)

Banner for you and congratulations!
And of course an award from our sponsor!
(In order to collect the prize, please contact the store:
e-mail: info@itdcollection.com)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
We cordially invite you to play with us.

czwartek, 7 stycznia 2021

CARDS - gorset Babci, frak Dziadka - edycja sponsorowana

Witajcie w naszym pierwszym wyzwaniu w Nowym Roku 2021,
oby był bardziej normalny od poprzedniego i oczywiście owocował w twórcze pomysły. 

Welcome to our first challenge in the New Year 2021, 
may it be more normal than the previous one and full of creative ideas.

Na wyzwanie wykonujemy KARTKĘ jak w tytule GORSET lub FRAK
For the challenge we make a CARD as in the title CORSET or TAILCOAT 

ale ... nie koniecznie musi to być kartka związana ze świętem Babci i Dziadka, które będą niebawem. Tematyka jest dowolna, bardziej należy nawiązać do formy i kształtu owej garderoby - może to być: gorset, suknia z gorsetem, frak, nawet garnitur, czy koszula. Ważne też, by ta część garderoby była ELEMENTEM DOMINUJĄCYM WASZEJ KARTKI!

but . . . it does not necessarily have to be a card related to the holiday of Grandmother and Grandfather, which will be soon. The subject matter is arbitrary, more to do with the form and shape of this wardrobe - it could be: a corset, a gown with a corset, a tailcoat, even a suit or a shirt. It is also important that this part of your wardrobe is an ELEMENT TO DOMINATE YOUR CARD!

Na Autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda
 - ZESTAW NIESPODZIANKA -
ufundowany przez Sponsora naszego wyzwania - sklep ScrapAndMe.

A tak prezentują się inspiracje naszego DT!
And this is the inspiration of our DT!

 

 

Made by Aluu

Inka-art

 


Na Wasze prace czekamy do 6 lutego 2021.
Czekamy na Wasze szalone pomysły, bo coś czujemy, że to będzie wyjątkowa edycja ;)

We are waiting for your work until February 6th 2021. 
We are waiting for your crazy ideas, because we feel that it will be a special edition ;)

poniedziałek, 4 stycznia 2021

MAŁE FORMY - zawieszki do prezentów - wyniki

Witajcie w Nowym Roku!

Cieszymy się, że temat zawieszek do prezentów Wam się spodobał i dziękujemy za wiele zgłoszeń. Wciąż nas zaskakujecie swoją pomysłowością, kreatywnością. Tak trzymać! Życzymy Wam aby w tym roku nie opuszczała Was wena twórcza i chęć do tworzenia.

Welcome to the New Year! 

We are pleased that you enjoyed the topic of gift pendants and thank you for your many applications. You still surprise us with your ingenuity, creativity. Keep up the good work! We wish you a creative spirit and the will to create this year.

A teraz pora ogłosić wyniki.
And now it's time to announce the results.

Miejsce pierwsze otrzymuje:
First place goes to:

Dusza z papieru

Dla Ciebie mamy banerek i mały upominek-zestaw papierów i pasujących do nich dodatków.
(W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki - kigabet@interia.pl)

We have a banner for you and a small gift - a set of papers and matching accessories. 
(To claim your prize, contact kigabet aka Ki - kigabet@interia. pl).


Drugie miejsce  zajęła:
Second place goes to: 


 

Gratulujemy! Banerek dla ciebie.
Congratulations! Banner for you.

 
 
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
 
We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to take part in the ongoing challenges.


piątek, 1 stycznia 2021

Witajcie w Nowym Roku 2021!

Hej, hej :)
Dziś nie będzie wyzwania za to mamy dla Was kilka informacji. Jak zawsze na początku roku szykujemy się na zmiany. Mamy jednak nadzieję, że nowe tematyczne CYKLE przypadną Wam do gustu. 

I tak ... powróci wyzwanie TEMAT - uwaga - w mrocznej odsłonie ;) Będzie też zapowiadany w zeszłym roku CYKL ZIELNIK ... i chyba najważniejsze ... w tym roku chcemy by wzywanie MIXED MEDIA dotyczyło tylko i wyłącznie prac wykonanych w tej technice. Stawiamy na BAZY w mixed mediach. Stare wyzwania: koloroTON i CARDS pozostają w niezmienionej formie.

Hello, hello :)
There will be no challenge today but we have some information for you. As always at the beginning of the year, we are preparing for change. However, we hope that you will enjoy the new thematic CYCLES.
 
And so . . . the challenge will come back Theme - attention - in a darker way ;) There will also be a CYCLE OF HERBARIUM announced last year . . . and perhaps most importantly . . . this year we want to call MIXED MEDIA only for works done in this technique. We're betting on BASIS in mixed media. Old challenges: ColorTON and CARDS remain unchanged


WYZWANIA / CHALLENGES

01 - MAŁE FORMY / small forms
07 - kartkowanie /
cards
13 - koloroTON / colours
19 - TEMAT lub KARTA Z ZIELNIKA / topic / HERBARIUM
25 - MIXED MEDIA - BAZA / mixed media


WYNIKI / RESULTS

04 - MAŁE FORMY / small forms
10 - kartkowanie /
cards 
16 - koloroTON / colours
22 - TEMAT lub KARTA Z ZIELNIKA / topic / HERBARIUM
28 - MIXED MEDIA - BAZA / mixed media

---

MAŁE FORMY - to wyzwania dla tych co kochają tworzyć, ale mają na to mniej czasu niż pozostali ... i dla tych co kochają wszystkie mini formy takie jak "calineczki", atciaki, tagi, zakładki itp... Poza tym to idealnie wyzwanie "ścinkowe". Pora wyciągnąć zachomikowane po szufladach i pudłach ścinki. KONIECZNIE!


SMALL FORMS - it's challenges for those who loves to create but have less time for it than others... and for those who loves each small FORMS like inchies, ATC, tags, etc. Moreover it is great challenge to use remains. High time to get out from your shelves and boxes remaining papers. NECESSARLY!

CARDS -
wyzwanie polegające na wykonaniu kartki według wytycznych. W tym roku dalej stawiany na niekonwencjonalne formy kartek. Nie będziecie się nudzić ;)

CARDS - the challenge of making the card according to the guidelines. This year, we continue to bet on unconventional forms of paper. You won't be bored ;)

koloroTON -
wyzwanie polegające na wykonaniu dowolnej pracy w dwóch kontrastujących ze sobą kolorach (+ biel i czerń w minimalnych ilościach). Forma, temat i technika dowolna (scrap, craft, biżu, decu i inne znane nam techniki ...). 

colorTON - the challenge of doing any job in two contrasting colours (+ white and black in minimal quantities). Form, subject matter and technique of choice (scrap, craft, jewellery, decu and other known techniques . . . ).

TEMAT w mrocznej odsłonie ;) - wyzwanie polegające na wykonaniu dowolnej pracy, do podanego przez DT tematu - hasła. Forma i technika dowolna. Dajcie się ponieść fantazji ...

THEME in a darker version ;) - a challenge to do any work, to the theme given by DT - the password. Any form and technique. Let your fantasies carry you away. . .

ZIELNIK, herbarium (łac. herbazioło) - KARTA Z ZIELNIKA - wyzwanie będzie polegać na przygotowaniu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA do podanej przez nas rośliny/zioła.. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.
 
ZIELNIK, herbarium (łac. herbazioło) - The challenge will be to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook, notebook . . .  IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 

MIXED MEDIA - BAZA - wyzwanie polegające na wykonaniu pracy TYLKO I WYŁĄCZNIE w technice mixed media, lub decoupage z elementami mixed media na konkretnej bazie np. płyta MDF, drewniana skrzynka, szklana butelka itd ... Temat dowolny.
 
MIXED MEDIA - BASE - a challenge to do the work ONLY and ONLY in mixed media technique, or decoupage with elements of mixed media on a specific base, e. g. MDF, wooden box, glass bottle, etc. . . . Any theme.

 
To jak wskakujemy w Nowy Rok z przytupem ;)
So we're jumping into the New Year's Eve with a rump ;)
 
---

Na koniec chciałabym pożegnać jeszcze trzy nasze projektantki,
które opuszczają progi Art Piaskownicy. Są to:
In the end I want to Say goodbye to three of our designer, 
who decided to leave our team. There are:
 
 
 
 
 
 Dziewczyny dziękujemy za cudowny czas spędzony z Nami.
Ściskamy i życzymy Wam powodzenia! Pamiętajcie o Nas!
Girls thank you all for georgus time you have spent with us. 
 Hugs and best wishes of good luck. Remember about us! 

Pozdrawiamy noworocznie
 DT Art Piaskownicy :)
New Year's greetings
from whole Art-Piaskownica DT :) 

wtorek, 29 grudnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - wyzwanie uzupełniające i nie tylko ;)

Hej, hej ...
tak wiemy miałyśmy odpoczywać, ale jest sprawa ... otóż

Hey hey ... 
yes we know we were supposed to rest, but there is a case ... well

nie wiem jak wy, ale ja czasem "nie wyrabiam na zakrętach" i mam wtedy zaległości. Po przeprowadzeniu burzliwej dyskusji, zdecydowałyśmy się, dać szansę na NADROBIENIE zaległych prac w związku z wyzwaniem ZNAKI ZODIAKU. Zatem Nowy Rok zaczynamy i kończymy tymże wyzwaniem ;) Osoby, które brały udział w tej serii wyzwań a "mają braki" mogą w najbliższym czasie je nadrobić.

Macie na to dwa tygodnie! Warto bo jest dodatkowa niespodzianka ;)

Ale, ale ... szansę na wygraną mają wszyscy! Ci którzy nie brali udział w tym wyzwaniu a mają np ochotę teraz coś stworzyć też niech działają! Warunkiem jest stworzenie 12 prac z uwzględnieniem wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Forma i technika dowolna.

I don't know about you, but sometimes I "don't do cornering" and then I have arrears. After a heated discussion, we decided to give a chance to CODE UP for the ZODIAC SIGN challenge. So we start and end the New Year with this challenge ;). People who took part in this series of challenges and "have gaps" can make up for them in the near future. 
 
You have two weeks for this! It's worth it because there is a surprise;)
 
But, but. . . everyone has a chance to win! Those who did not take part in this challenge but want to create something now, for example, let them work too! The condition is to create 12 works including all twelve zodiac signs. Any form and technique.
 

Zdjęcie/-cia prac "zaległych" należy podlinkować do "żabki" pod tym postem.
Każdą prace w osobnym zgłoszeniu - w ten sposób łatwiej was "zlokalizujemy" ;)
Cały cykl można podlinkować razem.

The photo (s) of overdue works should be linked to "fro" under this post.
Each work in a separate entry - this way it is easier to "locate" you;)
The entire cycle can be linked together.
 

-----

UWAGA: NAGRODA CAŁOROCZNA zostanie - tak jak do tej pory było to planowane - rozlosowana, wśród osób, które systematycznie się z nami bawiły przez cały rok. W skład zestawu wchodzi: zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki). Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu całej zabawy. 

ATTENTION: THE ALL-YEAR PRIZE will be - as planned so far -  randomly selected among people who played with us systematically throughout the year. The set includes: a set of papers from the "Elements" collection (+ accessories visible in the photo: preparation for the patina effect, preparation for the rust effect, gold and silver thermotone foil, and a rust can of our designer kigabet aka Ki). The prize will be awarded in January 2021 after the end of the game.


NAGRODA POCIESZENIA - tak, tak mamy druga nagrodę dla Was - zostanie rozlosowana wśród osób, którym uda się do dnia 18 stycznia zrealizować, albo uzupełnić swój cykl ZNAKI ZODIAKU (+ osoby z listy powyżej - ci mają szanse na podwójną wygraną :P) W skład zestawu wchodzą: ryżowe papiery z kolekcji "Żywioły" (20 sztuk A3) + złota, srebrna i tęczowa  folia termoton. Nagroda zostanie przyznana po zakończeniu zabawy tj po 18 stycznia 2021 roku.

THE COMFORT PRIZE - yes, yes, we have a second prize for you - will be drawn among those who manage to complete or complete their ZODIAC SIGNS cycle by 18 January (+ those on the list above - those who have a chance to win twice 😛) The set includes: rice papers from the "Elements" collection + gold and silver thermotone foil. The prize will be awarded after the end of the game, i.e. on January 18, 2021.

-----

 Ku inspiracji prace naszego Teamu :)
To inspire you, some creations of our DT :)

Retro Wariacje 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
Zobaczcie jak pięknie wygląda taka seria  :)
Nasza projektantka Inka-art stworzyła z niej wyjątkowy album. 
 
See how beautiful this series looks like :) 
Our designer Inka-art created a unique album out of it.

Zmotywowani? To do dzieła! Macie czas do 18 stycznia.
Motivated? Let's go!
You have the ace until January 18.


poniedziałek, 28 grudnia 2020

MIXED MEDIA - efekt lustra/lustro - wyniki

 Witajcie! / Hello!

Dzisiaj spieszymy z wynikami ostatniego tegorocznego, mixed mediowego wyzwania. Wybór zwycięskich prac był błyskawiczny, ponieważ pojawiło się niewiele Waszych propozycji  do lustrzanego tematu.   W tym miesiącu baner zwycięzcy wędruje do Autorek dwóch prac, które zdobyły tę samą ilość głosów :-)
 
Today we are in a hurry with the results of this year's last mixed media challenge. The selection of the winning works was quick as there were few of your proposals for the mirror theme. This month the winner's banner goes to the Authors of two works that have won the same number of votes :-) 

A są nimi:
 And they are them:
 
 
Gratulacje dla Was, Dziewczyny i banerek w nagrodę !!!  
Congratulations Girls and  this is a banner for you!!! 


 Tym, którzy podjęli wyzwanie, dziękujemy za uczestnictwo
- nie przestajecie nas zachwycać i inspirować.
Serdecznie  pozdrawiamy! 

To those who took up the challenge, we thank you for your participation
- you continue to amaze and inspire us.
Greetings!