czwartek, 23 maja 2019

MIXED MEDIA - efekt rdzy ale i rdza - wyniki

Witajcie!
Dzisiaj spieszę z wynikami rdzawego wyzwania. Wybór zwycięskiej pracy tym razem sprawił nam nie lada kłopot. Dziękujemy Wam za wszystkie cudowne zgłoszenia - nie przestajecie nas zachwycać i inspirować. W tym miesiącu baner zwycięzcy wędruje do:

Hello!
Today I’m hurrying with the results of the rusty challenge. Choosing a winning project caused us a lot of trouble this time. We are thankful for all your wonderful entries - you never stop to amaze and inspire us. And the winner’s banner goes to:Gratulacje!
 Congratulations!


Dziękujemy Wam za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w trwających wyzwaniach.
Thank you for playing with us! As always, we invite you to participate in our ongoing challenges.

niedziela, 19 maja 2019

MIXED MEDIA - media klejące - gel medium, klej

Witajcie :)
Hello :)
Dziś zapraszamy Was na kolejne wyzwanie mixed-mediowe, a tym razem na wokandzie mamy gel medium i wszelkie inne media klejące, które mogą stanowić trójwymiarową bazę, posłużyć za zamiennik do pasty strukturalnej, bądź imitować kropelki rosy.
Tody we invite you to next mixed-media challenge and this time we will focus on gel medium and other gluey mediums which could be 3D base, could be exchanged with structural paste or imitate dewdrops.Zobaczcie inspiracje naszego DT:
Look what prepared our DT:

magdalena's attic przygotowała piękny tag używając 
- gel medium (zamiast pasty strukturalnej), 
- gel medium błyszczące, 
- mod podge 
- glossy accents
magdalena's attic prepared beautiful tag using:
-gel medium (instead of structural paste),
-glossy gel medium,
-mod podge,
-glossy accents
 

AnnaMaria
stworzyła tag, którego tło zostało wykonane za pomocą gel-medium,
klej zmieszany z mikrokulkami i koralikami posłużył w charakterze pasty strukturalnej.
created a tag, the background of which was made using gel-medium,
the adhesive mixed with microspheres and beads served as a structural paste.


Inna Luppa stworzyła wzorzystą szklankę z użyciem
- heavy body gel błyszczący
Inna Luppa created patterned glass using:
-glossy heavy body gelkigabet vel Ki przygotowała piękną pracę z użyciem:
- heavy body gel matowy Pentart (zamiast pasty strukturalnej),
- heavy body gel błyszczący Pentart (jako klej)
kigabet vel Ki prepared beautiful creation using:
-heavy body gel matt Pentart (instead of structural paste),
-heavy body gel glossy Pentart (as glue)


Retro Wariacje w swej pracy użyła
- heavy body gel matowy Pentart do przyklejenia papieru śniadaniowego, który jest tłem oraz jako efekt tła 3D wraz ze zmieszanymi mikrokulkami
Retro Wariacje  in her creation used:
-heavy body gel matt Pentart to stick breakfast paper which is part of base 
and as 3D effect with mixed microbeads in it


Inka-art
do wykonania swojej inspiracji użyła kleju na gorąco
Inka-art to create her inspration she used hot glue


Swe prace możecie zgłaszać do 18 czerwca.
Please add your links to 18 of June.

Zachęcamy do eksperymentowania z gel medium osoby, które nie miały okazji jeszcze
pracować na tym medium, a poznacie piękne efekty jakie można dzięki niemu osiągnąć.
We encourage to experiment with gel medium each of you who had no opportunity to work with that medium and you will discover great effects which could be achived with it.
czwartek, 16 maja 2019

KoloroTON #11 - wyniki

Привет!
Cześć!
 Hello! 
 
Пришло время объявить победителя нашего задания КолороТОН #11 
Czas ogłosić wyniki wyzwania koloroTON #11  
It is time to announce the winner of our challenge ColourTON #11
 Все ваши работы прекрасны! 
Wszystkie prace nas zachwyciły! 
All your works are incredible!


Первое место:
Pierwsze miejsce:
The first place goes to:


Для вас банер и приз от магазина Craft O'Clock
Mamy dla ciebie banerek i bon na zakupy ufundowany przez naszego sponsora 
Craft O'Clock, który ufundował nagrodę o wartości 75 zł. 
(Po odbiór nagrody proszę napisz na adres: wyzwania@craft-o-clock.pl)
Here's the banner and a 75 zł voucher from our sponsor Craft O'Clock  for you.
Второе место:
Drugie miejsce:
The second place goes to:


Банер для вас:
Dla Ciebie banerek.
Here is the banner for you.


Спасибо всем за участие!
Приглашаем принять участие в следующих наших заданиях!
Zwycięzcą serdecznie Gratulujemy!
 Zapraszamy na aktualne wyzwania na naszym blogu. 
Congratulations to our winners.
We invite you to our current challenges in our blog.  


poniedziałek, 13 maja 2019

KoloroTON #12 - edycja sponsorowana

Witajcie:-)
Gorąco zapraszamy na kolejne nasze wyzwanie z cyklu koloroTON - 
w tym miesiącu pobawimy się eleganckim  zestawieniem barw- na tapecie
Hello:-)
We warmly invite you to our next challenge from the colouroTON series -
this month we will be playing with an elegant color combination

CZERWIEŃ i GRANAT
RED and NAVY BLUE

Główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
The main idea of these challenges is CONTRAST! The fun itself is based on the combination of two colours (their shades), from which you have to create a work in any technique and form. It is allowed here, as in all color challenges, to use a bit of white, gray and / or black.
 

Sponsorem wyzwania jest sklep Craft O'Clock, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy.
Część naszej załogi miała przyjemność pracować na ich papierach.
The sponsor of our challenge is Craft O'Clock shop, which founded a prize for the winner.
Some of our crew had a pleasure of working with papers supplied by our sponsor.

 
A teraz zobaczcie, jakie prace przygotowały dziewczyny: 
And now let's see what our DT has come up with:

  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, na Wasze prace czekamy do 12 czerwca.
Bawcie się dobrze!!!
We cordially invite you to play together, we wait for your work until June 12.
Have fun!!!

 

piątek, 10 maja 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Łowicz i okolice - wyniki

Dziękujemy za prace zgłoszone w ramach wzywania "Łowicz i okolice".
Czas na przedstawienie wyników :) Zwycięstwo należy do:
Thank you for all the pieces of work that were submitted in the "Łowicz" challenge.
It's time to present the results :) The winner is: 

SzafranGratulacje! Oto banerek dla Ciebie :)
Congratulations! Here's a banner for you :)


Zapraszamy do wzięcia udziału w obecnych wyzwaniach.
Linki znajdziecie na pasku bocznym.
We invite you to take part in our current challenges.
The links can be found in the sidebar.

wtorek, 7 maja 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Dolny Śląsk i Górny Śląsk

Witajcie!
Zapraszamy was na kolejną podróż po polskich krainach.
Tym razem wybierzemy się na Śląsk.
Hello!
We invite you for another journey around Polish lands.
This time we will go to Silesia.


Śląsk jako kraina obejmuje tereny Polski, Niemiec i Czech. My skupimy się na Górnym i Dolnym Śląsku oraz Śląsku Opolskim, który często wskazywany jest jako oddzielna część Śląska.  Teren naszej podróży jest bardzo rozległy i mamy tutaj ogromną ilość ciekawych miejsc, symboli, obiektów kultury, osobistości, strojów, wzorów które mogą was zainspirować. Postaramy się wam jak najwięcej ich przytoczyć.
Silesia as a land covers the territories of Poland, Germany and the Czech Republic. We will focus on Upper and Lower Silesia and Opole Silesia, which is often indicated as a separate part of Silesia. The terrain of our journey is very extensive and we have here a huge amount of interesting places, symbols, cultural objects, personalities, costumes, designs that can inspire you. We will try to give you as many of them as possible.

Region Dolnośląski:
Lower Silesia region:
 • czyli miasta m. in. Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra;
 • Góra Ślęza z kamienną figurą przypominającą niedźwiedzia i historyczny ród mieszkających tam Ślężan, od których prawdopodobnie pochodzi nazwa Śląsk;
 • to także Góry Stołowe, Jaskinia Niedźwiedzia, Śnieżka;
 • wiele pięknych zamków, najbardziej znany w Książu, liczne pałace, podobno najwięcej w Polsce jest ich właśnie na Dolnym Śląsku; 
 • przemysł wydobywczy, który także tutaj na Dolnym Śląsku odgrywał istotną rolę;
 • mamy też symbole stolicy Dolnego Śląska czyli krasnale, ZOO i Hala Stulecia;
 • stroje ludowe, najbardziej znane to strój jeleniogórski, strój wałbrzyski czy jeden z najbardziej ubogich w wzornictwo strój dolnośląski.
 • cities, among others Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra;
 • Mount Ślęza with a stone figure reminiscent of a bear and the historical family of Ślężans who lived there, probably from the name Śląsk;
 • it is also Table Mountains, Bear Cave, Śnieżka;
 • many beautiful castles, the most famous in Książ, numerous palaces, apparently the most in Poland is theirs in Lower Silesia;
 • mining industry, which also played a significant role here in Lower Silesia;
 • we also have the symbols of the capital of Lower Silesia, or gnomes, ZOO and Hall of the Century;
 • folk costumes, the best known are the Jelenia Góra costume, the Wałbrzych costume or one of the most poor in the Lower Silesian costume design.

Region Górnośląski:
Upper Silesia region:
 • miasta takie jak Katowice, Gliwice, Bytom, Kędzierzyn Koźle, Tarnowskie Góry, Bielsko Biała, Racibórz; 
 • liczne zabytki i symbole miast, Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, Rotunda św. Wacława, katowicki Spodek, Zamek w Będzinie; 
 • największe zagłębie górnictwa węgla kamiennego w Europie; 
 • liczne browary, w tym takie z wielowiekową tradycją jak np Browar w Raciborzu; 
 • kuchnia śląska znana chyba w każdym zakątku Polski;
 • Reksio, Bolek i Lolek a także inne znane z naszego dzieciństwa bajki z wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku - Białej;
 • stroje ludowe to m. in. strój cieszyński, strój raciborski, strój pszczyński, strój rozbarski.
 • cities such as Katowice, Gliwice, Bytom, Kędzierzyn Koźle, Tarnowskie Góry, Bielsko Biała, Racibórz;
 • numerous monuments and symbols of cities, Silesian Insurgents' Monument in Katowice, Rotunda św. Wacława, Katowice Spodek, Będzin Castle;
 • the largest coal mining industry in Europe;
 • numerous breweries, including those with centuries-old tradition, such as the Brewery in Racibórz;
 • Silesian cuisine probably known in every corner of Poland;
 • Reksio, Bolek and Lolek as well as other well-known fairy tales from the children's drawing company in Bielsko-Biała;
 • folk costumes are among others Cieszyn costume, Raciborz dress, Pszczyna costume, rozbarski costume.

Śląsk Opolski:
Silesia region of Opole:
 • Opole, Nysa, Brzeg, Głubczyce, Kluczbork, Góry Opawskie, Góra Świętej Anny;
 • Festiwal polskiej piosenki w Opolu i gogolińska Karolinka i Karlik z ludowej piosenki;
 • Zamek w Mosznej i w Brzegu;
 • opolskie "kroszonki" i ceramika ludowa zdobiona w charakterystyczny opolski wzór kwiatowy, opolski strój ludowy, a ze słodkości oczywiście kołocz.
 • Opole, Nysa, Brzeg, Głubczyce, Kluczbork, Opawskie Mountains, St. Anna Mountain;
 • Festival of the Polish song in Opole and Gogolinian Karolinka and Karlik from the folk song;
 • Castle in Moszna and Brzeg;
 • Opole's "kroszonki" and folk ceramics, decorated in a characteristic Opole floral pattern, folk costume from Opole, and of course sweetness with a sweetness.

Obowiązkowo musimy wspomnieć o gwarze śląskiej, zespole ludowym "Śląsk", bardzo popularnej hodowli gołębi rasowych, rzece Odrze, która oplata cały Śląsk oraz o godłach śląskich, w których obowiązkowo pojawia się orzeł, jako symbol Piastów Śląskich. Oczywiście moglibyśmy tak pisać bez końca. Ale mamy nadzieję, ze już teraz zachęciliśmy was do tworzenia śląskich prac oraz do odwiedzenia któregoś z wyżej wymienionego regionu.
It is mandatory to mention Silesian dialect, the folk band "Silesia", a very popular breeding of racial pigeons, the Odra river, which covers the entire Silesia and the Silesian coat of arms, in which the eagle appears as a symbol of the Piasts of Silesia. Of course, we could write like that forever. But we hope that we have already encouraged you to create Silesian works and visit one of the aforementioned region.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice (nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do regionu śląskiego. Napiszcie proszę także co konkretnie w Śląsku was zainspirowało.
In order to take part in the challenge, you should create any work, in any technique (not only paper), which will refer to the Silesian region. Please write also what specifically inspired you in Silesia.

Nim zaczniecie tworzyć, popatrzcie jeszcze, jak Śląsk postrzega nasze DT:
Before you start creating, look how Silesia views our DT:

Emi
klimatyczne LO z panoramą Wrocławia


Inna Luppa


Angi
kartka z tradycyjnym opolskim wzorem


Emi
akwarelka z widokiem na Ślężą i rzepakiem na pierwszym planieAngi
kartka z wrocławskimi krasnalamikartka na tegoroczną Barbórkękigabet vel Ki
szkic - przemysłowy Śląsk
Na wasze prace czekamy do 6 czerwca. 
Miłego tworzenia!
We wait for your work until June 6.
Have fun creating!


czwartek, 2 maja 2019

Gościnnie Kurdupel /Kanciapa - TECHNIKI - akwarelki - wyniki

Witajcie :)

Hello!

Akwarela – nazwa techniki malarskiej i jednocześnie nazwa obrazów wykonywanych tą techniką. Polega ona malowaniu rozcieńczonymi w wodzie pigmentami na celulozowym lub bawełnianym papierze, który szybko wchłania wodę. Rozcieńczone pigmenty nie pokrywają całkowicie faktury papieru, lecz pozostawiają ją dobrze widoczną. Z tego względu na efekt bardzo duży wpływ ma barwa i faktura samego papieru. Obrazy malowane tą techniką mają zwykle delikatną, zwiewną kolorystykę. Akwarela jest jedną z najtrudniejszych technik malarskich, gdyż nie daje prawie żadnej możliwości dokonywania poprawek i retuszy ... nie mniej jednak zachwyca i fascynuje, dlatego wiele osób chętnie po nią sięga :) Jakby ktoś miał ochotę sobie więcej o tym poczytać zapraszam tu ---> klik ...
Watercolor - the name of the painting technique and at the same time the name of the paintings made with this technique. It involves painting with dilute in water pigments on cellulose or cotton paper, which quickly absorbs water. Diluted pigments do not completely cover the texture of the paper, but leave it clearly visible. For this reason, the effect and color of the paper itself is very important. Paintings painted with this technique usually have a delicate, airy color. Watercolor is one of the most difficult painting techniques, because it does not give you almost any opportunity to make corrections and retouches ... nevertheless, it delights and fascinates, that's why many people eagerly reach for it :) If anyone would like to read more about it, I invite you here ---> klik ...

A teraz spieszę z wynikami. Po zaciętej walce ostatecznie pierwsze miejsce zajmuje
  Karto_flana i jej akwarela z forsycją, która teraz kwitnie na potęgę :)
And now I'm hurrying with the results. After a fierce battle, the first place takes the first place

   Karto_flana and her watercolor with fodness, which now blooms into power :)
 

 Gratulacje! Dla ciebie banerek :) 
A Was zapraszamy na kolejne wyzwania z serii "Moja pasja to..."
Congratulations! Banners for you :)

We invite you to the next challenges from the series "My passion is ..."
 

środa, 1 maja 2019

CARDS - kartka dla Mamy i/lub Taty + NAPIS - edycja sponsorowana

Witajcie!
Dzisiaj zapraszamy na kolejne wyzwanie z cyklu kartkowego a tematem będzie KARTKA DLA MAMY i/lub TATY z napisem. Dzień Mamy jest w maju, Dzień Taty w czerwcu, więc to idealny moment, żeby przygotować karteczki na te okazje. Ale możecie też przygotować np kartkę z okazji rocznicy ślubu. Temat jest "otwarty" jednak ma być to kartka.
Hello!
Today we invite you to our next CARDS challenge. The subject is
CARDS FOR MUM / DAD with a text. Mother's Day is in May, Father's Day in June, so it's a perfect moment to prepare some cards for these occassions.


Sponsorem naszego wyzwania jest sklep ITD Collection,
który ufundował bon o wartości 100PLN na zakupy w swoim sklepie.
The sponsor of our challenge is ITD Collection. You can win a voucher 
worth 100 PLN to spend in their shop.

https://itdcollection.com/


Teraz zobaczmy jakie inspiracje w temacie przygotował nasz DT.
Now let's see the inspirational cards made by our DT.

Justyna K. Trzeci Pokój 

 

Angi


 

  

Na Wasze prace czekamy do 31 maja.
Challenge runs until 31 of May.


wtorek, 30 kwietnia 2019

DT Justyna K. - TECHNIKI "decoupage"

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was siódme wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."  
As we've promised - there's the seventh challenge from the "My passion is..." series. 

Nasz dzisiejszy gość to:
Today our guest is: 

Justyna K.
 Ja / Me
Mam na imię Justyna. Od stycznia 2017 roku prowadzę bloga Trzeci Pokój, gdzie publikuję swoje prace wykonane przede wszystkim w decoupage; jest też trochę mojego malowania pastelami i akwarelami, oraz odrobina ceramiki :) Bloga założyłam 2 lata temu, ale moja przygoda z decoupage zaczęła się około roku 2005. Z wykształcenia jestem tłumaczem i nauczycielem jęz. ang., ale nie pracuję na razie w zawodzie; w 2017 roku urodziła się Ewa i obecnie najwięcej czasu zajmuje mi bycie mamą :)

My name is Justyna. Since January 2017 I've been writing my blog, Thrid Room, where I publish my works mostly in decoupage; there are some of my paintings in watercolors and bags that I paint with pastels, there's a little ceramics as well :) I set up my blog  2 years ago, but my adventure with decoupage had started around 2005. I'm a teacher and a translator by profession (I have a MA degree in English philology), but I don't work. In 2017 my daughter was born and now being a mother takes most of my time :)

TU I TERAZ - gdzie mnie znaleźć? / HERE AND NOW - where do you find me?
BLOG: Trzeci Pokój - trzeci-pokoj.blogspot.com
Instagram - @trzeci_pokoj - instagram.com/trzeci_pokoj/
Facebook - https://www.facebook.com/trzeci.pokoj

Art Piaskownica / Art Piaskownica
W Art-Piaskownicy jestem od stycznia tego roku.  
I've been a member of Art-Piaskownica DT since January 2019. 

Hobby / Hobby
 
To - ogólnie - tworzenie :) oraz czytanie. Tworzenie - czyli: decoupage, akwarele, ozdabianie eko-toreb, ceramika (choć nie zawsze mam na to czas i miejsce...) oraz malowanie i rysowanie. Lubię także fotografować (można powiedzieć, że jestem "rodzinnym kronikarzem", pilnuję wszelkich rodzinnych uroczystości i ustawiam całą rodzinę do zdjęć :)) później kadruję, poprawiam, obrabiam... uwielbiam to robić :)

My hobby is - generally - creating :) and reading. Creating - I mean: decoupage, watercolors, decorating eco bags, ceramics (although I don't always have time and space for it...) and painting and drawing. I like taking photos too (I can say I'm "a family chronicler," I make my family pose at  family ceremonies and meetings :)) Later I look through the photos, cut, process, improve... I love doing that :)
Moja pasja to... / My passion is...
 
Decoupage :) Uwielbiam ozdabiać przedmioty tą techniką: pudełka, zakładki, wieszaki, pojemniki... ogólnie rzeczy użytkowe, praktyczne. Moja propozycja wyzwania to po prostu: Decoupage. Nie narzucam konkretnego tematu, motywu czy przedmiotu :) Możecie wykonać ozdobić dowolny przedmiot, użyć dowolnego motywu.

My passion is... decoupage :) I love decorating things this way: boxes, bookmarks, hangers, containers... generally practical and useful things. My suggestions for the challenge is simply: Decoupage. I don't give you a specific topic, motif or an object :) You can decorate any object, use any motif. 

Tematem dzisiejszego wyzwania jest decoupage.
The subject of today's challenge is decoupage.
  

Zadanie polega na wykonaniu dowolnej pracy w technice decoupage.
Macie więc szeroki pole do działania :)
The task is to decorate any object using decoupage.
So there are plenty of options :)


Dla zwycięzcy wyzwania Justyna  przygotowała niespodziankę :)
Nagrodą jest zestaw serwetek - mix wzorów,
które na pewno przydadzą się przy technice decoupage :)

For the winner of the challenge Anett-art prepared a surprise :)  
The prize for the winner is a set of paper napkins. 
For sure they will be useful in decoupage :) 

A poniżej już kilka prac Justyny. Zachwycają różnorodnością.

 
 I ku inspiracji prace naszych Projektantek:

 Inna Luppa

Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 maja!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is up on 25 May!