sobota, 25 stycznia 2020

MIXED MEDIA - struktura / tekstura / faktura

Dzisiaj zapraszamy Was na kolejne wyzwanie z cyklu "Mixed Media”, a tematym naszym jest szeroko pojęta TEKSTURA. Jak to w świecie mediów często się zdarza, wszystkie chwyty są tu dozwolone, a im więcej “chwytów", tym lepiej. 

Today we invite you to join yet another challenge from our Mixed Media cycle and our theme this month is TEXTURE. As it often happens in the mixed media world, all the tricks are allowed here. And the more tricks you have up your sleeve the better.


Oczywiście wszystkie prace z wykorzystaniem past strukturalnych będą pasowały tu idealne, ale nie obawiajcie się sięgać po nietypowe i oryginalne rozwiązania. Już przy pomocy samego papieru i kleju można otrzymać interesujące wizualnie efekty, a gdyby tak dodać do tego trochę koronek, szmatek, past i szablonów? 

Naturally, all works using texture paste will fit the challenge perfectly, but do not be afraid of reaching for unusual and original solutions. Even with the help of paper and glue alone, you can achieve visually appealing effects. But what if you were to add some lace, pastes and stencils to your projects? 

Nasze projektantki postanowiły tym razem zasypać Was inspiracjami:
Our lovely designers decided to spoil you with some awesome inspirations:


 
 

 
  
Emi 
 


 Na Wasze prace czekamy do 24 lutego. 
Pamiętajcie o zamieszczeniu podlinkowanego banerka wyzwania w poście ze zgłaszana praca!
Miłego tworzenia!!!

Challenge runs until February 24.
Don’t forget to include our linked banner in your entry post!
Good luck!!!

środa, 22 stycznia 2020

MIXED MEDIA - brokat - wyniki

Witajcie!
Bardzo się cieszę,  że wyzwanie z brokatem przypadło Wam do gustu
i tak wiele pięknych prac stworzyliście! Dzisiaj przyznajemy pełne podium!

Welcome! 
I am very happy that you liked the challenge with glitter and you created 
so many beautiful projects! Today we will grant a full podium!

Niestety jest nam ogromnie przykro, że wybierając nasze top3 nie mogłyśmy wziąć pod uwagę wielu cudownych prac. Prosimy Was kochani o umieszczanie podlinkowanego banerka wyzwania w poście ze zgłaszaną pracą. Jak wiecie nie mamy wielu ograniczeń jeśli chodzi o uczestniczenie w naszych wyzwaniach dlatego prosimy, żebyście pamiętali o banerku!

 Unfortunately, we are very sorry that we include our top3 we can not take into consideration many wonderful works. I am asking you, ladies and gentlemen, to get up linked to the challenge banner in the post with the submitted work. As you know, we don't have many restrictions when it comes to participating in our challenges that requires responding to your request so that you can remember about the banner!
 
Naszym zwycięzcą została praca: 
Our winner became:Gratulujemy!
Banerek dla Ciebie!
Congratulations!
Banner for you!

  
Po ciężkich decyzjach, jako drugą pragniemy wyróżnić:
After hard decisions, as second we want to distinguish:


Gratulujemy!
Banerek dla Ciebie!
Congratulations!
Banner for you!


Trzecie miejsce zajęła praca:
Third place goes to:

Gratulujemy!
Banerek dla Ciebie!
Congratulations!
Banner for you!


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach.
Thank you for playing along! Don’t forget to join our ongoing challenges!

niedziela, 19 stycznia 2020

ZNAKI ZODIAKU – Wodnik

Witajcie
dzisiejszym wyzwaniem rozpoczynamy nowy cykl, który zaistnieje w tym roku na Art-Piaskownicy. Co miesiąc będziemy tworzyć prace zgodnie ze Znakami Zodiaku. Dziś zapraszamy Was do zmierzenia się z pierwszym jakim będzie: 

Welcome
with today's challenge we are starting a new cycle that will appear this year at the Art-Piaskownica. Every month we will create works according to the Zodiac Signs. Today we invite you to face the first one that will be:


WODNIK / AQUARIUS 

20.01 - 18.02 Wodnik () (łac. Aquārius) – jedenasty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 300° a 330° długości ekliptycznej. Wypada to między 19/20 stycznia a 18/19 lutego – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika.

Charakterystyczne cechy tego znaku to:
Pora roku- zima
Pomyślny dzień - sobota
Żywioł - Powietrze
Planeta rządząca - Uran
Planeta miłości - Wenus
Szczęśliwe kolory - błękit, szary, ultramaryna
Kamień szlachetny - szafir
Metal - ołów
Zapachy - azalia, gardenia
Rośliny - mandragora, jarzębina, przebiśnieg

20.01 - 18.02 Aquarius (Aqu) (Latin Aquārius) - the eleventh astrological zodiac sign. This sign is attributed to people born while observing the Sun in this sign, that is, on an ecliptic segment between 300 ° and 330 ° ecliptic length. It falls between 19/20 January and 18/19 February - the exact time frame depends on the year.

The characteristic features of this sign are: 
Season - winter 
Auspicious day - Saturday 
Element - Air 
Ruling planet - Uranus 
Planet of love - Venus 
Happy colors - blue, gray, ultramarine 
Gemstone - Sapphire 
Metal - lead 
Fragrances - azalea, gardenia 
Plants - mandrake, mountain ash, snowdrop 

Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Wodnika. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście. 

You can prepare work in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself to just paper. Develop your imagination, go beyond the classical understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Aquarius symbol. In the description, be sure to write us what you were inspired by.
A może ktoś z Was skusi się 
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?  

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?

 Or maybe some of you will be tempted 
to interpret all 12 characters?  

Maybe you have an idea for some cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements" collection will go to one person - chosen by us - who will complete together with our team CYCLE 12 ZODIAK SIGNS. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the game. Are you with us?A to już pierwsze interpretacje znaku według naszego design teamu:  
And these are the first interpretations of the mark according to our design team: 

Inka-art
użyła w swojej pracy papierów ITD Collection z dwóch kolekcji:
"FIRE"  oraz "STEAMPUNK  

   

Daget-Art
wykonała zakładkę do książki z postacią Wodnika,
 całość utrzymana w  kolorach błękitu i ultramaryny


Esme
stworzyła pierwsze z serii ATC.  Zainspirowała się kolorami (błękit i szary),
żywiołem (powietrze - dźwięk dzwonków) i porą roku (zima)
created the first of the ATC series. She was inspired by colors (blue and gray),
elemental (air - ringing) and season (winter)
Zębianka
wykonała kartkę z z symbolami wodnika, 
do których użyła foli termoton niebieskiej oraz papierów ITD Collection.


kigabet vel Ki
narysowała pierwszy z 12 portretów, w których "przedstawi" nam swoją rodzinę.
Na rysunku pojawia się symbol i motyw konstelacji gwiezdnej Wodnika.
she drew the first of twelve portraits in which she would "show us" her family.
The symbol and theme of the Aquarius star constellation appears in the drawing.


 
 Emi
zamierza stworzyć album zodiakalny, który będzie też zawierał 
ilustracje powiązane z danym znakiem oraz wspomnieniami z dzieciństwa.
Stronie z wodnikiem towarzyszy zimowy widok z powrotem ze szkoły.znalazła połączenie między kartami tarota a znakami zodiaku. Kartą Wodnika jest Gwiazda.
found a connection between Tarot cards and Zodiac Signs. Aquarius’ Tarot card is The Star.Na wsze prace czekamy do 8 lutego. Miłej zabawy.
We are waiting for all work until February 8. Have fun.


czwartek, 16 stycznia 2020

KoloroTON #19 - wyniki

Halo, halo Kochani!
Pora na ogłoszenie wyników wyzwania KoloroTON#19, którego bohaterem była CZERWIEŃ i ZIELEŃ. Bardzo serdecznie dziękujemy za ogrom waszych pięknych prac.
Hello, hello beloved! 
It's time to announce the results of the KoloroTON # 19 challenge, whose hero was RED and GREEN. Thank you very much for the enormity of your beautiful works.

                                                 Miejsce I otrzymuje Unikat
First place goes to Unikat

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


 Do Ciebie wędruje bon na zakupy od naszego sponsora Craft O`Clock oraz banerek :) 
(Po odbiór nagrody proszę napisz na adres: wyzwania@craft-o-clock.pl).
A shopping voucher from our sponsor Craft O`Clock and banner goes to you :)
 (To collect the prize please write to: challenges@craft-o-clock.pl).


Miejsce II ex aequo
Second place ex aequo
 


oraz
and


Dla Was banerek :)
Banner for you :)Miejsce III wędruje do...
Third place goes to...
  Isy


Dla ciebie również banerek :)
And banner also for you :)


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach.
Thank you for playing along! Don’t forget to join our ongoing challenges!

poniedziałek, 13 stycznia 2020

KoloroTON #20

Witajcie!
Hello!
Dzisiaj zapraszamy was na pierwszą w tym roku edycję wyzwań kolorystycznych. Cieszyły się one w ubiegłym roku dużą popularnością, dlatego mamy nadzieję, że wszystkie tegoroczne kontrasty, które dla was zaplanowaliśmy, również przypadną wam do gustu.
Today we invite you to the first edition of color challenges this year. They enjoyed great popularity last year, which is why we hope that all this year's contrasts that we have planned for you will also appeal to you. 
 
Na początek mamy zestaw trochę jeszcze w świątecznym klimacie, trochę już w klimacie zbliżających się Walentynek, ale także niezwykle eleganckie i ponadczasowe połączenie ślubne.
At the beginning we have a set a bit still in the christmas holiday atmosphere, a bit in the atmosphere of the upcoming Valentine's Day, but also an extremely elegant and timeless combination.

BORDOWY i ZŁOTY
BURGUNDY and GOLDEN


Pamiętajcie, że główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru  :) Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper :) Here, as in all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.
 
Zobaczcie inspiracje naszej załogi:
See the inspiration of our crew:

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, 
na Wasze prace czekamy do 12 lutego. Powodzenia!
We invite you to have fun together, we are waiting f
or your work until February 12th. Good luck!


sobota, 11 stycznia 2020

Witamy nowy zespół ...

Witajcie ...
dziś przyszła pora na prezentację nowych członków naszego DT :)
Cieszycie się? My bardzo!

Hello! Today it's time to present new members of our DT :) Are you happy? We are!
 
made by Aluu


Witam, mam na imię Alicja, a w sieci działam jako made by Aluu.  Tam na blogu  znajdziecie to czym bardzo lubię się zajmować-tworzyć m.in. kartki,media itd, nie jest to zamknięta lista,ciągle się uczę-poznaję nowe techniki. Lubię ten czas spędzony nad papierami,dodatkami, no i to zadowolenie na końcu pracy.:) Bardzo cieszę się, że będę mogła wystąpić na blogu Art Piaskownicy i jednocześnie czerpać inspiracje. Życzę wszystkim Twórczego Roku.

Hello, my name is Alicja and I act as made by Aluu on the network. There on the blog you will find what I really like to do-create, among others cards, media etc., this is not a closed list, I am still learning - I learn new techniques. I like this time spent with papers, accessories, and satisfaction at the end of the work. :) I am very glad that I can to present my creations on the Art Piaskownica blog and draw inspiration at the same time. I wish you all a Creative Year.

 


Mam na imię Kasia, niektórym bardziej znana jako Esme. Jestem pasjonatką rękodzieła, ogrodnictwa, górskich wędrówek, wypraw rowerowych i muzyki (zwłaszcza rocka, bluesa i jazzu). Uwielbiam też czytać książki. Moimi największymi rękodzielniczymi pasjami są prace z papierem (scrapbooking, cardmaking i pochodne), prace mixed media oraz przerabianie/odnawianie mebli i starych przedmiotów. Wciąż się udoskonalam, uczę i niezmiennie sprawia mi to ogrom radości :)

My name is Kasia, more commonly known as Esme. I am passionate about handicrafts, gardening, mountain hiking, cycling and music (especially rock, blues and jazz). I also love reading books. My greatest craft passions are works with paper (scrapbooking, cardmaking and derivatives), mixed media works and reworking / refurbishing furniture and old things. I am still improving, I am learning and it invariably makes me happy :)
 
 
Idaho 


Cześć! Idaho to ja - Kaśka - Czorna Siostra Rękodzieła ;) Od kilku lat zajmuję się hobbystycznie rękoczynami. Moją pierwszą miłością był decoupage. Interesują mnie jednak coraz to nowe techniki. Uwielbiam testować, eksperymentować, mieszać.  Jako zagorzała fanka mocniejszych brzmień staram się w moich pracach przemycić trochę mroku ;)  Steampunk to jest to, co lubię najbardziej, a  Rdza powinnam mieć na drugie imię ;) Cieszę się, że będę miała przyjemność dzielić się z Wami moimi pomysłami i zaprosić Was na moje Złomowisko.

Hi! Idaho is me - Kaśka - Black Sister of Handicrafts;) For several years I have been dealing with hobby handicrafts. My first love was decoupage. However, I am interested in more and more new techniques. I love to test, experiment and mix. As an ardent fan of stronger sounds, I try to smuggle a bit of darkness in my works ;) Steampunk is what I like the most and Rust should be my second name ;) I am glad that I will have the pleasure to share my ideas with you and invite you to my Junkyard.


 Papierowe DOBRO


Mam na imię Justyna, moje miejsce w sieci to Papierowe DOBRO. Scrapbookingiem zainteresowałam się kilka lat temu - na początku były głównie kartki, ale z czasem coraz częściej i odważniej zaczęłam sięgać po inne techniki i media. Uwielbiam sama robić dodatki do moich prac, więc często znajdziecie u mnie kapsle, odciski z masy plastycznej, własnoręcznie barwione papiery czy ręcznie robione kwiaty i rozetki.

My name is Justyna - Paper DOBRO. I became interested in scrapbooking over 2 years ago - at the beginning there were mainly cards, but with time I began to reach for other techniques and media more and more boldly. I love to make additions to my works myself, so you will often find caps, plastic imprints, hand-dyed papers or hand-made flowers and rosettes.Wszystkim pozostałym bardzo dziękujemy za zgłoszenia. To miłe, że tak wiele osób chce być częścią naszego zespołu. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy do udziału w naszych wyzwaniach.
Thank you all for your applications. It's nice that so many people want to be part of our team. We cordially greet you and invite you to participate in our challenges.


DT Art Piaskownica
Art Piaskownica DT


piątek, 10 stycznia 2020

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - W krainie Królowej Śniegu - wyniki

Witajcie. 
Zima nas co prawda w tym roku nie rozpieszcza ale za to mamy dla Was prace, 
które z pewnością zrekompensują Wam tę stratę. Poniżej nasze TOP3 "mroźnego" wyzwania.
Welcome. It is true that winter does not spoil us this year, but we do have work for you, which will definitely compensate you for this loss. Below are our TOP3 "frosty" challenge.
Pierwsze miejsce zdobywa:
The first place goes to:

Margarita Shkludova  


 Banerek dla Ciebie ... i nagroda od sponsora ITD Collection.
There's a banner for you. And the prize from our sponsor - ITD Collection.


Gratulujemy!
Congratulations!

 Drugie miejsce otrzymuje:
The second place goes to:

Magda Kam


Gratulacje! Banerek dla Ciebie!
Congratulations. Here is the banner for you. 


Trzecie miejsce:
The third place goes to:

Татьяна Вячеславна Ясинская  


 Gratulacje! Banerek dla Ciebie!
Congratulations. Here is the banner for you.  


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach.
Thank you for playing along! Don’t forget to join our ongoing challenges!

wtorek, 7 stycznia 2020

CARDS - kartka w pudełku

Witam Was w Nowym Roku :)
Dzisiaj wraz z Art-Piaskownicową ekipą przybywamy z nieco zmienionym wyzwaniem z cyklu CARDS. Na pierwszy ogień idzie - kartka w pudełku. W tym roku stawiamy na różnorodność form, dlatego zachęcamy Was do udziału w tym wyzwaniu (a także innych, które będą się u nas ukazywać zgodnie z harmonogramem, który możecie znaleźć we wpisie z 1 stycznia-KLIK)
 
Hello in New Year :)
Today with A-rt-Piaskownica crew I come with new challenge in cycle CARDS - and the topic is Card in the box. In this year we wan to emphasize diversity of the forms thats why we encourage you to participate in this challenge (as well as in other challenges, which will be presented according to schedule, which you can find in post from 1st of January-CLICK)


Zadanie polega na wykonaniu dowolnej w formie kartki w pudełku.
Przez temat rozumie się:
- pudełko prostokątne, lub kwadratowe + KARTKA
- pudełko prostokątne, lub kwadratowe z dowolnym okienkiem + KARTKA
- KARTKA + pudełko w formie etui
- pudełko z beermaty lub innego tworzywa + KARTKA
The task is to create any card in the box.
That mean:
- box in rectangle or square shape + CARD
-box in rectangle or sqare shape with window + CARD
- CARD  + box - etui
- box from beermat or other material

Nagrodę w wyzwaniu ufundowało ITD Collection.
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
 ITD Collection funded the prize 
- it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.


A oto jak z tematem wyzwania poradziło sobie nasze DT:
And this is how with our challenge topic manage our DT:


Retro Wariacje


Inka-Art


 
 

Zębianka


Emi


 Daget-ArtNa wasze prace czekamy do 6 lutego 2020 roku. Miłej zabawy!
We are waiting for your creations until February of 6th. Have fun!