sobota, 28 maja 2022

MIXED MEDIA – gazeta / stara książka - wyniki

 Kochani! / Dears!

Pora na rozwiązanie  naszego mediowego wyzwania z gazetą/książką. 
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i fantastyczne prace.
It's time to solve our media challenge with a newspaper / book.
Thank you for all your submissions and fantastic works.

Zwycięzcą wyzwania zostaje:
The winner of the challenge is:

Gibonik

Gratulujemy!
Congratulations!

Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę Sponsora - 
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection 
W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@itdcollection.com 
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

You receive a banner from us and a prize from our sponsor -
PLN 100 voucher for purchases in the store 
ITD Collection
To collect the prize, contact the sponsor info@itdcollection.com
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do trwających wyzwań. Bawcie się dobrze.
Thank you for having fun together and we invite you to the current challenges.
Have fun.

środa, 25 maja 2022

MIXED MEDIA - wyklejane tło - edycja sponsorowana

 Witajcie! / Hello!

Jak zawsze na koniec miesiąca, zapraszamy was na kolejne mixed mediowe wyzwanie.
Tym razem  skupimy się na tym, co stanowi tło naszej pracy
i tam wprowadzamy warunek - tło musi być wyklejane.

As always at the end of the month, we invite you to another mixed media challenge.
This time we will focus on what is the background of our work
and there we introduce a condition - the background must be pasted over.

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy MIXED MEDIA lub decoupage z elementami mixed media w którym wyklejane tło będzie stanowiło główną i dominującą część waszej pracy - BAZA może być wyklejona rożnymi ścinkami z papieru, z gazety, tkanina, włóczką itd ... co wam wyobraźnia podpowie 😊 Temat pracy i pozostałe materiały są dowolne.

The challenge is to do the MIXED MEDIA or decoupage work with mixed media elements, in which the glued background will be the main and dominant part of your work - BASE can be pasted with various paper scraps, newspaper, fabric, yarn, etc. ... what your imagination will tell you 😊 The subject of the work and other materials are any. 

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.

NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

A teraz zobaczcie prace wykonane przez nasze DT:
And now see the work done by our DT:

 

Angi

 
Maede

 

 
 


Na stworzenie swojej pracy macie czas do 24 czerwca. Udanego tworzenia!
You have until June 24 to create your work. Happy creating!

 

 

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiosenna wymiana - ZAKŁADKA - lista

Mamy już listę osób, które zgłosiły się do udziału w naszej zabawie :)
Osoba wymieniona jako pierwsza robi upominek dla osoby
w kierunku której skierowana jest strzałka ;)
We already have a list of people who signed up to participate in our game :)
The person named first makes a gift for the person
in the direction of which the arrow is pointing ;)

 kigabet vel Ki ---> Marzena

Marzena ---> Emi

Emi ---> Daga

Daga ---> made by Aluu

made by Aluu ---> Gibonik

Gibonik ---> Origata

Origata ---> Diarpasje

Diarpasje ---> Zębianka

Zębianka ---> Esme

 Esme ---> kigabet vel Ki

PRZYPOMINAMY tematem wymiany jest ZAKŁADKA do książki -
forma i interpretacja dowolna
ale wykonana przez Was praca nie powinna przekroczyć formatu A5.
REMINDER the subject of the exchange is the BOOKMARK -
free form and interpretation
but your work should not exceed A5 format.


UWAGA! Upominek wysyłamy obowiązkowo listem poleconym lub paczką! 
Wysyłamy go w okresie między 23 maja a 6 czerwca
- jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

WARNING! You must send the gift by registered mail or parcel!
We ship it between May 23 and June 6
- it is a final and no-later date.

niedziela, 22 maja 2022

FOTOgra "dziecko" - wyniki

 Witajcie  Kochani miłośnicy Art-Piaskownicy.
Hello Dear lovers of Art-Piaskownica.

Pora ogłosić wyniki naszego wyzwania fotograficznego, którego tematem było DZIECKO.
It's time to announce the results of our photo challenge, the topic of which was CHILD.

Nasze wyzwanie wygrywa -
Our challenge wins -

Nelima Art

Banerek dla Ciebie oraz nagroda od naszej "szefowej".
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl)
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

Congratulations!
For you an award from the "boss" and the banner.
You can choose a surprise box or a portrait to order according to the photo (15x15 cm)
In order to collect the prize, please contact kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl)
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.


Dziękujemy wszystkie za zabawę i zapraszamy na kolejne wyzwania :)
Thank you for having fun and we invite you to new challenges :)


czwartek, 19 maja 2022

KARTA Z ZIELNIKA - cześć VI

 Witajcie :) Hello :)

Wraz z wiosną wracamy do zeszłorocznych wyzwań z serii KARTA Z ZIELNIKA. Mamy nadzieję, że miłośnicy tej zabawy znów mile nas zaskoczą ... a nowe dusze zechcą "podjąć rękawicę".

Along with the spring, we return to last year's challenges of the CARD FROM HERBARIUM series. We hope that fans of these challenges will surprise us again ... and new persons will be willing to take part in the challenge.
 
A w tym miesiącu wybraliśmy dla Was takie oto zioła i kwiaty: 
And this month we've picked out these herbs and flowers for you:
 
* Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea)
* Szałwia lekarska (Salvia officinalis)
* Kocimiętka (Nepeta)
* Melisa lekarska (Melissa officinalis)
 

Można wykorzystać jedną, dwie, trzy lub cztery rośliny.
Ważne, by każdy z tych motywów pojawił się na osobnej karcie.
You can use one, two, three or four plants.
It's important that each of these herbs appears on a separate page. 

JAK MY WIDZIMY TĘ SERIĘ :)
HOW DO WE SEE THIS SERIES :)
 
Wyzwanie to polega na przygotowaniu raz w miesiącu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... W skrócie ma być "na płasko".

The challenge is to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook. In short, it is supposed to be "flat".
 
WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.

IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 
 
Na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki.
Pachnący ziołami zestaw
"Herbarium" z cudownymi dodatkami.
(UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!)

The prize in this challenge is a beautiful Herbarium set.
(NOTE: Shipping at the winner's expense!)


Poniżej inspiracje naszego DT.
Here’s what our designers have come up with:

 
 


 
 Emi

 
 
 Na wasze prace czekamy do 18 czerwca. Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy z nami.
We are waiting for your works until November 18th. We strongly encourage you to play with us.


poniedziałek, 16 maja 2022

KoloroTON #43 - wyniki

 Witajcie Kochani!/ Hello Dears!
Pora ogłosić wyniki naszego kolorystycznego wyzwania, z kolorami:
BRZOSKWINIOWY TURKUSOWY i/lub SZMARAGDOWY
Serdecznie wszystkim dziękujemy za piękne prace.

It’s time to announce the results of our colorful challenge.

PEACH
 + TURQUOISE and
 GREEN EMERALD
Many thanks to everyone for the nice work.

A wyzwanie wygrywa / And the challenge wins

 Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem -
biuroscrap8@gmail.com
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.
To collect the prize, contact the sponsor biuroscrap8@gmail.com
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wyzwania.
Thank you very much and welcome to further challenges.
   

niedziela, 15 maja 2022

Wiosenna wymiana - ZAKŁADKA

Hej, hej ... mamy już połowę maja więc co powiecie na wiosenną wymianę?
Hey, hey ... it's mid-May, how about a spring swap?


.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
ZAKŁADKA do książki
bookmark
 

forma i interpretacja dowolna
ale wykonana przez Was praca nie powinna przekroczy formatu A5.
You can have any interpretation and use any form,
but your artwork shouldn't be bigger than A5 size.

REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie.
Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: wiosenna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: spring AP replacement

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie. TEMAT ZAKŁADKA do książki. Wykonana przez Was praca nie powinna przekraczać formatu A5. Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".

3. The task is to do any project in any technique. THEME BOOKMARK to a book. Your artwork shouldn't be bigger than A5 size. The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 maja. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th May. The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 maja, a 6 czerwca - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We send the gift between May 23 and June 6
- it is a final and non-extendable date.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 maja do 21 maja do północy.
(Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th May to 21st May until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 30 czerwca br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 30 June

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 czerwca. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 June.

w tytule wpisujemy: nick + wiosenna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + spring AP replacement

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 30 czerwca. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

The summarising our exchange will be published on June 30.
Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15 maja informacja na blogu
15-21 maja - zgłoszenia (tydzień)
23 maja - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
6 czerwiec - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
30 czerwiec - prezentacja prac :)

TIMETABLE
On May 15, information on the blog
May 15-21 - applications (week)
May 23 - draw (the list will be published on the blog),
sending addresses, project implementation (two weeks)
June 6 - REMEMBER;) Deadline for sending the letter!
June 30 - presentation of works :)

 

piątek, 13 maja 2022

KoloroTON #44 - wyzwanie sponsorowane

Witajcie!
Hello!
Dziś na pewno nie jest pechowy dzień, chociaż to piątek i 13 dzień maja!
W Piaskownicy zapraszamy na kolejne kreatywne, kolorowe wyzwanie :-)
Nasze kolory w tym miesiącu to very peri (fioletowy) i niebieski
 
Today is definitely not an unlucky day, although it is Friday and May 13th!
In Piaskownica, we invite you to another creative, colorful challenge :-)
Our colors this month are very peri (purple) and blue
 

W tym roku eksperci ogłosili, że kolorem roku został Very Peri. To niebiesko-fioletowy odcień z czerwonymi akcentami. Barwa ta ma wyzwolić w nas kreatywność oraz pobudzić twórczego ducha. Jak właściwie wygląda? Dokładnie taki odcień mają kwiaty barwinka, może więc być Wam dobrze znany. Barwę o numerze 17-3938 zainspirowały pandemia COVID-19 i wirtualna rzeczywistość, w tym Metaverse oraz NFT. Pierwsze zjawisko wymusza konieczność zmiany dotychczasowych sposobów działania, drugie sygnalizuje, że nowy świat już tu jest. Do wkraczania w tę nową rzeczywistość ma zachęcać Very Peri. Jak podaje Instytut Pantone, nowa barwa symbolizuje beztroską pewność siebie oraz śmiałą ciekawość. – Żyjemy w czasach transformacji – podkreślają przedstawiciele marki, a dyrektor wykonawcza Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman w rozmowie z portalem CNN dodała: – Stworzenie nowego koloru było dla nas ważne, ponieważ mamy nową wizję świata.

This year, experts announced that Very Peri was the color of the year. It's a bluish-purple shade with red accents. This color is to free our creativity and stimulate the creative spirit. What does it actually look like? This is exactly the shade of periwinkle flowers, so you may well know it. The color number 17-3938 was inspired by the COVID-19 pandemic and virtual reality, including Metaverse and NFT. The first phenomenon forces the necessity to change the current methods of operation, the second signals that the new world is already here. Very Peri is supposed to encourage to enter this new reality. According to the Pantone Institute, the new color symbolizes carefree self-confidence and bold curiosity. - We live in a time of transformation - emphasize the representatives of the brand, and the CEO of Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman in an interview with CNN, added: - Creating a new color was important to us, because we have a new vision of the world.
 

Barwa niebieska - classic blue – jedna z addytywnych barw podstawowych, na kole barw dopełnia barwę żółtą. Zakres światła niebieskiego ma długość fali od ok. 420 do ok. 490 nm. Barwa niebieska ma także swoją ciemniejszą odmianę. Początkowo do XIV wieku w języku polskim „niebieski” oznaczało „przynależny do nieba”, a dopiero później wyraz ten stał się osobnym określeniem barwy niebieskiej, charakterystycznej dla koloru nieba.
Blue - classic blue - one of the additive primary colors, completes the yellow color on the color wheel. The range of blue light has a wavelength of approximately 420 to approximately 490 nm. The blue color also has its darker type. Initially, until the 14th century, in Polish, "blue" meant "belonging to heaven", and only later became a separate term for the blue color, characteristic of the color of the sky.
 

Sponsorem wyzwania jest sklep Scrap8. Do wygrania są papiery o wartości 100 zł.
 UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of the challenge is the Scrap8 store.
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

 
Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​ these ​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.
 
Poniżej kolory w interpretacji naszego DT na materiałach sponsora wyzwania.
And here’s what our DT members have come up with:

 


Na Wasze prace czekamy do 12 czerwca.
We are waiting for your works until June 12.