środa, 10 lipca 2024

CARDS - kartka z kwiatkiem (min.3) - wyniki

 Witajcie! / Hello!

Dzisiaj nadszedł czas na ogłoszenie wyników kartkowego wyzwania. Bardzo cieszymy się,
że tak liczne przystąpiliście do naszej zabawy. Dziękujemy za każdą zgłoszoną pracę!
Today it is time to announce the results of the card challenge. 
We are delighted that so many of you joined the fun. Thank you for all your projects.!

Żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności ogłaszamy, 
że pierwsze miejsce zdobywa
So that we don't have to keep you in suspense any longer, 
we would like to announce that the first place goes to
 

 

 GRATULUJEMY! Banerek dla Ciebie oraz nagroda niespodzianka od Rapakivi.
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl).
Nagrodę należy "odebrać' najpóźniej miesiąc od ogłoszenia wyników.
UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!

Congratulations! A banner for you and a surprise prize from the Rapakivi brand.
To receive your price, please contact kigabet alias Ki (kigabet@interia.pl)
You must get the price within a month from the announcement of the results.
NOTE: Shipping at the winner's expense!
 

Drugie miejsce wędruje do:
Second place goes to:


 
Gratulacje! Banerek dla Ciebie:
Congratulations! Baner for you:


Mamy też trzecie miejsce dla ciebie
We also have a third place for:Gratulacje! Banerek dla Ciebie:
Congratulations! Baner for you:


Dziękujemy, że jesteście z nami!
Thank you for being with us!

czwartek, 4 lipca 2024

Junk Journal - wyniki

 Witajcie! / Hello!

Jest nam niezmiernie miło, że tak chętnie wzięliście udział w tym wyzwaniu. Zanim ogłosimy wyniki, chcemy podziękować za wszystkie zgłoszone notesy i albumy, wybór był niezmiernie trudny. 

We are very pleased that you were so willing to take part in this challenge. Before we announce the results, we would like to thank you for all the notebooks and albums you submitted, the choice was extremely difficult.

Nie przedłużając dłużej informujemy, że zwyciężyła praca ………………….
Without further ado, we would like to inform you that the winning work was ……………….

Artajunk WuWu 

 
  

Gratulujemy!!! Congatulations!!!

 Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę pachnący ziołami zestaw
"Herbarium" z cudownymi dodatkami.

W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl).
(UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!)

The prize in this challenge is a beautiful Herbarium set.
To receive your price, please contact kigabet alias Ki (kigabet@interia.pl)
(NOTE: Shipping at the winner's expense!)

 
UWAGA! Postanowiłyśmy dodatkowo wyróżnić jeszcze dwie prace, 
doceniając trud włożony w wykonanie tych jakże czasochłonnych projektów 
a także niekonwencjonalne podejście do formy.
 
ATTENTION! We decided to highlight two more works,
appreciating the effort put into implementing these time-consuming projects
as well as an unconventional approach to form.

 
 
bomba pomysł z tym dżinsem! / great idea with this jeans

 
cudna jest jego krucha delikatność / its fragile delicacy is wonderful

Gratulujemy!!! Congatulations!!!
Częstujecie się banerkiem! 
Help yourself to a banner!

 Dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy do trwających jeszcze aktualnie wyzwań.
Thank you for your participation in the fun and invite you to the current challenges.

 

wtorek, 25 czerwca 2024

MIXED MEDIA + jeden kwiat - edycja sponsorowana

 Witajcie miłośnicy mixed media! 
Hello mixed media lovers!
 
To właśnie dla Was jest nasze kolejne wyzwanie. Polega ono na wykonaniu pracy MIXED MEDIA lub decoupage z elementami mixed media w dowolnej formie i temacie, ale uwaga! W pracy powinien znaleźć się obowiązkowo minimum jeden kwiat.
 
This is our next challenge for you. It's about making a MIXED MEDIA or decoupage work with mixed media elements in any form and theme, but be warned: there must be at least one flower in the work. 
 

Wydaje mi się, że nie sprawi Wam to kłopotu. Tym bardziej, że mamy dla Was niezłą zachętę.
Do wygrania jest bon na 100zł od naszego sponsora ITD Collection.
 UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 
I don't think this will cause you any problems. Especially as we have a great incentive for you.
You can win a voucher for PLN 100 from our sponsor ITD Collection.
 NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.
 

A to prace naszego DT:
And this is the work of our DT:

Pracownia przy Leśnej

Jamiołowo

eMKa

 
  Kamila
 

 
 


 

 Pamiętajcie o zasadach zgłaszania prac, znajdziecie je na górze strony:
„Zasady | Principles”. Praca musi być nowa i nigdzie wcześniej niepublikowana.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 24 lipca. Powodzenia!

Remember about the rules for submitting works, you can find them at the top of the page:
"Zasady | Principles". The work must be new and never published before.
We are waiting for your applications until July 24th. Good luck! 
 
 

środa, 19 czerwca 2024

MOODBOARD "kwiaty w fioletach" - edycja sponsorowana

Witajcie, jak już wiecie w miesiącu czerwcu w Art Piaskownicy królują kwiaty. 
Mamy dla Was, mam nadzieję ciekawe, wyzwanie - jest nim moodboard monochromatyczny.

Hello, as you already know, flowers reign supreme in Art Piaskownica in June.
We have a, hopefully interesting, challenge for you - a monochromatic mood board.

Wykonaj dowolny projekt, w dowolnej technice i o dowolnym temacie, lecz jest haczyk - w pracy muszą znaleźć się kwiaty i należy wykorzystać wszystkie kolory z bocznego paska na zdjęciu karty kolorystycznej (zdjęcie poniżej). Dopuszczalne jest, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.

Make any project, in any technique and on any topic, but there is a catch - the work must include flowers and you must use all the colors from the sidebar in the photo of the color card (photo below). It is acceptable, as with all our color challenges, to use a small amount of white and/or black.

 
Dla zwycięzcy wyzwania mamy nagrodę niespodziankę (w kwocie do 150 zł) od sponsora:
We have a prize from the sponsor for the winner of the challenge:

Andres tworzy

UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

Pokażę Wam jak nasze projektantki zainspirowały się kwiatowym moodboardem w fioletach:
I will show you how our designers were inspired by the floral moodboard in purple:

eMKa

 

Przypominam o zasadach zgłaszania prac, znajdziecie je na górze strony w zakładce
„Zasady | Principles”. Z zainteresowaniem czekamy na wasze zgłoszenia :) Termin mija 18-go lipca. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

I would like to remind you about the rules for submitting works,
you can find them at the top of the page in the tab "Rules | "Principles".
We are waiting with interest for your applications :) The deadline is July 18th. 

We invite you to have fun together!

czwartek, 13 czerwca 2024

Kwiaty "na płasko" czy 3D ? Jakie wolisz? – edycja sponsorowana

 Kochani Twórcy! Dear Creators!

Kwiaty od zawsze inspirowały artystów, pojawiając się w różnych formach sztuki – od malarstwa, przez rzeźbę, po rękodzieło. Symbolizują piękno, kruchość i ulotność natury, a także stanowią doskonały motyw do eksperymentowania z kolorami, kształtami i strukturami. Zadajcie sobie pytanie czy wolicie płaskie, delikatne kwiaty, czy może trójwymiarowe, bogate kompozycje?

Flowers have always inspired artists, appearing in various forms of art – from painting, sculpture, to handicrafts. They symbolize the beauty, fragility and transience of nature, and are also an excellent motif for experimenting with colours, shapes and structures. Ask yourself if you prefer flat, delicate flowers or maybe three-dimensional ones, rich compositions?

 

 

Wyzwanie polega no odpowiedzeniu na poniższe pytanie pytanie

 w formie dowolnej i przedstawieniu nam jej w waszej interpretacji.

The challenge is not  answer the following question in any form 

and to expire it in your interpretation.

 

Kwiaty "na płasko" czy 3D ? Jakie wolisz? 

Flowers "flat" or 3D? Which one do you prefer?

 

Reszta zależy od Waszej wyobraźni i kreatywności. Pokażcie nam swoje niesamowite prace.

Możliwości macie nieograniczone. Forma i technika dowolna.

The rest is up to your imagination and creativity. Show us your amazing work. 

Your possibilities are limitless. Any form and technique.

 

UWAGA! Tym razem sponsorów mamy dwóch.
Nagroda zostanie więc wyjątkowo przyznana w dwóch kategoriach

... czyli nie będzie TOP3 tylko dwie nagrody. Za: kwiaty 3D i kwiaty "na płasko".

Dlatego ważne jest byście publikując swoją pracę określili jej kategorię.

 

ATTENTION! This time we have two sponsors.
The prize will be awarded in two categories:
. . . so there will be no TOP3 only two prizes. Pros: 3D flowers and "flat" flowers.
Therefore, it is important that you define its category when publishing your work.

 • kwiaty 3D - z materiału, z foamiranu, z pianki, z papieru z pergaminu itp ... Sponsorem wyzwania jest nasza projektantka Agnieszka, która przygotowała dla was ręcznie robiony zestaw kwiatów.

  * 3D flowers - made of material, foamiran, foam, parchment paper, etc. . . The sponsor of the challenge is our designer Agnieszka, who prepared a handmade set of flowers for you.


 • kwiaty "na płasko" - stemplowane, malowane, rysowane, kolorowane, odbijane itp ...

  Sponsorem wyzwania jest Sandii Art Factory Crack&Rust. Do wygrania są papiery jej autorstwa +  niespodzianka. Wygrana osoba będzie miała możliwość wyboru w jakiej formie będzie chciała papiery w fizycznej lub cyfrowej. Jeśli zwycięzca wybierze formę cyfrową to dodatkowo prócz kolekcji papierów będzie niespodzianka w formie cyfrowej tak samo z formą fizyczną też dorzucę niespodziankę. 
   
  *  flowers "flat" - stamped, painted, drawn, colored, reflected, etc . . .

  Sponsor of the challenge is Sandii Art Factory Crack&Rust. To win are papers by her author + surprise. The winning person will have the opportunity to choose in what form they want the paperwork in physical or digital. If the winner chooses a digital form, then in addition to the collection of papers there will be a surprise in digital form as well as with the physical form I will also throw a surprise.  UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
  NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner. 

A takie inspiracje przygotowało nasze DT:

And such inspirations have been prepared by our DT:

 


"U mnie zdecydowanie królują kwiaty 3D! Od wielu lat tworzę je samodzielnie, ostatnio niemal wyłącznie z bawełny, dlatego też są one moją inspiracją do tego wyzwania."
 
"I definitely love 3D flowers! I have been creating them myself for many years, most recently almost exclusively from cotton, which is why they are my inspiration for this challenge. "

 

 

Pracownia przy Leśnej


"Na moim warsztacie kwiaty pojawiają się w każdej postaci, zarówno z materiału, foamiranu jak i papieru. Bardzo chętnie maluję też kwiaty akwarelami. Dziś jednak przedstawiam kwiaty z materiału z przeuroczymi gwiazdkami."

 

"In my workshop, flowers appear in any form, whether from material, foamiran or paper. I also like to paint flowers with watercolors. Today, however, I present flowers made of fabric with lovely stars. ""Postanowiłam użyć kwiatów na płasko i kwiaty 3D. Aby ładnie pokazać jedne i drugie, przygotowałam kartkę. Jako kwiaty na płasko, wykorzystałam papiery digi sponsora naszego wyzwania i wycięłam z nich piękny, kwiatowy wianek w kształcie serca. A kwiaty 3D, to zwykle, papierowe róże, które najczęściej używam do kartek."
 
"I decided to use flat flowers and 3D flowers. To show them both nicely, I prepared a card. As flat flowers, I used the digi papers of the sponsor of our challenge and cut out a beautiful, heart-shaped floral wreath from them. And 3D flowers, usually, are paper roses, which I use most often for cards. "

 

"Kwiaty robione na szydełku to zdecydowane jest to! Uwielbiam je przemycać do kartek, albumów, kart ATC a nawet wpisów Art Journal ... Do ich wykonania nadają się wszelakie resztki włóczek i nawet jeśli wyjdą krzywo to nic nie szkodzi :P"
 
"Flowers made on crochet is definitely it! I love smuggling them into cards, albums, ATC cards and even Art Journal entries . . . They are suitable for any remnants of yarns and even if they come out crooked it does not hurt :P"
 


"Szczerze to kwiatki nie są częstym elementem moich prac. Niemniej  możecie je zobaczyć w moich pracach. Wydaje mi się, że obecnie częściej pojawiają się kwiatki w formie "na płasko" - naklejki, odbitki stempli wzory na papierach scrapbookingowych itp. Jednak kwiaty 3D to też wdzięczny element :) . Ostatnio zakochana jestem w jeżówkach z wykrojników, lecz jeśli projekt tego wymaga, to nie stronię od innych kwiatków."
 
"To be honest, flowers are not a frequent element of my work. However, you can see them in my work. It seems to me that nowadays more often appear flowers in the form of "flat" - stickers, prints stamps patterns on scrapbooking papers, etc. However, 3D flowers are also a graceful element :) . I've been in love with die-cut urchins lately, but if the design requires it, I'm not shy away from other flowers. "
 

 

"Uwielbiam kwiaty w każdej postaci,  u mnie zdecydowanie królują
w wersji "na płasko", a  kwiaty i Gorjusski to duet idealny." 
 
"I love flowers in every form, they definitely reign in me
in the "flat" version, and flowers and Gorjuss dolls are the perfect duo. "

 
 
"U mnie dominuje technika wykonania - królują zarówno kwiaty 2D vs 3D -
jest frywolitkowa serweteczka według mojego wzoru i szydełkowe stokrotki :)"
 
 "I am dominated by the technique of production - 2D vs 3D flowers reign -
there is a frivolous napkin according to my pattern and crochet daisies :)"
 

"Kwiaty to nieodłączny element mojej twórczości, zazwyczaj wykonuje przestrzenne, z materiału lub z papieru. Ozdabiam później nimi kartki, albumy i tagi. Dzisiaj zdecydowałam się interpretować kwiaty na płasko, zwłaszcza, że nagroda ode mnie jest przestrzenna :) Drugim powodem była możliwość użycia pierwszy raz kalkomanii, co było fajnym doświadczeniem. W takich pracach, oprócz stempli, lubię też dorysowywać różne elementy, więc i tym razem na brzegach znalazły się kwiaty i bazgrołki." 
 
"Flowers are an inseparable element of my work, usually done spatially, from material or paper. I decorate cards, albums and tags with them later. Today I decided to interpret the flowers flat, especially since the prize from me is spatial :) The second reason was the opportunity to use the decals for the first time, which was a nice experience. In such works, in addition to stamps, I also like to draw different elements, so once again there were flowers and scribbles on the edges. "  
"Uwielbiam kwiaty 3d, szczególnie te ręcznie wykonane. Chciałabym mieć więcej czasu, by móc je tworzyć, ale życie często ma inne plany. Dlatego jak już uda mi się do nich usiąść, to robię je "hurtowo" by zawsze mieć jakieś gotowe. A ponieważ uwielbiam klimaty vintage'owe to najczęściej robię kwiaty papierowe barwione kawą. Dodatkowym ich atutem jest to, że zawsze mi wychodzą."
 
 "I love 3d flowers, especially handmade ones. I wish I had more time to create them, but life often has other plans. That's why when I'm able to sit on them, I make them "wholesale" to always have some ready. And since I love vintage atmospheres, I usually make paper flowers dyed with coffee. Their added advantage is that they always work for me. "
 

 

Na Wasze prace czekamy do 12 lipca. Udanej zabawy!

We are waiting for your works until 12 July. Have fun!