niedziela, 31 marca 2024

Wesołych Świąt / Happy Easter

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja" ...

Happy, Healthy Easter,
filled with faith, hope and love.
Joyful, spring mood,
cordial meetings with family and friends
and happy "Hallelujah" . . .


 
Życzy załoga Art Piaskownicy
Wishes the crew of Art Piaskownica

poniedziałek, 25 marca 2024

MIXED MEDIA - monochromatycznie - edycja sponsorowana

Witajcie :) / Hello :)

Dzisiaj mamy dla Was nowe wyzwanie z cyklu MIXED MEDIA - monochromatycznie. 

 Monochromatyzm – użycie tylko jednej barwy o różnych odcieniach.
Monochromatyczny to pojęcie składające się z dwóch członów:
"mono" – z łac. pojedynczy i "chroma" – z łac. barwa.
Oznacza to zatem, że coś jest jednokolorowe, jednobarwne.

Today we have a new challenge for you from the MIXED MEDIA series - monochrome.

Monochromatism – the use of only one color with different shades.
Monochromatic is a concept consisting of two parts:
"mono" – from Latin single and "chroma" – from Latin colour.
It means, therefore, that something is single-colored, single-colored. 

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy MIXED MEDIA lub decoupage z elementami mixed media w dowolnej formie i temacie  ... ale uwaga! praca musi być monochromatyczna - oznacza to, że możecie wykorzystać przy jej tworzeniu tylko i wyłącznie jednego koloru. Dopuszcza się zastosowanie różnych odcieni wykorzystanej przez was barwy oraz użycie koloru białego i czarnego jako kolorów neutralnych. 

The challenge is to make a MIXED MEDIA or decoupage work with mixed media elements in any form and theme . . . But beware! The work must be monochromatic - this means that you can only use one color when creating it. It is allowed to use different shades of the color you use, as well as to use white and black as neutral colors.

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.

NOTE: shipping abroad is at the winner's expense. 

 
A oto inspiracje od naszego DT:
Here's what our DT have come up with:

 
 
 
 
kigabet vel Ki we wspólnym projekcie z
 
 
   Kamila
 
 
 
 Pamiętajcie o zasadach zgłaszania prac, znajdziecie je na górze strony:
„Zasady | Principles”. Praca musi być nowa i nigdzie wcześniej niepublikowana.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia. Powodzenia!
Remember about the rules for submitting works, you can find them at the top of the page:
"Zasady | Principles". The work must be new and never published before.
We are waiting for your applications until April 24th. Good luck!
 

niedziela, 24 marca 2024

15. URODZINY Art Piaskownicy

 Art Piaskownica świętuje 15 urodziny :)
Art Piaskownica celebrates 15th birthday :)

Jeśli macie ochotę zgarnąć któryś z prezentów od dziewczyn
lub wziąć udział w wielkim urodzinowym CANDY to zapraszamy!
Poniżej mała ściąga. Został wam tydzień by się do nas przyłączyć!

If you feel like picking up any of the presents from the girls,
or take part in a great CANDY birthday party is welcome!
Below is a small draw. You have one week left to join us!

 ... a prezenty rozdajemy my/ and the gifts we give out:

prezent I od kigabet vel Ki / Gift I from kigabet vel Ki ---> klik ...

prezent II od Alice on the moon / Gift II from Alice on the moon ---> klik ...

prezent III od Magdy eMKa / Gift III from eMKa ---> klik ...

prezent IV od Kamili / Gift IV from Kamila ---> klik ...

prezent V od Kreatywnie Kata-G / Gift V from Kreatywnie Kata-G ---> klik ...

prezent VI od Panna Totti / Gift VI fromFabryka Panna Totti ---> klik ...
 
prezent VII od Zręczna Manufaktura / Gift VII from Zręczna Manufaktura ---> klik ...

prezent VIII od Pracownia przy Leśnej / Gift VIII from Pracownia przy Leśnej ---> klik ...
 
prezent IX od Idaho / Gift IX from Idaho ---> klik ...
 

... i nasi sponsorzy/ and our sponsors:

I Love Digi * ABstudio * Artistiko  * Art Story Karolina Bińkowska 

* Craft O'Clock * Craft Passion * Eko-deco * Fabryka Weny

* Joanna Orlikowska - Pracownia Szkła i Rękodzieła Artystycznego

* Itd COLLECTION  * Plushleaf Papers * Przez Okienko  * Wooly Me

* P13 & fussy CAT * Sandii Art Factory Crack&Rust * Tekturkowo

15. URODZINY Art Piaskownicy - CANDY
https://art-piaskownica.blogspot.com/2024/03/15-urodziny-art-piaskownicy-candy.html

---

Dodatkowo dla chętnych przygotowaliśmy URODZINOWE WYZWANIE 
In addition, we have prepared a BIRTHDAY CHALLENGE for those who are willing
Patronage over this game took the Magiczny Kociołek store. Details here ---> click . . .


wtorek, 19 marca 2024

KoloroTON #50 - edycja sponsorowana

 Witajcie :) Hello :)

Instytut Pantone ogłosił, że kolorem roku 2024 został Peach Fuzz o numerze 13-1023. Ten delikatny, subtelny i aksamitny odcień brzoskwiniowego o wszechogarniający duchu ma – jak czytamy w oficjalnych materiałach Pantone – „wzbogacać umysł, ciało i serce”. My zestawiłyśmy go z kolorem ziemi - brązem.

The Pantone Institute has announced that the color of the year 2024 is Peach Fuzz, number 13-1023. This delicate, subtle and velvety peach shade with an all-encompassing spirit is meant – as the official Pantone materials say – to “enrich the mind, body and heart”. We compared it to the color of the earth - brown. 

Peach Fuzz - delikatna pomarańcza, czyli kolor brzoskwiniowy wywodzi się z połączenia koloru pomarańczowego z bielą i przywodzi na myśl słodycz owoców, romantyczny brzask o świcie oraz wspomnienia słonecznego upalnego lata. Paleta brzoskwini może się rozciągać od jasnego pomarańczowego, przez kremową brzoskwinkę, aż po różowawe odcienie.
Peach Fuzz - delicate orange, or peach color is derived from the combination of orange and white and brings to mind the sweetness of fruits, romantic dawn at dawn and memories of sunny hot summer. The peach palette can range from bright orange, through creamy peach, to pinkish shades. 
 
Barwa brązowa (brąz) to jeden z najbardziej powszechnych kolorów w naszym naturalnym otoczeniu. Kojarzony jest z naturą i ziemią. Symbolizuje stabilność, solidność i komfort. Znajduje się w całej gamie naturalnych odcieni – od jasnego, prawie beżowego, do ciemnego, niemal czarnego. W świecie kolorów, jest uważany za kolor pochodny, co oznacza, że jest mieszanką dwóch lub więcej kolorów pierwotnych. W tradycyjnym malarstwie, kolor brązowy można uzyskać przez zmieszanie czerwieni (koloru pierwotnego) z zielonym (kolor wtórny powstały z połączenia niebieskiego i żółtego). 
Brown is one of the most common colours in our natural environment. It is associated with nature and the earth. It symbolizes stability, solidity and comfort. It is found in the whole range of natural shades – from light, almost beige, to dark, almost black. In the color world, it is considered a derivative color, meaning it is a mixture of two or more primary colors. In traditional painting, brown color can be obtained by mixing red (the primary color) with green (the secondary color formed from the combination of blue and yellow). 
 

Wyzwanie polega na wykonaniu dowolnej pracy. Nie narzucamy wam formy, tematu ani techniki.
Może to być: scrap, craft, biżu, decu i wszystko to co przyjdzie wam do głowy ;)  
 The challenge is to get every job done. We do not give you any form, subject or technique.
This can be: scrap, crafts, jewelry, decu and anything else that comes to mind;)

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.

Remember that the main idea of ​ these ​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉 Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

Sponsorem wyzwania jest/ The sponsor of the challenge is  
Do wygrania jest zestaw kolekcji papierów "Easter Pastel Splash" +  niespodzianka. Wygrana osoba będzie miała możliwość wyboru w jakiej formie będzie chciała papiery w fizycznej lub cyfrowej. Jeśli zwycięzca wybierze formę cyfrową to dodatkowo prócz kolekcji papierów będzie niespodzianka w formie cyfrowej tak samo z formą fizyczną też dorzucę niespodziankę. UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
To win is a set of paper collection "Easter Pastel Splash" + surprise. The winning person will have the opportunity to choose in what form they want the paperwork in physical or digital. If the winner chooses a digital form, then in addition to the collection of papers there will be a surprise in digital form as well as with the physical form I will also throw a surprise. NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner.
  
 
Ku inspiracji prace naszego DT:
To inspire the work of our DT:

 eMKa

 
 

 Domi - Zręczna Manufaktura

 
Na wasze prace czekamy do 18 kwietnia. Miłej zabawy!
We're waiting for your work until April 18th. Have fun!

poniedziałek, 18 marca 2024

URODZINOWA ZABAWA - wpis do art journala

 Cześć :) / Hello :)
W Art Piaskownicy nigdy nie ma nudy a ponieważ wiemy,
że bardzo lubicie zabawy przygotowałyśmy dla was urodzinowe wyzwanie.
Polega ono na wykonaniu wpisu do piaskownicowego Art Journala

In Art Piaskownica there is never boredom and because we know,
We have prepared a birthday challenge for you.
It consists in making an entry for the sandbox Art Journal.

Przygotowała go dla was nasza szefowa i.......
It was prepared for you by our boss and. . . . . . .

 UWAGA trafi on do jednej z osób, które do dnia 17 kwietnia
wyślą na adres szefowej swój wpis.

Zabawa trwa miesiąc.
Na wyzwanie można zgłosić TYLKO JEDNĄ PRACE! 

Pozostałe zasady są takie jak przy wszystkich naszych wyzwaniach ---> klik ...

ATTENTION it will be sent to one of the people who by 17 April
send their entry to the boss's address.
The game lasts a month.

Like all challenges, the fun lasts a month.
Well, you can submit ONLY ONE WORK!

The remaining rules are the same as for all our challenges ---> click ...


wytyczne: / guidelines:

* praca w formacie: 10,5 × 14,5 cm lub 14,5 × 21 cm w pionie!
 * work in format: 10,5 × 14,5 cm or 14,5 × 21 cm vertically!

 * wpis według kolorów banerka Art Piaskownicy
/żółty, różowy, fioletowy, niebieski, złoty/

* post by color banner of Art Piaskownica
/yellow, pink, purple, blue, gold/


* TEMAT DOWOLNY ale może być też związany z urodzinami, cyfrą 15 itp.
* any subject, but it can also be related to birthday, number 15, etc.

Mało tego będą dodatkowe nagrody dla trzech najlepszych naszym zdaniem wpisów AJ.
Patronat nad tą zabawą objął sklep Magiczny Kociołek.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
Not only that, there will be additional prizes for the three best AJ entries in our opinion.
The patron of this game was the Magiczny Kociołek store.
NOTE: Shipping abroad at the cost of the winner.

instagram - https://www.instagram.com/magiczny_kociol/
sklep - https://sklep.magicznykociolek.pl/

 
Ku inspiracji prace naszego teamu.
Znajdą się one oczywiście w naszym urodzinowym art journalowym albumie.
For inspiration, the work of our team.
They will, of course, be included in our birthday art journal album.

 
 

eMKa


 Domi - Zręczna Manufaktura

 
 
 
Zatem do dzieła! So let's get to work!

Adres do wysyłki:/ Shipping address:

Kinga Bednarz-Zabiegała
Brzozowicka 110D/30
42-500 Będzin


niedziela, 17 marca 2024

15. URODZINY Art Piaskownicy - CANDY

A teraz coś na co z pewnością czekacie co roku.
Wielkie urodzinowe CANDY z nagrodami od naszych sponsorów. 
W
tym roku świętują z nami następujące sklepy
(kolejność przypadkowa): 

 And now something you certainly wait for every year
A big birthday CANDY with prezes from our sponsors. 
This year the following shops are celebrating with us (random order):
 

 Przy okazji DZIĘKUJEMY również naszym sponsorom za wsparcie i współpracę. 
THANK YOU also to our sponsors for their support and cooperation. 

----------

 NAGRODA SPECJALNA: voucher na zakupy w sklepie
I love digi o wartości 500 zł.
PRIZE: shopping voucher at the I love digi store worth PLN 500.


NAGRODA: wybrane papiery na kwotę 100zł /do samodzielnego wydruku/
PRIZE: selected papers worth PLN 100 /to be printed independently/
 
 
 NAGRODA: BOX pełen tekturek
REWARD: A BOX full of cardboards
 

P13 & fussy CAT
 NAGRODA: kit oraz dostęp do warsztatu na platformie klubowej:
fussycatclub.pl - praca warsztatowa na zdjęciu.
REWARD: kit and access to the workshop on the club platform:
fussycatclub.pl - workshop work in the photo.
 
 NAGRODA: paczka papierów Craft O'Clock o wartości 150zł 
AWARD: Craft O'Clock paper pack worth PLN 150
 
 
BON na 50 zł do wydania w sklepie
a voucher worth 50 PLN for use in the shop Eko-Deco

 
BON na 150 zł do wydania w sklepie
a voucher worth 150 PLN for use in the shop Fabryka Weny
 
  
Itd COLLECTION
NAGRODA: BON na 100 zł do wydania w sklepie.
REWARD: PLN 100 VOUCHER to spend in the store.
 

 NAGRODA: szklane kolczyki tulipany
w wybranym pzez zwycięzcę kolorze.
PRIZE: tulip earrings in the color chosen by the winner.
 
 
NAGRODA: mitenki merino w kolorze niebieskim /szafir/ Craft Passion
NAGRODA: Zestaw wykrojników biedronka i pszczoła
i zestaw wykrojników motyl.
 PRIZE: A set of ladybug and bee dies and a set of butterfly dies.
 
 
 
 NAGRODA: paczka niespodzianka.
AWARD: a surprise package.
 

NAGRODA: bloczek papierów 30x30 do scrapbookingu z kolekcji "My Garden".,
dodatki bazy HDF, tekturki, maska i ZUPEŁNA NOWOŚĆ - papier ryżowy.
AWARD: a 30x30 pad of scrapbooking papers from the "My Garden" collection.
HDF base accessories, cardboard, mask and COMPLETELY NEW - rice paper.
 
 
 NAGRODA: paczka niespodzianka.
AWARD: a surprise package.
 
 
Sandii Art Factory Crack&Rust
 NAGRODA: paczka niespodzianka.
AWARD: a surprise package.
 
 
NAGRODA: BON na 100 zł do wydania w sklepie.
REWARD: PLN 100 VOUCHER to spend in the store.

 
----------

Nim przystąpicie do zabawy, koniecznie przeczytajcie 
poniższe zasady udziału w naszych urodzinach!
Before you submitt be sure you read rules 
of participation in our birthday party!

Zasady i regulamin udziału w naszych 15 urodzinach: 
Rules and regulations for participation in our 15th birthday party:
 
1. Organizatorem urodzinowej zabawy jest blog Art Piaskownica w skład,
którego wchodzą aktualni członkowie DT.

2. Konkurs urodzinowy trwa od 14 marca, od godz.9.00 do 31 marca do północy.
3. W urodzinach Art Piaskownicy może wziąć udział każdy kto posiada BLOGA,
stronę www, własną galerię, FB, instagrama ... lub każde inne konto społecznościowe.
 4. Tegoroczna zabawa w całości odbędzie się na stronie Art Piaskownicy. 
Będą prezenty od naszego DT i wielkie urodzinowe CANDY z nagrodami od sponsorów.  
    * Od 14 do 16 marca - trzy razy dziennie - nasze projektantki będą prezentować Wam "zajawkę" prezentu, który dla Was przygotowały. Kto ciekaw WIĘCEJ niech zaglądnie do dziewczyn. (Linki w postach.) Nie zapomnijcie zostawić im przy okazji kilku miłych słów w komentarzu. Subskrybujcie i/lub polubcie ich kanały społecznościowe. Z pewnością się ucieszą.
    * 17 marca w dniu naszych urodzin zapraszamy
na wielkie urodzinowe CANDY z nagrodami od sponsorów!
    * 18 marca rusza natomiast "urodzinowa zabawa".
5. Przez zgłoszenie się do zabawy rozumie się podlinkowanie swojego posta z informacją o naszych urodzinach do "żabki"(
inlinkz). Nie ma obowiązku zgłaszania się do wszystkich "żabek". Sami decydujecie, o który prezent lub niespodziankę chcecie zawalczyć.
6. Aby wziąć udział w naszym urodzinowym konkursie  wystarczy przynajmniej raz umieścić na stronie swojego bloga, www, FB, instagramie ... lub innym koncie społecznościowym nasz urodzinowy baner z odnośnikiem do strony Art Piaskownicy. Aktywny link nie obowiązuje w przypadku zgłoszeń z Instagrama, w zgłoszeniach tych należy oznaczyć w treści nasz instagramowy profil @artpiaskownica miło nam będzie jeśli praca zostanie ohasztagowana #artpiaskownica #artpiaskownicawyzwanie. Ponieważ zabaw jest dużo nie wymagamy w tym roku linkowania do każdego z postów osobno.
7. Zwycięzców urodzinowego konkursu "wybierze" nasze aktualne DT.
8. Osoby wytypowane zgłaszają się po odbiór nagród bezpośrednio
do sklepów i projektantek Art Piaskownicy.
9. UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy. 

1. The organizer of the birthday party is the blog Art-Piaskownica,
which is composed of current DT members.

2.  The birthday competition runs from 14 of March, from 9.00 a.m., to midnight on 31 of March.
3. Everyone who has a BLOG, website, own galery, FB, instagram, etc. or any other
community account can Take part in the birthday party of Art-Piaskownica.
 4. This year's event will take place entirely on the Art Piaskownica website.
There will be gifts from our DT and big birthday CANDY with prizes from sponsors.
    * From March 14 to 16 - three times a day - our designers will present you a "sneak peek" of the gift they have prepared for you. Anyone interested in MORE should check out the girls. (Links in posts.) Don't forget to leave them a few nice words in the comments.
Subscribe and/or like their social channels. They will surely be happy.
    * We invite you on March 17, our birthday
for a great birthday CANDY with prizes from sponsors!
    * On March 18, the "birthday party" starts.

5. To sign up for the game you must link your post with information about our birthday to „frog” (inlinkz). There is no obligation to report to all „frogs”. You decide for yourself which gift or surprise you want to fight for.
6. In order to take part in our birthday competition, you only need to place at least once this year on your blog, WWW, FB, instagram or other community account our birthday banner with link to the Art-Piaskownica blog. An active link does not apply to instagram applications, in these applications it is necessary to mark our instagram profile @artpiaskownica in the content we will be glad if the work will be tagged #artpiaskownica #artpiaskownicawanie. Since there, is a lot of opportunities, we do not require linking to each of the posts separately this year.
7. The winners of the birthday competition will be „selected” by our current DT.
8. Selected persons apply directly to the shops and designers of Art-Piaskownica to collect prizes.
9. NOTE: shipping overseas at winner's expense.
 
 ----------
 
 
 
15 urodziny - mnóstwo upominków
od naszych
SPONSORÓW :)
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
 
15th birthday – lots of presents
from our SPONSORS:)

We invite you to have fun together.
 
Pamiętajcie! Aby wziąć udział w naszej zabawie wystarczy wpisać się do inlinkza/"żabki" - w poście, z nagrodą, którą chcecie "przygarnąć" - oraz umieścić informację o naszych urodzinach na swoim blogu/www/stronie/galerii/FB. Czas zapisywania macie do 31marca, do północy!

Remember! In order to take part in our birthday game, all you have to do is sign up for inlinkz/"frog" - in the post, with the prize you want to „take in" - and place information about our birthday on your blog/www/website/gallery/FB. You have time until March 31st, midnight!