środa, 13 października 2021

KoloroTON #37

 Witajcie / Hello,

Za oknami złoto czerwony październik,
a my na przekór, prosimy was o prace w zimnych barwach:
Outside the windows a golden red October,
and in spite of this, we ask you to work in cold colors:

zielony + niebieski (w wielu odcieniach)
greenery + blue (in a variety of shades)


Zielony - kolor roku 2017 według Pantone. Świeży i energetyczny. Barwa ta łączy w sobie jasną zieleń i wyrazistą żółć, być może nie jest lekarstwem na całe zło, ale na pewno tchnie w wasze projekty mnóstwo optymizmu.
 
Greenery -Pantone's 2017 color of the year. Fresh and energetic. This hue combines bright green and vivid yellow, and may not be the cure for all evil, but it will certainly breathe plenty of optimism into your projects.
 
Niebieski – jedna z podstawowych barw, na kole barw dopełnia barwę żółtą. Zakres światła niebieskiego ma długość fali od ok. 420 do ok. 490 nm. Barwa niebieska ma także swoją ciemniejszą odmianę - granatowy. Jest najzimniejszą z barw. Kojarzy się z otwartą przestrzenią, wodą, morzem, niebem. 
 
Blue - one of the basic colours, on the colour wheel it complements yellow. The blue light range has a wavelength from about 420 to about 490 nm. The blue colour also has its darker variety - navy blue. It is the coldest of colors. It is associated with open space, water, sea, sky.
 

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

Kto podejmie wyzwanie, ma szansę na fantastyczną nagrodę od naszego sponsora, sklepu Craft Passion - do zdobycia będzie zestaw wykrojników gałązki świąteczne + 15% rabatu na zakupy w Craft Passion, oraz darmowa wysyłka.

Those who take up the challenge have a chance to win a fantastic prize from our sponsor, Craft Passion shop - you'll be able to win a set of Christmas twigs die-cuts + 15% discount on purchases at Craft Passion, plus free shipping.

 
 
A to inspiracje naszego zespołu: 
And these are the inspirations of our team: 
 Origata
 
 


Idaho
 
 

Na wasze prace czekamy do 12 listopada. Powodzenia :)
We are waiting for your works until November 12. Good luck :)


9 komentarzy:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP