wtorek, 13 grudnia 2022

KoloroTON #49

Witajcie :) Hello :)

Jak koniec roku to musi błyszczeć dlatego zapraszamy was
na ostatni niezwykły duet kolorystyczny:

How
the end of the year must shine, that’s why we invite you

for
the last unusual colour duo:

ZŁOTY i SREBRNY
GOLD AND SILVER

Wyzwanie polega na wykonaniu dowolnej pracy. Nie narzucamy wam formy, tematu ani techniki.
Może to być: scrap, craft, biżu, decu i wszystko to co przyjdzie wam do głowy ;)  
 The challenge is to get every job done. We do not give you any form, subject or technique.
This can be: scrap, crafts, jewelry, decu and anything else that comes to mind;)
 
MOŻECIE UŻYĆ w tym wyzwaniu dodatkowo rożnych odcieni beżu, kremu i szarości
ale ważne jest by praca mieniła się i błyszczała złotem i srebrem!
For this challenge YOU CAN USE different shades of beige, cream and grey
But it is important that the work shines and shines in gold and silver!

 

Barwa złota (ZŁOTO) – barwa, powstająca w wyniku połączenia barwy żółtej z pomarańczową. Kodem barwy w systemie X11 jest FF D7 00, a w RGB 255 215 0[2]. Ponieważ na monitorze komputera nie można wyświetlić fluorescencyjności ani efektu błyszczenia się metali, kolor ten jest wyświetlany jako połączenia barwy żółtej z pomarańczową. /wikipedia/

GOLD is a color created by the combination of yellow and orange. The color code for X11 is FF D7 00 and for RGB 255 215 0[2]. Since the computer screen cannot display fluorescence or glare of metals, the color is displayed as a combination of yellow and orange. /wikipedia/

Barwa srebrna (SREBRNY) – metaliczny odcień koloru szarego, bliski wypolerowanemu srebru. Ponieważ na monitorze komputera nie można wyświetlić fluorescencyjności ani efektu błyszczenia się metali, kolor ten jest wyświetlany jako jasny odcień szarości./wikipedia/

SILVER is a metallic grey shade close to polished silver. Since fluorescence or glare of metals cannot be displayed on the computer screen, the color is shown as light grey. /wikipedia/

 

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.

Remember that the main idea of ​ these ​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉 Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.
NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

  
 Poniżej mieniące się i błyszczące duety naszego DT.
Below are shimmering and shiny duos of our DT.

kigabet vel Ki


 
 


 
 

 Pamiętajcie o zasadach zgłaszania prac. Pamiętajcie też, że NOWA PRACA oznacza taką, która nie była nigdzie wcześniej przez was publikowana - ani w waszych mediach społecznościowych, ani na żadnej grupie. Na wasze zdjęcia czekamy WYJĄTKOWO TYLKO KOŃCA ROKU! Powodzenia 🙂 
Remember the rules for submitting work. Remember, too, that a NEW post means one that has not been published by you anywhere before - either on your social media or on any group. We are waiting for your photos EXCEPT for the end of the year! Good luck to you 🙂 🙂

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP