poniedziałek, 23 maja 2022

Wiosenna wymiana - ZAKŁADKA - lista

Mamy już listę osób, które zgłosiły się do udziału w naszej zabawie :)
Osoba wymieniona jako pierwsza robi upominek dla osoby
w kierunku której skierowana jest strzałka ;)
We already have a list of people who signed up to participate in our game :)
The person named first makes a gift for the person
in the direction of which the arrow is pointing ;)

 kigabet vel Ki ---> Marzena

Marzena ---> Emi

Emi ---> Daga

Daga ---> made by Aluu

made by Aluu ---> Gibonik

Gibonik ---> Origata

Origata ---> Diarpasje

Diarpasje ---> Zębianka

Zębianka ---> Esme

 Esme ---> kigabet vel Ki

PRZYPOMINAMY tematem wymiany jest ZAKŁADKA do książki -
forma i interpretacja dowolna
ale wykonana przez Was praca nie powinna przekroczyć formatu A5.
REMINDER the subject of the exchange is the BOOKMARK -
free form and interpretation
but your work should not exceed A5 format.


UWAGA! Upominek wysyłamy obowiązkowo listem poleconym lub paczką! 
Wysyłamy go w okresie między 23 maja a 6 czerwca
- jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

WARNING! You must send the gift by registered mail or parcel!
We ship it between May 23 and June 6
- it is a final and no-later date.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP