niedziela, 1 maja 2022

TEMAT "Sfinks i bogowie Egiptu"

 Cześć / Hello

Bohaterem maja na naszym blogu jest mityczne stworzenie Sfinks i bogowie Egiptu.
The hero of May on our blog are: the mythical creature of the Sphinx and the gods of Egypt.

Sfinks (lub czasem Fiks, stgr. Σφίγξ Sphínks lub Φίξ Phíks, łac. Sphinx lub Phix) – mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową (ale nie zawsze, zdarza się czasami że sfinksy mają głowy ptaków – sokołów albo orłów – lub głowy baranów). Wizerunek ten wywodzi się z czasów egipskiego Starego Państwa.

Sphinx (or sometimes Fiks, stgr. Σφίγξ Sphínks or Φίξ Phíks, Latin Sphinx or Phix) - mythical creature, usually depicted as a lion with a human head (but not always, it sometimes happens that sphinxes have bird heads - falcons or eagles - or ram heads). This image comes from the time of the Egyptian Old Kingdom.

Oto niektórzy bogowie Egiptu
Here are some gods of Egypt

Ra (Re) - bóg słońce, przedstawiany jest z dyskiem słonecznym na głowie i głową Sokoła.
Ra (Re) - the sun god, is depicted with a solar disc on his head and the head of a Falcon.

Ozyrys -bóg ziemi, przedstawiamy jako mumia trzymająca w rękach atrybuty władzy.  
Osiris, the god of the earth, is presented as a mummy holding the attributes of power in his hands.

Horus - bóg nieba, przybierający postać  sokoła
Horus - the god of heaven, taking the form of a falcon

Izyda - opiekunka ludzi. Przedstawiana jako kobieta z tarczą słoneczną na głowie , pomiędzy krowimi rogami  
Isis - the protector of people. Presented as a woman with a sun disk on her head, between cow horns

Baste t- bogini zabawy i radości. Przyjmująca postać kota.
Bastet- goddess of fun and joy. Taking the form of a cat.

Zachęcamy Was do sięgnięcia do bogatej mitologii Egipskiej.  
We encourage you to refer to the rich Egyptian mythology.

Tak z tematem wyzwania poradziło sobie nasze dt .
There are our DT works:

Zębianka

kigabet vel Ki

Fabryka Dobrych Nastrojów

Forma i technika  prac dowolna (scrap, craft, biżu, decu i inne znane wam techniki ). Pamiętajcie, że prace muszą być nowe i spełniać zasady, których szczegółowy opis znajdziecie w zakładce na pasku. Nie zapomnijcie o linku do tego postu i banerku wyzwania.

Remember that the works must be new and meet the rules, a detailed description of which can be found in the tab on the bar. Don't forget the link to this post and the challenge banner. The form and technique of works is free (scrap, craft, jewelry, decu and other techniques known to you).

Na wasze prace czekamy do dnia 31 maja. Zapraszamy do wspólnej zabaw.
We are waiting for your works until May 31st. We invite you to have fun together.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP