wtorek, 28 grudnia 2021

MIXED MEDIA - BAZA metal - wyniki

 Witajcie!
Hello!

Pora ogłosić wyniki wyzwania z metalem.... taka baza pracy chyba niezbyt Was przekonała,
wpłynęło mało zgłoszeń, ale spośród nich udało się nam wyłonić zwycięzcę..
It's time to announce the results of the metal challenge... Metal base probably didn't convince you
too much, there were few applications. But we managed to select a winner from among them.

wygrywa praca:
The winner is:

Isy

Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.

     

    

W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@craftpassion.pl

pamiętaj masz na to dwa tygodnie ) 
To collect the prize, contact the sponsor (info@craftpassion.pl) -  
remember that you have two weeks to do so :)

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.
Zapraszamy do następnych wyzwań :)
We would like to thank everyone for participating in the fun.
We invite you to the next challenges :)

piątek, 24 grudnia 2021

Boże Narodzenie / Merry Christmas

wyszeptane w biegu,
zapisane w śniegu,
złożone przy choince
NIECH SIĘ SPEŁNIĄ WSZYSTKIE!

te dalekie i bliskie

BO WSZYSTKIE ŻYCZENIA SĄ PRZECIEŻ DO SPEŁNIENIA!

whispered on the run
printed in the snow,
spoken by the Christmas tree

MAY ALL YOUR WISHES COME TRUE!!!


Wesołych Świąt życzy załoga Art Piaskownicy :***
Happy Holidays from Art Piaskownica crew: ***

środa, 22 grudnia 2021

TEMAT "Drakula, wampiry, nietoperze" - wyniki

Witajcie:)
Hello:)

Powoli kończymy naszą mroczną serię wyzwań. Zostało już tylko ostatnie wyzwanie --> klik ...)
We are slowly wrapping up our dark series of challenges. There's only one last challenge left.

W przyszłym roku temat będzie kontynuowany, ale w nieco innej formie.
Jakiej ... dowiecie się po nowym roku. W końcu  nie wszystko możemy wam zdradzić ;)
Next year the theme will continue, but in a slightly different form.
What . . . you'll find out after the new year. After all, we can't tell you everything ;)
 
Tymczasem ogłaszamy zwycięzcę naszej ostatniej zabawy. Jest nią:
In the meantime, we announce the winner of our latest game. It is:

Kawa na Poddaszu

Gratulujemy!!!!! / Congratulations! 
 
Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę Sponsora -
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - info@itdcollection.com

We have a banner for you and a sponsor's prize -
a voucher worth 100 PLN for purchases in the ITD Collection shop. 
 

Serdecznie zapraszamy dowspólnej zabawy z nami!
Welcome to our ongoing challenges.

wtorek, 21 grudnia 2021

Świąteczna wymiana - NA SŁODKO - prezentacja :)

Hej ...
Lubicie wymianki? A słodkości?
Hello.
Do you like exchanges? And the sweets?

My też, dlatego w tym roku postanowiłyśmy obdarować się na słodko. Co prawda z naszych słodyczy nic już nie zostało - sami rozumiecie straszne z nas łakomczuchy - za to w naszych sercach na długo pozostanie wspomnienie podarowanej od serca paczki.
That's why we decided to give ourselves a sweet gift this year. It is true that there is nothing left of our sweets, but our hearts will remember the package given from the heart for a long time.

Zresztą jak zobaczycie, to zrozumiecie ;)
Anyway, when you see it, you will understand it :)


Inka-art & Zębianka

 

 

 
 
 
 
Wszystkich tych, którzy lubią otrzymywać upominki zapraszamy do udziału
w ostatnim wyzwaniu z serii MAŁE FORMY – kieszonkowe listy czyli pocket letters.
Do zgarnięcia są mega fantastyczne prace naszych projektantek.
All those who like to receive gifts are invited to participate
in the last challenge in the SMALL FORMS series - pocket letters.
There are fantastic works by our designers up for grabs.poniedziałek, 20 grudnia 2021

Mikołajkowe CANDY w AP (III) - wyniki

Ho, ho ho ...
Mikołaj za naszym pośrednictwem  donosi ;) że pełną bieli i niuansów
kolekcję papierów "The world of ice porcelain" wraz z dodatkami

Santa reports that the full of whiteness and nuances collection of papers
"The world of ice porcelain" with all the accessories

otrzymuje .....................
goes to .....................

Gratulujemy!
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z naszą szefową kigabet vel Ki
kigabet@interia.pl UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

Congratulations!
To claim your prize contact our boss kigabet aka Ki
kigabet@interia. pl


niedziela, 19 grudnia 2021

TEMAT "pełnia" - edycja sponsorowana

Witajcie ...
Nasz zespól udaje się niebawem na świąteczno-noworoczny odpoczynek,
nim jednak to nastąpi chcemy zaprosić Was na ostatnie w tym roku wyzwanie,
którego temat brzmi: PEŁNIA (nów). Forma, i technika dowolne.

Hello.
Our team will soon go to the Christmas and New Year's rest.
But, before it happens, we want to invite you to the last challenge this year,
whose theme is FULL MOON (new moon). The form and technique are optional.


Pełnia – faza księżyca, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas pełni półkula Księżyca skierowana w stronę Ziemi osiąga maksimum oświetlenia, które obejmuje ją prawie w całości, a tarcza Księżyca jest widoczna w przybliżeniu jako koło. Fazą Księżyca przeciwną do pełni jest nów.
Full Moon - the phase of the moon when the Moon is opposed to the Sun, i.e. when the Moon is opposite the Sun from the Earth. During a full moon, the Moon's hemisphere facing the Earth reaches its maximum illumination almost completely, and the Moon's disc appears approximately as a circle. The opposite phase of the full moon is the new moon.

Nów – w astronomii, jedna z faz Księżyca, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią. W tej pozycji Księżyc nie jest widoczny gołym okiem.
W większości języków europejskich nazwa nowiu w dosłownym tłumaczeniu brzmi: nowy księżyc, ponieważ w pierwotnym znaczeniu był to pierwszy widoczny fragment (sierp) Księżyca tuż po nowiu.
New Moon - In astronomy, one of the phases of the Moon where the Moon is between the Sun and the Earth. In this position, the Moon is not visible to the naked eye. In most European languages, the literal translation of the new moon is: new moon, because in its original meaning it was the first visible part (crescent) of the moon just after the new moon.

Uwaga! Jedno z Was ma szansę na zdobycie nagrody od naszego sponsora
- sklepu Craft Passion - jest nim zestaw wykrojników "siedzące dziecko".
Attention! One of you has a chance to get a prize from our sponsor
- Craft Passion store - it is a set of "sitting child" dies.


 

Poniżej temat w interpretacji naszego DT:
 Here is a topic in the interpretation of our DT:
 


Zębianka


 

 
Na wasze prace czekamy do 18 stycznia nowego roku! 
Odpocznijcie ... a potem do dzieła!
We are waiting for your works until January 18 of the new year!
So, rest ... and then go to work!

czwartek, 16 grudnia 2021

KoloroTON #38 - wyniki

 Witajcie :-)

Dziękujemy za wszystkie projekty zgłoszone na granatowo - srebrne wyzwanie
Nasze serca skradła minimalistyczna kartka od Bogusi :-)

Hey there!
Thank you for all the fantastic projects submitted to our navy
- silver challenge. Our hearts were stolen by:
Bogusia
 

Serdecznie gratulujemy! Dla Ciebie banerek w nagrodę:-)
Congratulations! Heres a
 banner for you  :-)
 


Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach!
Thank you for having fun together and don’t forget to join our ongoing challenges! 

poniedziałek, 13 grudnia 2021

KoloroTON #39

Cześć! / Hello!

Pora na naszą kolejną zabawę kolorami -
w tym miesiącu mamy dla Was ciepłą paletę kolorystyczną.
It's time for our next play with colors -
this month we have a warm color palette for you.

 ZŁOTY + KREM / BEŻ
GOLD
+ CREAMY/ BEIGE 


Forma, technika oraz temat pracy są dowolne.
 The form, technique and topic of the work are free.

Barwa złota (złoto) – barwa, powstająca w wyniku połączenia barwy żółtej z pomarańczową. Kodem barwy w systemie X11 jest FF D7 00, a w RGB 255 215 0[2]. Ponieważ na monitorze komputera nie można wyświetlić fluorescencyjności ani efektu błyszczenia się metali, kolor ten jest wyświetlany jako połączenia barwy żółtej z pomarańczową.
Złoto
to zaufanie, symbol boskiej mocy i mądrości. W samej swojej istocie reprezentuje wzniosłość ideałów, oświecenie umysłu i ducha. Czyste złote światło wskazuje nam drogę własnego rozwoju i kierunek osobistych przemian.

*50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest nazywana „złotymi godami”.
* Najwyższym wyróżnieniem za osiągnięcia w wielu dziedzinach jest złoty medal.
*Jednymi z nagród filmowych są Złoty Glob i antynagroda Złota Malina.

Gold color (gold) - color resulting from the combination of yellow and orange. The color code in the X11 system is FF D7 00 and in RGB it is 255 215 0 [2]. Since fluorescence and metal glitter cannot be displayed on the computer monitor, the color is displayed as a combination of yellow and orange.
Gold is trust, a symbol of divine power and wisdom. In its very essence, it represents the sublime of ideals, the enlightenment of mind and spirit. Pure golden light shows us the path of our own development and the direction of personal changes.

* 50. the anniversary of marriage is called "golden festivities".
* The highest distinction for achievements in many areas is the gold medal.
* One of the film awards are the Golden Globe and the Golden Raspberry anti-prize.Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.
 
A to inspiracje naszego zespołu:
And these are the inspirations of our team: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Na Wasze prace czekamy do 12 stycznia. Powodzenia :)
The challenge runs until 12th of Januar. Good luck!
 

piątek, 10 grudnia 2021

CARDS - kartka kaskadowa - wyniki

Witajcie :) Mamy dziś dla Was wyniki naszej ostatniej kartkowej zabawy.
Tym razem chcemy wyróżnić w sposób szczególny kartkę

Hello :) We have the results of our latest card game for you today.
This time we would like to distinguish in a special way a card

Julia's Personalised gifts and cardsGratulujemy! W nagrodę otrzymujesz od nas banerek.
Mamy dla Ciebie również nagrodę od Sponsora wyzwania - sklepu Magiczny Kociołek.
W sprawie odbioru prosimy o kontakt mailowy z Ki: kigabet@interia.pl
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 
Congratulations! As a reward, you receive a banner from us.
We also have a prize for you from the Sponsor of the challenge - Magiczny Kociołek shop.
For pickup, please email Ki: kigabet@interia. pl
NOTE: shipping overseas at winner's expense.

 
Pozostałym uczestnikom dziękujemy ...
a Was zapraszamy do świąteczno-zimowego kartkowania z nami :)

To all other participants, thank you . . .
and you are welcome to Christmas and winter card making with us :)


czwartek, 9 grudnia 2021

DT CALL

 Witajcie ...
Hello there...


..............................
..............................
..............................
..............................
..............................


OGŁASZAMY NABÓR do DT Art Piaskownicy :)
TODAY WE ANNOUNCE A DESIGN TEAM CALL!!!


..............................
..............................
..............................

szukamy nowych
we are looking for

KREATYWNYCH 
PEŁNYCH PASJI,
CHĘCI i ZAPAŁU
CREATIVE
FULL OF PASSION
and EAGERNESS

 Jeśli zatem uważasz, że to Ty jesteś osobą, której szukamy,  
wyślij nam swoje zgłoszenie na adres mailowy:
If youd like to apply, send an email to: 

 artpiaskownica@gmail.com, 
artpiaskownica@gmail.com, 

 w tytule wpisując hasło "DT call" i swój nick.
 Please add a "DT call"
and your nick in the subject.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 grudnia.

DEADLINE: 15th of December.

wszystkie informacje znajdziecie tu ---> klik ...

wtorek, 7 grudnia 2021

CARDS – KARTKA ZIMOWA i/lub świąteczna - edycja sponsorowana

 Cześć!
Hello!

Grudniowe wieczory to czas (oprócz pieczenia pierników, obmyślania prezentów i palenia pachnących świec) robienia zimowych i świątecznych kartek. Zapraszamy Was dzisiaj, byście pokazali nam Wasze grudniowe projekty, zanim odlecą do adresatów :-)
December evenings are the time (apart from baking gingerbread, devising gifts and burning fragrant candles) of making winter and Christmas cards. We invite you today to show us your December projects before they fly away to their addressees
:-)

 Jest o co walczyć! Nagroda w tym wyzwaniu to bon do sklepu Itd Collection.
There is something to fight for! The reward in this challenge is a shop voucher Itd Collection   Spójrzcie na inspiracje naszego DT:
Take a look at the inspirations of our DT:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


 


Zapraszamy! Wyzwanie kończy się 6 stycznia.
We invite! The challenge ends on January 6.