niedziela, 25 września 2022

MIXED MEDIA - malowane tło - edycja sponsorowana

 Witajcie :)  / Hello :)

Tym razem zapraszamy Was do zabawy w malowane tło.
This time we invite you to play with a painted background.

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy MIXED MEDIA lub decoupage z elementami mixed media w którym malowane dowolną techniką malarską tło będzie stanowiło główną i dominującą część waszej pracy - nie musi by pomalowane w całości - można miksować łączyć z papierem i innymi materiałami. Temat pracy i pozostałe materiały są dowolne.

The challenge is to make the work MIXED MEDIA or Decoupage with elements of Mixed Media, in which the painted background is the main and main part of your work. The work topic and other materials are free.

Pamiętajcie, aby poprawnie zgłosić swoją pracę: dołączcie banerek i dobrze podlinkujcie
- szczegóły opisane są w zakładce zasady. 

Don’t forget to submit your work correctly: add a banner and link it correctly
– the details are described in the Rules tab. 

 

Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.

NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.

A teraz zobaczcie prace wykonane przez nasze DT:
And now see the work done by our DT: 

 

Pracownia Esme

 

 

  
  


Na zgłoszenie pracy macie czas do 24 października. Wielu pomysłów i twórczych prac!
You have time until 24 October to apply. Many ideas and creative works!

 

czwartek, 22 września 2022

KARTA Z ZIELNIKA - cześć IX - wyniki

  Witajcie ... / Hello everyone!

wiemy, że jesteśmy trochę monotematyczne, ale obok tej pracy nie da się przejść obojętnie,
dlatego w tym miesiącu naszym zdecydowanym faworytem jest:

we know that we are a bit monothematic but it is impossible to pass this work indifferently,
Therefore, this month's favorite is:


Kawa a Poddaszu

 
 Banerek dla Ciebie oraz nagroda - morska kolekcja "The Search for Atlantis"
z pasującymi do niej dodatkami
. W celu odebrania nagrody
skontaktuj się z naszą "szefową" kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl)
UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!
 
A banner for you and a prize - the marine collection
"The Search for Atlantis"
with matching accessories.
In order to collect the prize, please contact our "boss" kigabet vel Ki
(kigabet@interia.pl)
NOTE: shipping at the winner's expense!
 

 
Dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
Thank you for the beautiful work and we invite you to play with us.
 

poniedziałek, 19 września 2022

KARTA Z ZIELNIKA - cześć X

 Witajcie :) Hello :)

To już nasze ostatnie wyzwanie z serii KARTA Z ZIELNIKA .............. 
This is our last challenge in the CARD FROM ZIELNIKA series ..........
 
 
A w tym miesiącu wybraliśmy dla Was takie oto zioła i kwiaty: 
And this month we've picked out these herbs and flowers for you:
 
* Jarząb pospolity, jarzębina, jarząb zwyczajny, (Sorbus aucuparia)
* Kasztan (Castanea)
* Aronia czarna, aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa)
* Głóg (Crataegus L.)


Można wykorzystać jedną, dwie, trzy lub cztery rośliny.
Ważne, by każdy z tych motywów pojawił się na osobnej karcie.
You can use one, two, three or four plants.
It's important that each of these herbs appears on a separate page. 

JAK MY WIDZIMY TĘ SERIĘ :)
HOW DO WE SEE THIS SERIES :)
 
Wyzwanie to polega na przygotowaniu raz w miesiącu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... W skrócie ma być "na płasko".

The challenge is to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook. In short, it is supposed to be "flat".
 
WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.

IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 
 
... na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki -
kolekcję
"The Search for Atlantis" z pasującymi do niej dodatkami
(UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!)

The prize in this challenge is a beautiful "The Search for Atlantis" set.
(NOTE: Shipping at the winner's expense!)

 
Poniżej inspiracje naszego DT.
Here’s what our designers have come up with:


 
 
 
 


 

Na wasze prace czekamy do 18 października. Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy z nami.
We are waiting for your works until October 18th. We strongly encourage you to play with us.
 

niedziela, 18 września 2022

Craftuj z natury - ROŚLINY - wyniki

 Hej, hej :) dziś nieco spóźnione wyniki naszej wakacyjnej zabawy Craftuj z natury.
Mamy nadzieję, że kurs Wam się spodobał ...
by nie przedłużać oczekiwania ogłaszamy zwycięzcę zabawy. Zostaje nią:

Hey there! Today we’ve got for you the results of our craft with nature challenge.
We hope you enjoyed the tutorial. Without further ado, the winner is:

Kreatywnie Kata-G

Gratulujemy! Otrzymujesz od nas banerek i nagrodę od naszego sponsora.
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem - ITD Collection.

Pamiętaj masz na to dwa tygodnie ;)
(UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!)

Congratulations! You receive a banner from us and a prize from our sponsor.
To collect the prize, contact the sponsor (ITD Collection) -  

Remember that you have two weeks to do so :)
(NOTE: Shipping at the winner's expense!)

   

Natomiast drugie miejsce zajmuje mistrzyni ostatniej prostej
The second place is taken by the champion of the final straight

piątek, 16 września 2022

FOTOlift - wyniki

Witajcie / Hello

Dziś chcemy ogłosić wyniki naszej fotograficznej zabawy - foto lift 
Today we want to announce the pictures of our photo pics - foto lift

Pierwsze miejsce otrzymuje:
The first place is awarded:

Jolanta

GRATULUJEMY! Banerek dla Ciebie oraz nagroda od naszej "szefowej".
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl)
UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!

Congratulations! A banner for you and a reward from our boss.
To receive your price, please contact kigabet alias Ki (kigabet@interia. pl)

NOTE: Shipping at the winner's expense!

Dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
Thank you for the beautiful work and we invite you to play with us.

czwartek, 15 września 2022

REFORMA AP

 Witajcie :)

Jak wiecie Art Piaskownica działa już ponad 13 lat, PORA więc NA ZMIANY !!! Nim jednak one nastąpią chwielibyśmy wysłuchać Waszej opinii. Jest to dla nas ważne bo przecież to miejsce tworzycie tak samo jak my.

Hello :)

As you know, Art Piaskownica has been operating for over 13 years, so IT'S TIME FOR CHANGES !!! However, before they happen, we would like to hear your opinion. It is important to us because you create this place just like we do.


Poniżej kilka nurtujących nas kwestii ...

*jakie wyzwania zaproponowalibyście na 2023 rok?

* ile wyzwań? pięć jak do tej pory? czy może mniej ...
a może w innej formie? jeśli tak to w jakiej?

*czy kursy, tutoriale i pokazy live sa dla was atrakcyjną i pomocną formą
przy tworzeniu prac na wyzwania AP? czy zbędną ...

* czy BLOG to relikt :P i może trzeba przenieść grupę na FB
i tam stworzyć "nowa przestrzeń" dla Art Piasownicy ?

* co myślicie o wymiankach - lubicie? niekoniecznie?
a o wyzwaniach sponsorowanych i nagrodach od teamu DT AP?
 
Możecie wypowiedzieć się na nie lub też poruszyć inne kwestie związane z naszym blogiem, 
których być może nie dostrzegamy  ... wszystkie uwagi są mile widziane!

Below are some issues that bother us ...

* what challenges would you propose for 2023?

* how many challenges? five so far? or maybe less ...
or maybe in a different form? if so, in what form?

* are the courses, tutorials and live demonstrations an attractive and helpful form for you
when creating works for the challenges of AP? is it redundant ...

* is the BLOG a relic: P and maybe you need to move the group to FB
and create a "new space" for Art Piasownica?

* what do you think about exchanges - do you like? not necessarily?
and about sponsored challenges and awards from the DT AP team?
 
You can comment on them or raise other issues related to our blog,
which we may not notice ... all comments are welcome!
---

Dla przypomnienia lista wyzwań, które do tej pory pojawiły się na naszym blogu
i hasła-wyzwania rzucone przez nasz team:

As a reminder, the list of challenges that have appeared on our blog so far
and slogans-challenges thrown by our team:

monochromatyczne
graj w kolory/KOLORY - 3 lub 4 kolory 
koloroTON 
scrap LIFT
card LIFT
mapka LO
mapka kartkowa 
małe kraftowanie
CARDS / boxes
foto gra
foto lift
przepisa na ...
 
przyda się
rękoczyny
temat
zainspiruj się!
recykling
kraftuj z natury
małe formy: ATC, tag, zakładka itp ...
mixed media
style
bingo

Frottage (frotaż) / Collage
ALFABET- alphabet
CYFRY- numbers
CHIŃSKI HOROSKOP - Mysz, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Owca, Małpa, Kogut, Pies, Świnia 
Chinese horoscope - Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Sheep, Monkey, Rooster, Dog, Pig
SZTUKA - interpretacja obrazów wybranych artystów
ART - interpretation of paintings by selected artists

MUZYKA - gatunki w muzyce
Music - genres in music
HISTORIA
- od starożytności po czasy współczesne ...

history - from antiquity to modern times
ulubiony FILM / BAJKA / AKTOR / AKTORKA / REŻYSER

favourite movie/ cartoon / actor / actress / director     
Art Jurnal / Travel Journal / Junk journal

NA wyrażenie swojej opinii macie czas do końca września Pamiętajcie, że Wy też macie wpływ na to, 
jak wygląda ten blog. Swoje uwagi możecie zostawić tu w komentarzu lub na naszej stronie na fb.
 
Czekamy na Wasze opinie - załoga Art Piaskownicy 🙂

You have until the end of September to express your opinion. Remember that you also have an influence on the way
the blog looks like. You can leave your comments here in the comment or on our fb page.
 
We are waiting for your opinions - the Art Piaskownica crew 🙂
We are waiting for your voice in the matter - AP Team :)

wtorek, 13 września 2022

KoloroTON #46

 Witajcie!

Czas wrócić do naszych wyzwań kolorystycznych.
Po małej wakacyjnej przerwie ruszamy z bardzo klasycznymi i lubianymi kolorami.
A będą nimi:

Hello!

It's time to get back to our color challenges.
After a small holiday break, we start with very classic and well-liked colors.
And they will be: 

CZERŃ SŁONIOWA czyli czerń ;) CZERWONY
BLACK and REDWyzwanie polega na stworzeniu pracy w dwóch kontrastujących ze sobą kolorach. Zarówno technika, forma jak i temat są dowolne. Jak w każdej takiej zabawie dopuszcza się użycie niewielkiej ilości czerni i bieli, chociaż w tym przypadku czerni możecie używać do woli :)

Barwa czerwona (czerwień) – jedna z addytywnych barw podstawowych. Na kole barw dopełnia barwę cyjanową. Niegdyś była uważana za jedną z barw podstawowych w metodzie subtraktywnej i stosowana w poligrafii jako jedna z podstawowych barw farb drukowych, obecnie w tej metodzie jest barwą czystą składającą się z żółtego i magenty. W palecie RGB używanej w telewizorach i monitorach komputerowych czerwony jest jednym z trzech kanałów (oznaczonym literą R). Nazwa koloru czerwonego w języku polskim pochodzi od nazwy czerw, określającej larwę owada zwanego czerwcem polskim, z którego uzyskiwano koszenilę służącą do barwienia tkanin na kolor czerwony. /wikipedia/

The challenge is to create a work in two contrasting colors. Both the technique, form and theme are free. As in any such game, it is allowed to use a small amount of black and white, although in this case you can use black at will :)

The color red (red) - one of the additive primary colors. Completes the cyan color on the color wheel. Once it was considered one of the primary colors in the subtractive method and used in printing as one of the basic colors of printing inks, now in this method it is a pure color consisting of yellow and magenta. In the RGB palette used in televisions and computer monitors, red is one of the three channels (marked with the letter R). The name of the red color in Polish comes from the name brood, denoting the larva of an insect called Polish cochineal from which cochineal was obtained, which was used to dye fabrics red. / wikipedia /Barwa czarna – najciemniejsza z barw. W teorii oznacza całkowity brak światła widzialnego odbijanego przez ciało przy oświetleniu dowolnym światłem widzialnym. W praktyce miejsce tak ciemne, że poprzez kontrast z resztą otoczenia nie można określić jego barwy z powodu niedoboru światła z tego kierunku. Praktycznie ciała doskonale czarne, czyli pochłaniające 100% padającego na nie światła, prawie nie występują, a jedną z najciemniejszych substancji spotykanych w warunkach naturalnych na Ziemi jest smoła lub sadź.

Black color - the darkest color. In theory, it means the complete absence of visible light reflected by the body when illuminated by any visible light. In practice, the place is so dark that it is impossible to determine its color by contrast with the rest of the environment due to the lack of light from this direction. Black bodies that absorb 100% of the light that fall on them are practically non-existent, and one of the darkest substances found in natural conditions on Earth is tar or soot.

 
        
A to inspiracje naszego zespołu: 

And here's what our DT members have come up with:Na Wasze prace czekamy do 12 października.
Bawcie się dobrze i powodzenia.

We are waiting for your works until October 12. Have fun and good luck.

środa, 7 września 2022

CZEKOLADOWNIK

Witajcie! 

Zapraszamy na kolejne wyzwanie którego bohaterem jest czekoladownik. Sympatyczna forma podarowania komuś odrobiny słodyczy. Waszym zadaniem jest ozdobienie gotowej bazy lub wykonanie jej samodzielnie. Temat, technika, kształt czekoladownika dowolny.

Hello!

We invite you to the next challenge, the theme of which is decorative chocolate packaging. A nice form of giving someone a bit of sweetness. Your task is to decorate a ready base or make it yourself. The subject, technique, shape of the work is up to you.


Zwycięzca otrzyma nagrodę, którą ufundował sklep Rapakivi.

Do wygrania jest bon o wartości 60 zł do wykorzystania w sklepie.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.

The winner will receive an award sponsored by the Rapakivi store.
You can win a voucher worth PLN 60 to be used in the store.

NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.Nasz team miał przyjemność pracować na bazach
i materiałach - tekturkach - sponsora.
Our team worked on the bases and materials of the sponsor.
 
 Prace DT: DT's works:
  

Made by Aluu

 

Na wasze prace czekamy do 6 października. Bawcie się dobrze :)
We are waiting for your works until October 6. Have fun :)