wtorek, 28 września 2021

STYLE - cyberpunk - wyniki

 Witajcie!

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszych wszystkich interpretacji stylu CYBERPUNK.
Temat nie był łatwy, tak samo jak nie było łatwo wybrać nam nasz numer jeden.

Welcome!

We are so impressed with all your interpretations of the CYBERPUNK style. The topic was not easy, just as it was not easy to choose our number one.

Wyzwanie wygrywa: 

The winner is:

 


Gratulujemy!
Congratulations!  
 
 Banerek dla Ciebie oraz nagroda od naszej "szefowej".
W celu odebrania nagrody skontaktuj się z kigabet vel Ki ( kigabet@interia.pl)
A banner for you and an award from our "boss".
In order to collect the prize, please contact her by email: kigabet@interia.pl
 
 
 
Dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do wspólnej zabawy z nami.
Thank you for the beautiful work and we invite you to play with us.

sobota, 25 września 2021

MIXED MEDIA - BAZA szkło - edycja sponsorowana

Cześć, 
Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszych wyzwań z cyklu MIXED MEDIA. Tym razem na warsztat bierzemy SZKŁO. Ważne by było ono główną, wręcz dominująca częścią waszej pracy. Ponadto Wasz projekt musi być wykonany w technice mixed media lub decoupage z elementami mixed media. Nie narzucamy za to tematu ani formy pracy. Do dzieła!

Hi,
After the summer break, we come back to our challenges from the MIXED MEDIA series. This time we  work with the glass. It is important for the glass to be the main, even dominant, part of your work. In addition, your project must be made in the mixed media technique or decoupage with mixed media elements. We do not impose a theme or forms on you.
 
Szkło – nieorganiczny materiał amorficzny. Powstaje w wyniku szybkiego
schłodzenia płynu do postaci stanu stałego bez etapu krystalizacji. /wikipedia/

Glass is an inorganic amorphous material. It arises as a result of the fast cooling
the liquid to a solid state without a crystallization step.
/wikipedia/


Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.


A oto inspiracje naszego DT:
And here are the inspirations from our DT:

Origata


Zapraszamy do wspólnej zabawy! Wyzwanie kończy się 24 października.
We invite you to join in the fun! The challenge ends on October 24.
 

poniedziałek, 20 września 2021

KARTA Z ZIELNIKA - cześć IV

Witajcie ...
z małym opóźnieniem wracamy do was z serią wyzwań KARTA Z ZIELNIKA.
W tym miesiącu królują:

Welcome ...
with a little delay, we come back to you with another challenge from the herbarium series.
This month the following herbs reign:

 * Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.)
* Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.)

* Lawenda (Lavandula L. )
* Fiołek trójbarwny (Viola tricolor L.)


Można wykorzystać jedną, dwie, trzy lub cztery rośliny.
Ważne, by każdy z tych motywów pojawił się na osobnej karcie.
You can use one, two, three or four plants.
It's important that each of these herbs appears on a separate page. 

JAK MY WIDZIMY TĘ SERIĘ :)
HOW DO WE SEE THIS SERIES :)
 
Wyzwanie to polega na przygotowaniu raz w miesiącu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... W skrócie ma być "na płasko".

The challenge is to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook. In short, it is supposed to be "flat".
 
WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.

IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 
 
Na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki.
Pachnący ziołami zestaw
"Herbarium" z cudownymi dodatkami.

The prize in this challenge is a beautiful Herbarium set: 


Poniżej inspiracje naszego DT.
Here’s what our designers have come up with:
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Na wasze prace czekamy do 18 października. Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy z nami.
We are waiting for your works until October 18th. We strongly encourage you to play with us.

 

czwartek, 16 września 2021

JUNK JOURNAL - wyniki

 Witajcie!
Zanim ogłosimy wyniki, chcemy podziękować za wszystkie zgłoszone notesy, albumy...
ten który nas zaciekawił należy do....  Alicji GW

Hello everyone!
Before we announce the results, we want to thank you for all submitted notebooks, albums ...
the one that interested us belongs to ... Alicja GW
 

Gratulujemy!!!!! / Congatulations! 
 
Mamy dla Ciebie banerek oraz nagrodę Sponsora -
bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.
(W celu odbioru nagrody prosimy o kontakt ze sklepem na adres: info@itdcollection.com)

We have a banner for you and a sponsor's prize - a voucher worth 100 PLN for purchases in the ITD Collection shop. (In order to receive the prize, please contact the shop at: info@itdcollection. com) 


Serdecznie zapraszamy do naszych trwających wyzwań.
Welcome to our ongoing challenges. 

poniedziałek, 13 września 2021

KolorTON #36

 Witajcie Kochani!
Dzisiaj po wakacyjnej przerwie powracamy do naszych wyzwań kolorystycznych.
W tym miesiącu naszymi kolorami są 

ŻÓŁTY +SZARY

Hello there!
Today, after the summer break, we return to our colour challenges.
This month, our colours are:

YELLOW and GREY

Ten zestaw kolorów został wybrany przez Pantone jako barwy roku 2021-
niosące za sobą siłę i nadzieję.

This particular colour set was chosen by Pantone as the colours of the year 2021-
bringing strength and hope.

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all colour challenges, it is allowed to use a small amount of white and / or black.

A to inspiracje naszego zespołu:

Maede

made by Aluu


 
 


 
 

Na wasze prace czekamy do 13 października. Miłej zabawy!
We are waiting on your projects until October 13th. Have fun!
 

wtorek, 7 września 2021

CARDS - kartka parawan - edycja sponsorowana

Witajcie Kochani :-)
Powoli rozkręcamy się po wakacyjnym lenistwie i ćwiczymy formę przed kolejnymi wyzwaniami kartkowymi. Dzisiaj pierwsze, po dłuższej przerwie i od razu mamy dla Was dobry trening pod względem formy konstrukcyjnej.

Hey everyone!
We slowly get started after the holiday laziness and practice our form before the next card challenges. Today is the first one, after a long break, and we have a good training for you right away in terms of design.


Kartka parawan - ten łamaniec jest bardzo ciekawą formą, dającą mnóstwo możliwości twórczych. Nie należy do łatwych, ale efekt końcowy zawsze zachwyca :-) Ważne! Wasze prace w formie powinny nawiązywać do tych, które prezentujemy w ramach inspiracji DT. Kartki odbiegające konstrukcją od naszych propozycji, nie będą brane pod uwagę podczas głosowania!!!

A screen card - this twist is a very interesting form, giving you a lot of creative possibilities. It is not easy, but the end result is always amazing :-) Important! Your works in form should refer to those presented under the inspiration of DT. Cards that differ in design from our proposals will not be taken into account during voting !!!

Szablon / Template ---> klik ...
Film / Movie ---> klik ...

Kto podejmie wyzwanie, ma szansę na fantastyczną nagrodę od naszego sponsora, sklepu Craft Passion - do zdobycia będzie zestaw wykrojników "basic set" - ramka okrągła - nowość.

Whoever accepts the challenge has a chance to win a fantastic prize from our sponsor, the Craft Passion store - you will get a set of  a new "basic set" dies - round frame.


Ku Waszej inspiracji, nasz zespół przygotował kilka propozycji - oto one:
And here’s what our designers have come up with:

Inka-art

 
 A teraz czekamy na Wasze prace - możecie je zgłaszać do 6 października.
We are waiting for your works - you can submit them until October 6th.

sobota, 4 września 2021

Travel Journal (dziennik podróży) - edycja sponsorowana - wyniki

 Witajcie Kochani,
oj zauważyłyśmy, że Travel Journal to nie jest Wasza ulubiona forma w scrapbookingu.

Jednogłośnie wyzwanie wygrywa Bogusia
 i doceniamy również  jej zaangażowanie w ilości stworzonych wpisów.

Hello there!

We noticed that Travel Journal is not your favourite form in scrapbooking. Bogusia wins the challenge unanimously and we also appreciate her commitment to the number of entries created.

Gratulujemy! Dla Ciebie banerek i nagroda od naszego sponsora!
W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
office@studiotekturek.com

Congratulations! Here’s a banner for you and an award from our sponsor!
In order to collect the prize, please contact the store: office@studiotekturek.com 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do innych naszych wyzwań!

Thank you for joining in the fun and we invite you to participate in our ongoing challenges!

środa, 1 września 2021

MAŁE FORMY - pędzel, paleta, tubka po farbie

 Hej Kochani!

Dzisiaj zapraszamy Was na nowe wyzwanie z cyklu Małe Formy.
Temat zabawy jest bardzo wdzięczny i jesteśmy pewne, że przypadnie Wam do gustu. 

Hey everyone!

Today we invite you to join a new challenge from the Small Forms series.
The theme is absolutely awesome and we are sure that you will like it.

W tym miesiącu pracujemy z pędzlami, tubkami po farbie i paletami malarskimi. Forma i technika pracy jest dowolna, tematyka również. Praca zgłoszona do wyzwania powinna zawierać albo pędzel, albo tubkę po farbie albo paletę malarską, albo wszystkie trzy powyższe. Liczymy na Waszą kreatywność!

This month we're working with paint brushes, paint tubes and painting palettes. The form and technique of work is completely up to you, as well as the subject matter. The work submitted for the challenge should contain either a brush, a paint tube or a paint palette, or all three of the above. We count on your creativity!

A oto garść inspiracji od naszego zespołu:
And here’s what our designers have come up with:

made by Aluu

 
 

 

 
 
 Prace możecie zgłaszać do 30 września!
Życzymy miłej zabawy!
You can submit your work until 30th of September.
Have fun and don’t forget to join our ongoing challenges!