piątek, 16 kwietnia 2021

KolorTON #33 - wyniki

 Dziękujemy Wam wszystkim za świetne prace w wyzwaniowych kolorach!
Nasze serca skradła jednak owieczka od...
 
Thank you all for your great work in challenging colors.
Our hearts, however, stole the sheep from. ...
 
 

Serdecznie gratulujemy! Dla Ciebie banerek :-)
Congratulations!
A banner for you  :-)
 


Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w kolejnych wyzwaniach!
Thank you for having fun together and invite to the next challenges!

wtorek, 13 kwietnia 2021

KoloroTON #34 - edycja sponsorowana

 Witajcie Kochani! / Hello Dears!

Mamy dla Was kolejne wyzwanie z cyklu KoloroTON.
W tym miesiącu nasze kolory to:  MIĘTOWY + KWARCOWY RÓŻ 

We have another challenge from the KoloroTON series for you.
This month our colors are:
MINT +
QUARTZ PINK 
 
 
 
Ciekawostka ;) 
 
MIĘTOWYjasna zieleń podchodząca pod kolor błękitny, kojarzona ze świeżością i orzeźwieniem. Przypisywany mięcie, choć wcale nie jest doń podobny. Mięta jest jaskrawozielona. 
 
MINT – a bright green approaching the blue color, associated with freshness and refreshment. Assigned to the meth, although it is not at all similar to it. Mint is bright green.
 
KWARCOWY RÓŻ (Rose Quartz) - kolor roku 2016 według Pantone - większość naszych babć nazwałaby go pewnie “majtkowym różem” i trudno byłoby się nam z nimi nie zgodzić :P Jest to jasny odcień różu przełamany bardzo delikatnie brzoskwinią. W języku polskim, oraz większości pozostałych europejskich, słowo "różowy" pochodzi od kwiatu, róży (Rosa L.). W rzeczywistości róże, w zależności od odmian, mogą przybierać najróżniejsze barwy, od bieli przez żółcienie i oranże aż po czerwienie i róże. Często występuje w stylistyce shabby chic jako delikatny kwiatowy motyw, choć nie tylko. 
 
QUARTZ ROSE (Rose Quartz) - the color of the year 2016 according to Pantone - most of our grandmothers would probably call it "panty pink" and it would be difficult for us to disagree with them :P This is a bright shade of pink broken very gently peach. In Polish, and most other European ones, the word "pink" comes from a flower, a rose (Rosa L. ). In fact, roses, depending on the varieties, can take on a variety of colors, from white to yellows and conservatories to reds and roses. It often comes in shabby chic styling as a delicate floral motif, though not only.


Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.
 
 
 Na zwycięzcę wyzwania czeka wspaniała nagroda, ufundowana przez SCRAP8
- 4 kolekcje papierów (2 Romantica i 2 Forever and ever)
The winner of the challenge awaits a great prize, funded by SCRAP8  
 
 
Spójrzcie na inspiracje naszego DT.
Dziewczyny miały przyjemność pracować na papierach sponsora.
Take a look at the inspirations of our DT:
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Na wasze prace czekamy do 13 maja. Miłej zabawy!
We are waiting for your works until May 13. Have fun!
 

sobota, 10 kwietnia 2021

CARDS - kartka JAJO - wyniki

 Witajcie kochani :)
Hello Dears! :)

Chyba spodobała się wam ta forma kartki bo zgłosiliście naprawdę sporo prac.
Mamy nadzieję, że aktualne wyzwanie również przypadnie wam do gustu. 

We think you liked this form of card because you reported a lot of work.
We hope that the current challenge will also appeal to you.

Tymczasem ... nagrodę zdobywa ...
Meanwhile. . . the prize is won . . .


Ewa Pawlak - Lewandowska / Moje Kartki

Gratulacje! 
Banerek dla Ciebie oraz nagroda od naszego sponsora Paper Heaven
Najnowsza kolekcja "Spacer w chmurach". 
/W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem./
Congratulations!
A banner for you and a prize from our sponsor
Paper Heaven.
The latest collection "Walk in the Clouds".
/In order to claim your reward, please contact the store. /

  
Drugie miejsce wędruje do ...
Second place goes to... 

 KartOlki

Gratulujemy! Banerek dla ciebie.
Congratulations! Banner for you.

 
 
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
We thank all participants for having fun together
and we invite you to participate in the ongoing challenge.

 

środa, 7 kwietnia 2021

CARDS - kartka z zagiętym rogiem - edycja sponsorowana

Witajcie! Hello!

Świętowanie już za nami, wracamy w dobrych humorach i pełni energii zabieramy się do tworzenia,bo oto dzisiaj rozpoczyna się  kolejne wyzwanie z cyklu  CARDS - tym razem tematem jest  kartka z zagiętym rogiem. Tematyka pracy i sposób wykonania jest dowolny, pamiętajcie, że kartka musi mieć widoczny zagięty róg!

Celebrating is behind us, we are back in good spirits and full of energy we are going to create, because today begins another challenge of the CARDS series - this time the topic is a card with a bent corner. The subject matter of the work and the way of execution is arbitrary, remember that the card must have a visible bent corner!

Mamy też mega wypasioną nagrodę od naszego sponsora Rzeczy z Papieru 
 Na zwycięzcę czeka bon o wartości 200zł do zrealizowania w sklepie
lub gotowa paczka od nich na tę samą kwotę. Jest więc o co powalczyć!

 
Tak z tym tematem poradziło sobie nasze DT:
Oto jak nasz DT poradził sobie z tym tematem:


 

 
 
 

Idaho

 
Na Wasze prace czekamy do 6 maja!
We are waiting for your work until May 6th!


wtorek, 6 kwietnia 2021

MAŁE FORMY - karty do gry - wyniki

  Witajcie! / Hello!

Pora ogłosić wyniki wyzwania -MAŁE FORMY - karty do gry. Temat nie należał do najprostszych, ale wykonane przez Was prace pokazały, że wszystko jest możliwe i że nic nie jest za trudne. Każda z prac zgłoszonych to prawdziwe arcydzieło.
 
It's time to announce the results of the challenge -SMALL FORMS - GAME CARDS. The topic was not the simplest one, but the work done by you showed that everything is possible and that nothing is too difficult.  Each of the submitted works is a true masterpiece.

Dziękujemy Wam za wszystkie zgłoszone prace!
Thank you for all submitted works! 

Miejsce pierwsze otrzymuje:
First place goes to:

Kapelusz_w_kropki

 

Banerek dla Ciebie i nasze gratulacje!
Baner dla Ciebie i gratulujemy!

 Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
 

We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to take part in the ongoing challenges.

poniedziałek, 5 kwietnia 2021

12. URODZINY Art Piaskownicy - wyniki

 Witajcie :) Za nami 12 urodziny
Pora więc na najnieprzyjemniejszą cześć zabawy ...

Hello :) 12th birthday behind us
So it's time for the most enjoyable part of the fun . . .

Mamy dla Was:
We have for you:

10 upominków od naszych SPONSORÓW :)
11 niespodzianek od naszego piaskownicowego teamu
i niespodziankę od "szefowej" kigebet vel Ki
10 gifts from our sponsors :)
11 surprises from our sandbox team
and surprise from the "boss" kigebet vel Ki
 
 Oto nasi szczęśliwcy ;)
Without further ado, our winners are:
 
 
 
Craft O'Clock
Paczka niespodzianka o wartości 150 zł. 
A surprise package valued at PLN 150.
 
 

Paczka niespodzianka.
A surprise package. 


Kolekcja papierów i naklejek do scrapbookingu i dokumentowania wspomnień.
A collection of papers and stickers for scrapbooking and documenting memories.
 
 
 
Laserove LOVE
 Paczka niespodzianka.
A surprise package.

 
27. Agnieszka Paprzycka-Smolak

SCRAP 8
 4 zestawy kolekcji - Romantica, Odległe wspomnienia, 
Rose Lane i Poppy Constellation
4 collection sets - Romantica, Distant Memories, Rose Lane 
and Poppy Constellation
 
   
 
Paczka niespodzianka.
A surprise package.


   
 
BON na 100 zł do wydania w sklepie.
 A voucher worth 100 PLN for use in the shop Tekturkowo.
 
  
 
 Rapakivi
BON na 60 zł do wydania w sklepie.
  A voucher worth 60 PLN for use in the shop  Rapakivi.
 
 
 

scrapkowo.pl
Nagroda niespodzianka - 2 zestawy papierów, wykrojnik i dodatki.
Surprise prize - 2 sets of papers, die-cut and accessories.
 
    
 
 Itd COLLECTION
BON na 100 zł do wydania w sklepie.
 A voucher worth 100 PLN for use in the shop Itd COLLECTION.
 

-----
 
Na koniec coś ode mnie, bo być tutaj tak długo ;)
i móc koordynować działania tego miejsca to wielka odpowiedzialność ale i zaszczyt.
Finally, something from me, because to be here for so long ;)
and to be able to coordinate the actions of this place is a great responsibility but also an honor.

 
Paczka niespodzianka.
A surprise package.

 
 
----------

Niespodzianki od naszego teamu otrzymują: 
Surprises from our DT go to:
 
* prezent I od Angi 
 
* prezent II od Daget-Art   
 
 * prezent III od Esme    
 
 * prezent IV od Idaho  
 
 * prezent V od Inka-art 
 
* prezent VI od made by Aluu 
 
* prezent VII od Maede  
Hafty Tiny    
 
* prezent VIII od Magdalena's attic
 
* prezent IX od Mracikowo 
 
* prezent X od Origata 
 
* prezent XI od Zębianka

----------

Wszystkich zwycięzców prosimy o bezpośredni kontakt ze sponsorami wyzwań 
i z dziewczynami z naszego DT. W mailu proszę podać swój nick + adres 
- w temacie wpisać: 12 urodziny Art Piaskownicy.
 
All winners should contact sponsor or girls from our DT. 
In your mail please send us your nick and address and write 
"12th Art Piaskownica's birthday"in the subject.

czwartek, 1 kwietnia 2021

MAŁE FORMY - podkładka/podstawka pod kubek

 Hej!!!
Hello!!!

Dziś Prima Aprilis, ale to nie żart, tylko zaproszenie do kolejnego wyzwania z cyklu MAŁE FORMY, w którym wyżyjemy się artystycznie na podkładkach/podstawkach pod kubki, kufle i szkło wszelakie. Podkładki mogą być traktowane osobno bądź jako część większego recyklingowego projektu. Forma i technika wykonania dowolne. Wierzymy w Waszą kreatywność, więc zasypcie nas cudownymi pracami!!!

Today April Fool's Day, but it's not a joke, but an invitation to the next challenge of the SMALL FORMS series, in which we will live artistically on pads / coasters for cups, pints and glass of all kinds. Pads can be treated separately or as a part of a larger recycling project. Any form and technique. We believe in your creativity, so fill us with wonderful works!!

A oto jak z tematem poradziło sobie nasze DT:
And here's how our DT coped with the topic:
 
 
 

Idaho

Inka-art

ZębiankaNa Wasze prace czekamy do 30 kwietnia!!!
We are waiting for your works until April 30.