czwartek, 13 maja 2021

KoloroTON #35 - edycja sponsorowana

 Witajcie Kochani! / Hello!

Kolejny miesiąc i ruszamy z kolejnym wyzwaniem kolorystycznym.
W tym miesiącu mamy dla Was takie oto zestawienie:
Another month and we are starting another color challenge.
This month we have for you:

RÓŻOWY + MUSZTARDOWY

PINK + MUSTARD

A tu trochę ciekawostki o czym sama się dowiedziałam :)
And here are some interesting facts:

Różowy - od samego początku w naszej kulturze kolor różowy dedykowany jest płci żeńskiej, męskiej przypisany jest niebieski. ... starsze osoby nosiły niebieski, jako symbol swojego poukładania i zdobytej wiedzy, dzieci natomiast ubierały róż, kolor manifestujący młodość, niewinność i wszystko to co nowe. 

Pink - from the very beginning, in our culture, pink is dedicated to the female sex, while blue is assigned to the male. ... older people wore blue as a symbol of their order and acquired knowledge, while children wore pink, a color that manifested youth, innocence and everything new.

Musztardowy - tu nie znalazłam nic na temat historii, ale jest to jeden z odcieni żółtego tylko że o kilka tonów ciemniejszy. Można go uzyskać z połączenia koloru żółtego, brązowego i odrobiny złotego.

Mustard - I haven't found anything about history here, but it is one of the shades of yellow, only a few shades darker. It can be obtained from a combination of yellow, brown and a little golden.

Pamiętajcie, że główną ideą tych wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
 
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.

 
Na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda, paczka niespodzianka od Scrapkowo.pl, 
 myślę że warto zawalczyć o taką o nagrodę.
 A great prize awaits the winner, a surprise package from Scrapkowo.pl,
 I think it is worth fighting for such a prize.
 
 
 
A oto prace jakie wykonały dziewczyny z naszego DT.
 Może pomogą Wam w stworzeniu własnej twórczości.
Here are the work done by the girls from our DT.
 Maybe they will help in you create.
 

Na wasze prace czekamy do 13 czerwca. Miłej zabawy!
We are waiting for your works until June 13. Have fun!poniedziałek, 10 maja 2021

CARDS - kartka z zagiętym rogiem - wyniki

Witajcie! :)  Hello! :)

Pora poznać zwycięzcę naszego wyzwania kartkowego...
Pierwsze miejsce należy do:
It's time to present the winner of  card challange. 
First price goes to:Gratulujemy :) Congratulations! :)

Mamy dla Ciebie banerek  oraz nagrodę od sponsora Rzeczy z Papieru
(bon o wartości 200zł.do zrealizowania w sklepie lub gotowa paczka na tę samą kwotę)
      W celu odebranie nagrody prosimy o kontakt ze sklepem.
We have banners for you and a prize from the sponsor of Rzeczy z Papieru
(a voucher worth PLN 200 to be redeemed in the store or a ready package for the same amount)
      Please contact the shop to claim your prize.                                         

Drugie miejsce należy do:
Second price goes to:
  


Gratulacje! Dla Ciebie banerek.
Congratulations! We have banners for you.
 
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach. 
We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to participate in the ongoing challenges.

sobota, 8 maja 2021

LIVE - kartka doniczka

Cześć! / Hello!

Dziś chcemy Was serdecznie zaprosić na live, podczas którego Kasia (Pracownia Esme) wykona kartkę doniczkę. Jest to nasze dodatkowe zaproszenie do udziału w trwającym aktualnie wyzwaniu kartkowym.
Today we would like to invite you to the live, during which Kasia (Pracownia Esme) will make a flowerpot card. This is our additional invitation to participate in the ongoing card challenge.

Spotkanie odbędzie się w piątek 14. maja o godz. 10:00. Spotkanie będzie miało miejsce na fanpage Art-Piaskownica. Transmisja zostanie zapisana i będzie ją można oglądać również w późniejszym terminie. Live będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim.
The meeting will be held on Friday, May 14 at 10:00. The meeting will take place on the Art-Piaskownica fanpage. The broadcast will be saved and you can watch it at a later date. Live will be conducted only in Polish.

 

Jeżeli chcecie wziąć udział w spotkaniu, to przygotujcie sobie:

* karton na bazę kartki,
* papier do scrapbookingu (Kasia skorzysta z papierów sponsora, czyli Scrap 8),
* matę i nożyk, nożyczki i linijkę lub inne narzędzia do cięcia papieru,
* arkusze z kwiatami do wycinania,
* kwiaty papierowe, materiałowe, piankowe lub inne,
* listki (papierowe, z wykrojnika, materiałowe lub inne),
* sizal, gazę lub innego rodzaju wypełniacze,
* koronki, wstążki, sznurki,
* jakiś napis na kartkę,
* dekoracje: perełki, naklejki, tekturki, ozdoby metalowe, taśma washi itd.
* klej, taśma dwustronna

If you want to take part in the meeting, prepare:
* cardboard for the base of the card,
* scrapbooking paper (Kasia will use the sponsor's papers, i.e. Scrap 8),
* mat and knife, scissors and ruler or other paper cutting tools,
* papersheets with flowers for cutting out,
* paper, fabric, foam or other flowers,
* leaves (paper, die-cut, fabric or other),
* sisal, gauze or other types of fillers,
* lace, ribbons, cords,
* some inscription,
* decorations: pearls, stickers, cardboard, metal decorations, washi tape etc.
* glue, double-sided tape

 

Kartka, która zostanie wykonana podczas live będzie nieco inna, niż ta widoczna na plakacie. Chcemy bowiem pokazać Wam różne możliwości tej formy kartki.
The card that will be made during the live will be slightly different than the one shown on the poster. We want to show you the various possibilities of this form of card.

Mamy nadzieję, że do nas dołączycie! A jeśli nie będziecie mieli możliwości być z nami na żywo, to koniecznie obejrzyjcie retransmisję spotkania. Mamy nadzieję, że nasze warsztatowe spotkanie sprawi, że zasypiecie nas mnóstwem cudownych prac 😊
We hope you will join us! And if you won't be able to be with us live, be sure to watch the rebroadcast of the meeting. We hope that our workshop meeting will make you flood us with lots of wonderful works 😊

Do zobaczenia w piątek!
See you on Friday!

 

piątek, 7 maja 2021

CARDS - kartka doniczka - edycja sponsorowana

Witajcie! / Hello!

Majówka za nami, a przed nami miesiąc przez wielu uznawany za najpiękniejszy. Wypełniony zielenią, kwiatami i zapachami. Chcemy przenieść te doznania do waszych twórczych pracowni i dlatego zapraszamy Was do stworzenia kartki w formie doniczki.

The May weekend is behind us. And ahead of us is the month considered by many to be the most beautiful. Filled with greenery, flowers and fragrances. We want to transfer these experiences to your creative studios, so we invite you to create a card in the form of a flowerpot.

 
Mamy też super nagrodę od naszego sponsora Scrap 8  
4 kolekcje papierów (2 Romantica i 2 Forever and ever)
We also have a great prize from our sponsor Scrap 8
4 collection of scrappapers (2 Romantica i 2 Forever and ever)


 

Tak z tematem poradziło sobie nasze DT .
Dziewczyny miały przyjemność pracować na papierach sponsora.

This is how our DT dealt with this topic.
The girls had the pleasure of working with sponsor papers.
 
 
 
 

Daget-Art

 
 
 

Joanna

 Inka-art

 Allu

Maede

 
 
 
 
 
 Mamy dla Was szablon, który może ułatwić Wam przygotowanie kartki w takiej formie. Praca nie musi być jednak wykonana na podstawie tego wzoru. To tylko nasza propozycja. Możecie wykonać inną kartkę doniczkę. Mamy nadzieję, że zaskoczycie nas dużą różnorodnością.
 
We have a template for you that can help you prepare a card in this form. However, the work does not have to be done on the basis of this template. This is just our suggestion. You can make a different card of the flowerpot. We hope you will surprise us with a great variety.
 
 UWAGA!
Praca nie musi być "na plasko". Kartka może mieć formę 3D.
ATTENTION!
Work doesn't have to be flat. The card may have a 3D form.
 
 
Na Wasze prace czekamy do 6 czerwca!
We are waiting for your work until June 6th!
 

wtorek, 4 maja 2021

MAŁE FORMY - podkładka/podstawka pod kubek - wyniki

Hej!/Hi! 
 
Pora ogłosić wyniki wyzwania - MAŁE FORMY - podkładka/podstawka pod kubek. Dziękujemy za zgłoszone prace, choć nie było ich wiele ;) Mamy nadzieję, że kolejne edycje tego cyklu obfitować będą w różnorodne i ciekawe prace.
It's time to announce the results of the challenge - SMALL FORMS - coaster / cup holder. Thank you for the submitted works, although there were not many ;) We hope that the next editions of this cycle will abound in diverse and interesting artworks.
 
Miejsce pierwsze otrzymuje:
First place goes to:
 
 

Banerek dla Ciebie i nasze gratulacje!
Baner dla Ciebie i gratulujemy!

 Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do udziału w aktualnie trwających wyzwaniach.
 

We would like to thank all participants for having fun together
and we invite you to take part in the ongoing challenges.

sobota, 1 maja 2021

MAŁE FORMY - medalion

 Witajcie :-) / Hello :)

Dzisiaj pierwszy dzień miesiąca, więc tradycyjnie już zapraszamy Was na nowe wyzwanie z cyklu MAŁE FORMY. Tym razem na warsztat bierzemy MEDALION - co w prostym tłumaczeniu oznacza "duży medal".

Today is the first day of the month, so we traditionally invite you to a new challenge from the SMALL FORMS series. This time we are taking a MEDALLION - which simply means "big medal".

Medaliony są elementem ozdobnym występującym zarówno w architekturze, jubilerstwie, numizmatyce a także - i tu ciekawostka - w łowiectwie, oraz gastronomii :-) My jednak nie będziemy namawiać Was do gotowania czy też polowania na dziką zwierzynę:-) Zachęcamy natomiast do artystycznego i kreatywnego wyrazu poprzez stworzenie oryginalnych i niebanalnych prac :-)

Medallions are a decorative element occurring both in architecture, jewelery, numismatics and - and here a curiosity - in hunting and gastronomy :-) We, however, will not persuade you to cook or hunt wild animals :-) We encourage you to be artistic and creative expression by creating original and remarkable works :-)

I króciutko o samej formie projektów:

And briefly about the form of the projects themselves:

Medalion w jubilerstwie to ozdoba do zawieszenia na szyi w postaci niewielkiego płaskiego wisiora o kształcie krągłym lub owalnym. Na zewnętrznej powierzchni bywa malowany, emaliowany, wykładany ozdobnymi kamieniami. Wewnątrz znajduje się miejsce na miniaturowy portret lub drobną pamiątkę osobistą np. pukiel włosów - w formach otwieranych lub zatopione w szkle czy żywicy części suszonych roślin, małe kamienie, albo ciekawe grafiki - w formach tradycyjnych :-)

A jewelry medallion is an ornament to hang around the neck in the form of a small, flat, round or oval pendant. On the outer surface, it is sometimes painted, enameled, and lined with decorative stones. Inside there is a place for a miniature portrait or a small personal memento, e.g. a lock of hair - in open forms or embedded in glass or resin parts of dried plants, small stones, or interesting graphics - in traditional forms :-)

Z kolei medalion w architekturze to owalny lub okrągły element dekoracyjny, umieszczany na fasadzie lub na ścianie wewnątrz pomieszczenia oraz na meblach. W części centralnej medalionu znajduje się płaskorzeźba lub obraz.

In turn, a medallion in architecture is an oval or round decorative element, placed on a facade or wall inside a room and on furniture. In the central part of the medallion there is a bas-relief or a painting.

Forma i technika wykonania pracy jest dowolna, można zrobić medalion od podstaw, lub wykorzystać go jako część projektu. Możecie użyć formy tradycyjnej lub otwieranej - typu "puzderko". Medalion może być, też częścią większej kompozycji.

The form and technique of the work is free, you can make the medallion from scratch or use it as part of the project. You can use the traditional or open form - "box" type. 

Zobaczcie jak poradziły sobie z tematem nasze Projektantki :-)

See how our designers dealt with the topic :-)

Zębianka

made by Aluu 


Pracownia EsmeA teraz już kolej na Was, Kochani, zaprezentujcie nam swoje pomysły
i pokażcie piękne prace:-) Czekamy na nie do końca miesiąca :-)

And now it's your turn, let us know your ideas
and show your beautiful works :-) We are waiting for them until the end of the month :-)

środa, 28 kwietnia 2021

MIXED MEDIA – BAZA płyta mdf/hdf - wyniki

 Dzień dobry:) 
Hello:)
 
Dzisiaj przychodzę do Was z nowiną:) A mianowicie pora na ogłoszenie wyników naszego wyzwania MIXED MEDIA, którego bohaterem była BAZA z płyty md/hdf. 
Today I come to you with news:) Namely, it's time to announce the results of our MIXED MEDIA challenge, whose protagonist was BASE from md/hdf.

Nagroda wędruje do.....
The award goes to. . . . . 
 

Serdeczne gratulacje! Dla ciebie nagroda od naszego sponsora
Romantic Beige, bloczek 30cm i 15cm
od  PasjonataSklep
oraz banerek.
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem)

Congratulations! For you, a prize from our sponsor
Romantic Beige, 30cm and 15cm block from
PasjonataSklep and a banner.


Drugie miejsce wędruje do ...
Second place goes to....

Aga P  


Gratulujemy! Banerek dla ciebie.
Congratulations! A banner for you.


Serdecznie dziękujemy za piękne projekty
i zachęcamy do udziału w kolejnych wyzwaniach w naszej piaskownicy.

Thank you very much for your beautiful projects
and we encourage you to participate in the next ones challenges in our sandbox.

niedziela, 25 kwietnia 2021

MIXED MEDIA - BAZA “blejtram"

 Witajcie Kochani! / Hey there!

Czas na kolejne wyzwanie z cyklu Mixed Media. Pole do popisu jest szerokie, bowiem jedynym naszym wymaganiem jest wykorzystanie przez Was w pracach konkursowych blejtramu. Jak zawsze z niecierpliwością czekamy na Wasze cudne prace wykonane w technice mixed media / decoupage. 

It’s time for a new challenge in our mixed media cycle. You can spread your wings widely this month, as our only requirement is the use of the CANVAS in your entry projects. As usual we look forward to seeing your wonderful mixed media / decoupage works!


Sponsorem wyzwania jest ITD Collection, z bonem o wartości 100 zł do wydania w sklepie.
The sponsor of our challenge is ITD Collection with a 100PLN voucher to spend in store.


A oto jak inspirują nasze projektantki:
And here’s what our designers have come up with:
 
 
 
Idaho 


Na wasze prace czekamy do 24 maja. Mamy nadzieję,
że temat przypadnie wam do gustu i zaskoczycie nas mnóstwem pięknych prac.
We are waiting for your works until May 24. We hope,
that you will like the topic and you will surprise us with lots of beautiful works.