sobota, 25 maja 2024

GDT - poznajmy się ...

Witajcie :) Naszą grupę w czerwcowej edycji KOLORY wesprze
Welcome :) Our group in the June edition of COLORS will support

Jamiołowo

Poznajcie ją i jej twórczość trochę bliżej.
Get to know her and her work a little closer.
 
Mam na imię Anetta i od lat prowadzę blog z kreatywną twórczością - Jamiołowo. Pochodzę z Dolnego Śląska, ale obecnie mieszkam w Wielkopolsce - w Gnieźnie. Moja rodzina to ja, mój mąż, 19-letni syn i stwory, czyli dwa yorki :14-letnia Pusia i 6-letni Toluś oraz... 34-letnia żółwica. Jestem magistrem filologii polskiej, resocjalizacji i socjoterapii. Pracowałam w każdym z wyuczonych zawodów. Ostatnio prowadziłam pracownię plastyczną.
My name is Anetta and for years I have been running a blog with creative creativity - Jamiołowo. I come from Lower Silesia, but now I live in Wielkopolska - in Gniezno. My family is me, my husband, my 19-year-old son and creatures, that is, two Yorkers: 14-year-old Pusia and 6-year-old Toluś and. . . 34-year-old turtle. I am a Master of Polish Philology, Rehabilitation and Sociotherapy. I've worked in every profession I've learned. I've been running an art studio lately. 

Jak każdy niespokojny duch mam wiele pasji i zainteresowań. Zawsze fascynowała mnie literatura, sztuka, historia i oczywiście rękodzieło :) Moją pasją od lat jest frywolitka czółenkowa. Stworzyłam kurs frywolitki dla początkujących, dzięki któremu wiele osób nauczyło się podstaw koronki frywolitkowej. Kurs znajduje się na moim blogu.
Like any restless spirit, I have many passions and interests. I've always been fascinated by literature, art, history and of course handicrafts :) My passion for years is the boat frivolite. I created a frivolite course for beginners, thanks to which many people learned the basics of frivolite lace. The course is on my blog. 
 
Lubię podróże bliskie i dalekie - szczególnie z historią w tle. Lubię czytać książki, ale równie namiętnie słucham audiobooki, kiedy supłam swoje frywolitkowe serweteczki. Lubię kawę o poranku na tarasie wśród kwiatów i treli ptaszyn...
I like to travel near and far - especially with history in the background. I like to read books, but I also listen passionately to audiobooks when I'm making my frivolous napkins. I like coffee in the morning on the terrace with flowers and trolls of birds. . . 

Instagram - https://www.instagram.com/jamiolowo/
FB - https://www.facebook.com/jamiolowo
Blog - https://www.jamiolowo.blog/ 
 

 Nie zapomnijcie. Widzimy się 1 CZERWCA!
Don't forget. See you on June 1st!