piątek, 29 maja 2020

MIXED MEDIA - BETON, KAMIEŃ - wyniki

Kochani szybciutko nadrabiamy - sami rozumiecie Dzień Mamy i urodziny "szefowej" -
i ogłaszamy wyniki naszej zabawy MIXED MEDIA z poprzedniego miesiąca :)
Zwycięzcą zostaje:

Magiczny Zakątek 


Dla Ciebie banerek i serdeczne gratulacje!!!
Banners for you and warm congratulations !!!
 

Pozostałym Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy
do licznego udziału w aktualnych wyzwaniach na naszym blogu.
We would like to thank other participants for having fun together
and invite you to participate in current challenges on our blog.

poniedziałek, 25 maja 2020

MIXED MEDIA - maski, szablony - edycja sponsorowana

Cześć!
Dziś zapraszamy Was na kolejne wyzwanie mixedmediowe.
Tym razem bawimy się pod hasłem MASKI, SZABLONY.

Hello!
Today we invite you to another mixed media challenge. 
This time we're playing under the slogan "STENCILS".
 

Zadanie polega na wykonaniu dowolnej pracy w technice mixed-media, w której użyjecie masek i szablonów. Dozwolone jest zastosowanie masek w połączeniu z dowolnymi preparatami. Użycie maski lub szablonu musi być jednak dobrze widoczne.
 
The task is to do any work in the mixed-media technique, in which you will use stencils and masks. The use of masks in combination with any preparations is allowed. However, the use of a mask or stencils must be clearly visible.
 
Na Autora najlepszego projektu czeka nagroda
ufundowana przez ITD Collection: bon o wartości 100 zł.
For the author of the best project awaits an award founded by ITD Collection:
it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.
 A oto kilka inspiracji od naszego zespołu:
And here are some inspirations from our team: 
Na Wasze prace czekamy do 25 czerwca 2020 roku.
We are waiting for your work until 25 of June 2020.  

piątek, 22 maja 2020

ZNAKI ZODIAKU - Byk - wyniki

Witajcie😀
Panowanie zodiakalnego Byka dobiegło końca.Pokazałyście nam różne interpretacje tematu,
za co bardzo dziękujemy. Pora ogłosić,że wyzwanie wygrywa...

Hello😀
The reign of the zodiacal Taurus has come to the end. You have shown us different interpretations of the subject, for which we thank you very much. It's time to announce that the challenge is winning

Majalena


Dla ciebie banerek i serdeczne gratulacje 
The banner for you and warm congratulations


Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w wyzwaniu 
i zapraszamy na kolejne, tym razem panowanie obejmują Bliźnięta.
We thank  for participating in the challenge
and we invite you to the next one, this time the Gemini will rule.


wtorek, 19 maja 2020

ZNAKI ZODIAKU - Bliźnięta


Witajcie  
Przed nami bardzo złożony, niejednoznaczny
i trudny do odgadnięcia znak - Bliźnięta

Hello  
Ahead of us is very complex, ambiguous
and a difficult to guess sign - Gemini.
 

Bliźnięta () (łac. Gemini) – to trzeci astrologiczny znak zodiaku. Przypisuje się go osobom urodzonym gdy Słońce było w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 60° a 90° długości ekliptycznej. Pierwsze wzmianki o znaku pochodzą z Mezopotamii. W starożytności znaku Bliźniąt przypisywano patronat tańca, pieśni, poetów i wędrowców. W astrologii znak Bliźniąt symbolizował równowagę pomiędzy przeciwnościami w kosmosie: dzień i noc, duch i materia.

Gemini () (Latin Gemini) - this is the third astrological sign of the zodiac. It is attributed to people born when the sun was in this sign, that is, on an ecliptic stretch between 60 ° and 90 ° ecliptic length. The first mention of the sign comes from Mesopotamia. In ancient times, the sign of Gemini was attributed to the patronage of dance, songs, poets and wanderers. In astrology, the sign of Gemini symbolized the balance between adversities in space: day and night, spirit and matter.

Człowiek urodzony pod tym znakiem odznacza się niezwykłą witalnością, energią i ciekawością. Co więcej Bliźnięta nie cierpią rutyny – a to znaczy, że wiele dadzą, by móc poczuć kolejny dreszczyk emocji. Są przy tym bardzo towarzyskie. Świetnie sprawdzają się jako kompani wszelkich rozrywek.

A man born under this sign is characterized by extraordinary vitality, energy and curiosity. What's more, Gemini hates routine - and that means they'll give a lot to be able to feel the next thrill. They are also very sociable. They are great as a company of all entertainment.

Charakterystyczne cechy tego znaku to:
Pora roku: Wiosna
Miesiąc: Sierpień
Pomyślny dzień: Środa
Żywioł - powietrze
Planeta rządząca - Merkury
Szczęśliwy kolor - żółty, szary
Kamień szlachetny - agat, topaz, kryształ górski, kocie oczko
Metal - stop srebra i rtęci
Zapachy - melisa, werbena, lawenda, konwalia, cynamon
Rośliny - konwalie, kminek, drzewa orzechowe.
Z kolei kwiatem idealnym dla Bliźniąt jest… niezapominajka!
Kraje - Belgia, Armenia, Sardynia
Znaki zgodne:Waga, Wodnik
Znaki niezgodne:Panna, Strzelec, Ryby
Znane osoby spod znaku Bliźniąt to: Marilyn Monroe, Lenny Kravitz,
Kylie Minogue, Johnny Depp, Clint Eastwood, Natalie Portman, Donald Trump.

The distinctive features of this sign are:
Season: Spring
Month: August
Auspicious day: Wednesday
Element - air
Ruling planet - Mercury
Happy color - yellow, gray
Gemstone - agate, topaz, rock crystal, cat's eye
Metal - an alloy of silver and mercury
Fragrances - lemon balm, verbena, lavender, lily of the valley, cinnamon
Plants - lilies of the valley, caraway, nut trees.
In turn, the perfect flower for Gemini is ... forget-me-not!
Countries - Belgium, Armenia, Sardinia
Matching signs: Weight, Aquarius
Incompatible signs: Virgo, Sagittarius, Pisces
Famous people under the sign of Gemini are: Marilyn Monroe, Lenny Kravitz, Kylie Minogue, Johnny Depp, Clint Eastwood, Natalie Portman, Donald Trump.
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Bliźniąt. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.  

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself to just paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Gemini symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się 
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?  

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted 
to interpret all 12 Zodiac Signs?  
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?


A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:  
 And heres what our designers have come up with:


                                                                      made by AluuNa Wasze prace czekamy do 18 czerwca. Miłej zabawy.
We are waiting for your artwork until June 18th. Have fun. 

niedziela, 17 maja 2020

KoloroTON #23 - wyniki

Witajcie!
Hello there!
Dzisiaj ogłaszamy zwycięzców wyzwania kolorystycznego #23. Dziękujemy Wam za zgłoszenie do zabawy tylu pięknych prac - nie przestajecie nas zaskakiwać i inspirować!
Today we have a pleasure to announce the winners of our colour challenge #23. Thank you to all participants for sharing your lovely work with us!

Tym razem miejsce pierwsze zajmuje:
This time first place goes to: Banerek dla Ciebie oraz nagroda od sponsora ScrapBoys.  
W sprawie odbioru nagrody prosimy o bezpośredni kontakt
ze Sponsorem wyzwania: sklepem ScrapBoys
There's a banner for you and the prize from our sponsor ScrapBoys.
To receive the prize, please contact the Challenge Sponsor directly: ScrapBoys.Gratulujemy!
Congratulations!

 Drugie miejsce tym razem zajęła:
Second place goes to:Banerek dla ciebie.
Banner for you.
 


 Serdecznie gratulujemy!!
Dziękujemy też wszystkim za udział w wyzwaniu
i zapraszamy do udziału w bieżących zabawach.

Congratulations! 
 We also thank everyone for participating and invite you to 
participate in the next challenges.

środa, 13 maja 2020

KoloroTON #24 - edycja sponsorowana

Witajcie!
Dzisiaj zapraszamy Was na kolejne wyzwanie kolorystyczne.
Tym razem naszymi kolorami są 
CZERWONY i CZEKOLADOWY BRĄZ
 
Hello everyone!
Today we invite you to join our April colour challenge.
Our colours this mont are RED and CHOCOLATE BROWN

Pamiętajcie, że główną ideą wyzwań jest KONTRAST! Sama zabawa polega na zestawieniu ze sobą dwóch kolorów (ich odcieni), z których należy stworzyć pracę w dowolnej technice i formie. Nie ograniczajcie się tylko do papieru 😉 Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.
  
Remember that the main idea of ​​challenges is CONTRAST! The fun is all about juxtaposing two colors (their shades) from which you should create work in any technique and form. Don't limit yourself to paper 😉  Here, as in all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.
 
Na Autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda ufundowana
przez Sponsora naszego wyzwania - sklep Scrap Boys.
Zwycięzca otrzyma trzy wybrane przez siebie kolekcje.

The winner of our challenge will receive three paper collections 
of her/his choice from our fantastic sponsor, the Scrap Boys!
 
 A oto inspiracje naszego zespołu:
And here’s what our designers have come up with:

Inka-art
Idaho 


 
 

  Angi
 

EmiSerdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy,
na Wasze prace czekamy do 12 czerwca. Powodzenia!
We invite you to have fun together, we are waiting
for your work until June 12th. Good luck!


poniedziałek, 11 maja 2020

CARDS - kartka z ruchomym elementem - wyniki

Witajcie:)
Dziś ogłaszamy wyniki kartkowego wyzwania - Kartka z ruchomym elementem.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie.
Cieszymy się bardzo, że podejmujecie się naszych niełatwych wyzwań kartkowych :)

Hello :)
Today we have the results of the challenge - card with a movable element..
Thank you to everyone who participated in the challenge.

Nagrodę otrzymuje / The winner is


Banerek dla Ciebie ... i nagroda od sponsora ITD Collection.
(W celu odebrania nagrody prosimy o kontakt ze sklepem:
e-mail: info@itdcollection.com)
There's a banner for you. And the prize from our sponsor - ITD Collection.


Gratulujemy!
Congratulations!

czwartek, 7 maja 2020

CARDS - shaker card - edycja sponsorowana

Witajcie 😀
W tym miesiącu zapraszamy Was do wyzwania kartkowego ze znaną Wam doskonale kartką typu "shaker". Forma kartki jest dowolna  - ważne, abyście zamknęli w przezroczystym okienku rozmaite świecidełka - cekiny, kryształki, konfetti... A może skusicie się na zamknięcie w okienku aromatu świeżo mielonej kawy lub suszonych kwiatów? Dajcie się ponieść fantazji i pokażcie nam piękne i ciekawe wersje Waszych shakerów 😍

Hello 😀
This month, we invite you to a cards challenge with a well-known "shaker" card. The form of the card is optional - it's important that you enclose a variety of tinsel in a transparent window - sequins, crystals, confetti ... Or maybe you'll be tempted to enclose the aroma of freshly ground coffee or dried flowers in the window? Let yourself be carried away by fantasy and show us beautiful and interesting versions of your shakers 😍
 

Na zwycięzcę oczywiście czeka nagroda: Nagrodę w wyzwaniu ufundowało ITD Collection. 
Do wygrania bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie ITD Collection.  
ITD Collection funded the prize - it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.


A oto kilka inspiracji od naszego zespołu:
And here are some inspirations from our team:

 Zębianka


Inka-art


 

Angi

 

kigabet vel Ki  (DT ITD Collection) Emi
 


Na Wasze prace czekamy do 6 czerwca. Udanej zabawy! 
We are waiting for your artwork until June 6th. Have fun!