poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wiosenna wymiana - KIT + kartka

Hej, hej ... mamy już czerwiec więc co powiecie na letnią wymianę?
Hey, hey we have June, so what would you say for summer exchange?

.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
KIT (zestaw przydasiów) + kartka
Set of scrapbooking items + card
 


UWAGA! zabawa składała się z dwóch etapów i zobowiązuje Was do przygotowania dwóch jednakowych zestawów do scrapbookingu (według wytycznych) i wykonania dwóch kartek. Jednej ze swojego zestawu, drugiej z otrzymanego.
ATTENTION! Our game has two phases and it oblige to prepare two identical sets to scrapbooking (below details) and to create two cards. One from your set and second from received set.

I ETAP
PHASE I

Należy przygotować dwa jednakowe zestawy według poniższej listy (tzw KIT) jeden dla siebie, jeden dla osoby, którą wylosujecie. Bawimy się w parach. Ważne by zestawy były spójne kolorystycznie, tematycznie ... nie musicie go "nazywać", ale możecie np tworząc go określić sobie, że np jest to zestaw "wiosenny", "ślubny" "męski", "kropki" itp ... Całość powinna się zmieścić w kopercie A5.
Prepare two identical sets according to list below one for you and the other one for person who you will draw. We play in couples. Important thing is that sets were similar in color, theme... you don't need to name it but you can preparing it describe it as "spring", "wedding", "masculine" etc... It should be contained in A5 format of envelope.

SKŁAD ZESTAWU :)
1) 1x baza (kwadratowa lub prostokątna, kolor dowolny)
2) 3x - papier do scrapbookingu, serwetka, materiał, tapeta (do wyboru, może być mix, 15/15 cm lub troszkę mniejszy format, tak by zmieścił się w kopercie A5)
3) 3x - tekturowe wycinanki, odbitki ze stempla, formy wyciśnięte z foremki lub tekturki (do wyboru, może być mix)
4) 3-5x - kwiaty (dowolne: materiałowe, z foamiranu, z papieru, wycięte itp. - może być mix )
5) 3x - wstążka, gipiura, dratwa, sznurek itp. (do wyboru, każdy po około 10 cm, może być mix)
6) 3-5x inne dowolne dodatki według uznania
 
SET SHOULD CONTAINS :
1) 1x base (square or rectangular, any color)
2) 3x - scrapbooking paper, serviette, material, wallpaper (choose one or mix forms, 15x15 cm or a little smaller to assure that it would fit into A5 envelope)
3) 3x - chipboards, picture from rubber stamp, elements from forms (it could be mix of them)
4) 3-5x flowers (any form - textile, foamiran, paper, cut ect. - can be mix)
5) 3x - ribbon, gipure, string, twine ect. (to choose, each about 10 cm long, can be mix)
6) 3-5 other additionals, according to preferences

II ETAP
PHASE II

Realizacja kartki ze swojego zestawu i z zestawu otrzymanego (w sumie dwie prace). Nie trzeba wykorzystać wszystkich rzeczy, ale jeśli np decydujecie się na kartkę w stylu clean&simple to proszę o zrobienie dwóch, trzech prac ) W pracy wykorzystujemy tylko elementy z KITu ale można dodawać swoje media.
Card realization from your own set and received set (summarising 2 creations). You don't need to use each element, but for example if you decided on card in clean&simple style - please do 2 or 3  projects ;) In your project you can use only elements from SET but you can add your own media.

W praktyce powinno to wyglądać mniej więcej tak ;)
KIT / ZESTAW tu "ślubny"

In practice it should looks like that ;)
SET here "wedding" set


 KARTKI (realizacja Ki i Agnieszka)
CARDS (realization Ki and Agnes)Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale powinna robić też kartki. Musi też posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. Imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. Adres strony, bloga, galerii, fb
3. Adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: Letnia wymiana - KIT + kartka
 
2. In the comment under this post I should express I want to take part in the play. Then we send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1. First name + nick you are using
2. Website address, blog, gallery, fb
3. Address to send a letter
4. YES / NO I agree to sending a letter abroad

In the title we enter: Letnia wymiana - KIT + kartka

3. Wymiana polega na przygotowaniu dwóch jednakowych zestawów, z których ty i osoba, do której poleci twój KIT wykonacie kartkę. Tematyka kartki powinna wynikać z otrzymanego zestawu, jednak forma jej realizacji jest już dowolna.  Nie narzucamy też jej kształtu, ale prosimy o to by kartka nie była zrobiona "na ostatnią chwilę". Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?". Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.

3. Exchange has in purpose preparing two identical sets from which you and a person to whom will fly your set will create a card. Theme of card should fit to received set, but form of realization is free. We do not define shape, but please do not postpone your ploject on last minute. Think that way "what I would like to receive?" Exchange is fun, but it shouldn't be harmful for anyone.

4. List wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 17 czerwca. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 17 June.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Wysyłamy go w okresie między 17 a 24 czerwca - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 17th and 24th of June - this is last date to send.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 10 czerwca do 16 czerwca do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. The records are from now - 10th of June until 16th of June until midnight (with sent details by email).

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji posta prezentującego Wasze prace na blogu Art Piaskownicy.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions ...

9. Każdy, kto bierze udział w wymianie proszony jest o zrobienie i wysłanie zdjęcia przygotowanego przez siebie zestawu i kartek (każdej osobno) na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl

9. Each participant is asked for take a photo of prepared set and cards (each separately) and send it to email address: kigabet@interia.pl

w tytule wpisujemy: nick + Letnia wymiana - KIT + kartka
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy w lipcu. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swoich prac, jak i zdjęć przygotowanych przez Was kitów.
Summarising post on blog will be published in July. Until this time please do not publish your projects and sets anywhere.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
10-16 czerwca - informacja i zgłoszenia (tydzień)
17 czerwca - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu), rozesłanie adresów, kompletowanie materiałów przez uczestników zabawy
24 czerwca - ZAPAMIĘTAJ! Ostateczny termin wysyłki paczki/listu. Wysyłamy listem poleconym!
... prezentacja prac pierwsza połowa lipca

TIMETABLE

10-16th of June - information and application (week)
17th of June - draw (list will be published on blog), sending addresses, completion of matherials by participants
24th of June - REMEMBER! Last call for sending pack/letter. We need to send with registered letter!
And presentation of project - first half of July

21 komentarzy:

 1. Ja też biorę udział i przygotowuję coś specjalnego na zestaw :D

  OdpowiedzUsuń
 2. Super akcja :D dołączam z miłą chęcią ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Wysyłamy sam kit czy kit plus kartkę? Jeśli kartkę to czy może ona być dowolna czy z tego naszego zestawu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Robisz dwa identyczne zestawy. Jeden wysyłasz a ze swojego robisz kartkę (nie z innego dowolnego). Potem w terminie publikacji Ty i osoba z pary, prezentujecie co Wam wyszło z zestawu 😉

   Usuń
  2. Etoile w sumie będziesz musiała wysłać jeden zestaw i wykonać dwie kartki - ze swojego zestawu i z zestawu, który otrzymasz ;)

   Usuń
  3. Ok, chodziło mi o to czy do listu z kitem, dołączam kartkę wykonaną ze swojego, identycznego zestawu. Już kumam kartki z dwóch kitów robię do połowy lipca.

   Usuń
 4. Ciekawa zabawa, niestety nie znam się na scrapbookingu i robieniu kartek;)

  OdpowiedzUsuń
 5. to ja równiez się zgłaszam :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Rzecz jasna ja też dołączam do zabawy:)

  OdpowiedzUsuń
 7. A też się odważę, zgłaszam się ! :D

  OdpowiedzUsuń
 8. Link do wpisu z zabawą: https://cudnenienudne.pl/wymianka-kitowa-w-art-piaskownicy/

  OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP