środa, 21 marca 2018

Wiosenna wymiana - przydasie w jednym kolorze

Hej, hej ... dziś pierwszy dzień wiosny.
Dla nas to świetna okazja do obdarowania się słodkim upominkiem. A że lubimy się "dzielić" do wspólnej zabawy ponownie postanowiłyśmy zaprosić Was. W zabawie bierze udział aktualny zespół Art Piaskownicy - będzie więc wesoło ;)
 
Hey hey... today's a first day of spring.
It's a great opportunity for us to give a sweet gift to each other. And we like to share, We'd like to invite you to join our game. Our current team is also taking a part in the game-so it's gonna be fun :)

Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

.................... Temat wymiany to ....................

....................
....................
....................

PRZYDASIE W JEDNYM KOLORZE
GOODIES IN ONE COLOR


W praktyce oznacza to, że każda osoba, która zgłosi się do zabawy ma za zadanie przygotować zestaw przydasi w wybranym przez siebie kolorze. Deklarujemy go wraz z podjęciem udziału w zabawie. (Najlepiej wcześniej przejrzeć swoje zasoby i sprawdzić jaki kolor u Was króluje, by niepotrzebnie nie kupować nowych rzeczy.) Materiały mają się zmieścić w kopercie bąbelkowej formatu A4. To nasz ogranicznik!

Do nas trafi KOLOR niespodzianka. Proszę więc wziąć pod uwagę fakt, że możemy otrzymać paczuszkę materiałów w kolorze, w którym np. nie wykonujemy prac ;) Dobrze to więc przemyślcie!

Przez KOLOR rozumie się także jego odcień od jasnego do ciemnego, ale bez bieli i czerni (No, w minimalnych ilościach). Jeśli np. papier lub tkanina mają nadruk, powinien w nich dominować wybrany przez Was KOLOR.

Przez "przydasie" rozumie się wszelkiego rodzaju: papiery do scrapbookingu (A4 lub 15x15 cm), serwetki, tkaniny, filc, foamiran, piankę dekoracyjną, gotowe wycinanki lub pokolorowane odbitki ze stempli, naklejki, tekturki, włóczki, kordonki, tasiemki, wstążki, koraliki, metalowe dodatki, badziki, półperełki, cekiny, guziki, mikrokulki, media itp. materiały Jednym słowem wszystko to, co mamy w domu i z czego możemy wykonać dowolną pracę scrapbookingową.

In practice, this means that every person who comes to play has the task of preparing a set of goodies in the color of his choice. We declare it together with taking part in the game. (It's best to look at your resources in advance and check what color you have the most to not buy new things unnecessarily.) The materials should fit in an A4 bubble envelope. This is our limiter!

A COLOR surprise will come to us. So please take into account the fact that we can receive a packet of materials in a color in which, for example, we do not do the work;) Well, then think about it!

COLOR means also its shade from light to dark but without black and white (Well, in minimal quantities). If, for example, paper or fabric is printed, the COLOR chosen by you should dominate.

By goodies we meant all kinds: papers for scrapbooking (A4 or 15x15 cm), napkins, fabrics, felt, foamiran, decorative foam, ready cutouts or colored prints from stamps, stickers, cardboard, yarn, cordons, ribbons, beads, metal accessories, bouncers, semi-pearls, sequins, buttons, microspheres, media, etc. materials In a word, everything we have at home and from which we can do any scrapbooking work.

....................


REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym, kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chęć wzięcia udziału w zabawie - "zgłaszam się" i podać nazwę koloru przydasi, który przygotujecie np RÓŻOWY. Następnie na maila kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl) wysyłać następujące dane:

2. In the comment under this post you should express your willingness to participate in the game - "I report" and give the name of the goodies color, which you will prepare, for example PINK. Then send an email to kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl) to send the following data:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania paczki/listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie paczki/listu za granicę
5. podać KOLOR przydasi

w tytule wpisujemy: wiosenna wymiana AP
 
1st name + nick you are using
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a parcel / letter
4. YES / NO I agree to sending a package / letter abroad

5. ...

In the title we enter: ...

3. Wymiana polegać będzie na przygotowaniu zestawu przydasi w wybranym przez siebie kolorze. Nie narzucamy ilości elementów, ale prosimy, by zawartość przesyłki mieściła się w formacie A4 - nie mniejszej i nie większej. (Koperta bąbelkowa). Przygotowując paczkę, pomyślcie też o tym, co sami chcielibyście dostać. Wymiana jest zabawą, więc nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.
 
3. The exchange will consist in preparing the set of goodies in the color of your choice. We do not impose the number of items, but please let the contents of the shipment be in A4 format - no less and no more. (Bubble envelope). When preparing a package, think about what you would like to get yourself? Exchange is fun, but it should not be harmful to anyone.

4. Prezent wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 30 marca. Osobą nadzorująca zabawę jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl
 
4. Gift will be sent to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 30th of March. The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl

5. Paczkę wysyłamy obowiązkowo listem poleconym! Wysyłamy ją w okresie między 30 marca a 10 kwietnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  
 
5. We ship the package by registered letter !!! We send it between 30th of March and 10th of April-that's deadline! 

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 21 marca do 27 marca do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)
 
6. The records are from now on 21st of March to 27th of March. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta.
 
7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu paczki, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 30 kwietnia, kiedy to planujemy opublikować post podsumowujący naszą zabawę.
 
8. After sending and receiving the package, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions but not sooner than 30th of April, on this day we want to public our summary post.
 
9. Każdy, kto otrzyma paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanego upominku na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl

9. Anyone who receives a package will be asked to send a photo of the gift received to Ki - kigabet@interia.pl
 
w tytule wpisujemy: nick + wiosenna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + spring exchange AP

10. Planujemy dla uczestników zabawy też coś ekstra. Ale o tym wkrótce ;)

10.  We also plan for participants something extra, but about it later :)

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 30 kwietnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć swojego upominku, jak i zdjęcia otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

We will publish a summary of our fun on April 30th. Until then, we do not show photos of your gift anywhere, as well as photos received as part of a gift exchange ...


Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
21-27 marca - informacja i zgłoszenia (tydzień)
30 marca - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, kompletowanie materiałów przez uczestników zabawy
10 kwietnia - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki paczki/listu!
... prezentacja prac - około 30 kwietnia

TIMETABLE
March 21st-27th - information and applications (week)
March 30th- draw (the list will be published on the blog),
sending out addresses, completing materials by fun participants
10th April - REMEMBER ;) The final date of parcel / letter dispatch!
... presentation of works - around April 30thedit: kto ciekawy niech zajrzyTU ---> klik ... 
i zobaczy jak taka wymianka fajnie się prezentuje już "po"

edit: who is curious look HERE ---> click ...
and see how such an exchange looks good  "after"


23 komentarze:

 1. chętnie wezmę udział w zabawie, bardzo ciekawy pomysł.
  kolor - brąz (vintage)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja również z chęcią sie zapisze, kolor niebieski

  OdpowiedzUsuń
 3. no oczywiście że tak, brązowy

  OdpowiedzUsuń
 4. To ja też się zgłaszam !!! - mogę żółty lub niebieski :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Biorę udział i już naszykowałam dla kogoś paczuszkę zieloną :)

  OdpowiedzUsuń
 6. to i ja;)))) lubię kolor różowy;)))

  OdpowiedzUsuń
 7. Zgłaszam się:)) kolor zielony

  OdpowiedzUsuń
 8. zgłaszam się :) kolory do wyboru :) niebieski, fiolet lub szary

  OdpowiedzUsuń
 9. Oczywiście:) U mnie biel z nutą srebra:)

  OdpowiedzUsuń
 10. Zgłaszam się, wybieram różowy :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Oczywiście dołączam i ja ze swoją paczuszką w odcieniach fioletu :-)

  OdpowiedzUsuń
 12. Ja też bym chętnie wzięła udział- kolor zielony

  OdpowiedzUsuń
 13. Zgłaszam się, kolor zielony :)

  OdpowiedzUsuń
 14. U mnie będzie żółciutko :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Zgłaszam się, kolor zielony :)

  OdpowiedzUsuń
 16. Jak to mówią do kilku razy sztuka, :/ zgłaszam się ja i mój kolor CZARNY

  OdpowiedzUsuń
 17. Zgłaszam się i ja - kolor czerwony ;)

  OdpowiedzUsuń
 18. lista zamknięta :) dziękujemy za zgłoszenia

  OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP