sobota, 24 marca 2018

TECZNIKI "rysunek i malarstwo" - inspiracje (2)


Witajcie ponownie!
 Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejną część z cyklu
TECHNIKI  -  RYSUNEK I MALARSTWO.

W kolejnym dniu inspiracji chciałam Was zaprosić na spotkanie z rysunkiem. Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych. Narzędziem rysunkowym może być wszystko co jest twarde i pozostawia ślad na płaszczyźnie.

 Welcome back!
Today I would like to invite you to the next part of the series
TECHNIQUES - DRAWING AND PAINTING.

On the next day of inspiration, I would like to invite you to a meeting with a drawing. Drawing - line composition made on the surface, consisting of applying visual values to the surface using appropriate tools. Also the department of fine arts. The drawing tool can be anything that is hard and leaves a mark on the surface.


Do najbardziej popularnych należą: ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy pędzla lub patyka, sangwina, mazak, pastel, kredka, piórko, gumka, kreda, a nawet palec. Występują również techniki mieszane np frottage (fr. tarcie) – technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem (lub innym podobnym narzędziem). Techniki rysunkowe biorą często nazwy od narzędzi, którymi są wykonywane. Czyli będą to odpowiednio: ołówek, węgiel, tusz lawowany, rysunek pędzlem, rysunek patykiem itd.

The most popular are: pencil, coal, ink distributed with a brush or stick, sanguine, felt-tip pen, pastel, crayon, feather, eraser, chalk, and even a finger. There are also mixed techniques, eg frottage - a technique for stamping the invoice of any objects (eg wood, fabric, leaves, stones) on the surface of the paper by applying paper to a given item and strong rubbing it with a pencil (or other similar tool). Drawing techniques often have names from the tools they are used to perform. So they will be: pencil, charcoal, salinated ink, drawing with a brush, drawing with a stick, etc.

ołówek
pencil


 

węgiel


  
cienkopis


techniki mieszane
mixed techniques
  kredki
crayons

 


 

 

suche pastele
dry pastels 


piórko, kolorowe tusze
feather, colorful inks


długopis, kredki akwarelowe
pen, watercolor crayons 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP