piątek, 23 marca 2018

TECHNIKI "rysunek i malarstwo" - inspiracje (1)

Witajcie!
 Dzisiaj chciałam Was zaprosić do kolejnych inspiracja z cyklu
TECHNIKI  -  RYSUNEK I MALARSTWO. 

Ponieważ są to bardzo obszerne dziedziny, nasze inspiracje podzielimy na dwie części. Zaczniemy od malarstwa – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Hello!
Today I would like to invite you to the next inspiration from the series
TECHNIQUES - DRAWING AND PAINTING.

Because these are very broad fields, we will divide our inspiration into two parts. We will start with painting - next to sculpture and graphics one of the branches of fine arts. He uses means of artistic expression, eg a colorful spot and a line, placed on a canvas or other substrate (paper, board, wall), and works are usually two-dimensional or two-dimensional with spatial elements. Creativity is subject to the rules applicable to a given period. Searching for different forms of expression, however, contributes to shaping new original directions and the extraordinary variety of painting works.


Techniki malarskie: airbrush, akwarela, enkaustyka, fresk, al secco, witraż, sgraffito, graffiti, gwasz, malarstwo akrylowe, malarstwo kredkami, malarstwo na szkle, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, polichromia oraz kolaż (również z fr. collage) – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem).

Paintings: airbrush, watercolor, encaustic, fresco, al secco, stained glass, sgraffito, graffiti, gouache, acrylic painting, crayon painting, glass painting, oil painting, tempera painting, polychrome and collage (also from the French collage) - technique artistic consisting in the formation of compositions from various materials and materials (newspapers, fabrics, photographs, small everyday objects, etc.). They are stuck on canvas or paper and combined with traditional plastic techniques (eg oil paint, acrylic paint, gouache).

akwarela
watercolor
  
 pastele olejne 
oil pastels


olej
 oil
 


 

 tempera
 tempera


akryl
acrylic
techniki mieszane
mixed techniques

malarstwo na szkle
painting on glassmalarstwo ceramiczne


Jutro kolejne inspiracje :)
Tomorrow more inspirations :)

2 komentarze:

  1. I enjoyed over read your blog post.
    Your blog have nice information, I got good idea from this amazing blog.
    I am always searching like this type blog post. I hope I will see again…
    ดูหนังออนไลน์

    OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP