poniedziałek, 7 października 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kaszuby

Witajcie! Hello!
W naszym comiesięcznym cyklu wyzwań podróżniczych w październiku zapraszamy was na
In our monthly cycle of travel challenges, in October we invite you to

KASZUBY

Kaszuby to nie tylko region geograficzny ale też kraina kulturowa w północnej Polsce, obejmuje tereny należące do województwa pomorskiego od Pomorza Gdańskiego aż po Bory Tucholskie. Jest to niezwykle barwny kulturowo teren, z bogatą tradycją sięgającą XIII wieku oraz bardzo ciekawym folklorem, rozbudowanym rzemiosłem oraz pięknym haftem. Największym skarbem Kaszub jest ich język, który nie jest uznawany jedynie za gwarę, ale za oddzielny język, nauczany w szkole i zdawany na maturze.

Kaszuby is not only a geographical region but also a cultural land in northern Poland, it covers areas belonging to the Pomeranian Voivodeship from Gdańsk Pomerania to the Tuchola Forest. It is an extremely culturally colorful area, with a rich tradition dating back to the 13th century and very interesting folklore, extensive craftsmanship and beautiful embroidery. The greatest treasure of Kashubia is their language, which is not considered only as a dialect, but as a separate language, taught at school and taken at the final exams.


A co jeszcze powinniście wiedzieć wybierając się w podróż na Kaszuby? 
Mamy dla was taki mały przewodnik po tej pięknej krainie:
And what else should you know when going on a trip to Kashubia? 
We have such a small guide for you in this beautiful land:

Haft kaszubski wyróżnia się przede wszystkim kolorystyką. Paleta barw jest zawsze ta sama i ściśle przestrzegana. Jest to siedem głównych kolorów: trzy odcienie niebieskiego, czerwony, żółty, zielony i czarny. Podstawowym motywem występującym w hafcie kaszubskim jest motyw roślinny. Najczęściej wykorzystuje się: owoce granatu, gwiazdę morską, róże, tulipany, niezapominajki, margarity. Aby haft był pełny motywy roślinne, delikatnie uzupełnia się motywami geometrycznymi.
Kashubian embroidery is distinguished primarily by its colors. The color palette is always the same and strictly upheld. There are seven main colors: three shades of blue, red, yellow, green and black. The basic motif appearing in the Kashubian embroidery is a floral motif. The most commonly used are: pomegranate, sea star, roses, tulips, forget-me-nots, margaritas. To make the embroidery full of floral motifs, it is delicately complemented by geometric motifs.

Język kaszubski - to nie tylko gwara ale od 2005 roku formalny język, którego uczą się dzieci w szkole. Wszystkie miejscowości kaszubskie posiadają tablice dwujęzyczne z nazwami miejscowości.
The Kashubian language is not only a bustle but a formal language since 2005 that children learn at school. All Kashubian towns have bilingual tables with place names.

Strój kaszubski to dla mężczyzn buty z cholewą, białe spodnie i biała koszula zawiązana pod brodą czerwoną tasiemką, kamizelka oraz sukmana (kurtka) z drobnymi haftami. Na głowie czarny filcowy kapelusz lub futrzana czapka. Dziewczęta nosiły szerokie, gęsto marszczone spódnice za kolana, wełniane, w kolorze niebieskim, ciemnoczerwonym, zielonym lub żółtym, z białym fartuchem, bluzki z falbaniastymi rękawami, przy mankietach wiązane tasiemką, ozdabiane haftem, aksamitny gorset koloru czarnego lub koloru spódnicy, wyszywany złotą lub aksamitną nicią, białe pończochy, czarne buty na obcasie. Kobiety zakładały czepce, dziewczęta wianki z kwiatów lub opaski w kolorze spódnicy.
The Kashubian outfit is for men shoes with uppers, white pants and a white shirt tied under the chin with a red ribbon, a vest and a rag (jacket) with small embroidery. A black felt hat or fur cap on the head. The girls wore wide, densely crinkled skirts over the knees, woolen, in blue, dark red, green or yellow, with a white apron, blouses with ruffled sleeves, tied with a ribbon at the cuffs, decorated with embroidery, a velvet corset of black or skirt color, embroidered with gold or velvet thread, white stockings, black high heels. Women wore a bonnet, girls garlands of flowers, or skirt-colored bands.

Kuchnia kaszubska to przede wszystkim ryby z jezior i morza, ale także króluje drób, głównie gęsina.
Kashubian cuisine is primarily fish from lakes and the sea, but also poultry, mainly goose.

Flaga kaszubska to dwa kolory: czarny pas na górze i żółty na dole. W herbie z kolei znajduje się czarny gryf na żółtym tle. 
The Kashubian flag is two colors: a black belt at the top and yellow at the bottom. In the coat of arms there is a black griffin on a yellow background.

Atrakcje turystyczne to Dom do Góry Nogami i Dom Sybiraka w Szymbarku, Wieżyca czyli najwyższa góra Pomorza i Kaszub, która mierzy prawie 330 metrów n.p.m., Kartuzy czyli nieoficjalna stolica Kaszub, miasteczka Wejherowo i Puck, skansen we wsi Wdzydze Kiszewskie datowany na początki XX w.
Tourist attractions include the House Upside Down and the House of Sybirak in Szymbark, Wieżyca, the highest mountain in Pomerania and Kashubia, which measures almost 330 meters above the sea level, Kartuzy, the unofficial capital of Kashubia, the towns of Wejherowo and Puck, an open-air museum in the village of Wdzydze Kiszewskie dating back to the beginning of the 20th century.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice 
(nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do regionu kaszubskiego. 
Napiszcie proszę także co konkretnie w Kaszubach was zainspirowało.
To take part in the challenge you need to create any project in any technique (not only on paper), which will refer to the Kashubian region. Please also write what specifically inspired you in Kashubia.

                                             Zobaczcie jeszcze jak Kaszuby widzi nasz DT:
See also how Kashubia sees our DT:

narysowała piękny pejzaż z jeziorem
drew a beautiful landscape with a lake

Namalowała na torbie wzór inspirowany elementami haftu kaszubskiego.
Wzór pochodzi z tej strony.
painted a pattern on the bag inspired by elements of Kashubian embroidery. 
The pattern comes from this page.


Angi
wyhaftowała wzór kaszubski na kartce


Inna Luppa (Берегиня)
wykonała laleczkę w kaszubskim stroju


NAGRODA   zestaw serwetek (1 duża i 3 małe)
 

Na wasze prace czekamy do 6 listopada. Miłej zabawy!
We are waiting for your work until November of 6th. Have fun!

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP