piątek, 25 października 2019

Gościnnie Czarna Biedronka - TEMAT "wełna i warkocz"

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was dwudzieste pierwsze wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."  
As announced, we have the twenty first challenge from the series " My passion is..." for you. 

 Nasz dzisiejszy gość to:
Today our guest is: 

Czarna Biedronka Ja / Me

Optymistka, ale z głową na karku. Umysł ścisły, ale kreatywny. Lubię poznawać ludzi, planować organizować i działać. Dbam o to co mnie otacza. Relaksuję się w wannie z gorącą wodą, czytając książki albo medytując. Kocham gotować. Jedzenie najbardziej cieszy mnie w dobrym towarzystwie i ładnie podane. Lubię rock'n'rollową muzykę, słoneczniki, czerwone rzeczy w białe grochy, zimne gorzkie piwo i gorącą czekoladę z chili. 
An optimist, but with a head on her shoulders. A strict but creative mind. I like meeting people, planning, to organize and act. I care about what surrounds me. I relax in the hot tub, reading books or meditating. I love to cook. I enjoy food in good company and well presented. I like rock and roll music, sunflowers, red things with white peas, cold bitter beer and hot chocolate with chili.

 TU I TERAZ / HERE AND NOW 
 
Mój blog pokryła spora warstwa kurzu. Częściej bywam teraz na Facebooku i Instagramie, gdzie wrzucam kadry z codzienności i nowe prace. Moje hobby ewoluowało bardziej w stronę zielarstwa, którym 3 lata temu zajęłam się bardziej na poważnie i które pokochałam całym sercem. Również warsztaty, które kiedyś prowadziłam z rękodzieła zamieniłam na dzielenie się z innymi ziołową wiedzą. Zawodowo jestem dentystą.
A large layer of dust covered my blog. I am more often now on Facebook and Instagram, where I upload still-life shots and new creations. My hobby has evolved more towards herbalism, which 3 years ago I took more seriously and which I loved with all my heart. I also exchanged workshops that I used to do with handicrafts for sharing herbal knowledge. I am a dentist professionally.

Art Piaskownica / Art Piaskownica

Pamiętam tą chwilę kiedy dostałam wiadomość, że mogę dołączyć do DT Art-Piaskownicy, zaklaskałam w dłonie i podwinęłam rękawy. Spędziłam z Wami bardzo kreatywny rok, był to czas eksperymentowania, próbowania nowych technik, połączeń kolorów. Wcześniej Piaskownicę obserwowałam i podziwiałam, zawsze mnie inspirowała - lubiłam brać udział w wyzwaniach, czułam że to mnie rozwija.
I remember the moment when I got the message that I could join the DT Art-Piaskownica, I clapped my hands and rolled up my sleeves. I spent a very creative year with you, it was a time to experiment, try new techniques, color combinations. Earlier I observed and admired the Art-Piaskownica blog, it always inspired me - I liked to take part in challenges, I felt that it was developing me.

Hobby / Hobby

Z tego rękodzielniczego zostały ze mną na dłużej szycie i dzierganie na drutach. Kartki tworzę głownie przy okazji świąt. W ostatnich latach mocno towarzyszy mi zielarstwo. Lubię też fotografię, zwłaszcza makro. Pozwala mi pokazywać innym detale, które często mijamy w biegu.
I have been sewing and knitting for longer with this handicraft. I create cards mainly on the occasion of Christmas or Easter. In recent years, herbalism has accompanied me a lot. I also like photography, especially macro. It allows me to show others the details that we often pass on the run.

 Moja pasja to... / My passion is...

Zdecydowanie "praca rękami" to jest to co kocham i co towarzyszy mi od dziecka. Lubię tworzyć, wycinać, malować, splatać ze sobą nitki, dotykać materiały. Moją pracę zawodową też podciągam pod rękodzieło. Tak samo jak zielarstwo - gdzie trzeba surowiec zebrać, posegregować, posiekać i przetworzyć. Nawet rozpoznając rośliny lubię ich dotknąć, każda ma inną fakturę, jedne są delikatnie i zwiewne inne szorstkie, twarde, mięsiste albo włochate.
Definitely "work with your hands" is what I love and what has accompanied me since childhood. I like to create, cut, paint, braid threads, touch materials. I also pull my professional work into handicrafts. Same as herbal medicine - where you need to collect, sort, chop and process the raw material. Even when I recognize plants, I like to touch them, each has a different texture, some are delicate and airy, others are rough, hard, fleshy or hairy.

A temat dzisiejszego wyzwania brzmi
"wełna i warkocz". 

The topic of today's challenge is 
wool and braid.


Interpretacja i technika wykonania dowolna.
Pozwólcie się ponieść fantazji i zaskoczcie nas ;)

Any interpretation and technique of execution is allowed. 
Let yourself be carried away by fantasy and surprise us;) 

Czarna Biedronka
 

 I ku inspiracji jeszcze prace naszego zespołu. Spójrzcie jak dziewczyny zinterpretowały ten temat.
And, to the inspiration, our team's work. Look how they interpreted the topic.

http://boxemi.blogspot.com/


 Zapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 30 października!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on October 30th!
 

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP