wtorek, 7 maja 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Dolny Śląsk i Górny Śląsk

Witajcie!
Zapraszamy was na kolejną podróż po polskich krainach.
Tym razem wybierzemy się na Śląsk.
Hello!
We invite you for another journey around Polish lands.
This time we will go to Silesia.


Śląsk jako kraina obejmuje tereny Polski, Niemiec i Czech. My skupimy się na Górnym i Dolnym Śląsku oraz Śląsku Opolskim, który często wskazywany jest jako oddzielna część Śląska.  Teren naszej podróży jest bardzo rozległy i mamy tutaj ogromną ilość ciekawych miejsc, symboli, obiektów kultury, osobistości, strojów, wzorów które mogą was zainspirować. Postaramy się wam jak najwięcej ich przytoczyć.
Silesia as a land covers the territories of Poland, Germany and the Czech Republic. We will focus on Upper and Lower Silesia and Opole Silesia, which is often indicated as a separate part of Silesia. The terrain of our journey is very extensive and we have here a huge amount of interesting places, symbols, cultural objects, personalities, costumes, designs that can inspire you. We will try to give you as many of them as possible.

Region Dolnośląski:
Lower Silesia region:
 • czyli miasta m. in. Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra;
 • Góra Ślęza z kamienną figurą przypominającą niedźwiedzia i historyczny ród mieszkających tam Ślężan, od których prawdopodobnie pochodzi nazwa Śląsk;
 • to także Góry Stołowe, Jaskinia Niedźwiedzia, Śnieżka;
 • wiele pięknych zamków, najbardziej znany w Książu, liczne pałace, podobno najwięcej w Polsce jest ich właśnie na Dolnym Śląsku; 
 • przemysł wydobywczy, który także tutaj na Dolnym Śląsku odgrywał istotną rolę;
 • mamy też symbole stolicy Dolnego Śląska czyli krasnale, ZOO i Hala Stulecia;
 • stroje ludowe, najbardziej znane to strój jeleniogórski, strój wałbrzyski czy jeden z najbardziej ubogich w wzornictwo strój dolnośląski.
 • cities, among others Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra;
 • Mount Ślęza with a stone figure reminiscent of a bear and the historical family of Ślężans who lived there, probably from the name Śląsk;
 • it is also Table Mountains, Bear Cave, Śnieżka;
 • many beautiful castles, the most famous in Książ, numerous palaces, apparently the most in Poland is theirs in Lower Silesia;
 • mining industry, which also played a significant role here in Lower Silesia;
 • we also have the symbols of the capital of Lower Silesia, or gnomes, ZOO and Hall of the Century;
 • folk costumes, the best known are the Jelenia Góra costume, the Wałbrzych costume or one of the most poor in the Lower Silesian costume design.

Region Górnośląski:
Upper Silesia region:
 • miasta takie jak Katowice, Gliwice, Bytom, Kędzierzyn Koźle, Tarnowskie Góry, Bielsko Biała, Racibórz; 
 • liczne zabytki i symbole miast, Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, Rotunda św. Wacława, katowicki Spodek, Zamek w Będzinie; 
 • największe zagłębie górnictwa węgla kamiennego w Europie; 
 • liczne browary, w tym takie z wielowiekową tradycją jak np Browar w Raciborzu; 
 • kuchnia śląska znana chyba w każdym zakątku Polski;
 • Reksio, Bolek i Lolek a także inne znane z naszego dzieciństwa bajki z wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku - Białej;
 • stroje ludowe to m. in. strój cieszyński, strój raciborski, strój pszczyński, strój rozbarski.
 • cities such as Katowice, Gliwice, Bytom, Kędzierzyn Koźle, Tarnowskie Góry, Bielsko Biała, Racibórz;
 • numerous monuments and symbols of cities, Silesian Insurgents' Monument in Katowice, Rotunda św. Wacława, Katowice Spodek, Będzin Castle;
 • the largest coal mining industry in Europe;
 • numerous breweries, including those with centuries-old tradition, such as the Brewery in Racibórz;
 • Silesian cuisine probably known in every corner of Poland;
 • Reksio, Bolek and Lolek as well as other well-known fairy tales from the children's drawing company in Bielsko-Biała;
 • folk costumes are among others Cieszyn costume, Raciborz dress, Pszczyna costume, rozbarski costume.

Śląsk Opolski:
Silesia region of Opole:
 • Opole, Nysa, Brzeg, Głubczyce, Kluczbork, Góry Opawskie, Góra Świętej Anny;
 • Festiwal polskiej piosenki w Opolu i gogolińska Karolinka i Karlik z ludowej piosenki;
 • Zamek w Mosznej i w Brzegu;
 • opolskie "kroszonki" i ceramika ludowa zdobiona w charakterystyczny opolski wzór kwiatowy, opolski strój ludowy, a ze słodkości oczywiście kołocz.
 • Opole, Nysa, Brzeg, Głubczyce, Kluczbork, Opawskie Mountains, St. Anna Mountain;
 • Festival of the Polish song in Opole and Gogolinian Karolinka and Karlik from the folk song;
 • Castle in Moszna and Brzeg;
 • Opole's "kroszonki" and folk ceramics, decorated in a characteristic Opole floral pattern, folk costume from Opole, and of course sweetness with a sweetness.

Obowiązkowo musimy wspomnieć o gwarze śląskiej, zespole ludowym "Śląsk", bardzo popularnej hodowli gołębi rasowych, rzece Odrze, która oplata cały Śląsk oraz o godłach śląskich, w których obowiązkowo pojawia się orzeł, jako symbol Piastów Śląskich. Oczywiście moglibyśmy tak pisać bez końca. Ale mamy nadzieję, ze już teraz zachęciliśmy was do tworzenia śląskich prac oraz do odwiedzenia któregoś z wyżej wymienionego regionu.
It is mandatory to mention Silesian dialect, the folk band "Silesia", a very popular breeding of racial pigeons, the Odra river, which covers the entire Silesia and the Silesian coat of arms, in which the eagle appears as a symbol of the Piasts of Silesia. Of course, we could write like that forever. But we hope that we have already encouraged you to create Silesian works and visit one of the aforementioned region.

Aby wziąć udział w wyzwaniu należy stworzyć dowolną pracę, w dowolnej technice (nie tylko papierowej), która będzie nawiązywać do regionu śląskiego. Napiszcie proszę także co konkretnie w Śląsku was zainspirowało.
In order to take part in the challenge, you should create any work, in any technique (not only paper), which will refer to the Silesian region. Please write also what specifically inspired you in Silesia.

Nim zaczniecie tworzyć, popatrzcie jeszcze, jak Śląsk postrzega nasze DT:
Before you start creating, look how Silesia views our DT:

Emi
klimatyczne LO z panoramą Wrocławia


Inna Luppa


Angi
kartka z tradycyjnym opolskim wzorem


Emi
akwarelka z widokiem na Ślężą i rzepakiem na pierwszym planieAngi
kartka z wrocławskimi krasnalamikartka na tegoroczną Barbórkękigabet vel Ki
szkic - przemysłowy Śląsk
Na wasze prace czekamy do 6 czerwca. 
Miłego tworzenia!
We wait for your work until June 6.
Have fun creating!


1 komentarz:

 1. Informacje z Chorzowa na Tuba Chorzowa wiadomości są serwowane w sposób naprawdę znakomity. Polecam!

  OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP