czwartek, 7 marca 2019

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Lubelszczyzna

Dziś zapraszamy w kolejną podróż! Tym razem zabierzemy Was
w niezwykle ciekawą, a przez to inspirującą część naszego kraju.
Today we invite you on the next trip! This time we will take you to 
an extremely interesting and inspiring part of our country.

LUBELSZCZYZNA
 
zajmuje teren położony we wschodniej części Polski, pomiędzy Wisłą a Bugiem. Jest to region bardzo urozmaicony krajobrazowo, obfitujący w skarby kultury i przyrody. Na ziemi lubelskiej spotkacie zarówno tereny równinne, jak i wyżynne, z lessowymi wąwozami, połaciami piasku, wapiennymi skałami i ostańcami. Z pewnością zachwycą Was zielone przestrzenie, leśne wąwozy, wodospady i rozlewiska rzek. Region jest też dość silnie zróżnicowany pod względem kulturowym. Od wieków było to miejsce przenikanie się kultur: polskiej, ruskiej, białoruskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Stąd też zapewne nieraz spotkacie się z określeniem wielokulturowego tygla w określeniu tego regionu.

occupies the area located in the eastern part of Poland, between the Vistula and the Bug. This is the region of having very diverse landscape,, rich in treasures of culture and nature. On Lublin's land you will meet both flat and upland areas, with loess ravines, sand slopes and limestone rocks. You will certainly be amazed by green spaces, forest ravines, waterfalls and river floodplains. The region is also quite strongly diverse in terms of culture. For centuries it has been a place of intermingling of cultures: Polish, Ruthenian, Belarusian, Ukrainian and Jewish. That is why you probably will meet the term multicultural crucible in relation to this region.


Na nasze wyzwanie możecie przygotować dowolną pracę w dowolnej technice,
nawiązującą w dowolny sposób do Lubelszczyzny. Możecie zainspirować się między innymi:
For our challenge you can prepare any work in any technique, referring 
in any way to the Lublin region. You can inspire, among other things:

- krajobrazem/landscape (np.: Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy);
- klimatem miast i mniejszych miejscowości (największe z nich to Lublin i Zamość, ale warte uwagi są także Włodawa, Chełm, Lubartów, Radzyń Podlaski - nie mogę pominąć miasta, w którym mieszkam :), Szczebrzeszyn, Wola Okrzejska);
- wydarzeniami/events (jeśli nie znacie Karnawału Sztukmistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego czy Festiwalu "Inne Brzmienia" odbywających się w miesiącach wakacyjnych w Lublinie, koniecznie zaplanujcie tak swoje wakacyjne wyprawy, aby o nie zahaczyć!);
- folklorem/folklore (powszechnie występujące formy to m.in.: ozdoby zwane"pająkami", pisanki wykonywane techniką batikową, obrazy malowane na szkle, palmy wielkanocne czy gwiazdy kolędnicze; bardzo charakterystyczne są także wycinanki z papieru o ząbkowanych brzegach);
- twórczością związanych z regionem artystów/works associated with the region of artists (przytoczę tylko kilka nazwisk: pisarz Henryk Sienkiewicz, aktor Bohdan Łazuka, piosenkarki Beata Kozidrak oraz Urszula, poeta Józef Czechowicz, bard Kazimierz Grześkowiak, Krzysztof Cugowski – lider Budki Suflera, a obecnie senator RP reprezentujący Lublin, fotograf Edward Hartwig i jego siostra, poetka Julia Hartwig).

A teraz czas na inspiracje naszego zespołu:
And now it's time for the inspiration of our team:

Akwarela inspirowana zdjęciami (Kurier Lubelski) 
z Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego


AnnaMaria


 Różanka - wieś (dawniej miasto) położone w województwie lubelskim.

Na Wasze prace czekamy do 6 kwietnia!
We wait for your work until April 6!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP