sobota, 30 marca 2019

Gościnnie Kurdupel /Kanciapa - TECHNIKI "akwarelki"

Zgodnie z zapowiedzią mamy dla Was piąte wyzwanie z serii "Moja pasja to ..."
Today we have the fifth challenge in the series of 'My passion is...'

Nasz gość to:
Our guest is:
 
Kurdupel
  

Ja / Me

Część! Nazywam się Ewa, ale inspirując dla Art Piaskownicy w 2015 roku znaliście mnie lepiej pod pseudonimem Kurdupel. Obawiam się że od tamtego czasu za dużo nie urosłam, ale nieco zmieniło się moje podejście do hobby i pracy po godzinach. Od pięciu lat uczę się malować akwarelą, przygotowuję ilustracje, studiuję grafikę projektową i po godzinach rozwijam się w ramach klasycznego malarstwa.

Hi! My name's Eve, but when I was a designer in Art-Piaskownica you might have known me as 'Kurdupel.' I'm  afraid I haven't grown since then, but my attitude towards my hobby and working after hours has changed a bit. I've been learning how to paint with watercolors for five years, I've been preparing illustrations; I study computer graphics and after studying I practise classical painting.

TU I TERAZ - gdzie mnie znaleźć? / HERE AND NOW - where do you find me?


Art Piaskownica / Art Piaskownica
 
W Art Piaskownicy inspirowałam między lipcem 2015 a grudniem 2015, przygotowywałam głównie kartki, ale podejmowałam już pierwsze (bardzo nieśmiałe) próby malowania akwarelą.

I was a designer ar Art Piaskownica from July 2015 to December 2015. I prepared mainly cards, but at that time I attempted working (quite shyly) with watercolors.

Hobby / Hobby
 
Po godzinach zajmuję się głównie fotografią reportażową i malarstwem. Staram się nie zajmować czymkolwiek, co zajęłoby mi głowę na 200%, ale z jednej strony nie wymagałoby wiszenia nad tabletem, a z drugiej rozwijało moje umiejętności ilustracyjne :)

After hours I mainly deal with reporting  photography and painting. I try not to deal with things that would keep my mind in 200% focus. On the one hand it wouldn't require me to use a tablet all the time, on the other hand it would develop my illustrating skills.

Moja pasja to... / My passion is...
 
Zdecydowanie akwarela - zajmuję się nią nie tylko po godzinach, ale służy mi jako główny środek przygotowania ilustracji w pracy i na uczelni, czasami wykorzystuję ją też w pracy projektowej (między innymi w ramach tworzenia tekstur). Wciąż wiem że mam mnóstwo  pracy do wykonania i technik do nauczenia się, ale malowanie sprawia mi tak ogromną przyjemność, że nie mam problemu z włączaniem jej do pracy którą wykonuję :) Największą przyjemność mam z rysowania kwiatów i motywów florystycznych, ale zwierzęta i architektura to także fantastyczne tematy do pracy!
 
Definitely watercolors - I work with them not only after hours, but it is my main medium of preparing illustrations at work and at university. Sometimes I use them in my projects, for example to prepare textures. I know there are still a lot of things and techniques for me to learn, but painting makes me so happy that I don't have problems using it in my everyday work :) I love painting flowers and plants most but animals and architecture are great subjects as well!

Tematem dzisiejszego wyzwania jest
TECHNIKA AKWARELOWA (AKWARELKI)

The subject of today's challenge is 
WATERCOLORSZadanie polega na namalowaniu dowolnej ilustracji z wykorzystaniem akwareli. Możecie zrobić miniaturkę w kalendarzu, dopracowaną ilustrację na porządnie przygotowanym papierze, albo ogromny obraz, który powiesicie w sypialni - wszystkie pomysły, na które do tej pory wpadliście będą idealne. Jedyny warunek to konieczność użycia właśnie akwareli, a nie dowolnej rozwodnionej farby.
The task is to prepare any illustration using watercolors. You can present a miniature in your diary, or a detailed illustration on professional paper, or an enormous painting which you can hang in your bedroom - all your ideas you've ever had will be ideal. The only condition is to use watercolors - not just some paint diluted with water.

I kilka prac naszego DT :)

EmiZapraszamy do wspólnej zabawy z nami. To będzie wyjątkowy - bo jubileuszowy - rok :)
Na kolejną edycję wyzwania "Moja pasja to..." zapraszamy już 25 kwietnia!

We invite you to play with us. It will be special - because it's a jubilee year :)
The next edition of the "My passion is..." challenge is on 25 April!

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP