czwartek, 15 listopada 2018

Świąteczna wymiana - kartka na Boże Narodzenie

 Hej, hej ... zapewne u Was już powoli powstają kartki na Boże Narodzenie?
Jeśli tak, to koniecznie przeczytajcie ten post i dołączcie do zabawy z nami :)
Hey, hey ... you're probably slowly getting Christmas cards?
If so, then be sure to read this post and join the fun with us :)


W tamtym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy Was do wspólnej wymiany. W tym roku NASZA ZAŁOGA RÓWNIEŻ PONAWIA TO ZAPROSZENIE - zapraszamy  Ciebie ... i Ciebie Drogi Czytelniku. Jeśli masz ochotę podzielić się z kimś swoja pasją, oraz sprawić komuś radość wysyłając do Niego świąteczną kartkę nie zwlekaj. Zapisz się już dziś!
 
Last year, for the first time, we invited you to a joint exchange. This year OUR CREW ALSO SAVES AN INVITATION - we invite you ... and you Dear Reader. If you want to share your passion with someone and give someone happiness by sending a Christmas card to him, do not hesitate. Join today!

Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

.................... Temat wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
KARTKA NA BOŻE NARODZENIE
CHRISTMAS CARD


REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post I should express I want to take part in the play. Then we send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you are using
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to sending a letter abroad

In the title we enter: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu kartki świątecznej na Boże Narodzenie w dowolnej technice i formie. Nie narzucamy też jej kształtu, ale prosimy o to by kartka nie była zrobiona "na ostatnią chwilę". Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?". Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.

3.The exchange consists in making a Christmas card for any form and technique. We do not impose its shape, but we ask that the card should not be made "for the last moment". Think about it this way: "What would I want to get?" Exchange is fun, but it should not be harmful to anyone.

4. List wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Wysyłamy go w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is a deadline and not a deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. The records are from now on, 15th November to 21nd November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej kartki na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letterwill be asked to send a photo of the received card to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December at the latest.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The post will summarize our fun will be published on December 24. Until then, we do not show anywhere in our work, like the pictures and the gift received.  

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (week)
23nd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)

18 komentarzy:

 1. Uwielbiam ten wymiankowy dreszczyk emocji :) Zgłaszam się!

  OdpowiedzUsuń
 2. Oczywiście, że biorę udział :)

  OdpowiedzUsuń
 3. To może i ja się skuszę😉

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie dostałam od ciebie maila - nie mogę zakwalifikować cię do zabawy :(

   Usuń
 4. To i ja dołączę się do zabawy.

  OdpowiedzUsuń
 5. Chętnie dołączę do wymianki.

  OdpowiedzUsuń
 6. zgłaszam Alicję Nowak :)

  czy ktoś ma jeszcze jakieś problemy z zostawieniem komentarza?
  proszę o maila :)

  OdpowiedzUsuń
 7. dziękuję wszystkim za zgłoszenia :)
  do listy dopisuję również dziewczyny z naszego teamu ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kigabet vel Ki
   Zębianka
   Anetta L.
   Bożena / magiczne chwile

   Usuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP