czwartek, 1 listopada 2018

CARDS - jesienna kartka z liściem - edycja sponsorowana

Witajcie,
dziś w naszym comiesięcznym, wyzwaniu kartkowym zapraszamy do zabawy w bardzo jesiennym stylu. Zapraszamy do zrobienia kartki z liściem, jako elementem obowiązkowym. Forma liścia może być całkowicie dowolna, od nadruku, rysunku poprzez liść z wykrojnika po całkiem naturalne elementy znalezione pod drzewem. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości! Nie wątpię, że jak zwykle zaskoczycie nas kreatywnością :)

Swoje kartki możecie linkować do końca miesiąca.
Pamiętajcie o zasadach wyzwania!

Welcome,
today in our monthly paper challenge we invite you to play in the very autumn style. We invite you to make a letter with a leaf, as an obligatory element. The shape of the leaf can be completely arbitrary, from printing, drawing through a leaf from the die to the quite natural elements found under the tree. It all depends on your ingenuity! I do not doubt that as usual, you will surprise us with creativity :)

You can link your cards by the end of the month.

Remember the rules of the challenge!


Wyzwanie kartkowe sponsoruje ITD Collection, które ma dla Was bon na zakupy:
The card challenge is sponsored by ITD Collection, which has a shopping voucher for you:

https://itdcollection.com/

Tak poradził sobie z liściastym wyzwaniem nasz zespół :
This is how our team handled the leafy challenge:

w jesieni znalazła szczęście 
found happiness in autumn

liście na kartce lekko już oszronione
leaves on the sheet are already slightly frosted 
 

a u Bożeny magicznie
and at Bożena's magicallyzabierze Was do jesiennego Paryża 
will take you to autumn Paris 


Daget-Art
gotowa do zmian
ready for change


nazbierała liści na posłanie zimowe dla jeża
she collected leaves on a winter bed for a hedgehog

zaprasza na wycieczkę pod drzewa
invites you for a trip under the trees


ostatni powiew jesieni


jako przedstawicielka sponsora stworzyła ślubną kartkę:
as the sponsor's representative she created a wedding card:
Pamiętajcie, że to wyzwanie jest tylko kartkowe! Wprawdzie kartki mogą przybierać różne formy, ale niestety nie zaliczają się do nich np. boxy i czekoladowniki :) To tak w ramach przypomnienia :)

Remember that this challenge is just a card game! Although the cards can take different forms, but unfortunately they do not include, for example, boxes and chocolate sweets :) It's as part of the reminder :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP