wtorek, 13 listopada 2018

KOLORY - czarny + szary + biały

Witajcie :-)
Nadszedł czas na kolejne wyzwanie z cyklu KOLORY. Nasza dzisiejsza propozycja to zestawienie najbardziej klasycznych barw czyli czerni i bieli ze wszystkimi szarymi odcieniami będącymi efektem ich połączenia.
Welcome :-)
The time has come for the next challenge from the COLORS cycle. Our today's proposal is a combination of the most classic colors, black and white with all gray shades being the effect of their combination.


Nie da się ukryć że kolory wpływają na nasze emocje a oprócz cech wizualnych określają również naszą osobowość.  W życiu codziennym każdy z nich jest symbolem lub skojarzeniem i w określony sposób wpływa na nasze samopoczucie i zachowanie. Zobaczmy zatem co oznaczają dwa podstawowe i najbardziej kontrastowe kolory w całej gamie i różnorodności barw otaczającego nas świata :-)

It is impossible to hide that colors affect our emotions and, in addition to visual characteristics, also define our personality. In everyday life, each of them is a symbol or association and in a certain way affects our mood and behavior. Let's see what the two basic and most contrasting colors mean in the whole range and the diversity of colors of the world around us :-)

CZERŃ
Technicznie nie jest to kolor, a jego brak. Symbol elegancji, luksusu, szykowności (np garnitury, mała czarna) oraz nowoczesności. Wykorzystywany jest tam, gdzie trzeba podkreślić powagę, tajemnicę, kompetencję lub autorytet . W kręgach chrześcijańskich kojarzony także z żałobą i śmiercią.  Charakteryzuje osoby o mocnym charakterze, zdecydowane, pewne siebie i stanowcze.

BLACK
Technically, it's not a color, it's not. Symbol of elegance, luxury, chic (eg suits, little black) and modernity. It is used where you have to emphasize seriousness, mystery, competence or authority. In Christian circles, associated with mourning and death. It characterizes people with strong character, determined, self-confident and firm.

BIEL
To połączenie wszystkich kolorów. Jest najjaśniejszą z barw. Biały to uniwersalny kolor symbolizujący pokój i czystość. Kojarzony jest z prawdomównością, prostotą, dobrem, jasnością, niewinnością i poddaniem jak również przestrzennością i brakiem ograniczeń. 

WHITE
It's a combination of all colors. It is the brightest of colors. White is a universal color symbolizing peace and purity. It is associated with truthfulness, simplicity, goodness, clarity, innocence and submission as well as spaciousness and lack of limits

W malarstwie czerń i biel postrzega się jako tzw kolory neutralne.
Mieszanina tych dwóch barw  - bieli i czerni, tworzy całą gamę odcieni szarości. 
Dzisiaj zachęcamy Was do podjęcia wyzwania i stworzenia prac z powyższą gamą kolorystyczną. Zanim jednak poznamy Wasze propozycje, chcemy przedstawić Wam nasze inspiracje.

In painting, black and white are perceived as so-called neutral colors.
A mixture of these two colors - white and black, creates a whole range of shades of gray.
Today, we encourage you to take up the challenge and create works with the above color range.

Inna Luppa
 wykorzystała czarno - białe wzory kwiatowe do ozdobienia dzbanka
used black and white flower designs to decorate the jug


Hania / Yasmine (projektantka slepu Craft O' Clock)
wykonała album harmonijkowyInka-art
stworzyła klimatyczny lampion świąteczny
created a climatic Christmas lantern
 

Agnieszka / Chanya13 (projektantka slepu Craft O' Clock)
 przygotowała notes na drobne zapiski

 
 

  kigabet vel Ki
narysowała rysunek ołówkiem
she drew a pencil drawing

wykonała pudełko na zdjęcia w formie aparatu z shaker boxem
she made a box for photos in the form of a camera with a shaker box


Joanna/Łapkodzieło (projektantka slepu Craft O' Clock)
postawiła na ramkę na zdjęcia


  kigabet vel Ki
zaprojektowała księżycowy" łapacz snów" dla córki


wykonała kartkę świąteczną pełną magii i tajemniczości
she made a Christmas card full of magic and mystery
 
Emi
zrobiła dekorację świąteczną na parapet
 she made a Christmas decorationA teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy i czekamy na liczny udział w wyzwaniu.
Nagrodą za najbardziej kreatywny projekt jest bon zakupowy ufundowany przez naszego
Sponsora - Sklep Craft -O-Clock 

And now we invite you to play together and we are waiting for a lot of participation in the challenge.
The reward for the most creative design is a shopping voucher funded by our company
Sponsor - Shop Craft -O-Clock


Czekamy na Wasze prace przez cały miesiąc i życzmy dobrej zabawy :-)
We look forward to your work for a whole month and wish you lots of fun :-)

3 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP