sobota, 25 listopada 2023

MAŁE FORMY - zimowo-świąteczne ATC

Hej, hej! / Hey, hey!

Na koniec najprzyjemniejsze naszym zdaniem #wyzwanie.
Zadanie polega na wykonaniu minimum jednej karty ATC
o tematyce zimowo - świątecznej. Forma i technika dowolna.

Finally, in our opinion, the most enjoyable #challenge.
 
The task is to make at least one ATC card with a winter-Christmas theme.
Any form and technique
.

ATC (Artist Trading Card), czyli artystycznie wykonane karty kolekcjonerskie o wymiarach 2.5 x 3.5 cala. To jedna z małych form w scrapbookingu (podobnie jak calineczki), i jednocześnie jedna z niewielu o precyzyjnie określonych parametrach. Karta ma kształt prostokąta o wymiarach dokładnie 2,5×3,5 cala (8,9×6,4 cm). Dopuszczalne, chociaż rzadkie, jest stworzenie ATC o innym kształcie (np. owalnego), ale mieszczącego się w prostokącie tej konkretnie wielkości.

ATC (Artist Trading Card), which is artistically made trading cards with dimensions of 2. 5 x 3. 5 inches. It is one of the small forms in scrapbooking (just like cuttings), and at the same time one of the few with precisely defined parameters. The card has the shape of a rectangle measuring exactly 2. 5×3. 5 inches (8. 9×6. 4 cm). It is permissible, although rare, to create an ATC with a different shape (e. g. oval), but within a rectangle of this particular size.

A jeśli macie ochotę nieco bardziej zgłębić temat zapraszamy do przeczytania artykułu Tores,
w którym dokładnie opisuje co to takiego ATC ---> klik ...
And if you want to explore the subject a little more, we invite you to read the Tores article, which describes exactly what an ATC is  ---> klik ...
 

Uwaga! Jedno z Was ma szansę na zdobycie nagrody od naszego sponsora
- sklepu Craft Passion. Nagrodą jest zestaw świątecznych papierów scrapbookingowych 
"Christmas Tales" oraz Zestaw wykrojników gałązki z kuleczkami.
UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
Attention! One of you has a chance to win a prize from our sponsor
- Craft Passion store The prize is a set of Christmas scrapbooking papers
"Christmas Tales" and a set of twig dies with balls.
NOTE: shipping abroad at the winner's expense.


 
W taki sposób zadanie zinterpretowały nasze zdolne projektantki:
Here’s what our designers have come up with:
 
 

 
 
 
 
Na Wasze prace czekamy do Wigilii - 24 grudnia. Miłej zabawy :)
 Zasady zgłaszania prac pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje znajdziecie tu ---> klik 
 
We are waiting for your works until Christmas Eve - December 24. Have fun :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP