poniedziałek, 19 września 2022

KARTA Z ZIELNIKA - cześć X

 Witajcie :) Hello :)

To już nasze ostatnie wyzwanie z serii KARTA Z ZIELNIKA .............. 
This is our last challenge in the CARD FROM ZIELNIKA series ..........
 
 
A w tym miesiącu wybraliśmy dla Was takie oto zioła i kwiaty: 
And this month we've picked out these herbs and flowers for you:
 
* Jarząb pospolity, jarzębina, jarząb zwyczajny, (Sorbus aucuparia)
* Kasztan (Castanea)
* Aronia czarna, aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa)
* Głóg (Crataegus L.)


Można wykorzystać jedną, dwie, trzy lub cztery rośliny.
Ważne, by każdy z tych motywów pojawił się na osobnej karcie.
You can use one, two, three or four plants.
It's important that each of these herbs appears on a separate page. 

JAK MY WIDZIMY TĘ SERIĘ :)
HOW DO WE SEE THIS SERIES :)
 
Wyzwanie to polega na przygotowaniu raz w miesiącu JEDNEJ KARTY Z ZIELNIKA. Możecie pokusić się o klasyczny ZIELNIK, ale może to też być art jurnal, junk jurnal, szkicownik, collage ... albo coś co wymyślicie sami, ale odpowiadać będzie powyższej formule. Chodzi o to, by na koniec całość spiąć w album. Projekt ten można też od razu realizować w starej książce, zeszycie, notesie ... W skrócie ma być "na płasko".

The challenge is to prepare ONE CARD OF THE HERBARIUM once a month. You may be tempted by the classic HERBARIUM, but it may also be art jurnal, junk jurnal, sketchbook, collage . . . or something you come up with yourself, but it will correspond to the above formula. It's all about putting the whole thing together in an album at the end. This project can also be immediately implemented in an old book, notebook. In short, it is supposed to be "flat".
 
WAŻNE! Suszone rośliny - zioła -  mogą stanowić jego część, ale nie muszą. Można je bowiem namalować, narysować, lub wkleić w formie grafiki, zdjęcia. Dajemy wam pełną dowolność.

IMPORTANT! Dried plants - herbs - may or may not be part of it. They can be painted, drawn, or pasted in the form of graphics or photographs. We give you complete freedom. 
 
... na zachętę mamy coś dla tych co lubią niespodzianki -
kolekcję
"The Search for Atlantis" z pasującymi do niej dodatkami
(UWAGA: wysyłka na koszt zwycięzcy!)

The prize in this challenge is a beautiful "The Search for Atlantis" set.
(NOTE: Shipping at the winner's expense!)

 
Poniżej inspiracje naszego DT.
Here’s what our designers have come up with:


 
 
 
 


 

Na wasze prace czekamy do 18 października. Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy z nami.
We are waiting for your works until October 18th. We strongly encourage you to play with us.
 

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP