niedziela, 19 lipca 2020

ZNAKI ZODIAKU - Lew

Witajcie!
Hello!

W naszej astrologicznej podróży przyszła kolej na silnego i pewnego siebie LWA.
In our astrological journey, it is the turn of a strong and confident LION. 


Lew () (łac. Leo) – piąty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 120° a 150° długości ekliptycznej. Wypada to między 22/23 lipca a 22/23 sierpnia – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Znak Lwa przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku.

Lion () (łac. Leo)- the fifth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to persons born while observing the Sun in this sign, that is, on a section of the ecliptic between 120° and 150° of ecliptic length. This compares between 22/23 July and 22/23 August – the exact time frame depends on the vintage. The Lion mark is also attributed to persons born at the time of entry of that mark.

Lwy są pewne siebie, dumne i obdarzone radością życia. Zachowują się w sposób ekspresyjny i dramatyczny, jakby były aktorami na scenie. Bardzo im zależy na akceptacji innych i zwróceniu na siebie uwagi, co może być brane za próżność i pompatyczność. Dążą do bycia na szczycie. We wszystko, co robią, angażują się bardzo silnie, a ich poczynania charakteryzuje wielki idealizm, graniczący czasem z łatwowiernością. 

Lions are confident, proud and blessed with the joy of life. They behave expressively and dramatically, as if they were actors on stage. They care about accepting others and getting attention, which can be taken as vanity and pomposity. They strive to be at the top. They are very strongly involved in everything they do, and their actions are characterized by great idealism, sometimes bordering on credulity.

Charakterystyczne cechy tego znaku to:
The distinctive features of this sign are:
 
Pora roku: Lato
Season: Summer
Żywioł: ogień 
Element: fire
Planeta rządząca: Słońce 
Ruling planet: Sun
Szczęśliwy kolor: pomarańczowy, złoty 
Happy color: orange, gold
Kamień szlachetny: rubin, diament, bursztyn
Noble stone: ruby, diamond, amber 
Metal: złoto
Metal: gold
Zapachy: lawenda, róża, heliotrop
Fragrances: lavender, rose, heliotrope
Rośliny: nagietek, słonecznik, cedr, wawrzyn
Plants: marigold, sunflower, cedar, laurel
Kraje: Francja, Włochy, Czechy, Turcja
Countries: France, Italy, Czech Republic, Turkey
Znaki zgodne: Baran, Strzelec, Waga, Bliźnięta
Compatible signs: Aries, Sagittarius, Weight, Gemini
Znaki niezgodne: Byk, Skorpion, Wodnik
Incompatible signs: Taurus, Scorpio, Aquarius
Znane osoby spod znaku: Madonna, Whitney Houston, Robert Lewandowski, Robert de Niro, Napoleon Bonaparte, Jan III Sobieski, Barack Obama, Bill Clinton.
Famous people under the sign: Madonna, Whitney Houston, Robert Lewandowski, Robert de Niro, Napoleon Bonaparte, Jan III Sobieski, Barack Obama, Bill Clinton.
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu LWA. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.  

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Leo symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się 
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?  

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted 
to interpret all 12 Zodiac Signs?  
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?


A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:  
 And heres what our designers have come up with:

magdalena’s attic

 
 
kigabet vel Ki
 
 
Koniec zabawy mija 18 sierpnia. Zapraszamy!
 

3 komentarze:

  1. O to czas na mój znak zodiaku :-)

    OdpowiedzUsuń
  2. no , to mój mąż , muszę coś zrobić , by zachować ciągłość

    OdpowiedzUsuń
  3. Oczywiście, że jestem z Wami, a mój Lew już jest zalinkowany :-)

    OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP