wtorek, 19 maja 2020

ZNAKI ZODIAKU - Bliźnięta


Witajcie  
Przed nami bardzo złożony, niejednoznaczny
i trudny do odgadnięcia znak - Bliźnięta

Hello  
Ahead of us is very complex, ambiguous
and a difficult to guess sign - Gemini.
 

Bliźnięta () (łac. Gemini) – to trzeci astrologiczny znak zodiaku. Przypisuje się go osobom urodzonym gdy Słońce było w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 60° a 90° długości ekliptycznej. Pierwsze wzmianki o znaku pochodzą z Mezopotamii. W starożytności znaku Bliźniąt przypisywano patronat tańca, pieśni, poetów i wędrowców. W astrologii znak Bliźniąt symbolizował równowagę pomiędzy przeciwnościami w kosmosie: dzień i noc, duch i materia.

Gemini () (Latin Gemini) - this is the third astrological sign of the zodiac. It is attributed to people born when the sun was in this sign, that is, on an ecliptic stretch between 60 ° and 90 ° ecliptic length. The first mention of the sign comes from Mesopotamia. In ancient times, the sign of Gemini was attributed to the patronage of dance, songs, poets and wanderers. In astrology, the sign of Gemini symbolized the balance between adversities in space: day and night, spirit and matter.

Człowiek urodzony pod tym znakiem odznacza się niezwykłą witalnością, energią i ciekawością. Co więcej Bliźnięta nie cierpią rutyny – a to znaczy, że wiele dadzą, by móc poczuć kolejny dreszczyk emocji. Są przy tym bardzo towarzyskie. Świetnie sprawdzają się jako kompani wszelkich rozrywek.

A man born under this sign is characterized by extraordinary vitality, energy and curiosity. What's more, Gemini hates routine - and that means they'll give a lot to be able to feel the next thrill. They are also very sociable. They are great as a company of all entertainment.

Charakterystyczne cechy tego znaku to:
Pora roku: Wiosna
Miesiąc: Sierpień
Pomyślny dzień: Środa
Żywioł - powietrze
Planeta rządząca - Merkury
Szczęśliwy kolor - żółty, szary
Kamień szlachetny - agat, topaz, kryształ górski, kocie oczko
Metal - stop srebra i rtęci
Zapachy - melisa, werbena, lawenda, konwalia, cynamon
Rośliny - konwalie, kminek, drzewa orzechowe.
Z kolei kwiatem idealnym dla Bliźniąt jest… niezapominajka!
Kraje - Belgia, Armenia, Sardynia
Znaki zgodne:Waga, Wodnik
Znaki niezgodne:Panna, Strzelec, Ryby
Znane osoby spod znaku Bliźniąt to: Marilyn Monroe, Lenny Kravitz,
Kylie Minogue, Johnny Depp, Clint Eastwood, Natalie Portman, Donald Trump.

The distinctive features of this sign are:
Season: Spring
Month: August
Auspicious day: Wednesday
Element - air
Ruling planet - Mercury
Happy color - yellow, gray
Gemstone - agate, topaz, rock crystal, cat's eye
Metal - an alloy of silver and mercury
Fragrances - lemon balm, verbena, lavender, lily of the valley, cinnamon
Plants - lilies of the valley, caraway, nut trees.
In turn, the perfect flower for Gemini is ... forget-me-not!
Countries - Belgium, Armenia, Sardinia
Matching signs: Weight, Aquarius
Incompatible signs: Virgo, Sagittarius, Pisces
Famous people under the sign of Gemini are: Marilyn Monroe, Lenny Kravitz, Kylie Minogue, Johnny Depp, Clint Eastwood, Natalie Portman, Donald Trump.
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Bliźniąt. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.  

You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself to just paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Gemini symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się 
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?  

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted 
to interpret all 12 Zodiac Signs?  
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?


A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:  
 And heres what our designers have come up with:


                                                                      made by AluuNa Wasze prace czekamy do 18 czerwca. Miłej zabawy.
We are waiting for your artwork until June 18th. Have fun. 

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP