poniedziałek, 25 maja 2020

MIXED MEDIA - maski, szablony - edycja sponsorowana

Cześć!
Dziś zapraszamy Was na kolejne wyzwanie mixedmediowe.
Tym razem bawimy się pod hasłem MASKI, SZABLONY.

Hello!
Today we invite you to another mixed media challenge. 
This time we're playing under the slogan "STENCILS".
 

Zadanie polega na wykonaniu dowolnej pracy w technice mixed-media, w której użyjecie masek i szablonów. Dozwolone jest zastosowanie masek w połączeniu z dowolnymi preparatami. Użycie maski lub szablonu musi być jednak dobrze widoczne.
 
The task is to do any work in the mixed-media technique, in which you will use stencils and masks. The use of masks in combination with any preparations is allowed. However, the use of a mask or stencils must be clearly visible.
 
Na Autora najlepszego projektu czeka nagroda
ufundowana przez ITD Collection: bon o wartości 100 zł.
For the author of the best project awaits an award founded by ITD Collection:
it's a 100 zł voucher to spend in ITD Collection.
 A oto kilka inspiracji od naszego zespołu:
And here are some inspirations from our team: 
Na Wasze prace czekamy do 25 czerwca 2020 roku.
We are waiting for your work until 25 of June 2020.  

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP