piątek, 15 listopada 2019

Świąteczna wymiana - ANIOŁ

 Hej, hej ... jak co roku zapraszamy Was do wspólnej wymiany świątecznej.
Jeśli masz ochotę podzielić się z kimś swoja pasją, oraz sprawić komuś radość
wysyłając do Niego upominek nie zwlekaj. Zapisz się już dziś!
Hello everyone :) Like every year we invite you to take part in our Christmas exchange.
If you want to share your passion and make someone happy by sending to him/her a small gift - don't wait, sign  up today!
 
.................... Temat tegorocznej wymiany to ....................
The subject of exchange is

....................
....................
....................
 
ANIOŁ
ANGEL


 forma i interpretacja dowolna ale wykonana przez Was praca
nie powinna przekraczać formatu A5 tj. jego długość i szerokość. (Wysokość dowolna.)
You can have any interpretation and use any form, but your artwork shouldn't be bigger than A5 size (any height but it can't be wider that A5).
REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate my join by signing up in a comment under this post. This person can handle any form of handicraft but must have his/her blog, website or any gallery in which his/her works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post you should say if you want to take part in the exchange. Then you should send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you use
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a letter
4. YES / NO I agree to send a letter abroad

In the title type: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice i formie. TEMAT ANIOŁ. Wykonana przez Was praca nie powinna przekraczać formatu A5 tj. jego długość i szerokość. (Wysokość dowolna.) Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?".
3. The task is to do any project in any technique. THE SUBJECT IS AN ANGEL. Your artwork shouldn't be bigger than A5 size (height is optional, but the artwork can't we wider than A5). The exchange should be fun and shouldn't be unfair to anyone. Try to think: 'What would I want to get?'

4. List lub paczkę wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

4. We send the letter/package to the person whose address and data you receive in an email. The official list of participants of the exchange will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl
 
5. List wysyłamy obowiązkowo jako LIST POLECONY! Paczkę można normalnie jako list ekonomiczny. Upominek wysyłamy w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

5. We ship the letter by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is the deadline.

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

6. You can sign up from now on, 15th November to 21st November until midnight. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

7. Those who sign up for our exchange should post our banner in their blog/fanpage/gallery/etc. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu listu, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

8. After sending and receiving the letter, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

9. Każdy, kto otrzyma list/paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanej pracy na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

9. Anyone who receives a letter will be asked to send a photo of the received artwork to the email address Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The summarising our exchange will be published on December 24. Until then, we show neither our artwork, nor the pictures and the gift received.

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the exchange coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (one week)
23rd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the letter!
24th December presentation of the works :)

Jakby ktoś się jeszcze wahał podrzucamy Wam link do naszej zabawy z 2010 roku ---> klik ...

7 komentarzy:

 1. Ale piękny motyw przewodni!!! Kocham anioły więc z przyjemnością zapisuję się na świąteczną wymiankę :))). Pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
 2. I mnie się motyw anioła bardzo podoba, więc jestem gotowa do wspólnej wymiankowej zabawy. Pozdrowienia przesyłam:))

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo lubię anioły! Z chęcią zapisuję się do wymianki :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Z przyjemnoscia wezme udzial w tak pieknej anielskiej wymianie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Brakowało mi weny, ale ją odnalazłam, więc się zapisuje🙂

  OdpowiedzUsuń
 6. Ja też bardzo chętnie wezmę udział bo kocham Anioły pod każdą postacią ;-)

  OdpowiedzUsuń
 7. Dziękujemy za zgłoszenia :) Z naszej ekipy poza Inka-art do zabawy dołączą jeszcze: Emilia, Daget-Art, Angi i Zębianka. Wyniki już jutro!

  OdpowiedzUsuń

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP