piątek, 7 września 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Kosmos

Привет!
Наступил сентябрь... Еще не осень, но уже не лето... Жаркие дни и прохладные ночи... В такие ночи особенно ярко светят звезды, побуждая задуматься нас всех о том, что скрывается там, далеко, за миллионами расстояний и световых лет. Что есть космос? Кто мы в нашем земном мире: песчинки или, все же, центр вселенной? Увлеченные такими мыслями, мы приглашаем вас совершить путешествие в КОСМОС!

Cześć!
Nadszedł wrzesień ... To nie jesień, ale też nie lato ... Gorące dni i chłodne noce ... W takie noce gwiazdy świecą szczególnie jaskrawo, skłaniając nas do myślenia o tym, co leży tam, daleko, miliony lat świetlnych od nas. Czym jest kosmos? Kim jesteśmy w naszym ziemskim świecie: ziarnkiem piasku, a może jednak centrum wszechświata? Zachęcone tymi myślami, zapraszamy na wycieczkę w KOSMOS!

Hello!
It's September ... It's not autumn, but it's not summer ... Hot days and cool nights ... On such nights the stars shine particularly brightly, prompting us all to think about what lies there, far away, behind millions of distances and light years. What is the cosmos? Who are we in our earthly world: a grain of sand or, nevertheless, the center of the universe? Keen with these thoughts, we invite you to make a trip to COSMOS!
 

Звезды, скопления, Млечный путь, планеты, кометы, вселенные.... Далекие и фантастические миры... Что для вас есть КОСМОС?  Подумайте, пофантазируйте и поделитесь с нами! Работа может быть выполнена в любой технике и из любых материалов. Не ограничивайте себя в творческих фантазиях. Будьте бескрайними в своих идеях, как сам КОСМОС. Для вашего вдохновения  - работы нашей дизайнерской команды. Разнообразные, интересные, а где-то даже философские.

Gwiazdy, konstelacje,  Droga Mleczna, planety, komety, wszechświaty .... Dalekie i fantastyczne światy ... Jaki masz pomysł na KOSMOS? Myśl, śnij i podziel się z nami! Prace można wykonywać w dowolnej technice i  z dowolnych materiałów. Nie ograniczaj się w twórczych fantazjach. Niechaj twoje pomysły będą bezkresne, jak KOSMOS. Dla twojej inspiracji - prace naszego zespołu projektowego. Różne, interesujące, a nawet filozoficzne...

Stars, constellations, Milky Way, planets, comets, universes .... Far and fantastic worlds ... What is your idea for KOSMOS? Think, dream and share with us! Work can be done in any technique and any materials. Do not limit yourself in creative fantasies. There are no restrictions on your ideas, such as KOSMOS. For your inspiration - the work of our project team.  Different, interesting and somewhere even philosophical...

 Iwona (Reniferove)
декорировала шкатулку с оригинальным и безумно симпатичным котом - покорителем космоса
udekorowała pudełko oryginalnym i szalenie uroczym kotem - zdobywcą kosmosu
decorated the box with an original and insanely cute cat - conqueror of space Emi
zmalowała koszulkę z kocią galaktyką - catmos


Inna Luppa
выполнила панно с философским названием "Сердце Вселенной"
wykonał panel o filozoficznym tytule "The Heart of the Universe"
created a panel with the philosophical title "The Heart of the Universe"


Anetta (Jamiolowo)
zrobiła mediową anielicę
made "angel"


Zębianka
пошила яркий позитивный детский  (и не только) рюкзачок
uszyła jaskrawy pozytywny dziecięcy (i nie tylko) plecak
sewed bright positive children's (and not only) backpack


Inka-art
wykonała komplet urodzinowy dla chłopca


Angi
połączyła kosmos z buddyzmem na kartce ślubnejЖдем ваших работ до 6 октября. Удачи!
Na wasze prace czekamy do 6 października. Powodzenia!
We are waiting for your work until October 6th. Good luck!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP