niedziela, 19 października 2014

Liftujemy z CAT File Store

Mam przyjemność zaprosić Was do wspólnego liftowania! Wybrałam pracę Miry, która dzięki dość prostej kompozycji stwarza wiele ciekawych możliwości do interpretacji i uruchomi (mam nadzieję) Waszą wyobraźnię:
I have a great pleasure to invite you to joint lifting! I chose Mira's work, which - thanks to quite simple composition - creates many exciting opportunities and (I hope) will run your imagination:


Załoga Art Piaskownicy miała przyjemność tworzyć swoje prace przy użyciu projektów z CAT File Store. Sklep udostępnia pliki do samodzielnego wydruku czy wycięcia, które w ciekawy sposób mogą uzupełnić i uatrakcyjnić kartki czy scrapy. Dziewczyny regularnie wypuszczają darmowe pliki, możecie więc sprawdzić co i jak :) Chociaż nie jest to warunek wzięcia udziału w wyzwaniu, zachęcamy do próbowania i dodawania prac do galerii CAT File Store! Dodatkowo sklep ufundował nagrodę dla autorki zwycięskiej pracy - bon na dowolne zakupy w CAT File Store o wartości 10 dolarów. Spokojnie starczy na wybraną kolekcję!
Art Piaskownica's design team had the pleasure to create their works using projects from CAT File Store. CFS provides files to print and cut, which in interesting way can complement your cards or scraps. Girls regularly post freebies, so you can try it for free :) Although it is not requaired, we encourage you to use these files and add your works to CAT File Store gallery. In addition, CFS founded for the winner a voucher worth 10 USD. It's enough to buy selected collection!

http://catfilestore.com


Dla przypomnienia: na nasze wyzwania można zgłosić dowolną ilość prac. Zgłoszone prace muszą być NOWE, tzn. nie mogą być publikowane wcześniej niż w dniu pojawienia się wyzwania na blogu Art Piaskownicy. Powinny być one dodatkowo opisane i podlinkowane bezpośrednio do wyzwania, którego dotyczą. Baner do pobrania:
To remind you: you can send us as many works as you wish for our challenges. Proposed works must be NEW, this means that they cannot be published earlier than the day when the challenge was published on Art Piaskownica. They should also be properly described and linked directly to the challenge in which they participate. Banner of this challange:Oto prace naszej załogi:
Works of our design team:

Ki postanowiła wykorzystać cyfrowe pliki do stworzenia digi-scrapa:
Ki decided to use digital files and created a digi-scrap:

Reszta dziewczyn wydrukowała i wycięła elementy jesiennej kolekcji.
Rest of the Team printed and cut elements of fall collection.

 Huma:
Zapraszamy do zabawy!
Feel free to join us!

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP