czwartek, 7 kwietnia 2022

CARDS - kartka patchwork - edycja sponsorowana

Witajcie. Hello.

Gotowi do zmierzenia się z kolejnym kartkowym wyzwaniem? Dziś mamy dla Was coś prostego a zarazem pozwalającego na uporządkowanie resztek ścinek w waszych szufladach. Tematem wyzwania jest:

Are you ready to face the next card challenge? Today we have something simple for you what at the same time allows you to organise the remnants of clippings in your drawers. The theme of the challenge is:

PATCHWORK / PATCHWORK

Na wyzwanie przygotowujemy tylko i wyłącznie kartkę. "Papierowy" patchwork (można użyć też innych materiałów do jego wykonania: skrawki materiałów, gazetowe ścinki itd...), nie musi zajmować całej jej powierzchni ale powinien być dominującą częścią kompozycji. Forma kartki i temat dowolny.

We make cards only for this challenge. "Paper" patchwork (you can also use other materials to make it: fabric scraps, newspaper clippings, etc ...), does not have to cover its entire surface, but should be the dominant part of the composition. The theme and the form of a card is up to you.

Patchwork – metoda szycia, w której zszywa się małe kawałki materiału (o podobnych geometrycznie kształtach, np. patchwork z kawałków trójkątnych) w większą całość, tworząc nowy wzór. Słowem tym określa się także pracę wykonaną tą techniką. /wikipedia/

Patchwork - a sewing method in which small pieces of fabric (with similar geometric shapes, e.g. patchwork of triangular pieces) are sewn together into a larger whole, creating a new pattern. This word is also used to describe the work done with this technique. / wikipedia /

Uwaga! Jedno z Was ma szansę na zdobycie nagrody od naszego sponsora
- sklepu Craft Passion - w tym miesiącu są to: wykrojniki kwiaty i pręciki,
łączna wartość nagrody: 92zł

UWAGA: wysyłka za granicę na koszt zwycięzcy.
 
Attention! One of you has a chance to get a prize from our sponsor Craft Passion
- this month they are: dies flowers and stamens, total value of the prize: PLN 92
 NOTE: shipping abroad is at the winner's expense.
 
 

Poniżej prace naszego teamu. Prawda, że są niesamowite?
Below you will find our DT inspirations. Aren't they wonderful?




 
 
 
 
 
 
 

 
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 maja. Powodzenia :)
We are waiting for your cards until May 6. Good luck :)

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP