niedziela, 13 czerwca 2021

KOLORY "pastelowe" - edycja sponsorowana

 Lato zbliża się dużymi krokami, pora więc zaprosić Was na kolejne wyzwanie z cyklu KOLORY,
w iście kolorowym letnim wydaniu -

Summer is fast approaching, so it's time to invite you to another challenge from the COLORS series,
in a truly colorful summer edition -

BARWY PASTELOWE
PASTEL COLORS


Barwy pastelowe – barwy jasne, łagodne, spokojne, niekrzykliwe, niejaskrawe, nieintensywne, często zawierające dużą domieszkę bieli. W skład barw pastelowych wchodzą zarówno barwy czyste, jak i zmieszane.

Pastel colors - bright, gentle, calm, non-flashy, not bright, non-intense colors, often containing a large admixture of white. Pastel colors include both pure colors and mixed ones.

Zadanie polega na wykonaniu dowolnej pracy z użyciem tylko i wyłącznie barw pastelowych - ilość kolorów dowolna. Dopuszcza się tu, podobnie jak we wszystkich wyzwaniach kolorystycznych, użycie niewielkiej ilości bieli, szarości i/lub czerni.

The task is to make any work using only pastel colors - any number of colors. As with all color challenges, it is allowed to use a small amount of white, gray and / or black.


Mamy też super nagrodę od naszego sponsora Scrap 8 -
najnowszą kolekcję, która niedługo
będzie mieć swoją premierę.

We also have a great award from our sponsor Scrap 8 -
the newest collection, which will have its premiere soon.


A tak prezentują się prace naszego DT
And here’s what our DT have come up with:
 
 
   
 
 
 
 
Na Wasze prace czekamy do 12 lipca:) Zapraszamy!
You can submit your projects until July 12th. Have fun!


2 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP