czwartek, 25 lutego 2021

MIXED MEDIA - BAZA rama - edycja sponsorowana

 Witajcie miłośnicy technik mixed media.
Ta seria wyzwań w tym roku jest DLA WAS! 

Welcome to the Mixed Media Technique Lovers. 
This series of challenges this year is FOR YOU!

Dla odmiany stawiamy na BAZY. Będzie ona każdorazowo waszym punktem wyjścia do stworzenia dowolnej tematycznie pracy w technice mixed media lub decoupage z elementami mixed media. Tym razem:

For a change, we're betting on BASE. It will always be your starting point for creating any thematically mixed media or decoupage work with mixed media elements. In this time:

RAMA / FRAME

W pracy dopuszcza się ramy do obrazu, klasyczne ramki na zdjęcie lub co wam tam wyobraźnia w tym temacie podpowie - forma, kształt dowolny - jedyny warunek to praca MIXED MEDIA lub decoupage z elementami mixed media. Zaskoczcie nas! W miarę możliwości prosimy też o dołączenie do wpisu zdjęcia "czystej" bazy pracy.

The work allows for picture frames, classic photo frames or whatever your imagination will tell you about it - form, free shape - the only condition is MIXED MEDIA or decoupage with mixed media elements. Surprise us! If possible, please also attach a photo of a "clean" work base to the entry.

Na autora najlepszego projektu czeka wspaniała nagroda BON 30zł
ufundowany przez Sponsora naszego wyzwania -
sklep Wycinanka.
Dodatkowo każdy uczestnik zabawy otrzyma
jednorazową 15% zniżkę na zakupy w sklepie Wycinanka.

For the author of the best project awaits a great prize VOUCHER 30zł 
funded by the Sponsor of our challenge - Wycinanka shop. 
In addition, each participant will receive a one-off 15% discount 
on purchases in the Wycinanka store.
 

A tak temat widzą dziewczyny naszego teamu:
And that's how our team's girls see the subject:

Pracownia Esme

 
 

 
 

 

Na wasze prace czekamy do 25 marca. Twórczych doznań!

We're waiting for your work until March 25th. 
We wish you a creative experience!

2 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP