sobota, 19 grudnia 2020

ZNAKI ZODIAKU - Koziorożec

Cześć! / Hello!

  Zapraszamy na ostatnie wyzwanie z cyklu Znaki Zodiaku.
Tym razem panowanie obejmuje Koziorożec

We invite you to the last challenge of the Zodiac Signs series this year.
This time the reign includes Capricorn.

Koziorożec (♑) (łac. Capricornus) – dziesiąty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 270° a 300° długości ekliptycznej. Wypada to między 21/22 grudnia a 19/20 stycznia – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 23 grudnia a 21 stycznia. Znak Koziorożca przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku.

Capricorn (♑) (łac. Capricornus) - the tenth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to persons born while observing the Sun in this sign, i. e. on a section of the ecliptic between 270° and 300° of the ecliptic length. This is between 21/22 December and 19/20 January - the exact timeframe depends on the year. Sometimes contractual boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868-1932) it was between 23 December and 21 January. The sign of Capricorn is also attributed to persons born during the ascent of this sign.

Charakterystyczne cechy tego znaku to: zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny, praktyczny, zorientowany na cel,  dojrzały, za wszelką cenę dąży do sukcesu, zbyt wymagający, ogranicza ilość rozrywek w swoim życiu, przywiązuje zbytnią wagę do opinii innych.
 
The distinctive features of the sign: disciplined, responsible, patient, consistent, practical, goal-oriented, mature, striving for success at all costs, too demanding, limiting the amount of entertainment in his life, paying too much attention to the opinions of others.
 
Pora roku: zima
Season: Winter
Pomyślny dzień: sobota
Lucky day: Saturday
Miesiąc: styczeń, kwiecień, lipiec
Month : January, April, July
Szczęśliwe liczby: 2, 3, 8
Lucky numbers: 2, 3, 8
Żywioł: Ziemia
Element: Earth
Planeta rządząca - Saturn
Ruling planet -Saturn
Szczęśliwy kolor - wiśniowy, brązowy, szary, granatowy, czarny
Lucky colors: cherry, brown, grey, navy blue, black
Kamień szlachetny - bursztyn, onyks
Gemstone: amber, onyx
Metal: ołów
Metal: lead
Zapachy - mirra, żywica, żywica benzoesowa, wiciokrzew
Scent: myrrh, resin, benzoic resin, honeysuckle
Rośliny - sosna, jodła, ciemiernik
Plants - pine, fir, hellebore
Kraje - Afganistan, Indie
Countries - Afghanistan, India
Znaki zgodne: Byk, Panna
Compatible signs: Taurus, Virgo

Znaki niezgodne: Baran, Rak, Waga
Incompatible signs: Aries, Cancer, Libra

Znane osoby spod znaku Koziorożca: Paul Cézanne, Konrad Hermann Josef Adenauer, Marlena Dietrich, Joanna d'Arc, Ludwik Pasteur, Simone de Beauvoir, Stanisław Wyspiański, Mao Tse-Tung, Al Capone, Richard Nixon, Ava Gardner, Martin Luther King, Muhammad Ali, Elvis Presley, Anthony Hopkins, Jim Carrey, Takeshi Kitano, Michael Schumacher, Adam Mickiewicz, Melchior Wańkowicz, Mujū Dōkyō, Marilyn Manson, Weronika Rosati, Denzel Washington, Nicolas Cage, Mel Gibson, Kevin Costner, Anna Przybylska, Aleksandra Woźniak, Joanna Brodzik, Isaac Newton, Lars Ulrich, Dj Tiësto.
Famous people born under the sign of: Paul Cézanne, Konrad Hermann Josef Adenauer, Marlena Dietrich, Joanna d'Arc, Ludwik Pasteur, Simone de Beauvoir, Stanisław Wyspiański, Mao Tse-Tung, Al Capone, Richard Nixon, Ava Gardner, Martin Luther King, Muhammad Ali, Elvis Presley, Anthony Hopkins, Jim Carrey, Takeshi Kitano, Michael Schumacher, Adam Mickiewicz, Melchior Wańkowicz, Mujū Dōkyō, Marilyn Manson, Weronika Rosati, Denzel Washington, Nicolas Cage, Mel Gibson, Kevin Costner, Anna Przybylska, Aleksandra Woźniak, Joanna Brodzik, Isaac Newton, Lars Ulrich, Dj Tiësto.
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Koziorożca. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.
 
You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Capricorn symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with: 
 
 
 


Na Wasze prace czekamy do 18 stycznia przyszłego roku. Miłej zabawy.
We are waiting for your work until January 18 next year. Have fun. 


 

2 komentarze:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP