czwartek, 19 listopada 2020

Znaki zodiaku - STRZELEC

 Witajcie! /Hello!

 Przed nami kolejny znak zodiaku: STRZELEC.
Another sign of the zodiac SAGITTARIUS is ahead of us. 
 

Strzelec (♐) (łac. Sagittarius) – dziewiąty astrologiczny znak zodiaku. Znak ten jest przypisywany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 240° a 270° długości ekliptycznej. Wypada to między 21/22 listopada a 21/22 grudnia – dokładne ramy czasowe zależą od rocznika. Czasem przyjmuje się umowne granice – według Evangeline Adams (1868–1932) był to okres między 23 listopada a 23 grudnia. Znak Strzelca przypisuje się również osobom urodzonym w trakcie wschodzenia tego znaku. Pierwsze wzmianki o gwiazdozbiorze Strzelca pochodzą z okresu babilońskiego. Najczęściej Strzelec przedstawiany był pod postacią centaura strzelającego z łuku lub poprzez motywy zaczerpnięte z mitów astralnych, opowiadających o pochodzeniu gwiazdozbioru Chirona lub Oriona. W średniowieczu był symbolem Chrystusa oraz białego rycerza znanego z Apokalipsy.
Sagittarius (♐) (Latin Sagittarius) - the ninth astrological sign of the zodiac. This sign is assigned to people born during the observation of the Sun in this sign, that is, in the ecliptic section between 240 ° and 270 ° of the ecliptic longitude. This falls between November 21/22 and December 21/22 - the exact timeframe depends on the year. Sometimes conventional boundaries are adopted - according to Evangeline Adams (1868–1932), it was the period between November 23 and December 23 [2]. The sign of Sagittarius is also attributed to people born during the rise of this sign. The first mentions of the constellation Sagittarius come from the Babylonian period. Most often, Sagittarius was depicted in the form of a centaur shooting a bow or through motifs taken from astral myths, telling about the origin of the constellation Chiron or Orion. In the Middle Ages, he was a symbol of Christ and the white knight known from the Apocalypse.
 
Pora roku: schyłek jesieni
Season: the end of autumn
Pomyślny dzień: czwartek
Auspicious day: Thursday
Szczęśliwe liczby: 5  i 7

Lucky Numbers: 5 i 7
Żywioł - ogień

Element - fire
Planeta rządząca - Jowisz

The ruling planet - Jupiter
Szczęśliwy kolor - kobalt

Lucky color - cobalt
Kamień szlachetny -  turkus, rubin, granat, lazuryt
Gemstone - turquoise, ruby, garnet, lapis lazuli
Metal - cyna

Metal - tin
Zapachy - 
paczula, róża, fiołek, wanilia, kwiat wiśni, jaśmin, bergamotka, drzewo tekowe
Fragrances - patchouli, rose, violet, vanilla, cherry blossom, jasmine, bergamot, teakwood
Rośliny - cytryna, bławatek, mak
Plants - lemon, cornflower, poppy seed
Kraje - Australia, Hiszpania, Węgry
Countries - Australia, Spain, Hungary
Znaki zgodne: Baran, Lew

Compatible characters: Aries, Leo
Znaki niezgodne: Bliźnięta, Panna, Ryby

Incompatible characters: Gemini, Virgo, Pisces
Znane osoby spod znaku Strzela: Alexandre Gustave Eiffel, Sir Winston Churchill, Maria Callas, Osho, Camille Claudel, Królowa Krystyna, Ludwig van Beethoven, Tina Turner, Jimi Hendrix, Brad Pitt, Adam Małysz, Woody Allen, Britney Spears, Tomasz Adamek, Robert Kubica, Bruce Lee, Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka Włodarczyk, Christina Aguilera, Steven Spielberg, Charles de Gaulle, Joseph Conrad, Mark Twain, Steven Buscemi, Ozzy Osbourne, James "Sonny" Crockett, Nelly Furtado

Famous people from the sign of Sagittarius:
Alexandre Gustave Eiffel, Sir Winston Churchill, Maria Callas, Osho, Camille Claudel, Królowa Krystyna, Ludwig van Beethoven, Tina Turner, Jimi Hendrix, Brad Pitt, Adam Małysz, Woody Allen, Britney Spears, Tomasz Adamek, Robert Kubica, Bruce Lee, Katarzyna Skrzynecka, Agnieszka Włodarczyk, Christina Aguilera, Steven Spielberg, Charles de Gaulle, Joseph Conrad, Mark Twain, Steven Buscemi, Ozzy Osbourne, James "Sonny" Crockett, Nelly Furtado 
 
Na to wyzwanie możecie przygotować pracę w dowolnej formie i technice. Nie ograniczajcie się tylko do papieru. Rozwińcie swoją wyobraźnię, wyjdźcie poza klasyczne rozumowanie znaku jako samego "znaku". Szukajcie różnych odniesień i treści interpretacji symbolu Skorpiona. W opisie koniecznie napiszcie nam czym się zainspirowaliście.
 
You can submit project in any form and technique for this challenge. Don't limit yourself just to paper. Let your imagination run wild, go beyond the traditional understanding of the sign as the "sign" itself. Look for different references and interpretations of the Latin Scorpio symbol. Make sure to let us know what were you inspired by in your entry post.

A może ktoś z Was skusi się
na zinterpretowanie wszystkich 12 znaków?

Może macie pomysł na jakiś cykl? Jeśli tak to zapraszamy do podjęcia wyzwania! Poniższy zestaw papierów z kolekcji "Żywioły" (+ widoczne na zdjęciu dodatki: preparat do efektu patyny, preparat do efektu rdzy, złota i srebrna folia termoton, oraz rdzawa puszka naszej projektantki kigabet vel Ki) trafi do jednej osoby - wybranej przez nas - która zrealizuje razem z naszym zespołem CYKL 12 ZNAKÓW ZODIAKU. Nagroda zostanie przyznana w styczniu 2021 roku po zakończeniu zabawy. Jesteście z nami?
 
Or maybe some of you will be tempted
to interpret all 12 Zodiac Signs? 
 
Maybe you have an idea for the entire cycle? If so, we invite you to take up the challenge! The following set of papers from the "Elements” collection (as well, as all of the goodies shown on the picture below) will go to the winner of the entire cycle. To be eligible to win, you need to create 12 individual projects depicting 12 Zodiac Signs. The prize will be awarded in January 2021 after the end of the challenge cycle. Will you join us?
 
 
A to już interpretacje znaku według naszego design teamu:
And here’s what our designers have come up with:


 
 

magdalena’s attic


 Na wasze prace czekamy do 18 grudnia. Miłej zabawy.
 
 

1 komentarz:

dziękujemy że jesteś z nami :) baw się dobrze w naszej "piaskownicy" - załoga AP